Teledataskandalen: Her er eksperterne, der skal kontrollere politiets gennemgang af tusindvis af sager

5. juli 2019 kl. 10:169
Teledataskandalen: Her er eksperterne, der skal kontrollere politiets gennemgang af tusindvis af sager
Illustration: LuMaxArt, BigStock.
Justitsminister Nick Hækkerup har udpeget en uvildig kontrol- og styregruppe med fem eksperter. Gruppen mødes for første gang i dag, og de skal tage svære beslutninger i sagen om syv års mangelfulde teleoplysninger.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Det bliver en gruppe bestående af fem eksperter, der skal sikre, at politi- og anklagemyndigheden kommer til bunds i teledatasagen, hvor et it-system potientielt kan have ført til, at uskyldige er blevet dømt, og at skyldige er gået fri for straf.

Kontrolgruppen skal sikre en udtømmende gennemgang af mere end 10.000 straffesager, hvor der potentielt kan mangle teleoplysninger, efter at de rå data fra teleselskaberne er blevet konverteret til et lettere læsbart format i et fejlbehæftet it-system hos Rigspolitiet.

Nu sætter justitsminister Nick Hækkerup (S) navne på, hvem der skal sørge for at holde øje med den omfattende gennemgangen af syv års sager.

»Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet, og kontrol- og styregruppen får derfor et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af de konkrete straffesager, der er omfattet af sagen,« siger han i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teledata-sagen

I syv år har der været en fejl I politiets systemer til behandling af teledata. Det kan have medført, at der mangler teleoplysninger i flere efterforskninger og retssager, og derfor skal over 10.000 sager fra perioden 2012 til 2019 nu gennemgås.
Version2 følger sagen.

Få overblikket her.

De fem

Det bliver landsdommeren Olaf Tingleff, der bliver formand i den nye kontrol og styregruppe, og han kommer til at lede en gruppe bestående af to forsvarsadvokater samt en strafferetsekspert og en tidligere chefpolitiinspektør.

Den ene af eksperterne bliver Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universtitets juridske fakultet.

Derudover er den tidligere chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen blevet udpeget som gruppens efterforskningsekspert.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gruppens fjerde medlem er advokat Karoline Normann, som også er Formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg. Hun udgør sammen med Kristian Mølgaard – gruppens femte og sidste medlem – ekspertholdets to forsvarsadvokater.

Kristian Mølgaard er også formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, og overfor Version2 har han tidligere udtalt, at den åre fejl-konvertering af teledata har været med til at øge mistilliden til retssystemet

Svære opgaver for gruppen

Ekspertgruppen holder første møde i dag, fredag den 5. juli, og her skal de tage hul på en række vanskelige opgaver.

Udover at føre kontrol med og styre politi- og anklagemyndighedens gennemgang af de mange straffesager, skal gruppen blandt andet afgøre, hvad der skal gøres for at løse en række komplicerede problemstillinger.

Først og fremmest skal de frem eksperter skal blandt andet afgøre, om det er en uvildig tredjepart eller politiet selv, der skal stå for den indledende screening af sager.

De skal desuden »fastsætte nærmere retningslinjer for (…) hvilke kriterier, der skal gælde for behandlingen af straffesager, hvori det konstateres, at der har manglet teleoplysninger,« fremgår det af gruppens kommissorium.

Endelig skal de tage stilling til et afgørende dilemma. I udgangspunktet råder Rigspolitiet nemlig kun over rådata fra teleselskaberne to år tilbage, med mindre, der er tale om verserende efterforskninger i forbindelse med uopklarede sager.

Derfor skal gruppen i deres kommissorium tage en beslutning om, »hvilke kriterier der skal gælde for behandling af straffesager, hvori indhentede oplysninger ikke længere er tilgængelige.«

9 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
8. juli 2019 kl. 13:38

I denne sammenhæng er IT problematikken relativt enkel: Rigspolitiet har lavet et program som på en eller anden måde giver fejlagtige resultater.

Ja. Men de har hidtil ikke sagt noget om fejlens art. Hvilke data er berørt. Under hvilke omstændigheder optræder fejlen? Er det data fra bestemte selskaber, der er berørt.

