To statslige digitale projekter får rødt trafiklys af statens IT-projektråd

Illustration: REDPIXEL.PL/Bigstock
Statens IT-projektråd har offentliggjort deres nyeste halvårsrapport.

Projekt Tidsstyring fra Forsvarets Personalestyrelse og statens rejseafregningssystem RejsUd fra Moderniseringsstyrelsen får et rødt trafiklys i den nye halvårsrapport fra Statens IT-projektråd.

I alt er 29 projekter vurderet og ud over de to røde har seks fået gule trafiklys. Det sidste halve år har rådet risikovurderet 11 statslige projekter. Otte af projekterne indgår i den nye rapport.

Ud af de otte nye medlemmer i familien har halvdelen fået risikoprofilen ’høj’ - hvilket ikke skal forveksles med trafiklys-tildelingen, (se downloads fra rapporten TH) - både pga. af deres størrelse, men også pga. deres kompleksitet.

RejsUd er blevet yderligere otte måneder forsinket, således, at det nu i alt bliver 29 måneder, lyder det i rapporten.

»Den yderligere forsinkelse betyder også øgede projektudgifter. Forsinkelsen skyldes en revurdering af projektets implementeringsmodel, og at leverandøren ikke har leveret rettelser til løsningen i rette tempo.«

Alt det medfører, at de samlede projektudgifter stiger, da udgifterne til interne timer til test, afprøvning, klargøring og implementering øges.

På trods af forsinkelsen rapporterer projektet, at der er en god fremdrift, og at systemet er blevet idriftsat på 10 institutioner.

Tidsstyring er forsinket

Projekt Tidsstyring i Forsvaret, som ironisk nok skal styre tidsforbruget her, er i gang med et eksternt review, og udviklingen er derfor sat på pause. Af denne grund statusrapporterer projektet ikke.

»Projektet beholder deres røde trafiklys fra sidste statusrapportering, og rådet ser frem til at drøfte projektets videre plan i efteråret 2017,« fremgår det af rapporten.

Fem projekter og et program har fået tildelt gule trafiklys.

Det drejer sig om Domsdatabasen fra Domstolsstyrelsen, National Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS/MitID) og Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen, NemVirksomhed fra SKAT, Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM) fra Styrelsen for it og læring samt Implementering af EU-fiskerireform i Danmark fra Udenrigsministeriet.

Godt gang i IT-butikken

IT-projektrådet konstaterer også at aktiviteten har været høj i foråret 'med igangsættelse af mange nye it-projekter i de statslige myndigheder.' Og der er endog en tendens til at projekterne bliver større. Således har næsten en tredjedel af projekterne har budgetter på over 100 mio. kr.

På baggrund af de relativt mange høje risikoprofiler opfordrer It-projektrådet til, at både styrelser og departementer efterlever det fjerde princip for it-projekter i staten om opdeling og afgrænsning ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (1)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Jan Heisterberg

Hvis "man" interesserer sig for emnet, udover den korte opsummering, så er der mange spændende oversigter i rapporten - link øverst.

Det er nærliggende at blive forarget over oversigten, bragt i artiklen: 6 projekter som har fået "værre" trafiklys. Dette bør imidlertid ses i sammenhæng med projekternes størrelse: et lille forsinket projekt er mindre graverende end et stort (og så kunne man også vurdere gevinsten: en stor forsinket gevinst må være værre end en forsinket lille gevinst).

Muligvis kan dette trækkes ud fra rapporten - jeg kunne ikke lige se det.
Men hvis de 6 projekter samlet repræsenterer en væsentlig andel af udgifterne, så er det graverende. Og det modsatte gælder naturligvis også.

Jeg bemærker også, at ganske mange projekter har varigheder over 4 år - hvilket er et alvorligt alarmsignal - helt udenfor skalaen.

  • 1
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize