Tilsyn revser Forsvarets Efterretningstjeneste: Har brudt loven i årevis

8 kommentarer.  Hop til debatten
Tilsyn revser Forsvarets Efterretningstjeneste: Har brudt loven i årevis
Illustration: CFCS.
Det er en eller flere whistleblowere, der har ført til den særlige undersøgelse af efterretningstjenesten. Nu er efterretningstjenestens øverste chef of to ledende medarbejdere sendt hjem.
24. august 2020 kl. 11:57
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i årevis holdt oplysninger skjult for det tilsyn, der kontrollerer tjenesten, og brudt loven ved at indhente og videregive informationer om danske borgere.

Sådan lyder nogle af konklusionerne på en særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har lavet.

Undersøgelsen er blevet sat i søen efter, at en eller flere whistleblowere i november sidste år afleverede »en betydelig mængde materiale« om efterretningstjenesten, som tilsynet hidtil ikke havde kendskab til. Det oplyser tilsynet i en pressemeddelelse.

På baggrund af materialet kommer tilsynet nu med sønderlemmende kritik af efterretningstjenesten på en række områder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I undersøgelsen peger tilsynet blandt andet på, at Forsvarets Efterretningstjeneste før tilsynet blev oprettet i 2014 har sat »operationelle aktiviteter« i gang i strid med dansk lovgivning. Det drejer sig blandt andet om en praksis, hvor efterretningstjenesten har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i betydelige mængder.

Tilsynet fastslår også, at »der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere«.

Holdt oplysninger hemmelige

Derudover får efterretningstjenesten kritik for over flere år siden 2014 at have »tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indretning og videregivelse af oplysninger«.

»Resultatet af disse gentagne brud på den lovbestemte orienteringspligt er, at den legalitetskontrol, som tilsynet i henhold FE-loven er pålagt at udføre, og som bidrager til legitimeringen af FEs virksomhed, ikke fungerer efter hensigten,« skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

Tilsynet peger også på, at efterretningstjenestens uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynsmyndigheden.

Ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste får kritik for at have en kultur, hvor »uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold« bliver forsøgt skrinlangt, og derudover bliver der givet kritik af, at ledelsen har undladt at følge op på indikationer om spionage indenfor Forsvarsministeriets område.

Sendt hjem

I forbindelse med at tilsynet har offentliggjort sine fund, er den øverste chef i Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen blevet fritaget for tjeneste og sendt hjem indtil videre. Det samme er sket med med to ledende medarbejdere i efterretningstjenesten. Det oplyser Forsvarsministeriet.

På baggrund af afsløringerne vil forsvarsminister Trine Bramsen (S) nu sætte gang i en undersøgelse af sagen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
26. august 2020 kl. 07:30

Hvor slemt er det her egentligt? Det ved vi jo ikke.... Det handler angiveligt om at indsamle og videregive oplysninger om danske statsborgere...angiveligt af hensyn til rigets sikkerhed. Det er der mange myndigheder der gør,. Nu har vi EU domstolens ord for, at i det omgang danske myndigheder anvender amerikanske teck. firmaer eller cloud services, så giver de sandsynligvis også amerikanske efterretningstjenester adgang til information om danske borgere. Samfundet kan vel ikke fungere uden??

6
25. august 2020 kl. 16:57

Det har næppe noget med skandalen at gøre.

Det er snarere terrorpakken fra 2015, hvor FE under forsvarsminister Wammen fik lov til at aflytte danke ekstremister i udlandet.

Ingen spurgte om, hvordan FE kunne aflytte dem. Men det blev lovet, at ikke-mistænkte danskere og danskere på dansk område ville blive frasorteret.

Så det strøg gennem Folketinget med en stor pose yderligere penge til FE, som nu koster 1 mia om året.

I virkeligheden sanktionerede terrorpakken på snedig vis den indsamling af data på udlandsforbindelser, som FE havde foretaget i årevis uden klar hjemmel til denne aktivitet.

Og hvis man havde sat sig lidt ind i det, ville man forstå, at også danskeres kommuniaktion ville komme massivt i den ruse, som FE sætter op på links til udlandet. For i vore dage ryger rigtig meget ud på disse linkes - også for lokal indenlandsk kommunikation, hvor f.eks. serveren for e-mail kan befinde sig hvor som helst.

