Sundhedsministeren undsiger regioners forklaring på forsinket ny Sundhedsplatform

9. august 2018 kl. 16:3031
Sundhedsministeren undsiger regioners forklaring på forsinket ny Sundhedsplatform
Illustration: Flemming Leitorp.
For to dage siden påstod Region H og Region Sjælland at en ny version af Sundhedsplatformen måtte udskydes fra i år til næste år som følge af en forsinkelse af det nye Landspatientregister. Men det er faktuelt forkert, fastslår ministeren nu.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Region Sjælland og Region Hovedstadens har forklaret en udsættelse af en ny version af Sundhedsplatformen, kaldet SP2018, med, at det skyldes en forsinkelse af det nye Landspatientregister, LPR3.

Men det er »faktuelt forkert« lyder det nu fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ifølge Dagens Medicin.

»Det undrer mig meget, at Region Sjælland og Region Hovedstaden har meldt ud, at opdateringen af Sundhedsplatformen er forsinket, fordi indfasningen af Landspatientregisteret er forsinket. Det er helt faktuelt forkert. Vi i staten er klar til at gå i luften med LPR3 til planlagt tid og har hele tiden været det,« siger hun til Dagens Medicin.

Sophie Hæstorp Andersen (S) lagde i en pressemeddelse tirsdag helt tydeligt ansvaret for den forsinkede nye version af Sundhedsplatformen over på LPR3. Hun udtalte nemlig at:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Konsekvensen af udskydelsen af LPR3 er, at forbedringerne til Sundhedsplatformen desværre også må udskydes.«

Regionen skrev yderligere at:

»Med udskydelsen af LPR3 er det ikke realistisk på meget kort tid at sadle om og bygge forbedringer, der fungerer i det gamle system, som så alligevel skal ændres få måneder efter.«

Minister: Regionerne bad selv om LPR3-forsinkelse

Sundhedsministeren henviser direkte til pressemeddelelsen i sin tilbagevisning af regionernes påstand - og fastslår i øvrigt, at det var regionerne selv der bad om at få udskudt go-live med LPR3 fra november i år til marts 2019. Fordi det ville sikre en bedre opdatering af Sundhedsplatformen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Aftalen om at udskyde implementeringen af LPR3 til 1. marts 2019 blev indgået på foranledning af regionerne,« skriver Ellen Trane Nørby i et brev (PDF) til formanden for Danske Regioner, Stephanie Lohse, som Version2 har fået udleveret af ministeriet.

»Det var, efter ministeriets forståelse, på tidspunktet for drøftelsen en forudsætning for regionerne, at en udsættelse af LPR3 kunne bidrage til en samlet set bedre implementering af både LPR3 og Sundhedsplatformen,« tilføjer ministeren.

Ministeren understreger sine pointer ved at fastslå, at LPR3 stadig godt kan gå i luften i november i år:

»Sundheds- og Ældreministeriet [er] fortsat klar til at fastholde den oprindelige tidsplan. Sundhedsdatastyrelsen vil således fortsat være klar til at overgå til LPR3 pr. 1. november 2018,« skriver ministeren.

31 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
31
16. august 2018 kl. 17:25

Den påstand bliver du simpelthen nødt til at underbygge. Indtil da betragter jeg din kommentar som ubrugelig.

Jeg kan ikke underbygge det med andet end det jeg har hørt fra folk, som er tæt på projektet. Bemærk dog, at det var en FÆLLES beslutning fra alle regionerne, at udskyde planen. Det ville ikke være noget til hinders for, at Vest-Danmark kom på LPR3 inden Øst-Danmark kom på. Hvis Vest-Danmark var klar til den 3/11, så kunne de bare køre videre derfra, og så kunne Øst-Danmark komme på 4 måneder senere. At det ikke sker, er en klar indikation af, hvordan tingens tilstand er i Øst-Danmark.

27
14. august 2018 kl. 13:25

I aftalen om bonussen, som er indgået i januar sidste år, fremgår det, at den pågældende direktør fik sin bonus ”for det særlige ansvar for Sundhedsplatformens samtidige implementering i Region Hovedstaden og Region Sjælland”.</p>
<p>Der står ikke noget i aftalen om, hvorvidt der var opsat nogle mål for, om Sundhedsplatformen fungerede godt eller ej.

også direktører i Banedanmark i 2016 fik udbetalt bonusser på mellem 100.000-125.000 kroner.
Det skete selvom tre af direktørerne ikke nåede de fastsatte mål, der var opsat for at udbetale en fuld bonus.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/direktoer-udskaeldt-sundhedsplatform-fik-bonus-paa-100000-kroner

Måske skulle man bare sætte systemet i driften til tiden, uanset om det var klar, for at få bonus?

26
14. august 2018 kl. 11:06

Eller taler de ikke samme sprog? Fra dagens dagsorden til Forretningsudvalget i region H:"I juni 2018 var både det nationale LPR3 projekt og regionernes LPR3 projekter imidlertid så pressede, at Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner aftalte at udskyde overgangen til LPR3. Overgangen kan nu tidligst ske 1. februar 2019 og ikke senere end 1. marts 2019."https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/FU%20DO%2014082018%20v2%20NETTET.pdf

Så direktionen i Region H fastholder åbenbart, at også det nationale LPR3 var pressede.....I modstrid med Trane Nørbys udmeldinger (som jeg forstår eller misforstår dem).

Fra redegørelsen i Dagsordenen:"Ad 3g: at der hyres specialister fra Cambridge og/eller Epic community og indhentes specialistviden fra Statens IT-råd, hvor de har erfaringer med implementering af store ITsystemer. Region Hovedstaden har allerede ad flere omgange været i dialog med Cambridge University Hospitals for at høre om deres erfaringer med implementering af et Epic system. Derudover deltager ledere og medarbejdere fra hospitaler og CIMT i det årlige Epic brugergruppemøde, hvor der er rig mulighed for at lære af andre Epic hospitaler og etablere kontakter til kolleger på de øvrige Epic hospitaler. Formandskabet for VDF har endvidere planlagt et møde med en repræsentant fra Epic Emeritus program i august 2018. Epic Emeritus program består af sundhedsfaglige topledere, som har erfaring med implementering af et Epic system, og som rådgiver andre Epic kunder særligt ift. organisering. Mødet skal bl.a. bruges til at drøfte klinikernes parathed og engagement ift. at ibrugtage et nyt system. VDF formandskabet er endvidere i dialog med Epic om undervisning af hospitalernes sundhedsfaglige vicedirektører, idet disse har tilkendegivet, at de er interesseret i løbende at blive opdateret af Epic. Administrationen vurderer, at det yderligere kan være gavnligt at indhente supplerende rådgivning og specialistviden vedr. opbygningen af drifts- og udviklingsorganisationen i forhold til: l Produktionsprocesser og mulighed for automatisering l Dimensionering, kompetencebehov og bemanding l Test Management l Samarbejde og dialog med fagområder l Driftsrapportering l ’Code review’ (fx med henblik på at kortlægge hvor meget der er standard hhv. egenudvikling) l Kommunikation og implementering af de løbende forbedringer i Sundhedsplatformen Forslagene ovenfor vil blive drøftet på førstkommende møde i det tværregionale administrative Strategiske Driftsledelsesforum (SDL) med henblik på prioritering og drøftelse af egnede specialister på området. Administrationen anser særligt andre Epic kunder fra eksempelvis Cambridge University Hospitals og hospitaler i Holland, som relevante at indhente erfaringer og viden fra. Administrationen er i dialog med Cambridge University Hospitals, og administrationen tager ligeledes kontakt til Statens It-råd primo august 2018."

For mig lyder det mærkeligt, at man pludseligt nu på denne måde er nødt til at involvere sig mere og mere med Epic og øvrige Epic-hospitaler. Har det været forudset? Er der budgetteret med det? Hvad vil det koste? Vil det virke, når der er tale om sundhedsvæsner, som er bygget helt anderledes op end det danske? Er det nu, man ligeså stille og gradvist begynder at tilnærme det danske sundhedsvæsen til det amerikanske? Jeg blive bekymret over, at de skitserede tiltag pludseligt, efter flere år, viser sig nødvendige. Er det ikke noget rent teknisk, der gør, at SP ikke virker efter hensigten i Region H og Region Sjælland? I givet fald - hvad kan så de skitserede rejser her og der og alle vegne hjælpe? Hvor mange har deltaget i UGM, hvad har det kostet, skal det være årligt tilbagevendende fremover, er det en del af kontrakten at deltage i det? For mig at se vise det skitserede, at Epic SP indebærer tiltagende opslugen af ressourcer i Epics kult/ambassadør/rejse/kursusindustri. Vi mister i regionen mere og mere selv styringen over vores sundhedsvæsen, fordi SP er så kompliceret og uegnet til danske forhold, at vi hele tiden må spørge andre - i udlandet - om råd og vejledning.

Hvor er det SURT!!!

25
14. august 2018 kl. 10:18

https://politiken.dk/indland/art6660546/L%C3%A6ger-m%C3%A5-sl%C3%A5s-et-%C3%A5r-mere-med-udsk%C3%A6ldt-medicinmodul

Jeg forstår dog ikke, hvorfor en udsættelse af LPR3-implementeringen i 3 mdr. lader til at betyde en meget længere udsættelse af den fulde forbedring af medicinmodulet - med mindre denne moduludbedring under alle omstændigheder var kraftigt forsinket, LPR3-forsinkelse eller ej...

