Sundhedsministeren stiller skarpt på seks problemområder med Sundhedsplatformen

7. marts 2018 kl. 16:055
Sundhedsministeren stiller skarpt på seks problemområder med Sundhedsplatformen
Illustration: Sundheds- og Ældreministeriet.
Sundhedsministeriet har været i dialog med de to regioner, der har implementeret Sundhedsplatformen, for at belyse seks problemområder og deres løsning.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

»De udfordringer som Sundhedsplatformen forårsager i sundhedsvæsenet, både for patienter, pårørende og medarbejdere er uholdbare.«

Det skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby i et svar til Folketingets Sundhedsudvalg.

Ministeren oplyser samtidig, at ministeriet har rejst kritikken over for begge regioner.

Men ministeren konstaterer ikke blot problemerne over en bred kam.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et vedhæftet bilag har ministeren listet 'de seks væsentligste observationspunkter for Sundhedsplatformen'. Det er punkter, hvor ministeriet konkret har bedt om yderligere information fra regionerne.

De seks fokusområder er patientsikkerhed, kræftområdet, Fælles Medicinkort (FMK), fejlregistreringer og aktivitet, økonomiske konsekvenser og udrulning i Region Sjælland.

I forhold til patientsikkerheden oplyser ministeriet, at Styrelsen for Patientsikkerhed løbende overvåger Sundhedsplatformen.

»Region Hovedstaden har i oktober indrapporteret tre tilfælde, hvor patienter har taget skade som følge af forsinkede prøvesvar i Sundhedsplatformen. Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) vurderer dette som 'stærkt problematisk',« oplyser ministeren, og derfor har styrelsen bedt regionen om at redegøre for forløbet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regionen har selv nedsat en task-force, som skal undersøge den præcise årsag til forsinkelserne og identificere mulige løsninger, lyder det i bilaget.

Kræftområdet går dårligere med platformen

På kræftområdet oplyste Region Hovedstaden i august om påvirkninger af kræftområdet som følge af Sundhedsplatformen.

Generelt er andelen af kræftpatienter, der kommer gennem de såkaldte kræftpakkeforløb til tiden, faldet fra 84 pct. i 1. kvartal 2017 til 77 pct. i 2.kvartal.

»Region Hovedstaden indberettede således i juli 40 tilfælde af overskridelse af bekendtgørelse om maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet,« skriver ministeriet.

En usikkerhedsfaktor i opgørelsen er dog, at ikke alle kræftforløb var indberettet som følge af problemer med dataoverførsel til Landspatientregistret.

Problemer med medicinering

Læger har flere gange fortalt om fejl og mangler i medicinoversigterne i det fælles medicinkort, der er implementeret i Sundhedsplatformen.

Ministeriet oplyser i den forbindelse, at der er problemer med de såkaldte ajourføringsgrad - altså at medicinoplysninger er opdaterede.

Målsætningen er 95 procent, men niveauet ligger på 50-60 pct., hvilket 'er markant lavere', konstaterer ministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der har desuden været problemer med uoverensstemmelser mellem FMK og Sundhedsplatformens medicinmodul.

»Der har været tilfælde af dobbeltordination, som udgjorde en potentiel patientrisiko. Der er dog ikke registreret patientskade som følge af dobbeltordination.«

Region Hovedstaden har efterfølgende meddelt, at dobbeltordinationen skyldtes en tekniske fejl, der nu er løst

Aktiviteten falder sandsynligvis

Også aktiviteten på hospitalerne er faldet - med ca. 4 pct. i forhold til før Sundhedsplatformen, har Region H oplyst. Disse aktiviteter indberettes til det såkaldte Landspatientregister.

Men det faktiske fald er usikkert, for man ved ikke om det skyldes manglende indberetning 'eller om der er et efterslæb'.

Også her har regionerne sat ind med tekniske tilretninger, som bl.a. retter fejl på LRP-indberetningerne.

Regionen har i løbet af 2017 og med budgettet for 2018 tilført i alt 60 mio. kr. til implementeringen af Sundhedsplatformen med det formål at forbedre arbejdsgange og sikre hurtigere udbedring af tekniske fejl.

Økonomisk aktivitet

Endelig nævner ministeriet de økonomiske konsekvenser af den faldende aktivitet, dvs. færre undersøgelser og behandlinger på hospitalerne.

Som tidligere nævnt på Version2 vil situationen betyde, at regionen mister ca. 430 mio. kr. i finansiering fra staten, hvis 2017-niveauet forbliver som hidtil registreret.

Uanset at aktiviteten falder, så mener regionen stadig, at der kan effektiviseres med Sundhedsplatformen - eller med andre ord høstes penge ved hurtigere og bedre arbejdsgange.

Derfor har regionen - også som tidligere nævnt på Version2 - trods de åbenlyse udfordringer budgetteret med forventede effektiviseringer på 100 mio. kroner på regionsbudgettet for i år.

Besparelsen hentes primært ved at reducere antallet af lægesekretærer.

Region Sjælland

Det sidste observationspunkt handler om implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Her har Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) haft en dialog med regionen om beredskabsplaner og man har bedt om redegørelser med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige planer for, hvad der skal ske med særligt de akutte patienter i tilfælde af uventede problemer under implementeringen.

Desuden har man mellem region og staten et særligt fokus på at undgå en gentagelse af problemerne med det Fælles Medicinkort og indberetningerne til Landspatientregistret.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
8. marts 2018 kl. 15:57

En politisk aftale i Region Hovedstaden gør, at Sundhedsplatformen pt. er ”fredet” 1/2 år, indtil sommer.Aftalen er ikke garant for noget som helst definitivt, blot at IT-systemet er fredet indtil da, og så vil man se på situationen til den tid.

Vi har heller ikke hørt fra Hjalte Aaberg siden 3. september i fjor. Det var en søndag i middagsradioavisen, efter at Region Hovedstadens hospitaler havde konstateret en nedgang i aktiviteten på 5,7 %, svarende til et underskud på 618 millioner kroner. Han bliver spurgt til, hvad årsagen skyldes.

http://www.dr.dk/radio/p1/p4-radioavis-radio/radioavisen-2017-09-03-12-00(Jeg ved ikke hvorfor afspilleren ikke virker. Det gjorde den ikke, da jeg fandt linket frem, dengang, dagen efter, men jeg gemte det alligevel. Det er indslag nr. 2).

Hjalte Aaberg svarer:

… Det er svært at vide, hvad det dækker over.
Det ved vi faktisk ikke, for vi har stadig registreringsproblemer.
Vi har stadig problemer med at få data videre.

Jeg var ved at få kaffen galt i halsen. Hospitalernes produktivitetsnedgang var blevet dækket væg til væg i medierne gennem 1 år. Det var vidt udbredt og dokumenteret, samt gentaget igen og igen, at lægerne nu kunne behandle færre patienter. (Fordi de også skulle gøre sekretærernes arbejde). De var blevet langsommere, ineffektive, efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Af samme grund var afdelinger begyndt at holde aften- og weekendåbent. Men Hjalte Aaberg, han vidste det altså ikke.

Jeg kunne heller ikke huske, hvornår jeg sidst havde hørt en topchef for 40.000 medarbejdere sige, at ”vi ved ikke hvorfor…” Siden har der været stille fra den kant.

Der er også en politisk ledelse i regionen. Jeg tror jeg fæstnede lid til Sophie Hæstorp Andersen, men udmeldinger derfra gik i retning af at ”10 millioner kroner til Sundhedsplatformen vil løse alle dens problemer…”https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/regionsformand-10-millioner-kroner-vil-redde-sundhedsplatformen

4
8. marts 2018 kl. 15:30

@Rune Larsen,

Jeg er meget enig i dine synspunkter, men 5 år mere med Sundhedsplatformens forringede produktivitet anser jeg for urealistisk. Til den tid vil man have kørt hospitalerne på Sjælland ned, vil jeg mene, hvis produktiviteten ikke hæves til niveauet før SP (eller højere).

Den lavere produktivitet betyder at patienterne må vente længere, og der behandles færre for de samme penge (ineffektivitet). Dette resulterer samtidig i medarbejderfyringer, fordi de årlige bevillinger (fra staten) delvist reguleres efter produktiviteten. Når man på en given afdeling har færre medarbejdere, kan man behandle færre patienter. Dette er, så at sige, en nedadgående spiral. Afdelingslederne, klinikcheferne, kan, så at sige, stå at se på, at det kører deres afdelinger i sænk. Populært sagt, hvis jeg skal sige det kort.

(Med mindre man selvfølgelig foretager regeringsindgreb i form af økonomiske redningspakker. Hvilket forekommer mig minimalt realistisk, eftersom ansvaret ligger hos regionernes ledelser. Så længe problemet er strukturelt indlejret i IT-systemet, så ser det sq sort ud…)

3
8. marts 2018 kl. 11:42

Det tager traditionen tro blot tid........ med systemer og kvalitetssikringen i de offentlige områder. Til den tid, er det forældet og skal opdatere, renoveres eller udskiftes.

2
8. marts 2018 kl. 11:25

Jeg gætter på minimum 5 år med nedsat produktivitet, behandlingsfejl og en lind strøm af yderligere millionregner. Det er trods alt et både ideologisk og inkompetent valg af et system, der...

  • grundlæggende ikke er struktureret mhp. effektiv offentlig sygesikring
  • spilder stjernedyre lægers tid på sekretærer-arbejde
  • på teknik-siden døjer med en proprietær og forældet programmeringsmodel.

Det har længe været på V-regeringens agenda at forbedre konkurrence-vilkårene for private sundhedsaktører, og i det lys er det jo et rigtig fint valg, som de sjællandske regionspolitikere har taget.

Desuden gav systemet åbenbart regionerne en undskyldning til at forringe servicen med 100mio med det vanvittige argument at de troede at sygehusene blev MERE effektive ved at lade højt specialiserede og dyre læger overtage sekretærernes arbejde.

Nu tørrer ministeren som forventet alt ansvar af på regionerne, og regeringen griner givetvis i skægget over udsigten til den ideologiske forringelse af offentlig sygesikring, som ligger i at sygehusene på Sjælland er sendt ind i en dødsspiral med udsigt til at blive frataget over 400 mio kr og samtidigt stå med et ineffektivt it-system og arbejdsgange, som de ikke har overskud til at rette op på.

Jeg er bare glad for at bo i Region Midt!

1
7. marts 2018 kl. 21:42

Hvornår må der kommer styr på sundhedsplatformen eller opgives?

Personligt tror jeg Ca. 3 kvartaler.