Så det bliver alt sammen aflyttet, indsamlet og fortolket af FEs supercomputere. Noget man aldrig har oplyst offentligt.

Men i 2015 lovede Wammen, at det ikke ville omfatte danskeres kommunikation i Danmark, hvor aflytning jo ikke efter grundloven kan ske uden særskilt hjemmel. Så Wammen sagde, at den indenlandske kommunikation fortsat krævede dommerkendelse og i øvrigt ville blive initieret via PET.

Det er i dette felt, at tilsynet har forholdt sig kritisk i årevis, uden at kunne få klare svar.

Køret FE bevidst over for rødt?

Det gjorde de nok. Men mon ikke de har sikret sig at underrette diverse forsvarsministre, som dermed vil blive trukket med i skandalen - herunder primært Wammen.

Den grundlæggende fejl er i virkeligheden, at FE foretog den omfattende NSA-inspirerede aflytning uden at det blev lagt klart frem for befolkning og politikere.

Og resultatet bliver en meget omfattende skandale, selv om regeringen nok vil lægge låg på, når den indser dens eget historiske medansvar.

5
25. august 2020 kl. 09:41

FE bør ikke have noget med intern sikkerhed at gøre. Det er jo som at sætter hyænerne til at vogte ulvene. Med FE med på linjerne, er vi garanteret, at andre lytter med.

4
25. august 2020 kl. 07:31

I lyset af gårsdagens afsløringer og begivenheder mener jeg, at det er relevant med en revurdering af L 215.

At tage stilling til, om der fortsat er politisk opbakning til loven.

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L215/index.htmhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/555

09.01.19:https://politiken.dk/indland/art6955959/Staten-vil-overv%C3%A5ge-firmaers-data-med-tvanghttps://www.version2.dk/artikel/center-cybersikkerhed-vil-overvaage-virksomheders-datatrafik-uden-at-spoerge-lov-1087192https://www.version2.dk/artikel/di-cfcs-nye-vidtraekkende-hjemmel-dataadgang-kan-true-grundlovssikrede-rettigheder-1087197https://politiken.dk/udland/art6960996/Forsvarets-Efterretningstjeneste-har-stadig-ikke-styr-p%C3%A5-it-sikkerheden

En lov, vedtaget sidste år, som giver CFCS/Center For Cybersikkerhed – under FE – meget vide beføjelser til at overvåge danskerne, os alle sammen.
Private virksomheder, offentlige myndigheder og forvaltninger, medarbejdere.

Dels teknisk – via overvågningssoftware, som CFCS’s Netsikkerhedstjeneste kan påtvinge en organisation. Dels via ”Forebyggende sikkerhedstekniske undersøgelser” (§ 6a, stk. 2), hvor ganske almindelige danskere kan blive udsat for spiontaktik (social engineering, phishingangreb og indsamling af personlige oplysninger) – foretaget af CFCS/spiontjenesten – mens de passer deres arbejde.

En lov, der giver CFCS og FE/efterretningstjenesten uhyre vide beføjelser til at indsamle enorme mængder oplysninger overalt i vores samfund.

Jeg husker stadig, hvorledes der argumenteres i lovens bemærkninger. Og hvorledes man beder om undtagelse fra grundlæggende ret for at få de mange, ekstra magtbeføjelser gennemtrumfet.

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l215/20181_l215_som_fremsat.htm

Er det fortsat forsvarligt at overlade CFCS/FE så vide beføjelser?

I lyset af, hvordan der forvaltes (jf. de foreløbigt fremkomne oplysninger) og fremtidig tillid til organisationen.

Jeg mener, det er relevant at tage L 215 op til revision.

Og i samme forbindelse genoverveje CFCS’/Center For Cybersikkerheds forankring under FE. Som også er problematiseret en mængde gange her på V2.

3
24. august 2020 kl. 15:37

Jeg tror næsten, at hun lærer nu. Og lærer hurtigt.

2
24. august 2020 kl. 15:16

indformeret og tilkendt erstatning? eller bliver FE's tilgang ophøjet til lov? jeg tror det sidste. godt vi har et retssamfund eller noget...