TDC totalovervåger tre millioner mobilbrugeres færden

Illustration: MI Grafik
TDC foretager en næsten total kortlægning af kundernes færden. Forsker og internetaktivister finder det ude af proportioner og ser en kæmpe privatlivsrisiko.

Er du kunde hos TDC, bliver din færden registreret, når din telefon sender og modtager data fra en sendemast. Dermed kan TDC tegne et komplet billede af, hvor du har befundet dig – oplysninger, som selskabet lagrer i et år.

Registerindsigter, som internet- aktivisten Christian Panton og Ingeniøren har fået, dokumenterer, at TDC gemmer oplysningerne om sine tre millioner mobilkunders færden gennemsnitligt 50-100 gange i døgnet.

Debatten om den massive overvågning af danskerne var dårligt kommet i gang, da vi udgav denne kortlægning, udarbejdet på baggrund af registerindsigt i teleoplysninger. Det var chokerende at se, hvor tæt alle danskeres færden kan følges, blot fordi vi har en mobiltelefon. Siden er diskussionen om overvågning eksploderet, og tilsvarende kortlægninger er gennemført af stribevis af medier, både herhjemme og i udlandet. Version2's dækning har desuden været med til at anspore aktivister, som har lagt sag an mod den danske stat for at få kendt overvågningen ulovlig. Artiklen lagde en af de første brikker til den stigende forståelse hos politikere, medier og organisationer af konsekvenserne af de digitale spor, som teleselskaber og it-giganter indsamler om os. - Magnus Bredsdorff, nyhedsredaktør. Illustration: Nanna Skytte

»Det er et voldsomt indgreb i vores privatliv,« fastslår Christian Panton, og formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, er også forfærdet:

»En fuldstændig kortlægning af borgernes færden i det fysiske rum – det er meget vidtgående.«

Christian Panton måtte efter eget udsagn kæmpe to et halvt år med TDC for at få udleveret de data, der dokumenterer overvågningen. Det gik nemmere for Ingeniøren, men ingen af de danske teleselskaber oplyser kunderne om overvågningen. Og hverken TDC, Telenor eller 3 har ønsket at svare på vores spørgsmål om, hvor ofte og hvor nøjagtigt de registrerer danskernes opholdssteder, eller hvordan de kan hjælpe med at spore mistænkte, når politiet med en dommerkendelse beder om det.

Læs også: Datatilsynet måtte true med politianmeldelse før TDC udleverede logningsdata til kunde

Teleselskaberne har i snart ti år været tvunget til at registrere, hvilken sendemast kunderne benytter, når de ringer eller sms’er. TDC henviser til, at den løbende registrering af også datakommunikation er nødvendig for at koble kunden til en sendemast ved udveksling af mms’er, som loven også kræver.

Ifølge TDC har den problematik været kendt længe, men det er først med vores eksploderende dataforbrug på mobiltelefonerne, at registreringen for alvor har taget fart. Og den bliver mere og mere nøjagtig med et voksende antal master.

Direktør Jakob Willer fra brancheforeningen Telekommunikationsindustrien påpeger, at selskaberne ikke har et ønske om at logge kunderne, men blot efterlever reglerne.

»Vi har gennem årene efterlyst en revision af logningsreglerne,« siger han og henviser til branchens indvendinger mod sessionslogning.

»En revision af reglerne kan også bruges til at adressere logningen af positionsdata. Med den udvikling der har været med mobiltelefoner, er det helt oplagt et spørgsmål, som der politisk bør tages stilling til.«

Overvågning af færden overses

Sessionslogningen, som politiet gerne vil have genindført, har affødt en voldsom debat om overvågning af danskerne. Den vil indebære, at teleselskaberne skal registrere, hvilke hjemmesider og internet-tjenester vi kommunikerer med.

Men overvågningen af vores fysiske færden via mobiltelefonerne har ikke haft samme fokus, selv om det ifølge lektor Rene Rydhof Hansen fra Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, er problematisk, når der gemmes så mange data.

»Lokationsdata er mindst lige så indgribende i privatlivet som sessionslogning,« siger han og peger på risikoen for, at andre end de demokratisk valgte magthavere kan få glæde af data, når overvågningen således sniges ind ad bagdøren.

»Den enorme mængde data er et fristende mål for folk, der ikke vil os det godt. Hvis data kan tilgås let, kan de også hackes let,« siger han.

En sammenligning med Se & Hør-sagen er oplagt. Her blev kendte danskeres kreditkortoplysninger misbrugt til at afsløre deres opholdssteder. TDC’s data kan på samme vis kortlægge personers færden.

Alternativets it-ordfører, Rene Gade, kalder den omfattende overvågning ‘intimiderende’:

»Det er meget forkert, at vi tracker mennesker på denne måde; i særdeleshed når der ikke er fuld åbenhed om, hvad der bliver gemt.«

Justitsministeriet og Rigspolitiet arbejder sammen med teleselskaberne på at revidere logningsreglerne. Både Socialdemokratiet og SF vil på baggrund af Ingeniørens dokumentation drøfte overvågningen med justitsminister Søren Pind (V).

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (77)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Hans Schou

I forbindelse med vedtagelse af overvågningsloven, var der en der bad TDC om et udtræk af sine data. Det fik han ret hurtigt, se linket.

Men det ser ud som Ingeniøren denne gang har fået væsentligt flere oplysninger. I det gamle udtræk var der kun oplysninger om hvilken mast der blev anvendt ved samtalens start og slut. Og en mast ved SMS'er. I ovenstående billede står der at der er 50 punkter, men det kan selvfølgelig skyldes en journalist der taler meget i tlf eller sender/modtager mange SMS'er. Altså de samme data der blev brugt mod Kurt Thorsen.

Det er forfærdeligt med al den overvågning, men hvis det lissom skulle forsvares på nogen som helst måde, så vil man nemt kunne finde morderen fra motorvejsbroen på fyn, men det kan man så ikke en gang. (ud fra antagelsen at alle går rundt med en mobiltelefon der er tændt).

 • 10
 • 2
#2 Christian Panton

Og en mast ved SMS'er. I ovenstående billede står der at der er 50 punkter, men det kan selvfølgelig skyldes en journalist der taler meget i tlf eller sender/modtager mange SMS'er. Altså de samme data der blev brugt mod Kurt Thorsen.

Nej, det er ikke den logning af SMS og taleopkald disse punkter stammer fra, det er fra brug af mobilens dataforbindelse. Jeg blev selv registreret 150 gange en dag hvor jeg havde ganske få opkald.

 • 10
 • 0
#3 Tobias Skytte

En af farerne ved den slags overvågning (som de fleste overser) er når de (e.g TDC) så en dag samarbejder med forsikringsselskaber som profilerer dig udfra din færden. Pludselig er din bilforsikring osv. meget dyrere eller de vil måske slet ikke forsikre dig. Når så alle forsikringsselskaber bruger/køber samme profilering så har du ikke noget valg. Det er allerede eksempler på forsikringsselskaber der vil have adgang til facebook data netop for at profilere..

 • 12
 • 1
#4 René Nielsen

Det er vanskeligt at være uenig med Christian Panton eller Jesper Lund, men jeg tror i al beskeden ikke, at de har tænkt over hvorfor TDC mon registrerer alle de data om samtlige brugere.

Ved at gemme så detaljere data om samtlige brugere, kan TDC lave en afart af en tidsmaskine som kan ”spoole tiden baglæns” og med tilbagevirkende kraft iværksætte en fuldstændig overvågning.

Den slags gør TDC ikke gratis. Der er nogle politikere som er mere end alm. naive hvis de tror at TDC (og de andre teleudbydere) ikke gør som AT&T - https://www.theguardian.com/business/2016/oct/25/att-secretly-sells-cust...

Så faktum er, at TDC logger langt mere end loven foreskriver for efterfølgende at sælge disse oplysninger til myndighederne. Mon ikke at den del-forretning giver overskud? Det tror jeg at den gør når TDC’s ejerne er kapitalfonde.

Men er det i orden? Har man oplyst kunderne om at man krænker enhver kendt privatlivs paragraf – for den eventualitet at kunden muligvis kan havde begået noget strafbart?

Og i lyset af, at ca. 98% af samtlige danske dommerkendelser om telefonaflytning, ikke efterfølgende fører til en dom på mindst 6 års fængsel!

For at få en dommerkendelse om telefonaflytning skal mistankegrundlaget jo være en mistanke om en fængselsstraf på mindst 6 års fængsel.

Og nu kommer det magiske spørgsmål. Hvorfor laver TDC et system som pr. definition som højest kan omfatte 150 personer om året? Faktisk må vi antage at det er en del mindre end 150 personer fordi hardcore kriminelle jo godt ved at deres telefoner kan blive overvåget plus at det jo ikke er sikkert at de overvågede samtidig er TDC kunde!

Hvis denne totale logning skal kunne økonomisk forsvares, må politiet mv. nødvendigvis betale TDC et større millionbeløb hvert år, for udgifterne til TDC logningssystems drift skal afskrives/udgiftsføres over driften.

Det er rent gætteri, men hvis genindførelse af logning skulle koste en milliard og TDC har 40% af de danske kunder på deres net. Så siger lidt hovedregning af prisen for TDC et større tre-cifferet millionbeløb som skal afskrives over typisk 5 år.

Så hvis TDC skal have overskud på deres ”logningsforretning for myndigheder”, så skal TDC fakturerer myndighederne mindst 30 millioner hver år for blot at holde nulpunktsomsætningen.

Det som jeg ser som det farlige – er scopecreep eller functioncreep, hvor denne logningsfacilitet som var tiltænkt alvorlige forbrydelser bliver anvendt cykeltyveri og lignende fordi TDC har brug for omsætning og politiet "fordi det er lettere på den måde" og fordi man slipper for at "gå på gaden" og fange cykeltyven.

Og så er der er det moralske! TDC spioner på samtlige af sine kunder fordi en forsvindende lille del muligvis har gjort noget forkert.

 • 9
 • 1
#5 Anders Bloch Sørensen

Og i lyset af, at ca. 98% af samtlige danske dommerkendelser om telefonaflytning, ikke efterfølgende fører til en dom på mindst 6 års fængsel!

Det er helt forkert. Det kræver, at det omhandler en overtrædelse, hvor strafferammen er mindst 6 års fængsel. Ikke at man rent faktisk forventer 6 års fængsel. I så fald ville det stort set kun være narko- og drabssager, man kunne anvende telefonaflytninger i.

 • 4
 • 1
#6 René Nielsen

Det er helt forkert. Det kræver, at det omhandler en overtrædelse, hvor strafferammen er mindst 6 års fængsel. Ikke at man rent faktisk forventer 6 års fængsel. I så fald ville det stort set kun være narko- og drabssager, man kunne anvende telefonaflytninger i.

Det er jo netop pointen med Retsplejelovens § 781 og især litra 3 - at politiet ikke må anvende telefonaflytning i andet end de grove sager

§ 781. Indgreb i meddelelseshemmeligheden må kun foretages, såfremt

1) der er bestemte grunde til at antage, at der på den pågældende måde gives meddelelser eller foretages forsendelser til eller fra en mistænkt,

2) indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen og

3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens §§ 124, stk. 2, 125, 127, stk. 1, 233, stk. 1, 235, 266, 281 eller en overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-5.

Det er med andre ord Folketinget udtrykkelige ønske at politiet ikke må telefonaflytte i sager om småkriminialitet.

 • 11
 • 1
#8 Allan S. Hansen

Det er desværre tidens trend med frygt for alt og alle at overvågning og den mængde af censur der accepteres i større og større grad blot fordi "hvis man intet har at skjule".

Det er derfor Søren Pind vil have mere overvågning. Det er derfor Dansk Folkeparti vil have nationalt DNA register. Det er derfor TDC "får lov" til dette uden at den generelle befolkning ryger på barikaderne. Hr. og Fru. Danmark er generelt ligeglade fordi det jo kun går ud over de "onde" (tm) mennesker og dem af os der tror på principperne bag frihederne er nogle sølvpapirshatte med noget at skjule.

Og når døren allerede er åben og vi allerede er på vej ned af glidebanen - så er det også nemt blot at ryge med.

Men problemet er at en stor set alt dette overvågning stadig kun vil være opklarende og ikke præventivt. Og hvis man så begynder at vil bruge det præventivt - så begynder vi at "fange" folk før de gør noget galt. Ja - Minority Report filmen bliver virkelig. 1984 bliver virkeligt.

Fordi som vi allerede kan se, så på grund af frygten for Islamismen så er der politisk velvillighed til at yderligt at kriminaliserer ytringer som tilhøre en religiøs fortolkning; private såvel som offentlige; ud over de regler som allerede fandtes omkring man ikke måtte opildne til vold m.m..