Jeg bliver ikke forbavset, hvis medicinmodulet heller ikke bliver helt klar i 2019. Eller nogensinde....

24
12. august 2018 kl. 08:24

Grove løjer, Dave Pencroof, det lyder ikke rart.

kulturen er et større problem ligemeget hvor du kikker hen i det offentlige,

Ja - men man skal lige huske, at det måske kræver et mentalt overskud at ændre kultur - og lige nu kan det overskud nok stort set være et underskud pga. SP og nedskæringer på personalet/for mange vikarer etc. Så går folk i forsvarsmode - meget forståeligt, selv om det er meget synd for patienterne.

Der er det, det forarger mig at læse i linket ovenfor, at direktøren har fået 100 000 i bonus for at gennemføre SP i Region Sjælland (ganske som i region H), og personalet på gulvet får nu 200 kr. For hvem har mon arbejdet hårdest i den periode? Og kan vi få indsigt i direktørens "hold kæft"-bolche-kontrakt? Hvad er han belønnet for? God funktion af SP, hovedløs og skrupelløs implementering, koste hvad det koste vil, eller loyalitet overfor overordnede/magthavende politikere etc?

23
11. august 2018 kl. 17:51

Jeg kan fortælle om mine oplevelser det sidste 8 mdr på Herlev, både ambulant og 3 gange indlagt, alle steder er det "sådan plejer vi at gøre !", det er et absolut mindretal, mest de unge, der prøver at finde bedre og mere "smarte" måder at løse opgaverne på, MEN de får så besked på at "sådan gør vi ikke her !". Vedligehold og affaldssortering er IKKE-EKSISTERENDE, og de KAN sagtens sortere en stor del, men nej !! Man venter oftest i LANG tid når man har ringet efter en personale, og ved holdskift er ALLE væk og alarmerne ringer i op til 45 min, INGEN checker om det er vildt vigtigt, jeg talte med en læge om en logisk udlevering af smerte medicin til mig, lægen sagde det skriver jeg ind. INTET blev ændret, så smertehelvedet fortsatte uændret, uanset at de kæftede op om at det bedste for heling er at man har færrest mulige smerter, SP er bestemt IKKE alene om at det er håbløst, kulturen er et større problem ligemeget hvor du kikker hen i det offentlige, folk i det private ville blive fyret på sekundet for det de vedbliver at gøre i det offentlige !

Jeg ser lette og gratis/billige løsninger hvorend jeg kikker, der er næsten intet der ikke kan gøres markant bedre, både for personalet og patienterne, der er klart nok også meget at gøre for at SP bliver til noget som fremad rettet har en lille mulighed for at være lidt intuitivt forståeligt, for de gange jeg har kikke med på billeder og resultater, er det lidt som at skulle sidde i et cockpit af en 747 første gang, komplet håbløst, så mange oplysninger på skærmen på en gang er kun med til at skabe forvirring. Der er også ALT FOR MANGE vikarer, nogen gange halvdelen af personalet og flere gange vikarer der ikke kender noget som helst til den afd de vikarierer på, hvor er dit og dat, og de må selvfølgeligt ikke skrive ind i pc'erne, trods det at de har kendskab fra andre RegH hosp, så den/de faste personaler låses til pc'en for at skrive ALT ind, uden at vide om vikaren har noteret korrekt på sit stk papir med op til flere patienter på !!

21
11. august 2018 kl. 09:06

Regionerne har lavet en FÆLLES beslutning om, at udsætte idrifttagelsen af LPR3. Det er fordi, at regionerne (alle 5) ikke vil være klar med deres integrationer til LPR3.

Så skulle Hestorp have sagt netop det i sin spin meddelelse, og ikke det hun sagde, som helt bevidst lægger den varme kartoffel i ministeriet og ikke der hvor den høre til, nemlig i Regionerne !

Jeg ved aldeles godt hvor lidt manipulation der skal til for at man kan få det til at se ud som om ANDRE end en selv er den "skyldige" part, hvilket er tilfældet i det Hestorp har fået sat sammen af en spindoktor. Ærlig talt hører folk ansat til at stikke blår i øjnene på "pøblen", så som journalister, IKKE til i disse sammenhænge (journalister i det offentlige skal bruges alene til at forbedre kommunikationen mellem patient og behandler til at være letforståelig og RETVISENDE), politikere må squ selv formulerer de beskeder de har til borgerene, og de har den onde'lyne'mig at fremlægge ud fra virkelighedens forløb IKKE udfra at sætte sig selv op som glansbilleder. Mørklægningsloven hjælper heller ikke det mindste med at finde hoved og hale i hvorfor det offentlige gør som de gør, før LANG TID efter, hvor det så bliver synligt at det offentlige uanset hvor, er iskolde med overforbruget af enhver form for ressourcer, der er tydelig mangel på ressourcer (mest af alt konstruktivitet, gennemtænkning og velgennemført eksekvering) i det offentlige, og de 10 års 2 % effektiviserings forløb er endt i at borgerene har fået ELENDIG til ikke eksisterende service, (husk at enhver offentligt ansat også er borgere, omend de "glemmer" det når de er på arb.). Borgeren SKAL det som det offentlige ikke selv gider, eller har besluttet ikke gælder for det offentlige. Det offentlige sidder og gør fuldstændigt det samme som før "sådan har vi altid gjort, så... !", eller afviser ændringer med at de alle koster for mange penge, LØGN og bull...., jeg ved med absolut sikkerhed at det er sætninger i stil med "sådan har vi altid gjort, så... !" sætninger de ikke bruger hvis de lige når at tænke !

