Sundhedsdataboss: Kritik af centralt it-system med patientdata undrer os

7. juni 2016 kl. 16:144
Sundhedsdatastyrelsen har allerede adgang til mange af de patientdata, som nu samles i en dataplatform, påpeger styrelsens direktør som svar på bekymring for datasikkerheden.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Sundhedsdatastyrelsens direktør maner nu til ro blandt læger og andre kritikere, som er bekymrede for styrelsens nye tiltag, hvor man vil samle data om individuelle danskeres behandlingsforløb fra 70 regionale kliniske kvalitetsdatabaser i et samlet statsligt it-system.

Som omtalt på Version2 i dag mener hverken Lægeforeningen, Danske Regioner eller kliniske udviklere, at styrelsen har behov for data på CPR-nummer-niveau, men at styrelsen kan nøjes med pseudonymiserede data til brug for en kvalitetsudvikling af sundhedsvæsnet.

Men styrelsen påpeger, at man allerede i dag har adgang til følsomme persondata, og at datasikkerhed er helt centralt.

Beskyttelse af følsomme data

  • Anonyme data: Ved anonyme data forstås – i modsætning til personhenførbare data - data, hvor nøglen til at gøre data personhenførbare uigenkaldeligt er slettet, og det i øvrigt ikke på anden vis er muligt at identificere personen.

  • Pseudonymiserede data: Ved pseudonymiserede data forstås data, hvor nøglen til at gøre data personhenførbare er til stede, men opbevares adskilt fra data.

»Vi har i dag adgang til følsomme persondata, som f.eks. i lægemiddelregisteret og cancerregistret, så hvis man i lægekredse er bekymret for vores generelle omgang med data, så kan jeg kun sige, at data er vores eksistensgrundlag, og informationssikkerhed ligger os meget på sinde,« siger direktør Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At indsamle en kopi af de følsomme persondata fra de 70 kliniske kvalitetsdatabaser til Sundhedsdatastyrelsens kommende centrale dataplatform giver mulighed for at stille data til rådighed i styrelsens Forskerservice.

Det er en tjeneste, hvor forskere kan få adgang til data til forskning og statistik, dog under forudsætning af, at Persondatalovens bestemmelser overholdes.

Det vil sige, at der skal være en væsentlig samfundsmæssig betydning ved anvendelsen, og at formålet ikke kan opnås uden data i denne form.

Lisbeth Nielsen medgiver, at den nye indsamling af følsomme persondata indebærer, at data kommer til at ligge to steder i fremtiden, både lokalt i den enkelte kliniske database og centralt i Sundhedsdatastyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Netop det forhold har fået Danske Regioner til at kritisere, 'at data ophobes unødvendigt i Sundhedsdatastyrelsen uden et påtrængende formål'.

Og Lægeforeningen har udtrykt bekymring for, at 'bekendtgørelsen skaber tvivl om den nødvendige sikkerhed omkring patienternes personfølsomme data'.

Forundret over kritik

Lisbeth Nielsen stiller sig uforstående over for, at en central dataplatform er et problem i forhold til en øget risiko for datalæk eller misbrug af data:

»Vi er lidt forundrede over kritikken, og det kommer bag på os, at man ønsker en opstramning, f.eks. i forhold til at vi får data på personnummerniveau. Men vi tager nu et møde med Lægeforeningen for at høre, hvad det handler om,« siger hun.

I Danske Regioner er også man kritisk over for, at Sundhedsdatastyrelsen fremover kan analysere og synliggøre data fra de kliniske kvalitetsdatabaser uden den nødvendige kliniske forståelse af de yderst komplekse data.

Det har Sundhedsdatastyrelsen taget til efterretning:

»I hvert enkelt tilfælde af en forespørgsel om anvendelse af data til forskning kontakter vi den dataansvarlige myndighed, der kan inddrage styregruppen, for at høre, om vi har forstået korrekt, hvad data kan anvendes til. Vi vil ikke bare kaste dem i grams, for det har vi naturligvis ingen interesse i,« siger Lisbeth Nielsen.

Hovedformålet med indsamlingen

Styrelsens hovedformål med indsamlingen er, at man vil anvende data som led i, hvad man beskriver som ’løbende overvågning, evaluering og udvikling af den kliniske kvalitet samt som led i synliggørelsen af den kliniske kvalitet’.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske Regioner mener, at formålet med, at data skal videregives til Sundhedsdatastyrelsen, er uklart, og Danske Regioner sætter spørgsmålstegn ved rollerne i det danske sundhedsvæsen.

Cheflæge Jørgen Bartels, der står i spidsen for de 70 kliniske kvalitetsdatabaser, er mere direkte:

»Det er et meget mindre specifikt formål end hidtil - og mere ukontrollabelt,« siger han.

Lisbeth Nielsen understreger, at der ikke bliver tale om overvågning af enkelte lægers eller afdelingers produktivitet – det har man andre data til, typisk fra Landspatientregisteret.