Så kombineret med overvågningen ..... ja, glidebanen er reel og vi er godt på vej ned af den.

Og så er der hele problemstillingen omkring hvis data bruges af private virksomheder og/eller kompromitteres.

Sjovt - ifb. med ytringsfrihed og personlig frihed så var Nord Korea og Kina var engang skræmmebilleder - nu er de blevet til forbilleder.

 • 13
 • 0
#9 Johnny Olesen

Nej, det er ikke den logning af SMS og taleopkald disse punkter stammer fra, det er fra brug af mobilens dataforbindelse. Jeg blev selv registreret 150 gange en dag hvor jeg havde ganske få opkald.

Undskyld at jeg spørger dumt, men er der noget nyt i denne historie udover at du og Version2 har fået udleveret oplysningerne?

Jeg spørger dumt, for jeg troede faktisk det var almen viden, at en mobiltelefons dataforbindelse bliver logget med tidsstempel og celle-ID. jf. Logningsbekendtgørelsen §5, stk. 3. Det er alle mobilselskaber jo underlagt.

 • 5
 • 0
#10 Anders Bloch Sørensen

Præcis hvad jeg siger. Der skal ikke falde domme på 6 års fængsel, men forbrydelsen skal have en strafferamme, hvor der er mindst 6 års fængsel. Det betyder ikke, at der dommene skal være på mindst års fængsel, men at det ikke kan bruges i sager, hvor strafferammen er lavere end 6 år. Politiet får slet ikke en kendelse, hvis denne simple betingelse ikke er opfyldt. Så nemt er det.

 • 0
 • 0
#11 Christian Panton

Jeg spørger dumt, for jeg troede faktisk det var almen viden, at en mobiltelefons dataforbindelse bliver logget med tidsstempel og celle-ID. jf. Logningsbekendtgørelsen §5, stk. 3

Det er ikke korrekt. Lokation for dataforbindelser har aldrig været en del af logningsbekendtgørelsen. Se Justitsministeriets svar til Rigspolitiet på side 12 her: https://web.panton.org/aktindsigt/logningsbekendtg%C3%B8relsen/erst-1/Ak...

Hvis man kigger forarbejderne til logningsbekendtgørelsen, så går § 5, stk. 3 alene ud på wifi/FWA. Se vejledningens punkt 2.2.5.

 • 8
 • 0
#13 Anne-Marie Krogsbøll

Undskyld at jeg spørger dumt, men er der noget nyt i denne historie udover at du og Version2 har fået udleveret oplysningerne?

Uanset om det er nyt eller ej, så er det for menigmand en guldklump at se konsekvensen af dette tegnet ind på et kort som det, der illustrerer artiklen, i stedet for abstrakte fagtermer. Så bliver det pludseligt meget håndgribeligt, hvilket kvælertag vi efterhånden holdes i, og hvor farligt dette kan vise sig at være under uheldige omstændigheder.

Så tak for den illustration, Version2. Den er meget svær at bortforklare, og burde finde vej til de "store" medier.

 • 10
 • 0
#14 Casper Olsen

TDC bruger deres data til andet end logning i tilfælde af politiet beder om dem, senest har de eksempelvis fortalt at Hypen over Pokémon Go er ovre.

https://twitter.com/TDCGroupDK/status/789374668763529216

Tidligere har TDC også lavet infographic over hvor deltagere i folkemødet om fra i landet https://twitter.com/TDCGroupDK/status/608883877160038400

For ikke at glemme, hvor københavnerne fejre jul henne i Danmark https://twitter.com/TDCGroupDK/status/547285492581273601

Så spørgsmålet hvad det næste mon bliver?

 • 13
 • 0
#15 Bjarne Nielsen

Det betyder ikke, at der dommene skal være på mindst års fængsel, men at det ikke kan bruges i sager, hvor strafferammen er lavere end 6 år.

Det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg synes at der er en tendens til, at selv lovgivning om forhold, som ikke virker til at være voldsomt alvorlige (og dog alvorlige nok til at retfærdiggøre lovgivning, bevares), er begyndt at have en lidt kunstig straframme på op til seks år. Ikke fire eller fem år. Heller ikke syv eller otte. Altid præcist seks år.

Det virker ... underligt.

 • 8
 • 0
#17 Anne-Marie Krogsbøll
 • 2
 • 3
#19 Johnny Olesen
 • 4
 • 0
#20 Claus Tøndering

At sige ja til overvågning fordi man ikke har noget at skjule, forudsætter ikke kun at man har tillid til de nuværende magthavere. Det forudsætter også at man har tillid til alle fremtidige magthavere, som jo også vil kunne bruge udstyret og oplysningerne.

Tænk hvis Danmark anno 1940 havde haft lige så godt styr på danskernes oplysninger, kontakter, bevægelser osv. som vi har i dag. Så ville tyskernes arbejde have været langt lettere.

Det er mens man lever i et velfungerende demokrati at man skal oprette beskyttelsesmekanismer mod den dag det ikke længere er tilfældet.

 • 23
 • 0
#21 Knud Larsen

Jeg mener ikke man under nogen omstændigheder kan bevæge sig fra Bernstorfgade 15.16 til 'Hansstedej 7' på 2 minutter. København er efterhånden en af de sløveste byer trafikmæssigt. Hastigheden er afpasset, så man skal holde for "alle" trafiklys. Jeg bruger selv mellem 30-55 minutter fra Irlandsvej til Lyngbyvejen afg. af tidspunkter. Så data kan afvises i en retssag.

 • 1
 • 1
#22 Mikael Velschow-Rasmussen

Det er egentlig ikke fordi, at jeg er ansat i TDC Erhverv :-) (Hvor jeg alligevel ikke har noget som helst med mobiltelefoni delen at gøre).

Men er det ikke en lidt misvisende overskrift ?

Jeg har i hvertfald ikke fantasi til at forestille mig at nogen af de andre teleselskaber ikke også skulle gøre det samme ... (Altså at de ikke også på samme måde totalovervåger deres brugere).

Det mest skræmmende er vel at alle gør det, og at vi alle accepterer det. Og at vi alle alligevel har tænkt os at blive ved med at rende rundt med vores 'tracking-chip' (smart-phone) som en fast del af vores påklædning/garderobe.