Det er set med IT-briller helt utroligt, at man sår tvivl om så mange retssager uden at belyse fejlen yderligere over for forsvarsadvokaterne.

Og jeg er bange for, at styregruppen med sin sammensætning slet ikke forstår behovet for denne afklaring - men blot er tilfreds med, at der kan være fejl.

8
6. juli 2019 kl. 21:13

Jeg tror at grunden til at der ikke er IT eksperter i kommisionen, er at det ikke er her den uafhængige kommision skal lægge sin indsats.

I denne sammenhæng er IT problematikken relativt enkel: Rigspolitiet har lavet et program som på en eller anden måde giver fejlagtige resultater. Det kan være interessant at spørge hvilken grad af QA man har haft og hvorfor den har svigtet; men ikke at ikke ind i koder og sytemer.

De væsentlige spørgsmål er: Om nogen uskyldige er blevet dømt p.g.a. de fejlagtige oplysninger fra IT systemet? Og hvorfor Rigspolitiet og Rigsadvokaten har puttet med information om fejlene til efter valget?

7
6. juli 2019 kl. 15:43

Prøv lige at vend den om: Hvis gruppen var IT folk så skulle de finde fejlen i IT delen og hyre jurister til at finde ud af den juridiske del og projektledere til at styre det hele (for det viser V2 dagligt at IT folk klart ikke kan finde ud af!).

Det er så lidt af en stråmand, for det er (som Jesper også siger) ikke det jeg mener, men at der i et sådant udvalg skal være både juridisk OG teknisk kompetence - ellers vil undersøgelsen ingen værdi have, og så kan man betvivle hvad det reelle formål er.

6
6. juli 2019 kl. 14:25

@Thomas Toft Jeg må indrømme, at jeg er enig med Christian Nobel. Han siger jo ikke at udvalget udelukkende skal bestå af IT folk, ej heller hovedparten for den sags skyld. IT fagligheden skal blot være repræsenteret. Og det er den ikke. Det er et problem. Jeg vil faktisk sige, at manglen på faglig repræsentation i beslutnings/rådgivnings laget mange steder (og især i det politiske og offentlige) er en af rootcausene til, at vi ser alle de fiaskoer og katastrofer, der koster kassen for os skatteyderne. Jeg har ikke tal på antallet af gange, jeg eller tidligere kollegaer har siddet, som eneste IT arkitekt, og blevet overrulet, ignoreret og belært om vores manglende forståelse for forretningen , bare for at se at vores indvendinger, råd og anbefalinger, var spot on. Og at hvis ‘man’ havde lyttet ville man have sparet tid, penge og ressourcer.

Jeg kan ikke stresse nok, hvor usansynligt vigtigt det er at fagligheden for det emne man beskæftiger sig med er repræsenteret med en stemme som man formelt er forpligtet til at lytte til og tage med i sit beslutningsgrundlag.

// Jesper

5
6. juli 2019 kl. 13:08

Spørgsmålet er så, hvad er egentlig formålet med denne "ekspertgruppe" som er kemisk renset for teknisk ekspertise?

Prøv lige at vend den om: Hvis gruppen var IT folk så skulle de finde fejlen i IT delen og hyre jurister til at finde ud af den juridiske del og projektledere til at styre det hele (for det viser V2 dagligt at IT folk klart ikke kan finde ud af!).

Godt nok har jeg meget lidt tiltro til hvad de finder frem til men at sætte IT folk til at finde jurister ville gå op i hat og briller. Selvfølgelig skal styregruppen bestå af folk der kender til lov og ret fremfor IT. En retsag om IT skal på samme måde også være med en dommer med IT viden eller IT eksperter til hjælp og ikke en Datalog med juridisk bistand. Det er en gruppe der skal styre slaget. Ikke fodtusser.

4
6. juli 2019 kl. 10:49

Kommissorium har følgende: "Herudover skal den uafhængige kontrol- og styregruppe have fuld adgang til at antage ekstern bistand (f.eks. it-eksperter)." KOMMISSORIUM for den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledata-sagen

Det ændrer bare ikke på at der nu er nedsat et udvalg udelukkende bestående af jurister.