»Men vi vil gerne gennemføre analyser, hvor man ser bredere på kvalitetsdata end kun de sygdomsspecifikke, for der er nogle faktorer her, som ikke bliver vurderet. Det gælder f.eks. en tværgående vurdering af behandlingen af kroniske sygdomme, hvor vi f.eks. kan se på forbruget af sygehusbehandling i de enkelte behandlinger. Det er naturligt, at vi som sundhedsdatastyrelse også kan belyse kvalitetsaspekterne i sundhedsvæsnet. Til gavn for patienter, læger og hele sundhedsvæsnet,« siger hun.

Hos Lægeforeningen er formand Andreas Rudkjøbing enig i, at det er godt at få udviklet kvaliteten i sundhedsvæsnet. Men foreningen er bekymret for datamisbrug:

»Der bør gælde det grundlæggende princip i sundhedsvæsenet, at personhenførbare oplysninger ikke bliver brugt til politiske og administrative formål.«

Det er endnu ikke afgjort, hvornår og hvordan de kliniske data bliver placeret i Sundhedsdatastyrelsen. Her fastslår direktør Lisbeth Nielsen i øvrigt, at styrelsen følger gældende høje krav for datasikkerhed.

4 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
8. juni 2016 kl. 17:22

Det er muligt kritikken kommer bag på dem, men derfra og så til ikke at forstå bekymringerne, - det virker påtaget.

K

3
8. juni 2016 kl. 15:17

"Lisbeth Nielsen hun stiller sig uforstående over for, at en central dataplatform er et problem i forhold til en øget risiko for datalæk eller misbrug af data"
Nu er det så journalistens formulering, men hvis det er korrekt gengivet, så er det jo rystende at hun kan være Direktør for noget som har med dataopbevaring at gøre.

Konen du'r ikke, ud med hende - hun har ikke fattet en stump af ulovligt indsamling af patientdata [DAMD] samt har sovet gennem de seneste 10 år med det offentliges gentagende datatab (læk) af oplysninger og forvirret tumlen rundt med borgernes følsomme data i ringe konstruerede it-systemer.

Generelt - utallige systemer har ikke sikkerhed by Design, men det bliver senere påklistret lidt sikkerhed "når det nu er så vigtigt. Dermed designet uden sans for tilstrækkelig logning og sikkerhed ifm. misbrug. Samt eventuelle kontroller er fraværende, outsourcet eller mangelfulde. Brud på sikkerhed af eget personale er en gammel velkendt sag og foregår endnu uden konsekvenser [2].

[DAMP] http://www.dagensmedicin.dk/almen-praksis/nyheder/lage-vil-politianmelde-dak-e/[2] https://www.version2.dk/artikel/offentlige-medarbejdere-kigger-i-fortrolige-oplysninger-af-nysgerrighed-806356

2
7. juni 2016 kl. 18:26

Vi vil ikke bare kaste dem i grams, for det har vi naturligvis ingen interesse i,« siger Lisbeth Nielsen

Bortset fra at skaffe penge til statskassen ved f.eks salg til medicin virksomhederne !

 løbende overvågning, evaluering og udvikling af den kliniske kvalitet samt som led i synliggørelsen af den kliniske kvalitet.

Tænk sig at der kan være så meget gummi i en sætning !

 Det gælder f.eks. en tværgående vurdering af behandlingen af kroniske sygdomme, hvor vi f.eks. kan se på forbruget af sygehusbehandling i de enkelte behandlinger

Altså endnu en spare øvelse !

 Her fastslår direktør Lisbeth Nielsen i øvrigt, at styrelsen følger gældende høje krav for datasikkerhed

Udstukket af ? På basis af hvilke regler/love ? Hvem holder øje med jer og hvor tit ? Sikkerhed er ikke det første der dukker op i mine tanker ifht det offentlige !

Flere storage steder = flere angrebspunkter = øget sandsynlighed for penetration !

Cybersikkerhed i DK = elendighed, både offentligt og privat fuldstændigt som at jeg har betalt forsikring i +40 år = en hel del penge ! Vi ved at der i offentlige/private virksomheder kikkes på den slags udgifter "som til ingen verdens nytte, da der aldrig er sket noget, så det spare vi væk" viderefør det til at "der skal flere lig på bordet før noget ændres" "nej det var bare et enkeltstående tilfælde"

1
7. juni 2016 kl. 16:57

"informationssikkerhed ligger os meget på sinde". Og hvad menes der så med det ?

Vi kan da konstatere at der ikke er sket nogen opstramninger, efter at det er blevet klart, hvor nemt det er at identificere folk, ud fra såkaldt "pseudonymiserede" data.

"Lisbeth Nielsen hun stiller sig uforstående over for, at en central dataplatform er et problem i forhold til en øget risiko for datalæk eller misbrug af data" Nu er det så journalistens formulering, men hvis det er korrekt gengivet, så er det jo rystende at hun kan være Direktør for noget som har med dataopbevaring at gøre.