Se bare på GDPR, hvor det offentlige når de får bøder (hvis ikke folketinget beslutter at undtager det offentlige), går det direkte ud over servicen til borgeren, det skulle i stedet være sat til at være en afdelings overordnede der personligt får bøden, såfremt de "glemmer" at sikre at personalet, og interne procedurer følger lovene !

Nåhh. det blev en del mere end jeg ville til at starte med, jeg vil lige pointerer at det er rimeligt nemt at kaste med sten = misinformere, det er også rimeligt let at beskrive den korrekte sammenhæng, måske med lidt flere ord, men fra Hestorp's side må der efterhånden være en stor frygt for at kunne ses som inkompetent, og derfor denne misinformation, for der har på intet tidspunkt været en velfungerende SP, for der har på intet tidspunkt været en grundlæggende og dyb brugerinddragelse fra alle niveauer, og for at holde en tidsplan kaster man gerne "defekte/mangelfulde/værdiløse fejlbeskeder" i hovedet på de ansatte, og man fatter alligevel ikke at pengene ikke ruller ind grundet disse åbenlyse "effektiviseringer", desværre er det på personalesiden i stedet absurde forhindringer de udsættes for, og dermed nedgang i effektiviteten !

Jeg husker tilbage til amterne med ret stor længsel, omend det var en anden og svunden tid !

20
11. august 2018 kl. 04:09

Ja, det er et godt spørgsmål. Mit gæt er at bonus mål og djøf prestige point er bundet op på pris og tid, men ikke på kvalitet. Så derfor blev der leveret noget bras - til tiden og på prisen.

Jeg kunne nemt tænke at det var tilfældet, men jeg kunne godt tænke mig at få nogle fakta omkring det. Hvordan i alverden kan software der har indflydelse på danskerenes helbred, ikke mindre, være så dårligt testet? Derefter, når det er kendt hvor dårligt det er, så fortsætter man med implementeringen....

Jeg kan da forstå hvis et firmas intranet er plaget af fejl ved implementeringen, men der er jo ikke tale om en hjemmeside med informationer som de fleste i et givent firma egentlig godt kunne klare sig uden. Det er en skandale uden sammenligning at dette har kunne ske.

19
10. august 2018 kl. 21:15

Hvordan i alverden kan dette være blevet accepteret efter implementeringen på første hospital?

Ja, det er et godt spørgsmål. Mit gæt er at bonus mål og djøf prestige point er bundet op på pris og tid, men ikke på kvalitet. Så derfor blev der leveret noget bras - til tiden og på prisen.

Og hvorfor så det? Tja, mit gæt vil her være, at tid og pris er til at måle, men kvalitet er flygtigt. Og man får, hvad man målet!

17
10. august 2018 kl. 18:18

Jeg synes fortsat det er relevant at få 1 (utvetydigt) svar fra Hæstorp/Administrationen: Hvornår virker Medicinmodulet, som det skal?

Dvs.: Vil Sundhedsplatformens medicinmodul fungere, som det skal, 3. november – som tidligere tilkendegivet af Hæstorp – eller må patienter (borgere/vælgere/os på Sjælland) og sundhedspersonale vente med at føle sig trygge indtil marts 2019, når de nye opdateringer kommer?

Medicinmodulet har ikke fungeret optimalt siden starten, 1. implementering på Herlev/Gentofte Hospital, 21. maj 2016. De to regioner, Hovedstaden og Sjælland, har herefter gennemført 5 implementeringer på 17 hospitaler + psykiatrien, selvom medicinmodulet er upålideligt. Dette har givet flere patientkritiske sager og Svend Hartling (koncerndirektør i Region H) har, ad flere omgange, måtte redegøre over for Styrelsen for Patientsikkerhed, der ligeledes overvåger Region Sjælland pt. pga. dette.https://www.version2.dk/artikel/styrelse-paa-tilsyn-med-sundhedsplatformen-efter-mistanke-patientfarlighed-1085488Det er en veldokumenteret skandale.

I pressemeddelelsen ^^ tales vævende om at ”andre forbedringer kan fremskyndes” og ”samtidig kigges der på, om nogle af de yderligere forbedringsforslag på blandt andet medicinområdet, der ikke er afhængige af opgraderingen af Sundhedsplatformen, kan foretages allerede nu.” Men der gives intet svar. Regionsformand i Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), sagde 21. juni til Ugeskrift for Læger:

Medicinmodulet er vi er i fuld gang med få til at virke bedre, end det gør i dag. Der er sat 55 projekter i gang, og der er leveret på 20 af dem. Men nogle af dem kommer først til at virke, når der kommer en opdatering af Epic, og vi får et nyt LPR (Landspatientregister). Begge dele kommer til november.

http://ugeskriftet.dk/nyhed/overlaegeformand-bring-medicinmodul-og-data-i-orden-eller-skrot-sundhedsplatformen

Så: Hvornår virker medicinmodulet, som det skal?

Medicinmodulets risikable upålidelighed skal også ses i lyset af, at især Region Hovedstaden konsekvent har kommunikeret, at patientsikkerheden er i højsædet. Talrige gange har jeg hørt det fra formanden og Region Hs administration, ikke mindst efter Rigsrevisionens rapport – ”Vores fokus lå på patientsikkerheden” / Regionsdirektør Hjalte Aaberghttps://www.version2.dk/artikel/afgaaende-region-h-direktoer-vi-undervurderede-sundhedsplatformen-1085471

Realiteterne er, at man spiller hasard med patienternes liv og helbred, for nu at sige det, som det er. Realiteterne er, at der, gennem mere end 2 år, ikke har været politisk/ledelsesmæssig vilje eller gennemslagskraft til at skrue tommeskruerne på over for leverandøren, Epic, og eliminere denne risiko. Løse problemet, kort sagt. Styregruppen for SP har endda godkendt implementeringen, på trods af denne markante defekt. Konsekvensen er, at regionerne ikke kan slippe af med it-systemet før 2022.https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6564532/Sygehuse-h%C3%A6nger-p%C3%A5-Sundhedsplatformen-til-2022

Læger og sundhedspersonale har beskrevet medicinmodulets problemer og risici gentagende gange. Systemet fordobler af og til medicindoser eller sletter medicin, patienterne skal have. Problemerne ses navnlig i overgangene mellem hospitalsafdelinger og afsnit, men der er også rapporteret om fejl, systemet laver, selvom skærmbilledet viser alting korrekt. Personalet har på den vis ikke en chance for at forebygge eller gribe ind.
Der er råbt vagt i gevær mange gange, siden maj 2016, senest her:https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2018-07-25https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6645519/%C2%BBLivsvigtig-medicin-bliver-ikke-givet-og-livsfarlig-medicin-bliver-givet-i-for-store-doser%C2%ABhttps://dagensmedicin.dk/lintz-sundhedsplatformen-er-en-test-af-vores-taalmodighed/

Så spørgsmålet er: Er der politisk/administrativ vilje, i regionernes ledelser, til at præstere et regulært resultat, nu, i denne sag? Eller vil I blive ved at snakke om patientsikkerheden, uden at gøre noget ved den?

Vil du skyde patientsikkerheden til hjørne, endnu engang, indtil 2019, Hæstorp? Hartling? Knudsen? Panduro? … Det er menneskers liv og helbred, I sætter på spil.

16
10. august 2018 kl. 15:26

Joakim Ditlevsen:

Hvad snakker du om? Der er ingen som lyver.

Måske ikke - men der er nogen, som udtaler sig uklart nok til, at man kan komme til at tro, at de lyver. Eller i det mindste tager fejl. Der er vel en grund til at ministeren har set sig nødsaget til at gribe til at korrigere det indtryk, man kan få ud fra regionens udmelding, et indtryk hun lyder til selv at dele:https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article10793988.ece

Men som flere kommentarer - inkl. et par stykker fra mig - har peget på, så kan det da være, at der er tale om dårlig kommunikation og misforståelser.

"Så når Hovedstaden og Sjælland siger, at de ikke kan/vil opdatere SP fordi beslutningen om at ibrugtage LPR3 er udskudt, så er det rigtigt nok. Det giver god mening at lade være. At Hovedstaden og Sjælland så sammen med andre regioner har truffet en beslutnig om at udskyde ibrugtagningen af LPR3 er en anden sag."

Det er jo netop her, det bliver tricky - spørgsmålet om, hvad der har forårsaget den beslutning? Hvad var ægget og hvad var hønen? Har du et bud? Og så har jeg forstået, at det er ministeriet, der for at være imødekommende har truffet den beslutning - efter anmodning fra et eller andet antal regioner.

15
10. august 2018 kl. 14:57

Og hvis du på baggrund af insiderviden har ret, så er det jo altså det samme som at sige, at ministeren lyver - for hun inviterer jo direkte til, at man genoptager den gamle tidsplan, hvis SP faktisk er klar. Vil du fastholde det?

Hvad snakker du om? Der er ingen som lyver.

Regionerne har lavet en FÆLLES beslutning om, at udsætte idrifttagelsen af LPR3. Det er fordi, at regionerne (alle 5) ikke vil være klar med deres integrationer til LPR3.

LPR3 kan nok sættes i gang til tiden, men hvis regionerne ikke er klar, så kan det være lige meget.

Hovedstaden og Sjælland har en stor opdatering til SP. Denne opdatering hænger nøje sammen med LPR3, så man kan ikke bare skille det ad. Nogle ting vil kunne tages i brug udenom LPR3 integration, fx. visse opdateringer til medicinmodulet, men den store opdatering må vente på LPR3 tages i brug.

Så når Hovedstaden og Sjælland siger, at de ikke kan/vil opdatere SP fordi beslutningen om at ibrugtage LPR3 er udskudt, så er det rigtigt nok. Det giver god mening at lade være. At Hovedstaden og Sjælland så sammen med andre regioner har truffet en beslutnig om at udskyde ibrugtagningen af LPR3 er en anden sag. Man kunne måske også have valgt at lave koden sådan, at flere dele kunne opdateres uden at LPR3 var taget i brug, men grund forudsætningen når man startede var, at LPR3 ville være i brug til novemeber. Den holder så ikke længere, og så udsætter man hele opdateringen.

Det er ikke noget hokus-pokus i det her og der er ingen som lyver, og der er ingen årsag til at gøre det til mere end det er. Det kan være lige meget med antallet af kommunikationsmedarbejdere, når dem der modtager budskabet er blottet for enhver form for fornuft.

14
10. august 2018 kl. 14:18

Handler udsættelsen af SP 18 og LPR3 implementeringen ikke om, at begge platforme er klar til idriftsættelse, men det er "glemt" at de massive integrationer mellem de to systemer kræver test - test og atter test, samt at uddannelses-materialerne, denne gang skal svare til det samlede system?

Det er set før i sundhedssektoren. Udsættelsen er særdeles fornuftig.

13
10. august 2018 kl. 12:05

Nu kæmper kommunikationsmedarbejderne fra Sundhedministeriet med kommunikationsmedarbejderne fra Regionen om hvem der kan fortælle den mest troværdige løgn.

Kan sagtens være rigtigt. Men burde man ikke afslutte en sådan mødeproces omkring så alvorlig forsinkelse med at aftale en fælles erklæring/pressemeddelelse om, hvad der er foregået, hvorfor, og hvad man har besluttet? Det ville da forebygge mange misforståelser i offentligheden, i stedet for at man efterfølgende skal kæmpe om retten til at definere virkeligheden.

12
10. august 2018 kl. 11:59

Når nu enhver offentlig instans absolut skal ansätte flere journalister end en landsdäkkende avis,

Har tænkt det samme.

Alle søger masser af PR, presse og kommunikationsmedarbejdere.

Rigspolitiet, Digitaliseringsstyrelsen, ministerier, kommuner og regioner.

De har opgivet at få tingene til at fungere, så nu er strategien at bygge historier op om det at det skam fungerer i deres lille kongerige.

Vi lever i et marketingssamfund bygget på en illusion af løgn og spin.

Nu kæmper kommunikationsmedarbejderne fra Sundhedministeriet med kommunikationsmedarbejderne fra Regionen om hvem der kan fortælle den mest troværdige løgn.

Alle koncentrere sig om kampen om "sandheden", mens patienterne dør.

11
10. august 2018 kl. 11:06

Det lyder sandsynligt, Jens C. Hansen.

Jeg kan ikke lade være med at lægge en lille historie fra vort broderland, Norge, ind:https://www.nrk.no/troms/xl/festen-som-endte-i-rot-og-kaos-1.14060253"Resultatet var nedslående. Blant annet kom Olsen frem til at etter Arctic Race ble lønnsomheten av investeringene evaluert ut fra opplevelsene som de ansatte selv hadde, og tilbakemeldingene de ga. Det manglet både investeringsanalyser og en komplett evaluering av lønnsomheten."

Arctic Race er selvfølgelig noget andet end Sundhedsplatformen. Men min fornemmelse er, at mange af de politiske, og mere eller mindre skjulte processer omkring vedtagelsen af den slags store investeringer, kan være de samme. Og som jeg tidligere har postuleret, så skal man slet ikke kimse ad den betydning, de involverede beslutningstageres egne oplevelser med spændende rejser, gode restaurationsmiddage, UGM's, og enkelte beslutningstageres overdrevne og udemokratiske handlekraft o.l. har på beslutningerne - hvilket ikke altid er ligefrem saglige hensyn.

Ud over at jeg kan frygte, at forløbet omkring SP på mange punkter kan ligne det i linket (der er selvfølgelig også mange forskelle), så frygter jeg, at vi er i gang med en lignende proces ift. at få Formel 1 til København. Beslutningstagerne får nogle sjove oplevelser - vi andre betaler.

Jeg kan se under "Politikerspørgsmål" på Region Hovedstadens hjemmeside, at der er spurgt om forskellige ting omkring UGM. Det ærgrer mig, at det er Liberal Alliance, der har spurgt til det - ikke ligefrem mit politiske ståsted. Men jeg er alligevel spændt på, hvad svaret bliver - når/hvis det altså kommer, for direktionen tager sig godt nok god tid, inden de besvarer spørgsmål vedr. SP i øjeblikket.

10
10. august 2018 kl. 11:03

Det virker helt absurd, grotesk, skandaløst og utroværdigt, hvis begge parter vælger efterfølgende at gå ud i offentligheden, og give den anden part skylden.

Når nu enhver offentlig instans absolut skal ansätte flere journalister end en landsdäkkende avis, så kommer der formodentligt også et punkt hvor man ligesom har nået bunden af talentmassen og det ikke längere er med vilje at ingen fatter hvad pokker "de" siger?

9
10. august 2018 kl. 10:42

For mig lyder det som om, at man i Regionerne lidt sent opdagede, at LPR3 og SP efter opdatering ikke ville spille sammen, evt. (men ikke nødvendigvis) pga. GDPR, så man var nødt til at udsætte begge dele.

At lægge skylden over på LPR3 må skyldes en uvilje til at ville "belaste SP's image" yderligere - måske er der ligefrem en kontraktuel forpligtelse til ikke at udtale sig negativt om SP, hvis man på nogen måde kan undgå det?

Jeg har en fornemmelse af, at den kontrakt er i strid med dansk lov.

8
10. august 2018 kl. 07:36

Fra Trane Nørbys brev til Stephani Lohse 8/8:

"Det er med stor undren, at jeg har læst de to regioners udmelding om, at udskydelsen skulle være en konsekvens af aftalen om LPR3. Aftalen om at udskyde implementeringen af LPR3 til 1. marts 2019 blev indgået på foranledning af regionerne. Sundheds- og Ældreministeriet imødekom ønsket netop for at tage hensyn til regionernes implementering af LPR3, herunder opdateringen af Sundhedsplatformen i de to regioner. "......

"Såfremt de 5 regioner efter en nærmere analyse af konsekvenserne ved at udskyde LPR3 nu ønsker at gå tilbage til den politisk aftalte deadline for implementering af LPR3, jf. Økonomiaftalen for 2019, er Sundheds- og Ældreministeriet fortsat klar til at fastholde den oprindelige tidsplan. Sundhedsdatastyrelsen vil således fortsat være klar til at overgå til LPR3 pr. 1. november 2018."....."Dette da det er på foranledning af Danske Regioner, at tidsplanen blev rykket."

https://www.scribd.com/document/385824994/Brev-Til-Danske-Regioner-Vedr-Sundhedsplatformen-Og-LPR3-002-DOCX

Man skal godt nok holde tungen lige i munden, når man tolker på, hvad der præcist står. Det er da muligt, at det er de andre regioner, som har trådt på nødbremsen mht. LPR3 - og at SP så har fået problemer med deres proces.

Men det lyder i hvert fald til, at regionerne (Danske Regioner samlet?) har givet udtryk for at have haft brug for mere tid, og det lyder i hvert fald ikke til, at ministeren er enig i, at LPR3 var årsag til udsættelsen.

Det er ikke til for udenforstående at vide, hvem der har sagt hvad. Jeg kan godt ved nærlæsning se, at Hæstorp måske bare konstaterer, at implementeringen af LPR3 er udsat, og så må SP følge med. Og det er muligt, at det er andre regioner, som har bedt om udsættelsen - og at det er *dem", der gemmer sig bag SP - ikke omvendt. I så fald vil det stadig ikke være kønt.

Måske ville følgende formulering være rigtig: "LPR3 var klar, men ingen af regionerne var klar til implementeringen af LPR3"? Men SP har i hvert fald været nævnt overfor ministeren som et problem ift. implementeringen. Men hvad problemet så konkret var, står hen i det uvisse. Måske var det simpelthen samspillet i denne proces, der var problemet.

Måske er det hverken SP eller implementeringen af LPR3 i sig selv, der er problemet, men samspillet mellem dem i denne proces, som er alt for svært at koordinere?

Måske forsøger Hæstorp bare at være loyal overfor nogle andre regioner og ikke hænge deres problemer med at nå implementering af LPR3 ud - hvorved det i stedet kommer til at lyde som om, hun hænger LPR3 og ministeriet ud - med en undrende minister til følge?

Hvor ville det hele være lettere at forstå, hvis referaterne fra sommerens møder var tilgængelige...

7
10. august 2018 kl. 06:36

Du skal ikke bilde dig selv ind, at de andre regioner ville være klar til tiden.

Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, Joakim Ditlevsen. Det er muligt, at du har ret. Men i så fald må dokumentationen fra begge sider på bordet. Processen er jo skandaløs. Det er vores sundhedsvæsen vi taler om - hvis skæbne ikke skal afgøres over en sjus i en konferencehotelbar. Altså må man formode, at der foreligger dokumentation for begge parters oplæg til beslutningen, med status over programmerne, og hvad man hver især har ment skulle ske. De dokumenter må frem på bordet, for der er absolut ingen tillid til disse beslutningstagere tilbage.

Og hvis du på baggrund af insiderviden har ret, så er det jo altså det samme som at sige, at ministeren lyver - for hun inviterer jo direkte til, at man genoptager den gamle tidsplan, hvis SP faktisk er klar. Vil du fastholde det?

Såfremt det er begge parter, som har haft problemer med at leve op til planerne, så ville det jo have været logisk og ærligt i fællesskab at gå ud og sige: "Vi har gjort en fælles grundig status over det samlede projekt, og det viser sig, at alle projekterne har problemerne med at overholde tidsplanen. Så vi er i fællesskab blevet enige om at flytte igangsætningen, så vi kan få bedst muligt forløb."

Det virker helt absurd, grotesk, skandaløst og utroværdigt, hvis begge parter vælger efterfølgende at gå ud i offentligheden, og give den anden part skylden. For vi må formode - eller i det mindste i høj grad håbe - at der foreligger dokumentation for, hvem der har spillet ud med hvad - og så er det simpelthen pinagtigt pinligt, hvis begge parter vælger at lyve og give den anden part skylden. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, hvis det virkeligt er sådan, det foregår med Danmarks livsvigtige infrastruktur.

En mulighed er selvfølgelig, at Hæstorp (endnu engang?) er blevet løbet om hjørner med direktionen (jeg kan ikke huske, om hun selv var med til møderne i sommer), så hun har været i god tro med sin udmelding. Men i så fald er det endnu et argument for, at den direktion må ud af vagten. Den er jo i så fald ikke til at stole på.

6
10. august 2018 kl. 00:10

Det er at tale usandt.

Det er jeg helt enig med dig i. Men jeg er kun 99% enig med Henning Mølsteds læsning af pressemeddelelsen. Hvis der havde stået

Sophie Hæstorp Andersen (S) lagde i en pressemeddelse tirsdag helt tydeligt ansvaret for den forsinkede nye version af Sundhedsplatformen over på <strong>udskydelsen af</strong> LPR3.

så ville jeg være 100% enig med journalisten.

Pressemeddelelsen undgår, som jeg læser den, lige præcis at være usand. Den fortier derimod den meget vigtige del af sandheden, at udsættelsen af LPR3 skete på foranledning af de ansvarlige for SP.

Såfremt det på grund af ovenstående pseudoforsvar af regionsrådsformanden ikke er helt klart, hvor jeg står i denne sag, så lad mig lige slå fast at jeg er enig med ministeren. Og med Dan.

5
9. august 2018 kl. 22:31

Med tanke på hvordan det har forløbet sig de sidste to år med Sundhedsplatformen (f.eks. med fmk, kliniske databaser osv) så lyder det ikke usandsynligt i mine ører.

2
9. august 2018 kl. 17:43

Regionen behøver sådan set ikke at tale usandt. Årsagen kan såmænd blot være at de:

  1. Ikke kan nå at være klar til at gå i luften med LPR3 til november.
  2. Deres øvrige ændringer er tæt sammenknyttede til overgangen til LPR3, og giver ikke mening isoleret set.

Dermed er det de siger teknisk set korrekt; de har blot undladt den vigtige detalje at de selv er skyld i hele misæren. Så i stedet var det et ekstremt klodset forsøg på at spinne sorteper videre, og et forsøg som de så ikke slap afsted fra…

1
9. august 2018 kl. 16:42

...Hvis ikke det var så tragisk, så ville det være komiske Ali på togt.

Men nu er det så opklaret, at påstanden om, at SP tog hensyn til LPR3, var endnu en gang spin/løgn/ønsketænkning fra regionens side - går jeg ud fra. Alternativet er jo, at ministeren lyver.

Eller at man har misforstået hinanden, for referaterne fra sommerens møde om sagen har været mildt sagt rodede og mærkelige. Så hvis der er tale om sjusk/hastværk/misforståelser, så er det da bare med at komme i sving....man har jo lovet sygehuspersonalet, at alt vil blive meget bedre med den nye udgave af SP, så det kan jo slet ikke gå hurtigt nok, går jeg ud fra.

(Jeg synes virkeligt, at regionens udmeldinger begynder at nærme sig det kriminelle...)