Jeg skrev en kommentar om det i går, men den er åbenbart blevet censureret væk, hvilket er stærkt bekymrende, da den på ingen måde overtrådte debatreglerne, men kun forholdt sig til det jurdisk bekymrende aspekt.

Spørgsmålet er så, hvad er egentlig formålet med denne "ekspertgruppe" som er kemisk renset for teknisk ekspertise?

Er formålet vitterlig at undersøge hvad der er gået galt, eller er det at konstruere en virkelighed som på elegant vis frikender politi og anklagemyndighed?

Jeg er alvorligt bange for det er det sidste.

3
6. juli 2019 kl. 02:51

Det er jo selve, Logningen.. der er ulovlig.

Når så skiftene justitsministre, gennem snart, en dekade, har brudt loven, ved at gennemtvinge ulovlig logning af Danskerne, er det da helt grotesk, at der kun, fokuseres på om den ulovlige logning nu osse er foregået efter alle kunstens regler.

herunder citat fra foreningen mod ulovlig logning.https://ulovliglogning.dk/

"HVORFOR ER DET ULOVLIGT? Anden verdenskrig lærte os at folkestemningen kan gøre et land til et modbydeligt sted, og på den baggrund var Danmark med til at skrive og ratificere den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi opdaterede også grund­ loven så der kan afgives kompetencer til et internationalt organ, som kan sætte grænser for Folketinget. Menneske- rettighedsdomstolen fik dog aldrig denne magt, men med Lissabon-traktaten har EU indskrevet de tværeuropæiske menneskerettigheder i traktatsgrundlaget. Det betyder at Folketinget ikke længere har mulighed for at fravige de fundamentale rettigheder, selvom 90 mandater ønsker det.

EU’s menneskeret gælder dog kun på områder der er om- fattet af EU-samarbejdet. Det inkluderer telefoni, og der- for har EU-domstolen kunnet afgøre at logning er ulovligt. Det anerkender den danske stat, men de danske politikere gemmer sig bag en fantasi om at de har en vis indkørings- periode før de behøver respektere menneskeretten. Den sidste dom fra EU kom i 2016, og dengang sagde Justitsministeriet at EU-retten tillader at de bruger op til 12 måneder på at implementere en dom.

HVAD GØR FOLKETINGET? Ingenting. Der bliver stillet spørgsmål og holdt samråd, men intet medlem af Folketinget har afhørt embedsmænd, fore- slået at nedsætte en dommerundersøgelse eller foreslået at Rigsretten nedsættes. I grundloven, og i lov om ministres ansvarlighed, står der ellers at dét er næste træk, når en minister så åbenlyst bryder loven."

citat slut.

fra Ulovlig lognings lille håndbog om ulovlig logning.


Så det er' ulovligt.. men det der diskuteres i de forskellige "ekkokamre*" (*tak PHK) er ikke at logningen er absurd ulovlig, fra start af.. Men om Logningen nu osse er foregået, så den kan bruges optimalt uden fejl-data.

Hvor er vi henne, når det er okay at skiftende justits-ministre igangsætter og tillader ulovlig logning af Danskerne.

Danskerne snork-sover sig ind i et orwelsk samfund.. og når de engang vågner.. er det for sent. Der burde være modstand i Danmark, mod det massive overgreb der foregår i tiende potens mod Danskerne.

Og i dette simple ekkokammer, Danmark er, sker der intet somhelst.

Støt https://ulovliglogning.dk/ med simpel mammon, så alle de justitsministre der har tilladt, den ulovlige logning, får en juridisk straf og ikke bare en politisk næse. og ikke mindst.. at Danmark bliver fri for ulovlig logning, med eller uden fejl.

og jeg er ikke fra ulovliglogning.dk.. men de, er de eneste, der gør noget konkret, mod den ulovlige logning.

over and out. 8O)

1
5. juli 2019 kl. 13:35

En der kan forklare de 5 andre, hvad teledata er, og hvordan logningen fungerer.