Selvom det - som med Anne Maries ord - hjælper at se omfanget af overvågningen via en visuel fremstilling frem for med fagteknisk jargon.

 • 7
 • 0
#24 Mogens Ritsholm

Det er korrekt, at TDC mobil og andre mobiloperatørers logning af position ved dataforbrug er en overfortolkning af gældende regler.

Logningsreglerne kræver logning af position af første og sidste celle ved telefonsamtaler samt celle ved SMS.

For data kræves første og sidste celle for dataadgangen. Dette krav stammer fra den tid, hvor man skulle iværksætte og deaktivere sin dataadgang. I 2G skete det jo bl.a. ved at okkupere et antal kanaler i TDMA strukturen.

TDC mobil ville selv stå for sessionslogning. Og så implementerede de åbenbart i 2009 en logning af samtlige sessioner inkl. celleoplysninger ved dataforbrug. I takt med stigende dataforbrug blev celler dermed logget stadig tættere. Det er sådan set helt meningsløst, da man ikke har spor af kundens afstand fra masten. Det hjælper jo ikke med 100 eller 1000 registreringer på en dag, når nøjagtigheden ikke er større.

Kravet til sessionslogning blev ophævet. Men TDC mobil fortsatte sin tætte logning, selv om det nu endnu tydeligere var i strid med reglerne.

Sagen kom frem for et par år siden, hvor man forsvarede sig med, at man nu også sendte SMS via IP. Og da man ikke kunne udpege hvilke dataenheder, der bar på SMS, var man nødsaget til at logge alt. Det er en meget tynd forklaring.

Sagen viser hvor farligt det er at fortolke reglerne vidtgående, som TDC mpbil - og nu også andre mobiloperatører - har gjort.

Men ansvaret ligger nu først og fremmest hos myndighederne, der nu i over 10 år ikke har revideret logningsreglerne i lyset af den stedfundne tekniske og markedsmæssige udvikling.

Vi har et alvorligt problem med et justitsministerium, der ikke formår at forvalte sit område i en moderne verden præget af IT.

 • 15
 • 0
#26 Christian Nobel
 • 6
 • 0
#27 Mogens Ritsholm

Jeg glemte at tilføje, at TDC mobils tætte logning også havde til formål at kunne spore identitet gennem CGNAT. Men det er der heller ikke belæg for i gældende regler, hvor eksistensen af CGNAT og NAT slet ikke er afspejlet.

Så det er også en overfortolkning i kombination med en passiv varetagelse af reglerne fra justitsministeriets side.

 • 6
 • 0
#28 Claus Wøbbe

Jeg er uendelig enig med Claus og Nobel. I mine øjne er staten og dens magthavere den absolut største risiko for befolkningen - man bør huske på at der i dag sidder folketingspolitikere (I Enhedslisten), der rent faktisk ikke udelukke væbnet revolution! Det er da skræmmende!

Og der er skisme mange borgere, der stemmer på dem!

 • 4
 • 7
#30 Erik Nørgaard

Hvad er det der logges fra en telefonsamtale ? Vel sagtens kun varighed=start/stop, med hvem, hvorfra (Maste-celle(r))

Vil det sige at intet logges når man ikke taler i telefon OG MobilData + WiFi er slukket. Så holder batteriet jo længere (altså til at holde telefonen tændt indtil næste opladning er påkrævet). I så fald er jeg vist ikke nervøs over logningen. Hvis der var lidt mere "hul igennem" kunne en logning med mere 'bid i' kunne finde lystfiskere/sejlere der pludselig falder overbord og får slukket deres mobilos på den konto. Datatilsynets regelsæt er skruet sammen på et ALT for højt plan med 'kræmmeri'. Hvis der er et relevant BEHOV for sporing (altså med helbredskonsekvenser der kan medføre AFGANG hvis man ikke bliver fundet hurtigt) hvorfor så ikke ÅBNE uden dommerkendelser m.m. Det værste der kan ske er jo at Politiet eller Beredskabet (Hjemmeværnet) kan finde frem til vedkommende - og hvad så. Det er da ikke så farligt at skulle høre "Goddag det er Politiet. Er de NN?". Så er der i øvrigt en gratis Taxa til en "Station".

 • 0
 • 0
#31 Mogens Ritsholm

Spørgsmålet om udlevering af historiske data efter reglerne om edition er interessant.

I forbindelse med L63 i 2006 blev både den daværende justitsminister og VTU-ministeren spurgt om, hvad der ligger i det (se spm 6-8 til lovforslaget).

I svaret siger de:

"Denne retstilstand indebærer, at både de materielle betingelser for indgreb i meddelelseshemmeligheden og de proceduremæssige krav til edition skal være opfyldt, før retten kan afsige kendelse om adgang til lagrede teleoplysninger. ."

Sagt på ligefremt dansk, siger de, at data kun kan udleveres efter editionsreglerne, hvis betingelserne i kapitel 71 (meddelelseshemmeligheden) samtidigt er overholdt.

Brugen af editionsreglerne sænker således ikke betingelserne for udlevering ifølge de to ministre.

Har domstolene så levet op til det?

Og hvis de ikke har, hvad har politikerne så foretaget sig for at udleveringskravet overensstemmer med det, man har fortalt Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af L63 om teleselskabers pligt til logning?

Igen har den juridiske verden vist svigtet.

 • 9
 • 0
#32 Frithiof Andreas Jensen

Det værste der kan ske er jo at Politiet eller Beredskabet (Hjemmeværnet) kan finde frem til vedkommende - og hvad så.

Nix, det värste der kan ske er at det bliver hacket: Alle kan spore alle, realtime, uden bureaukrati som dommerkendelse eller lovgivning.

Så hvis nu nogen synes at det er et godt udryk for deres politik at kidnappe folk - eller nakke konkurrenten på hashmarkedet - eller forfölge deres ex - eller se hvilke politikere som besöger et kendt bordel - så er det bare at betale den russiske eller kinesiske udbyder af adgangen til denne service de bitcoins det nu engang koster og gå igang.

Myndighederne har kun 3-5 års forspring over "det private initiativ" når det handler om IT, desvärre har vores politikere slet ikke forstået konsekvenserne af dette.

 • 8
 • 1
#33 Deleted User

At sige ja til overvågning fordi man ikke har noget at skjule, forudsætter ikke kun at man har tillid til de nuværende magthavere. Det forudsætter også at man har tillid til alle fremtidige magthavere, som jo også vil kunne bruge udstyret og oplysningerne.

Her ligger jo netop hele grundsubstansen i det at være imod denne form for logning.

At sige "Jeg overtræder ikke loven, så jeg har intet at skjule" virker jo kun hvis love er statiske.

Hvem ved om en handling som er totalt lovlig idag, måske på ganske demokratisk vis bliver bedømt til at være ulovlig om 10 år.

Et tænkt eksempel

Man logger alle de her data og derfor ved man også sådan ca. hvem der befinder sig på PAN klubben eller i en swingerklub for homoseksuelle.

Om 10 år har man stadig disse data og efter en demokratisk afstemning besluttes det at homoseksualitet er forbudt (Det er den jo i visse lande den dag idag og mig bekendt kommer en del fra de lande hertil og får stemmeret).

Nu er det så pludseligt ulovligt at være homoseksuel og så er det jo behændigt at man har data fra de sidste 10 år hvor man så ved hvem der har været på PAN eller i swingerklubben.

Det gør det unægteligt noget nemmere at finde alle de homoseksuelle som man gerne vil sætte i fængsel.

Som sagt...Tænkt eksempel men ikke totalt urealistisk på sigt.

 • 11
 • 0
#34 Erik Nørgaard

Nix, det värste der kan ske er at det bliver hacket: Alle kan spore alle, realtime, uden bureaukrati som dommerkendelse eller lovgivning.

Er lidt hysterisk anlagt. Jeg har ofte slukket det der "telefonitis". Er man bekymret for "logning" kan man jo slukke 'dyret'. Der er jo mulighed for at slukke den 'farlige' telefon og så have en anden med "anonymt ejerforhold", hvis man ikke kan undvære "nettet".

Vennerne, der godt må kende ejeren får nummeret - så kan man hacke som man lyster lige dér.. Teknisk set mangler der lidt info om hvad der bliver logget, når der er slukket for Mobildata samt WiFi. Det er vel først, når der skal ringes til et nummer, at systemet skanner efter modtageren. At opdatere alle data om hvor 'numrene' befinder sig i forhold til cellerne "løbende" ville være spild af ressourcer i stort format. Jeg synes diskussionen mangler tekniske facts. Hvad logges hvornår. Logningens formål skal vist også lige luftes i relation til "hysteriets omfang". Tror lige brugerne af Facebook m.m. skal tænke bare lidt over, hvad det er for en masse "pladder" de hælder ud om sig selv - afleverer det til Facebook, der tapper info til brug for profilering af brugerne , som så sælges videre til interesserede storkunder. I øvrigt irriterer det mig at man ikke bare kan få at vide, hvem det er der har ringet til min telefon (ikke hemmeliggjort nr.). Næh man skal ind over en mængde steder for finde frem til hvem det var.

 • 0
 • 2
#36 Anne-Marie Krogsbøll

Der er jo mulighed for at slukke den 'farlige' telefon og så have en anden med "anonymt ejerforhold",

Hjælper det, hvis man ofte bruger den "anonyme" fra samme lokationer som den "ikke-anonyme"? Vil det egentlige ejerforhold så ikke meget hurtigt sandsynliggøres?

Hvis man bruger en anonym fra sin bopæl f.eks., så er den nok ikke anonym så længe, hvis nogen skulle have lyst til at afsløre, hvem der ejer den?

 • 1
 • 0
#37 Deleted User

Hjælper det, hvis man ofte bruger den "anonyme" fra samme lokationer som den "ikke-anonyme"? Vil det egentlige ejerforhold så ikke meget hurtigt sandsynliggøres?

Hvis man bruger en anonym fra sin bopæl f.eks., så er den nok ikke anonym så længe, hvis nogen skulle have lyst til at afsløre, hvem der ejer den?

Reelt set hjælper det slet ikke engang at slukke telefonen.

Nu om dage hvor batteriet ikke kan tages ud KAN du reelt set ikke slukke for din telefon, med mindre du lader den løbe helt tør for strøm og hvem ved om telefonen er sat til at "løbe tør" før den er helt tør, så der stadigvæk er noget energi tilbage.

I en mobil er der jo 2 processorer. Den de reklamerer med (Snapdragon 820, Apple A10 for eksempel) og så er der jo en ekstra processor som sidder i baseband delen.

Som jeg har forstået det så kan baseband delen godt snakkes med selvom telefonen er "slukket" og det betyder at du reelt set altid kan spores bare du har telefonen med dig.

Den kan selvfølgelig pakkes i et faraday bur, men ligger den i din lomme så er den stadigvæk aktiv og den kan snakke med GPS og da det jo er baseband processoren så er det i forvejen den som står for kommunikation så det kan den naturligvis også.

 • 1
 • 0
#38 Deleted User

Hvis man tager mørkebrillerne på, så er det jo absolut ikke urealistisk - der er jo middelalderkræfter der arbejder for Kalifatets indførelse.

Og det er kun knap tre år siden at Alan Turing officielt blev benådet af det engelske kongehus!

Præcist og mit eksempel var netop også kun tænkt som et eksempel.

Det kunne også være at ISIS/Hizb-ut-Tahrir hackede sig vej til de data og fandt ud af hvilke mobiler som befandt sig i kirken hver søndag og brugte de data til at angribe meget kristne som de, som jeg forstår det, ikke bryder sig meget om.

Ja og så er der jo også muligheden for en ny "tys-tys" kilde at tjene penge til "Se og Hør" om hvor de kendte har været.

Sikke et scoop hvis en kendt har sagt til konen at han er på sted X men data siger han ikke var der. Man kan lige se overskrifterne "Kendis er konen utro".

Det sidste eksempel er jo ikke engang bare et tænkt eksempel, Se og Hør købte jo data om hvor diverse kreditkort var brugt til at lave den type historier.

Med så mange data, gemt i så lang tid, så er det nærmest ikke et spørgsmål OM det vil blive misbrugt på sigt, men kun om HVORNÅR.

 • 4
 • 0
#40 Deleted User

Tak for forklaring, Henrik Madsen. E det i den forbindelse ligegyldigt om det drejer sig om en smartphone eller en oldgammel "runesten" af en Nokia?

Mit gæt er at baseband processoren i nyere telefoner er meget mere kraftfuld og dermed kan meget mere og har mange flere muligheder.

Problemet med baseband processoren som jeg forstår det, er såmænd ikke at den er der, men at den ikke er isoleret.

Hvis den har adgang til storage, GPS, kamera, mikrofon og højtaler så kan du jo reelt set totalt overvåges og dine data i form af billeder osv. kan hentes ud.

En ældre nokia telefon kan man jo typisk tage batteriet ud af og så er man vel sikker.

Men generelt set så er der jo ikke en rigtig "on/off" knap på din telefon som fysisk bryder forbindelsen til strømkilden.

Det vil sige at når du siger "sluk / luk ned" så sker der jo blot det at den lukker ned for skærm og så videre, men at visse processer kører videre. Det er den jo nødt til f.eks for at mærke efter når du trykker på power knappen igen.

Hvis du sætter en alarm på din telefon og slukker den så starter den jo også typisk op og tænder for alarmen.

Mener at dem som laver blackphone netop bruger en del ressourcer på at isolerere baseband processoren fra resten af telefonen så den ikke har adgang til GPS, Storage, mikrofon og højtaler direkte.

I den forbindelse skal det jo også nævnes at det er muligt at dem som fabrikerer baseband processoren har en bagdør som er "programmeret" ind i selve chippen så den ikke opdages hvis man fik fat i baseband softwaren og reverse engineerede den.

Der er allerede fundet bagdøre i baseband software fra Samsung f.eks.

https://www.fsf.org/blogs/community/replicant-developers-find-and-close-...

 • 1
 • 0
#41 Michael Vinther

Nu kan man jo kun gætte på hvad Google logger for samtlige Android telefoner, men hvis man slår funktionen Timeline til kan man få et lille indblik i det. Jeg har haft den slået til længe, og der kan jeg gå ind og se min færden flere år tilbage i alle de lande jeg har besøgt, helt ned til hvilke adresser jeg har været på. Hvis man fx googler en forretning eller et museum kan man se statistik for hvornår det er mest besøgt, og jeg vil gætte på at denne statistik kommer fra denne lokationslogning. Trafikmålingen google maps kommer nok også derfra. Personligt har jeg ikke noget problem med det så længe jeg hverken er kriminel eller har hemmelige elskerinder, men man må selvfølge håbe at de holder det godt beskyttet så det ikke er for nemt for indbrudstyve at se hvornår jeg ikke er hjemme.

 • 0
 • 2
#42 Jørgen L. Sørensen

man må selvfølge håbe at de holder det godt beskyttet så det ikke er for nemt for indbrudstyve at se hvornår jeg ikke er hjemme.

Håbet er lysegrønt :-0

For mig giver det ikke nogen værdi overhovedet at Google samler disse oplysninger om mig, så jeg har deaktiveret det. Dermed er jeg lidt mere sikker på at der ikke er data om min færden der kan misbruges.

 • 2
 • 2
#44 Bjarne Nielsen

Hjælper det, hvis man ofte bruger den "anonyme" fra samme lokationer som den "ikke-anonyme"? Vil det egentlige ejerforhold så ikke meget hurtigt sandsynliggøres?

NYT havde i 2015 en meget grundig og spændende artikel om efterforskningen af et snigmord i Libanon i 2005, hvor trafikanalyse af mobiltelefoni spillede en central rolle. Der står bl.a.:

As the senior investigator told me, they could see that a given assassin had an “operational phone in his front pants pocket” and “in the back pocket a phone that he used to call his girlfriends.”

Selvom de var meget grundige, så var de ikke grundige nok.

 • 2
 • 1
#47 Christian Nobel

Det sidste eksempel er jo ikke engang bare et tænkt eksempel, Se og Hør købte jo data om hvor diverse kreditkort var brugt til at lave den type historier.

Se og Hør sagen er jo en tragisk historie, for i min optik rammer den 100% ved siden af.

Det er jo latterligt at tale om at Se og Hør har lavet hacking og hvad ved jeg, for Se og Hør, som det smudsige sladderblad det er, har bare købt sig til nogle informationer - så kan man diskutere det etiske i at publicere disse, men det er som jeg ser det underordnet.

HVAD der til gengæld ikke er underordnet, det er at sikkerheden hos Nets og IBM i den grad har spillet fallit, hvorfor sagen slet ikke burde dreje sig (ret meget) om Qvortrup & Co, men i stedet burde det være Nets og IBM der sad på anklagebænken, da de i den grad sløser med borgernes data.

Desværre er politi og anklagemyndighed himmelråbende inkompetente når det drejer sig om IT forbrydelser, så i deres primitive begrebsverden drejer det sig primært om at finde nogle man kan klynge op, uden overhovedet at se på de bagvedliggende forhold.

Vi så det jo i forbindelse med CSC sagen, som jo nærmest var en parodi på Kafka.

 • 7
 • 0
#48 Anne-Marie Krogsbøll

HVAD der til gengæld ikke er underordnet, det er at sikkerheden hos Nets og IBM i den grad har spillet fallit, hvorfor sagen slet ikke burde dreje sig (ret meget) om Qvortrup & Co, men i stedet burde det være Nets og IBM der sad på anklagebænken, da de i den grad sløser med borgernes data.

Ja, man kunne få den mistanke, at det netop er vigtigt for toneangivende beslutningstagere at isolere en sådan sag til et spørgsmål om personlig moral hos enkeltpersoner (hvad det selvfølgelig også er) - så fokus ikke kommer alt for meget over på, hvad det vil indebære, hvis vore offentlige myndigheder og andre (samfunds)-institutioner skal til at sikre og "anonymisere" vore persondata i tilstrækkelig grad. For hvis de skal det, er der vist godt nok mange luftige økonomiske planer, der kommer til at se helt anderledes ud.

Og det kan vi jo ikke have.....

 • 2
 • 0
#50 Deleted User

Tak for (ikke-beroligende) uddybning, Bjarne Nielsen og Henrik Madsen.

Her er en lille "sjov" præsentation hvor man ser hvor nemt det kan gå galt og man bliver afsløret også selvom man er undercover og har fokus (Dog ikke nok) på covert operations

https://www.youtube.com/watch?v=BwGsr3SzCZc

Her tracker de selvfølgelig tændte telefoner men det er så der hvor de så også godt kunne selvom telefonen var slukket, hvis bare de vidste hvad for en telefon de skulle snakke med.

 • 2
 • 0
#51 Erik Nørgaard

På min Android kineser (HUAWEI) er der to trin til SLUK. Med og uden ALARM.

Ellers sætter Sluktasten kun telefonen i dvale, hvor pin-koden ikke skal bruges for at aktivere telefonen.

