Teleindustrien: CFCS-lovforslag åbner ladeport for uforudsigelige myndighedskrav

Lovudkastet om øgede beføjelser til Center for Cybersikkerhed indeholder to væsentlige knaster, som telebranchen ikke vil acceptere.

Lovforslaget (PDF), der netop er sendt til høring, og som giver øgede beføjelser til Center for Cybersikkerhed (CFCS) i forhold til tilsyn med teleoperatørerne, indeholde et par knaster, som telebranchen gerne vil helt af med.

Direktør i Teleindustrien, teleoperatørernes brancheorganisation, Jakob Willer har tidligere været ude med riven i forhold til en tidligere udgave af lovforslaget, som Version2-blogger Poul-Henning Kamp offentliggjorde i december 2014.

Og nu har han sammen med medlemmerne af Teleindustrien, det vil sige teleoperatørerne, drøftet det lovforslaget, som det foreligger nu.

Flere elementer er blevet bedre i den nuværende lovtekst set fra teleoperatørernes synsvinkel, påpeger Willer. Eksempelvis står der nu eksplicit i lovforslaget, at CFCS ikke har adgang til at lytte med på teleoperatørernes kunders trafik i forbindelse med kontrolbesøg hos operatørerne. Der lægges vel at mærke op til, at kontrolbesøgene finder sted uden retskendelse, men alene foregår ved fremvisning af legitimation.

Samme forbedring i lovforslaget finder næstformand i IT Politisk Forening, Jesper Lund, positiv, hvilket han i går, torsdag, gav udtryk for overfor Version2.

Læs også: Omstridt lovforslag om øgede beføjelser til Center for Cybersikkerhed i høring i ny udgave

I forhold til kontrolbesøgene, så fremgår det af teksten, at de skal varsles syv dage i forvejen, og at de finder sted som et led i arbejdet, hvor CFCS påser, at operatøren overholder love og regler. Og det ser Jakob Willer ikke noget problem i.

Det gør han derimod i forhold til det nuværende lovforslags paragraf 3 stk 3.

Her står:

»Såfremt det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre informationssikkerheden i offentligt tilgængelige net og tjenester. Centeret fastsætter nærmere regler herom.«

Teleindustrien: Det er en ladeport

Og den formulering er for ukonkret, mener Willer.

»Det er en ladeport for, hvad der kan blive stillet af krav. Og det skaber på ingen måde forudsigelighed og transparens i forhold til, hvad man som teleselskab kan blive pålagt af forpligtelser af myndigheden,« siger branche-direktøren.

Han mener i den forbindelse, det er vigtigt at få præciseret ind i paragraffen, så der bliver skabt en ramme for, hvilke krav teleselskaberne kan blive mødt med.

Og så er der et punkt, som Jakob Willer også var kritisk over for i det udkast, Poul Henning-Kamp lækkede. Nemlig stk. 2 under paragraf 4. Her fremgår det, at der kan stilles krav om, at udbyderne skal indsende et endeligt aftaleudkast til Center for Cybersikkerhed umiddelbart forud for indgåelse af leverandøraftaler, og at aftalen først kan indgås op til 10 arbejdsdage efter centerets modtagelse af dette udkast.

Jakob Willer kalder punktet for stand-still, fordi han mener, teleoperatøren reelt er lammet i forhold til at kunne indgå en leverandøraftale, indtil CFCS godkender den.

»Det er et helt urimeligt vilkår, man ikke kan udsætte kommercielle aktører for. At man fratager dem den ret at kunne indgå aftaler i kommercielle forhandlinger.«

Og i den forbindelse er det lige meget, hvor lang tid stand-still perioden er der, mener Willer, som vil have punktet om aftalegodkendelse helt væk.

»Det er uanset, om det er 10 dage eller om det er 1 dag. Det, at der er en sådan stand-still godkendelsesproces, det er uacceptabelt for branchen. Og jeg synes i virkeligheden også, det er unødvendigt,« siger han med henvisning til, at teleselskaberne har en interesse i at leve op til og overholde eventuelle lovkrav, der måtte være, i forbindelse med indgåelse af kontrakter - også selvom kontrakten ikke skal til gennemsyn hos CFCS.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere