Sundheds-it anno 2011: Fax og telefon trækker effektiviteten i bund

Faxmaskinerne summer lystigt i sundhedssektoren. Men bakken med ulæste fax-beskeder og faste telefontider sætter en stopper for effektiviteten, og det betyder forsinkelser på udskrivelser og behandlingsforløb.

Oldnordiske fax-maskiner er stadig livsnerven på de fleste sygehuse, når der skal kommunikeres med hjemmeplejen eller de praktiserende læger. Telefonen bruges også flittigt, hvorimod der halter mere med dedikerede it-løsninger.

Det betyder ofte, at hospitalerne ikke kan få kontakt til kommunen, når en patient bliver udskrevet. Det forsinker i nogle tilfælde udskrivelsen og i andre tilfælde kommer behandlingsforløb i gang alt for sent.

»Man er vant til, at den, der læser faxen, er gået hjem fredag eftermiddag, og det kan faktisk resultere i, at patienten ikke bliver udskrevet fra sygehuset, fordi man ikke er parat til at modtage patienten ude i kommunerne,« siger Lisbeth Nielsen, kontorchef for it og kvalitet i Danske Regioner til Version2.

Region Nordjylland peger for eksempel på, at det er meget svært at få fat på kommunerne, når en patient skal udskrives. ?For det første er telefontiden i nogle tilfælde meget begrænset. For eksempel har én kommune telefontid én time om morgenen og to timer om eftermiddagen, ? står der i en statusrapport fra Sundhedsstyrelsen omkring sundhedsaftalerne.

Regioner har ingen it på sundhedsområdet
I rapporten står der yderligere, at i 4 ud af 5 regioner foregår det meste af kommunikationen mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner via fax og pr. telefon.

Lisbeth Nielsen mener, at den største hurdle i forhold til at implementere digitale kommunikationsværktøjer er, at medarbejderne er vant til at bruge faxen og telefonen, og ikke altid kan se meningen med at prøve nogle nye arbejdsredskaber.

»Der er ret meget tradition i, hvordan man arbejder. Man har telefontid mellem 8 og 9 og faxen står inde hos sekretæren, så der er noget organisatorisk træghed. Men de steder, hvor man er gået over til de digitale systemer, finder man hurtigt ud af, hvor besværligt det var før,« siger hun.

Halvvejs inde i 2010 var det således kun Region Syddanmark, som havde et egentligt fungerende og udbredt system til elektronisk kommunikation mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger. Den generelle mangel på digitale arbejdsgange "giver væsentlige udfordringer i forhold til telefontider, overblik over telefonnumre og kontaktpersoner og muligheden for hurtig og effektiv kommunikation,? står der i rapporten.

Nye standarder skal booste effektiviteten - i 2015
Regionerne er blevet enige om, at de fælles såkaldte Medcom-standarder skal være fuldt implementeret i slutningen af 2012. Kommunerne har dog kun forpligtet sig til at have Medcom-standarderne fuldt implementeret i 2015, blandt andet fordi der mange steder i kommunernes sundhedsområder slet ikke er indført it-systemer endnu. Kommunerne er dog ved at indføre Medcom-standarder.

Men arbejdet med at få implementeret Medcom går forbløffende langsomt, mener Lisbeth Nielsen.

»Der er ingen tvivl om, at der er nogle kæmpe gevinster ved at kunne bruge tiden mere effektivt i begge ender, for eksempel hvis beskeden kommer hurtigt ud til den hjemmehjælper, der har ansvaret for borgeren, i stedet for at det lander inde på et kontor. Så der er rigtig meget at hente, og man kan undre sig over, hvorfor det går så langsomt.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (6)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Kristian Knudsen

En moderne FAX kan uden problem videresende til email. Derudover kan en FAX typisk spare for arbejdsgange, hvis input eller output SKAL være analogt.

Men OK, hvis de er oldnordiske (år < 2005) så kan de heller ikke viderestille til email.

Der nævnes at FAX indbakke ikke bliver kontrolleret, det samme ville ske for en email indbakke. Problemet er vel den analoge behandling af information.

FAX-over-IP er faktisk en teknologi der ikke bliver brugt nok, det kunne potentielt spare mange penge.

Så prøver man ikke at sige at digitalisering af arbejdsgange mangler?

 • 0
 • 0
#2 Lars Henrik Søfren

Desværre er fax til email ikke en løsning, der ligger lige til højrebenet, da den nødvendige sikkerhed hertil ikke er implementeret, ligesom sundheds-it systemerne endnu ikke er bygget til at modtage e-mails. Kommunikation mellem sygehuse og praktiserende læger og kommuner må derfor ske ad sikre kanaler som edifact-meddelelser baseret på MEDCOM-standarder. Alm. e-mail overholder ikke reglerne i persondataloven, i modsætning til edifact-meddelelser.

Desværre er artiklen nok lidt for generalliserende, idet der faktisk foregår en del kommunikation med fx praksislæger på denne måde fra rigtig mange sygehus, fx. er henvisninger og udskrivningsbreve næsten 100% dækket af edifact-kommunikation. Ikke for at lukke øjenene for, at der stadig er en række områder, hvor der er plads til forbedringer. Det er fx således, at systemerne i de sygehuse jeg kender til, er klar til kommunikation med kommunerne (og en udvidelse af denne er under planlægning), hvorimod der er rigtig mange kommuner, der endnu ikke er klar med deres systemer.

 • 0
 • 0
#4 Bent Okholm

Indlægget bærer tydelig præg af mangel på viden om en almindelig teknologi, der gennem årene er videreudviklet fra "en maskine" til en integreret og sikker kommunikation, som man ikke kan kompromitere med mindre man graver i TDC's kabler. Fax er en teknologi som står urokkelig fast som sikker blandt vidende fagfolk, men selvfølgelig kan nogen påstå andet her i "smørhullet" Danmark, hvor midlerne er rigelige til at udvikle standarder på dansk og hvor det nyeste altid er bedst. Det er let at nedgøre fax-standarden hvis man ikke holder sig ajour med hvad der foregår ude i den store verden. EDI har man arbejdet med i mindst 20 år. Det er aldrig blevet en standard, men derimod til et hav af individuelle løsninger til kommunikation blandt venner. Man skal bare være en del af vennekredsen.

 • 0
 • 0
#5 Lars Henrik Søfren

Bent Okholm skriver: "EDI har man arbejdet med i mindst 20 år. Det er aldrig blevet en standard". Det er dog noget forfærdeligt sludder - se fx.: http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/Ordliste/Sider/EDI.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange http://www.medcom.dk/wm109822

Og hvis der med "venner" menes hele det offentlig Danmark, så er det selvfølgelig rigtigt - det er netop den kommunikation, der sikrer at vi i fællesskab kan overholde persondataloven og sundhedsloven.

FAX anvendes i udbredt omfang, som anført i artiklen, men FAX bringer ikke informationerne i rette kontekst i de kliniske it-systemer, og faxede meddelelser er i daglig praksis ved modtagelse ikke "beskyttede".

 • 0
 • 0
#6 Bent Okholm

Beklager jeg ikke udtrykte mig tilstrækkelig klart. Jeg vil imidlertid holde fast i, at EDI aldrig er blevet en 'de facto standard' i Danmark. EDI tiltag i her i landet er stort set forblevet danske. Selv om vi læser at Danmark "går foran", så etablerer vi desværre ikke de facto standarder. Flere har valgt at "pakke data ind" i løsninger, som ofte er defineret af en offentlig myndighed og som samtidig følges op af et regelsæt, der regelsættet obligatorisk "blandt venner". I værste fald kan det føre til et kartel, som vi så det med FESD, der nu er kørt "i remise".

Ser man udenfor det offentlige regi, så etablerede optikerne en udemærket dataudveksling - EDI-løsning for optikere i Danmark. Men igen blev det til en løsning "blandt venner".

I forhold til sundhedsloven, så beskæftiger den sig alene med "hvad" og "hvem" der må videregive helbredsoplysninger og (endnu) ikke med den tekniske side af dataoverførselerne.

Persondataloven regulerer hvordan data udveksles. Hvad man må/ikke må i forhold til E-mail,Fax,SMS og på anden måde overfører elektronisk.

Det er rigtigt at fax anvendes i udbredt omfang, blandt andet fordi det også kan gøres let. Hvorvidt fax bringer informationer ind i kliniske IT-systemer er et spørgsmål om øjnene der ser og hvordan teknologien anvendes. Der findes mange velfungerende systemer som afløfter data af grafiske filer og viderebehandler disse på betryggende vis. Hvorvidt modtagne fax er beskyttet afhænger som du selv er inde på af de IT-systemer som modtager dem. Har man en maskine stående på gangen som udskriver en fax på papir siger det sig selv. Men vi er kommet meget længere siden den tid, hvis man vil. I lande vi normalt sammenligner os med, anvendes systemer, og der implementeres i dag nye systemer, indenfor Healthcare sektoren (hospitaler o.lign.), som udviser fine resultater med anvendelse af grafisk kommunikation (fax). Data er beskyttet på betryggende vis og hvis man vil være helt sikker kan disse data yderligere krypteres, men det fører vist for vidt at komme ind på her. Min pointe er blot, at verden er ikke sort/hvid som vi desværre ser for mange forsøg på at gøre den til. Kunsten er at kunne forene fortidens teknologi med fremtidens teknologi.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere