Sundhedsplatformen: Aktivitetsfald på sygehuse spiser ekstra it-bevilling op

1. juni 2018 kl. 12:4516
Sundhedsplatformen: Aktivitetsfald på sygehuse spiser ekstra it-bevilling op
Illustration: Das Büro.
Region Sjælland afsatte sidste år 50 millioner kroner til at få Sundhedsplatformen godt i gang. De penge er spist op af blandt andet det fald i produktiviteten, som EPJ-systemet har medført.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Region Sjælland satte i september sidste år 50 millioner kroner ekstra af som 'buffer' til at understøtte implementeringen af Sundhedsplatformen. Det gjorde man i en forventning om at spare penge på at sende færre patienter til andre regioner - men det modsatte har vist sig at være tilfældet, og pengene findes ikke alligevel, blandt andet som følge af den nedsatte produktivitet, der følger med Sundhedsplatformen.

»Da der, som det fremgår, er et samlet forventet merforbrug, er det ikke muligt at frigøre reservationen af midler til understøttelse af Sundhedsplatformen inden for den samlede økonomi,« hedder det i en budgetopfølgning fremlagt på det seneste møde i regionens forretningsudvalg.

Region Sjælland havde regnet med at spare penge på at sende færre patienter til behandling uden for regionen - men det modsatte har vist sig at være tilfældet.

Som Version2 for nylig kunne fortælle, har Sundhedsplatformen sænket hastigheden betydeligt i Region Sjælland, ligesom langt færre patienter bliver udredt inden for de 30 dage, man har krav på i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når Region Sjælland ikke kan overholde retten til hurtig udredning, kan den blive nødt til at sende patienter til behandling på privathospitaler eller i andre regioner - og det koster penge. Og det er altså dette såkaldte »udenregionale forbrug«, der har spist de ekstra penge til Sundhedsplatformen.

I stedet for den forventede besparelse viser det sig nemlig, at regionen får betydeligt større udgifter i denne retning efter indførelsen af Epics EPJ-system.

»Af budgetaftalen for 2018 indgik, at der skulle reserveres 50 mio. kr. til understøttelse af Sundhedsplatformen i forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau til behandlinger i Region Hovedstaden. Den aktuelle status for budgetoverholdelsen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes en merudgift på ca. 20 mio. kr.,« hedder det i budgetopfølgningen.

16 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
16
7. juni 2018 kl. 07:09

@ Hans Nielsen

Ja, det bliver i så fald noget med jurister og advokater.

Problemet er (bl.a.) at Projektstyregruppen har godkendt implementeringen af IT-systemet (sic) og at man i så fald skal underkende ”sine egne” samt at de mange medlemmer i regionsrådene skal blive enige/finde flertal for at gå rettens vej. Hidtil har erfaringen været, at man mere eller mindre føjer leverandøren (sic), men det kan være, at det har ændret sig.

Jeg håber ikke du får ret i det sidste ^, men jeg er bange for, at det bliver sådan (baseret på erfaringer so far).

15
7. juni 2018 kl. 06:46

Man tager sig til hovedet...

  • Hvorfor er det først nu, politikerne spørger til dette - efter flere års kritik og skandaler og haltende sundhedsvæsen? Har de overhovedet fulgt med i sagen?

  • Hvorfor i alverden har "programstyregruppen" godkendt (og fået lov af politikerne til at godkende) projektet - igen efter års kritik og skandaler og en kæmpe bunke af fejl, der ser ud til at være svære/umulige at løse?

Det er svært at finde nogen fornuftige forklaringer på ovenstående - altså må vi ulykkeligvis nok til at kigge i de for offentlighedens interesser mindre fornuftige, såsom 1) Er der nogen tegn på korruption? 2) Er der nogen tegn på vennetjenester? 3) Er der nogen, som har rejst lige lovligt meget og hold lovligt mange gode "relationsopbyggende" møder? 4) Hvad var forklaringen på, at oplysningen "højrisikoprojekt" (den måske nærmest eneste sandfærdige oplysning i business casen) røg ud af business casen, inden denne nåede til politikerne?

Det er vist godt, at rigsrevisionen kigger forløbet igennem, og vi må håbe, at de gør det grundigt.

Programstyregruppen:"Projektet med 400 medarbejdere ledes af programdirektør Gitte Fangel​, der har ansvar for ledelse, udvikling og indhold af Sundhedsplatformen. Medarbejderne er it-folk, klinikere og projektmedarbejdere, der er udlånt fra hospitaler, Region Hovedstadens og Region Sjællands it-afdelinger og fra regionale stabe. Programdirektøren refererer til en programstyregruppe med koncernledelser og direktører fra regionerne. Programstyregruppen træffer de overordnede beslutninger om Sundhedsplatformen. ​"https://www.regionh.dk/sundhedsplatform/om-sundhedsplatformen/Sider/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-om-sundhedsplatformen.aspx

14
7. juni 2018 kl. 00:18

I 2022 kan de tidligst komme ud af kontrakten med Epic.

Man kan i princippet komme ud af kontrakten i morgen. Det bliver så bare noget arbejdet til Jurister og advokater, og hvis man ikke kan blive enige en tur i retten. Men hvis man vil ud af kontrakten, vil Epic nok gøre det billigt ? Tænk sig at skulle bruge de næste 5-10 år i retten, mens man konstant har negativ også international presse, med beskyldninger om et produkt der ikke leveret som lovet. Og måske få stemplet som det software et helt land fravælger fordi software ikke dur. Så kan det være bedre at liste ud af bagdøren, med et lille plaster på såret mens tid er.

Som hvordan AnsaldoBreda meget hurtigt mistet en ordre i Holland og Belgien, på grund af historikken fra Danmark

https://ing.dk/artikel/belgien-giver-op-skrotter-spritnye-tog-fra-ansaldobreda-159311

Sammenligning med IC4, er desværre nok på andre punkter også sammenlignelige. Vi ser sikkert politiker der de næste 3-5 år krampagtigt prøver at få Epic til at virke, mens hospitalsvæsenet på Sjælland styrtdykker mod bunden. Mens man ser den ene redningsplan, efter den anden og penge kastet i grams., Hvor regering til sidst, bliver nødt til at gribe ind, og skrotter hele system. Lidt ligesom med SKAT, men men den forskel at mennesker rigtigt død, mens dette teater har været i gang.

13
6. juni 2018 kl. 22:28

*2022, undskyld ^. I 2022 kan de tidligst komme ud af kontrakten med Epic.

12
6. juni 2018 kl. 21:44

Region Hovedstaden kan tidligst slippe af med Sundhedsplatformen i 2021. + Programstyregruppen er ansvarlig for denne lange karensperiode på 4 år, idet de i december 2017 har endeligt godkendt leverancen af systemet, med ”meget få udskudte leverancer” og dermed bestod Epic driftsprøven! Selvom det er alment kendt for både personale og ikke mindst befolkningen, at Sundhedsplatformen er yderst fejlbehængt – særligt medicinmodulet virker stadig ikke, som det skal – hvilket har været (af)dækket væg-til-væg af pressen gennem to år.

Det er godt nok en knockout.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6564532/Sygehuse-h%C3%A6nger-p%C3%A5-Sundhedsplatformen-til-2022

10
2. juni 2018 kl. 23:00

Offentligt ansatte har udvidet ytringsfrihed omkring generelle problemer i deres struktur eller arbejde.

Rigtigt, men det er næppe en garanti mod repressalier. Det bliver måske ikke relevant her, da historien er ude og ikke kan fejes ind under ... Jeg mindes svagt noget om en politistation, hvor der foregik et eller andet ulovligt. En betjent (?) anmeldte det anonymt, hvorpå politiet tog sagen op. Man forsøgte sig med en DNA-analyse af spyt på frimærket! "Forræderen" havde dog taget højde for dette.

8
2. juni 2018 kl. 13:51

Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland, var for lidt siden i studiet i TV2 News. Her erkendte han (blandt meget andet), at man har været for optimistisk med at tro, at man kunne få en hyldevare fra USA til uden de store problemer at fungere i det noget anderledes danske sundhedsvæsen.

Selverkendelse alt for sent (men fra en direktør, som ikke var med til at træffe beslutningen). Og man kan jo undre sig over, hvorfor ingen ansvarlige gad høre på alle de advarende røster, som allerede lod sig høre inden beslutningen om SP? For dem var der jo mange af - ligesom der var advarende røster omkring datasikkerheden - som fortsat står hen i det uvisse (læs: mørklagt).

Hvorfor fjernede direktionen i RH advarslen om "højrisiko-projekt" i business casen, inden denne blev forelagt politikerne? Lod man sig forføre og besnakke (og bestikke - ATEA-sagen in mente?), eller gik man ind i dette med åbne øjne - i det håb, at hele Danmark over tid ville blive tvunget med, så løsningen på alle problemerne ville ende med at være, at man tilpasser det danske sundhedsvæsen til SP, i stedet for at tilpasse SP til det danske sundhedsvæsen? Eller havde man mere blik for alle de internationale kontakter og karrieremuligheder, som SP kan være med til at åbne for nøglepersoner, end man havde fokus på den gode behandling i Danmark?

LPJ erkendte rigtigt mange problemer - og tør ikke love løsning på disse i hvert fald i det næste år..... det vil blive gradvist bedre (påstod han) - men han kunne ikke love hvornår...

Så et godt råd til alle borgere i de to SP-ramte regioner: Lad være med at blive syge de næste minimum 2 år! Eller flyt!

7
2. juni 2018 kl. 09:30

Burde der ikke igangsættes noget til at samle informationer fra whistleblowers, som til daglig har med Sundhedsplatformen at gøre?

Jeg tænker at de vel stort set alle har tavshedspligt, men hvis systemet er så elendigt at det går ud over patienterne, så mister det sin eksistensberettigelse.

6
2. juni 2018 kl. 07:24

... vil problemerne løses med den nye version af SP i november. Det vil jeg se, før jeg tror det. Man kunne jo også frygte endnu mere kaos, i hvert fald i en periode...

At problemerne er alvorlige kan ses af følgende udtalelse fra regionsrådsformanden:"»Hvis personalet ikke går manuelt ind og følger op, vil det være til fare for sikkerheden. Det gør man for at sikre patientsikkerheden, men det er ikke tilfredsstillende på længere sigt. Særlig ikke, når man tidligere havde et it-system på intensiv, der leverede automatisk. Jeg kender dog ikke umiddelbart til konkrete eksempler, hvor patienter skulle have været i fare«."

5
2. juni 2018 kl. 07:10

Løsningen regnes for at være blandt verdens mest avancerede systemer inden for sundheds-it og anvendes på de ti største universitetshospitaler i USA.

Avancerede til hvad? God patientbehandling eller statistik og forskning? For så vidt jeg har kunnet læse mig til (for et stykke tid siden), er EPIC's løsning berømt for at samle helt enorme mængder data - måske til glæde for forskere og embedsfolk og forsikringsselskaber - men er det nødvendigvis i patienters og borgeres interesse?

Er man begyndt at trække disse data ud af SP til forskning? I givet fald: Hen ad vejen vil det vise sig, om det i virkeligheden er medicinalindustrien, der er mest begejstrede for SP.

Men hvad vil man gøre, når patienterne begynder at benytte deres rettigheder i GDPR til at søge egenaccess?

3
1. juni 2018 kl. 19:24

Jeg tror det var forudset af de 500 klinikere der testede systemet inden politikerne tvang det igennem fordi finansministeriet kunne fremvise en god case (amerikanske Epic kunne fremvise imponerende referencer: Løsningen regnes for at være blandt verdens mest avancerede systemer inden for sundheds-it og anvendes på de ti største universitetshospitaler i USA. Cirka 68 procent af alle sygehuse, der ligger på HIMSS niveau 7 – det højeste trin på den internationale nonprofit-baserede skala over digitaliseringsniveau – kører på Epic. Og i alt leverer Epic løsninger til flere end 1.100 hospitaler med i alt 72 millioner patienter.)

DJØF-erne i finansministeriet og politikerne var ganske ligeglade med danske klinikere ligesom man var ligeglad med Randers´ IC3-ekspertise. Næ, vi er skam internationale, og det er ikke DJØF-hoveder der kommer til at rulle.

Nu er der nedsat produktion i sundhedsvæsenet på 2. år, og snakken om "gevinstrealisering" er mærkværdigvis forstummet.

2
1. juni 2018 kl. 18:26

Det varer nok ikke så længe før staten må give regioner med sundhedsplatformen en ekstrabevilling, for med den nedsatte ak- og effektivitet, kommer der færre penge i kassen og dermed må de effektivisere, hvilket medfører lavere aktivitet. Problemet er at hospitalerne på Sjælland må og skal fungere... Spørgsmålet er så om det var forudset?

1
1. juni 2018 kl. 13:01

"»Jeg sætter ikke mine ben på et sygehus, hvor de bruger Sundhedsplatformen.""Ét af bumpene på vejen for det samlede sygehusvæsen kunne være, at 258 læger har forladt Region Sjællands sygehuse de første fire måneder efter Sundhedsplatformen. I samme tidsrum sidste år rejste 187 læger. Altså 73 færre. Region Sjælland vil ikke oplyse lægernes begrundelse for at rejse. Derfor er det umuligt at sige, hvor mange der er rejst på grund af Sundhedsplatformen, men lægemanglen er blevet betydeligt større det seneste år."https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6552649/Overl%C3%A6ge-siger-op-%C2%BBJeg-s%C3%A6tter-ikke-mine-ben-p%C3%A5-et-sygehus-hvor-de-bruger-Sundhedsplatformen%C2%AB

"Vi klapper bare i som østers om, hvorfor lægerne smutter - så går problemet nok over..." (min oversættelse af Region Sjællands strudsepolitik)