Derfra er der jo stadig et godt stykke vej til at man får at vide hvornår der logges noget. Det er dog helt klart at politiet teknisk set, kan iværksætte en intens overvågning på et konkret telefonnummer (med dommerkendelse - i dagens Danmark)

 • 0
 • 0
#53 Dave Pencroof

Det er yderst bekymrende at "den hellige tre enighed" lovgivende/udøvende og dømmende, alle holder hånden både over og under hinanden, i forbryderbekæmpelsens hellige navn, og at flere og flere forbrydelser bliver straffet løbende hårdere, samt at mere og mere bliver omlagt til at være forbrydelser ! Hvor er ideen "alle er lige for loven" blevet af ? Logningen blev så vidt jeg husker sat op til at undtage ALT i det offentlige ! Jeg har i det meste af den tid jeg har deltaget i div debatter, været yderst bekymret over hvad fremtiden vil bringe med denne nutid som udgangspunkt, har adskellige gange nævnt George Orwell's 1984 som et overstået kapitel, sådan at forstå at overvågningen dd er langt værre end han i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, og hvis han så denne nutid, ja så ville han med sikkerhed græde voldsomt over at INGEN har taget hans skræmmebillede alvorligt ! Mine bekymringer har oftest fået den negative finger, de allerfærreste er åbne for at, "den hellige tre enighed", netop er både urørlig (ja det er os der vælger dem, men hvorfor gør vi det ?) og konstant vil have mere, i forbrydelsen (børneporno og voldtægter) og terrorens navn !

Jeg græder jævnligt over denne virkelighed, og jeg siger inde i mig selv ofte "undskyld til alle nutidige og kommende børn", for det vi med vores ligegyldighed lægger i deres skød, de begrænsninger og håbløsheder vi giver videre til dem, alt det de skal gøre for at redde denne misbrugte/vanrøgtede/voldtagede verden, børnene kommer i årtier til at befinde sig i at ingenting at have, ingenting at kunne, intet de må, det vil blive den tid med størst afsavn på alle områder, for også miljøet hænger i laser, råstofferne er udpinte eller eksistere ikke mere ! Politikerene kan ikke arbejde på samme hammel, slet ikke hvis de ikke kan se masser af stemmer i foretagnet, mens virksomhederne danner fælles front i alt hvad der ikke går deres vej, og i sidste ende giver massive sorte tal på bundlinien !

Hvad skal der blive af jeres stakkels børn og af jeres børnebørn ?

Desværre ved jeg ikke hvordan man får de min. 95 % til at lette røven, men jeg prøver i det små, det rækker bare ikke, men jeg bliver nødt til at prøve hele tiden, for at gøre intet er ikke en mulighed !

 • 3
 • 0
#56 Christian Nobel

nu kan alle nutidige og kommende børn, jo bare lade være med af tage telefonen med ud af huset

Hvilket så af overvågningmagten straks sætter et alarmflag - for er der noget som kan få efterretningstjenester til at vågne, så er det anomalier.

de kan nøjes med af bruge kontanter

Et uvæsen som mørke kræfter og finansindustrien jo også håber på at komme til livs: https://ing.dk/artikel/sverige-paa-vej-mod-kontantloese-samfund-187256

og købe billeter i bussen

Og hvor langt tid kan de det endnu?

 • 5
 • 0
#57 Dave Pencroof

Tak Christian Nobel Jeg sætter stor pris på dine og Christian Panton's bekymringer/oplysninger/formuleringer og at i er begyndt at blive hørt, måske vil i være i stand til at løfte opmærksomheden og få flere til at se hvor vi er på vej hen (jeg håber) ! Jeg har siden Povl Hansen skrev sit "indlæg" forsøgt at finde en produktiv måde at svare på, men jeg aner ikke hvad jeg skal skrive for at han kan få øjnene op for det uundgåelige, så længe de 95 % intet gør/siger

Til Povl Hansen vil jeg lige give en lille defekt historie, jeg har været forskellige steder for at betale regninger KONTANT (den mindste 200 kr den største 500 kr), ingen af stederne fik jeg lov til at betale, med mindre jeg fremviste gyldig ID helst også billed-ID, og alle stederne var begrundelsen HVIDVASKNINGSLOVEN, som ikke er en DK opfindelse, ej heller en EU opfindelse, men en FN resolution som EU og DK har ratificeret næsten uændret, i hvilken der står at alle kontant betalinger OVER samlet 7500 kr skal dokumenteres ved hjælp af fremvisning af gyldig ID helst billed ID ! Der har tidligere her på siden været en artikel om at i bankverden SKAL ansatte deltage en gang årligt i "uddannelse" produceret af bagmandspolitiet, så vidt jeg husker, hvor deltagerene får at vide at de vil blive holdt personligt ansvarlige, hvis ikke ALLE kontante betalinger er ID dokumenterede, for mig at se er dette eklatant magtmisbrug af værste skuffe, og tilmed sikkert aldeles ulovligt, ligesom det er ulovligt at træde Tibet demonstranterne under fode, men det ser "den hellige tre enighed" gennem fingrene med, for det kan vi nemlig, fordi de 95 % intet gør !

 • 5
 • 0
#59 Kenn Nielsen

"Placeringshistorik er slået fra" så det burde ikke blive logget :-/

Næh.. Jeg vil gætte på at der sendes et "DoNotTrack" flag sammen med placeringshistorikken. Et flag som er 'sat' når du slår placeringshistorik fra.

Dette flag kan Google så 'se' , så de ved at den placeringshistorik de lige har modtaget, er én de skal smide væk.

Og dét gør de , selvfølgeligt...På ære...Ama'r..

K

 • 1
 • 0
#60 Christian Nobel

Man kan vel ikke bare frikende Qvortrup & Co. Hvis Sex&Hor ikke havde betalt tys tys kilden, havde han jo næppe snaget ikke diverse registre.

Jeg forsvarer ikke nødvendigvis Qvortrup&Co, men mener faktisk at deres rolle ud fra en datasikkerhedsmæssig betragtning er ret beskeden - under alle omstændigheder er det totalt ude i hampen at anklageren begynder at tale om hackning.

Der kan godt være tale om presseetiske overtrædelser, og der kan også være tale om uretmæssig omgang med persondata, en form for hæleri, men det ændrer ikke på det faktum at sagen (ligesom CSC sagen) overhovedet ikke beskæftiger sig med det fundamentale og langt større problem, nemlig at sikkerhedskulturen i Nets og IBM er totalt uansvarlig!

 • 3
 • 0
#61 Kenn Nielsen
 • 3
 • 0
#63 Helge Svendsen

Der kan altså også være andre grunde til at logge, hvilke master ens telefon har forhandlet med.

Eks. hvis en kunde ringer ind til teleselskabet og klager over dårlig dækning. Så skal man på een eller anden måde kunne se, hvilke master telefonen har været på i det tidsrum, hvor der har været udfald i dækningen.

Ligeledes bruges data generelt til at planlægge netværket mht. udviddelser osv.

 • 0
 • 0
#64 Bjarne Nielsen

Eks. hvis en kunde ringer ind til teleselskabet og klager over dårlig dækning. Så skal man på een eller anden måde kunne se, hvilke master telefonen har været på i det tidsrum, hvor der har været udfald i dækningen.

Hvis det kun sker mens han har været på ferie, så kan det vist nærmest være ligegyldigt. Hvis det er noget som sker ofte, så er der ingen grund til at logge noget, før han ringer ind. Jeg er sikker på, at de fleste vil være forstående overfor at blive logget i et tidsrum for at diagnosticere evt. problemer.

Jeg kan ikke se at det kan være argument for en generel logning af individuelle kunders adfærd.

Ligeledes bruges data generelt til at planlægge netværket mht. udviddelser osv.

Der er ganske givet god grund til at indsamle data om generel belastning, men igen, hvordan kan det være argument for en generel logning af individuelle kunders adfærd?

 • 3
 • 1
#65 Helge Svendsen

Telekunder er alt andet end forstående - jeg har en fortid i en af de store i DK.

Når de ringer ind forventer de at du som firma kan svare på, hvorfor der har været problemer.

De vil ikke acceptere, "prøv igen, så ser vi hvad der går galt".

 • 0
 • 0
#67 Helge Svendsen

Det har ikke noget med triangulering at gøre. Triangulering er, når du har to modtagere, du kender positionen på, og så bruger tidsforskellen på et modtaget signal til at udregne senderens position med meget stor præcision.

Når en mobil telefon finder en mast, så sender den en forespørgsel ud til alle master, der kan modtage det signal. Efter at have fået svar tilbage fra de master, der accepterer den, vælger mobil telefonen så den mast, den tilslutter.

Hvis en tlfs signal er modtaget af en række master kan man dermed udlede nogenlunde, hvor en telefon er. Dvs. man er i det område, hvor alle master har dækning.

 • 0
 • 0
#71 Bjarne Nielsen

Jeg har aldrig hørt om nogen, der har gjort det vha. telemaster og har fået et godt resultat ud af det.

Takker. Var bare nysgerrig.

Og hvis man kunne, hvorfor skulle man så spilde ressourcer på at sætte GPS kredsløb i telefoner?

Fordi den, som har telefonen, ikke har adgang til data fra telemasterne, og fordi at den, som adgang til data fra telemasterne, ikke har adgang til telefonens GPS?

 • 1
 • 0
#72 Deleted User

Jeg har aldrig hørt om nogen, der har gjort det vha. telemaster og har fået et godt resultat ud af det.

De kan godt få en "grov" ide om hvor du er.

En mobilmast består af en række antenner som er retningsbestemte, det vil sige de dækker primært i en bestemt retning og så et antal grader.

Hvis din mobil kan se en mast, så kan de sige sådan ca hvilken retning og baseret på forsinkelsen mellem telefon og mast, kan de også sige lidt om afstand. (Hvis rækkevidden er 20 km og det er en 45 grader beam, så kan de måske komme ned på et område på et par km2)

Har du 2, så kan du krydspejle og så bliver nøjagtigheden større.

I de fleste tilfælde bruges den slags oplysninger vist også primært til hvis Louise er nedtrykt og gået fra hjemmet og man gerne vil finde hende, så kan man sige "Hun er ca her og her" og i de fleste tilfælde vil nogen i familien så vide at i det område bor en veninde, eller politiet kan måske se at i det område er en skov.

Det samme hvis de kan se at en mobil har været i et område og så pludseligt er signalet forsvundet og der ligger en sø, jamen så er det muligvis fordi vedkommende er hoppet i søen.

 • 0
 • 0
#75 Deleted User

Krydspejling er vel et. Dansk ord for triangulering. Som sagt, dengang jeg var i branchen arbejdede netværks drengene på at få det til at virke. Der var ikke gps i alle tlf dengang. Det lykkedes ikke at opnå en præcision, som kunne bruges til pålidelig navigation.

I min egne interne ordbog er krydspejling når der er 2 og triangulering er når du har 3 (eller flere). Udledt af ordet triangel = Trekant.

I nødstilfælde er det oftest ikke nødvendigt for at kunne bruge det.

Det er som sagt typisk i situationer hvor man gerne vil have en ide om hvor en nedtrykt person, en senildement person eller lignende befinder sig, eller for at kunne godtgøre at en forbryder's telefon har været i lufthavnen mens forbryderen påstår at han IKKE var i lufthavnen for at skyde en bandidos rocker.

 • 1
 • 1
#77 Christian Nobel

Krydspejling er vel et

I denne genoplivningen af en 3 år gammel debat vendes der lidt rundt på begreberne.

For hvis man skal lave en krydspejling, så er det for at finde ens egen position der hvor man er!

Dvs man bruger en radiomodtager med en retningsbestem antenne sammen med et kompas, men i stedet for at pejle ud fra landkending/fyr, så bruger man 2 eller flere radiostationer man kender positionerne på, og ud fra kraftigste signalstyrke kan man finde retningerne, som så kan indføres i et kort, hvorefter man vil være nogenlunde der hvor linjerne skærer.

Den bedste pejling (både optisk og radiomæssigt) er hvis man har tre punkter med 120° i mellem, deraf trianguleringen - men man behøver intet vide om afstand til senderne, og heller ikke lyset eller radiobølgernes udbredelseshastighed.

Det er meget svært at lave en krydspejling den anden vej, det kan antennerne slet ikke give en præcis nok retning til, men man kan, som Henrik siger ud, fra flere master få en meget grov indikation af hvor en telefon kan være - men slet ikke lige så præcist som hvis der er tale om en krydspejling.

Og man kan selvfølgelig også finde en stationær radiosender ved at flytte sig, og så lave målingerne fra forskellige positioner.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere