Tilsyn: PET bryder »systematisk« lovkrav

Illustration: MI Grafik
Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekæmper terrorisme og spionage i Danmark, og tjenesten har derfor ekstraordinære beføjelser til at overvåge og indhente stærkt private oplysninger om os allesammen.

PET overskrider »systematisk« fristerne for, hvornår oplysningerne skal slettes. Det skriver Tilsynet med Efterretningstjenesterne i et svar til Justitsministeriet, som vækker opsigt blandt retseksperter ifølge Politiken.

Ifølge tilsynet prioriterer PET ikke ressourcerne til at overholde slettefristerne, som et flertal i Folketinget har vedtaget. Det er ellers borgernes centrale retsgaranti for ikke at blive uberettiget registreret til evig tid:

Det er en alvorlig kritik, som tilsynet kommer med, vurderer Pernille Boye Koch, forskningschef på Institut for Menneskerettigheder over for Politiken:

»Men med slettefristerne har lovgiverne faktisk fastsat en meget præcis og håndfast retsgaranti: Som det klare udgangspunkt må oplysninger ikke opbevares én dag mere end de 15 år, medmindre særlige grunde gør sig gældende. Det blev begrundet med, at det typisk opfattes som særlig krænkende for borgerne, hvis efterretningstjenesterne opbevarer uaktuelle oplysninger. Derfor er det problematisk, hvis PET ligefrem har en fast praksis, som gør, at oplysninger opbevares længere, end loven tillader«, siger Pernille Boye Koch til Politiken.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#4 Mikkel Planck

Hvordan kan etaten regne med at den almindelige borger eller virksomhed overholder loven, når etaten tilsyneladende ikke selv kan finde ud af det ? Der bliver stukket pænt store bøder ud til virksomheder for lignende overtrædelser, så måske stikke en bøde ud til PET, som tages ud af eget budget - Så skal der findes besparelser, og man kunne passende starte med de folk der har ignoreret loven!

 • 17
 • 0
#5 Anne-Marie Krogsbøll

"Dårlige it-systemer hæmmer spiontilsynets arbejde. "

"Politiken beskrev fredag, at spiontilsynet opsigtsvækkende anklager PET for »systematisk« at overskride slettefristerne, som er fastsat i PET-loven. Dermed bliver også uskyldige danskere registreret af efterretningstjenesten længere end de 15 år, loven som udgangspunkt tillader. Men problemet stikker dybere endnu. I brevet til ministeren skriver spiontilsynet, at det i nogle tilfælde er umuligt at føre kontrol med slettefristerne i loven. Det skyldes, at PET til dels behandler oplysninger i it-systemer, hvor det er muligt at ændre datostemplerne for, hvornår dokumenterne er oprettet. Det svarer til, hvis det var muligt at ændre datomærkningen på en mælkekarton, uden at det kan opdages. Men modsat sur mælk lugter forældede efterretninger ikke. Konsekvensen er, at man i tilsynet reelt ikke kan føle sig sikker på, hvornår et dokument er oprettet, og følgelig, om 15-års fristen i loven er overskredet. Og så er det svært at vurdere, hvornår der skal slettes."

Jamen altså! Er det dårlige systemer - sådan af "Hovsa"-typen? Gad vide, hvordan det så ser ud med den generelle it-sikkerhed i tilsynet? ER den ligeså "dårlig"? (eller er det en helt tilsigtet "fejl" på dette særlige område?)

"Ifølge loven skal tilsynet føre kontrol med, at borgere ikke registreres af PET alene på grund af deres politiske tilhørsforhold. Desuden kan bekymrede borgere bede tilsynet om at undersøge, hvorvidt PET behandler private oplysninger om dem i strid med loven. Det kaldes den indirekte indsigtsordning. I de sager vil det være oplagt for tilsynet at søge efter bestemte navne i PET’s systemer, for eksempel ’Mette Frederiksen’ eller ’Søren Pape Poulsen’, for at se, om der ligger noget. Men det er ikke muligt: »Det er tilsynets erfaring, at PET behandler oplysninger i systemer, hvor det ikke er praktisk muligt at fremsøge oplysninger om enkeltpersoner, eller hvor de tilgængelige søgeværktøjer ikke med tilstrækkelig sikkerhed understøtter fremsøgning af samtlige oplysninger om en enkeltperson i systemet«, skriver tilsynet." https://politiken.dk/indland/art8354460/PETs-arkivrod-giver-tilsyn-hoved...

Jamen, hvis de ikke kan søge oplysninger på personer frem, når der bliver bedt om indsigt i oplysningerne, hvordan kan de så søge oplysningerne frem, når de selv skal bruge dem?

Får man lidt en fornemmelse af ikke at få hele sandheden?

 • 18
 • 1
#7 Peter Stricker

Jamen, hvis de ikke kan søge oplysninger på personer frem, når der bliver bedt om indsigt i oplysningerne, hvordan kan de så søge oplysningerne frem, når de selv skal bruge dem?

Hvis PET må nøjes med at kunne finde en del af de oplysninger, de har om ’Mette Frederiksen’ eller ’Søren Pape Poulsen’, så går det muligvis ud over effektiviteten af deres overvågning. Men det er stadig muligt, at den del de finder frem vil være nok til at bekræfte deres mistanker om de pågældende personer.

Men hvis ’Mette Frederiksen’ eller ’Søren Pape Poulsen’ beder tilsynet om at undersøge, hvorvidt PET behandler private oplysninger om dem i strid med loven, så er det ikke nok at kunne konstatere at de oplysninger man lige kan finde frem om personerne, ikke tyder på ulovlig behandling.

 • 5
 • 0
#8 Anne-Marie Krogsbøll

Hvis PET må nøjes med at kunne finde en del af de oplysninger, de har om ’Mette Frederiksen’ eller ’Søren Pape Poulsen’, så går det muligvis ud over effektiviteten af deres overvågning. Men det er stadig muligt, at den del de finder frem vil være nok til at bekræfte deres mistanker om de pågældende personer.

Når man læser afsnittene fra Politiken-artiklen, så kommer det nærmest til at virke som om, det er lidt tilfældigt - lidt på lykke og fromme - hvad man kan fremsøge. Man kan i hvert fald ikke systematisk og effektivt fremsøge noget på konkrete personer, sådan som jeg forstår det.

Så er det, jeg undrer mig: Det beskrives som et problem for tilsynet. Men burde det ikke i endnu højere grad være et problemfor PET? Og i endnu højere grad et problem for landet, at PET åbenbart ikke kan bruge alle de grådigt indsamlede data om statens fjender på nogen fornuftig måde?

Jeg kan ikke huske, hvad jeg senest har hørt om PETs it-systemer - Er det nogle tudsegamle commodore-64-er? Men hvorfor er det ikke PET, der råber op om, at deres systemer er ubrugelige? Hvorfor er det tilsynet?

Og hvorfor er der ikke logning af, om datostempler ændres? Hvad er der mere ikke logning af? Hackerbesøg?

 • 5
 • 0
#9 Nis Schmidt

Engang var det almen viden. I dag må man konstatere at det meste nok bør tages med et gran salt!

Jeg kan ikke huske, hvad jeg senest har hørt om PETs it-systemer - Er det nogle tudsegamle commodore-64-er? Men hvorfor er det ikke PET, der råber op om, at deres systemer er ubrugelige? Hvorfor er det tilsynet?

"A pet" (en.) er "et kæledyr", en Commodore computer (sådan nogle har de nok aldrig haft i "PET"), en kemisk forbindelse eller noget andet.

Men vil man nå det politiske niveau i DK er det nødvendigt at gå gennem pressen (en avis).

Jeg er ikke og har aldrig været ansat i PET, men de har nok haft computere rigtig, rigtig længe. Man har nok lov til at formode, at de heller ikke altid har fået flyttet "de gamle data" med over på nye systemer. Derfor kan nogle af disse (data) gå helt tilbage til "papirtiden" og er blevet bevaret i den form.

Så: tro ikke på alt hvad der står i avisen ...

 • 2
 • 3
#10 Peter Stricker

Det beskrives som et problem for tilsynet. Men burde det ikke i endnu højere grad være et problemfor PET?

Problemet for PET er kun tab af effektivitet. Problemet for tilsynet - og i sidste ende også dig og mig eller ’Mette Frederiksen’ eller ’Søren Pape Poulsen’ - er, at det på ingen måde kan garanteres, at PET ikke behandler private oplysninger om dem i strid med loven.

 • 6
 • 0
#11 Anne-Marie Krogsbøll

Det har du da ret i, Peter Stricker. Men når nu man i årevis har kæmpet for at få lov at totalovervåge borgerne, så er det da lidt underligt, at man ikke med samme ildhu kæmper for at have nogle brugbare systemer at gemme vore privatliv i.

MHT. data i papirform, Nis Schmidt: Det er da en god delforklaring - det er da muligt, at avisartiklen er upræcis i sin beskrivelse af problemet. Men hvis data er så gamle, at de er i papirform, er de så ikke nærmest pr, defintion så gamle, at de - efter et gennemsyn for stadig aktuelle sager - bør makuleres?

 • 4
 • 0
#12 Nis Schmidt

Men hvis data er så gamle, at de er i papirform, er de så ikke nærmest pr, defintion så gamle, at de - efter et gennemsyn for stadig aktuelle sager - bør makuleres?

Måske, men mange ældre "digitale data" har kilde i papirdata. I en verden hvor alle brænder bøger[1] er det ikke usandsynligt, at data forsvinder med dem ... så har vi dem kun i vores hoveder?

I Frankrig var borgerdata kun i triplets: en kopi i kommunen, en til borgeren og en "i Paris". Der blev stadig fyldt på i Paris for 34 år siden!

Poliitorvet er vores "Paris", hvor søgetiden er betragtelig (en måned er hurtigt) - at hensyn til borgeren.

[1] Tidligere forbeholdt revisionister, totalitære ideologier ol..

 • 0
 • 0
#13 Tom Paamand

PETs arkiver blev, uvist i hvilket omfang, overført til EDB fra 1989. Indtil da bestod registreringen meget filmisk af tromler, hvorpå en lang række navne i alfabetisk rækkefølge var ophængt på strimler. Det blev ikke anset for en registrering, såfremt en person kun var nævnt i en rapport. Registrene findes nu i sammenkædede databaser i et edb-system. hvor der kan søges på et hvilket som helst ord i teksten (fritekstsøgning) - en forbedring, som PET fortsat praler af.

hvis data er så gamle, at de er i papirform

De dokumenter, som jeg i 2012 fik forevist, lå i et ældre chartek, og var selv på slidt papir. Hvad der derefter burde ske med sådanne officielt forældede oplysninger, ligger faktisk fast. PET har pligt til at gemme alle operationssager for eftertiden, med undtagelse af sager, som ikke har medført egentlig sagsbehandling. Jeg ved ikke i hvor høj grad dette betyder, at PET fortsat trækker på disse historiske arkiver.

 • 7
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere