Styrelse bag elevundersøgelse: Vi mente ikke anonym i persondata-retslig forstand

15. marts 2018 kl. 10:4444
Styrelse bag elevundersøgelse: Vi mente ikke anonym i persondata-retslig forstand
Illustration: Irena_Geo, BigStock.
Det var lærere og forældre, styrelse havde i tankerne, da den udformede beskrivelse af trivselsmåling, og ikke persondata-lovgivning.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Styrelsen for It og Læring har nu kommenteret den muligvis ulovlige indsamling af personlige svar fra danske skoleelever i en trivselsundersøgelse.

Forældrene fik at vide, at undersøgelsen var anonym, men Undervisningsministeriet gemte alligevel børnenes svar sammen med cpr-numre.

Nu har vicedirektør i styrelsen Jakob Harder kommenteret sagen på Dansk IT's konference om offentlig it, der afholdes i Aarhus i disse dage.

Det centrale punkt er, at styrelsen med ordet 'anonymt' ikke havde koblingen mellem svar og elevernes cpr-numre i tankerne. Med anonymitet tænkte styrelsen i stedet på, at forældre og lærere ikke kunne se de enkelte elevers besvarelser:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»I de beskrivelser, vi havde lavet for fem år siden på et tidspunkt, hvor denne debat ikke var der hos os, brugte vi ordet anonymt, som i en persondata-retlig forstand betyder noget konkret. Men vores opgave var at forklare eleverne, at når de besvarer en spørgeundersøgelse om, hvordan de trives, skal de være sikre på, at deres lærere, forældre eller andre ikke kan følge med,« fortæller Jakob Harder i et indlæg om dataetik i det offentlige på konferencen.

Han fortsætter:

»Der jo ikke nogen af os, der kigger på, hvad de enkelte har svaret. Det er rigtigt, at der er en risiko for, at nogen kan bryde reglerne, men det kan man så lave andre systemer imod.«

Disse andre systemer er eksempelvis logning.

»Der var bestemt også i debatten om trivselsmålinger nogle formodninger om, at det, vi gjorde fra Undervisningsministeriets side, var ulovligt. Det mener jeg ikke, det er. Det er der nu nogle eksperter, der undersøger i Datatilsynet,« sagde han også.

Blandt andet har Catrine Søndergaard Byrne, der er advokat med ekspertise i persondataret, slået fast over for Politiken, at indsamlingen er sket i strid med lovens oplysningspligt.

Styrelsen har for nyligt meddelt, at den ikke vil slette de personlige svar. Det begrunder styrelsen med, at data ikke er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med loven, hvilket ifølge persondataloven er præmisserne for at få slettet data.

44 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
44
18. marts 2018 kl. 07:13

Hvordan gør man lige det i praksis? Altså databasen indeholder ikke CPR-numre til dagligt, men første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn dukker der pludselig en kolonne med CPR-numre op? Som så forsvinder igen efter et par dage, når der ikke længere er særlige forhold?

Korrekt. Det kaldes "pseudonymisering".

Og efter "første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn", så er der pludselig kommet oplysninger som barnet fødested, forældrenes fødested, om forældrene er gift eller samboende, hvornår barnet kom til Danmark, hvornår forældrene kom til Danmark etc. etc.

Alt dette er oplysninger fra CPR-registeret - det ligger, på Christiansborgdansk, på den flade hånd ... men der stopper mulighederne for "samkørsel" ikke. Kun den til enhver siddende - nuværende eller fremtidig - ministers fantasi og (evt. mangel på) samvittighed sætter grænsen. Der er ingen til at stoppe dem, og der er heller ingen, som kan holde øje med dem.

43
16. marts 2018 kl. 11:39

Der er mange kommuner der allerede er gået lidt længere i dette registreringscirkus - Rambøll har udviklet et system der skal samle endnu mere (snæver) viden om børn og unge - se mere her og læse alle siderne! : <a href="http://www.hjernenhjertet.dk/">http://www.hjernenhjertet.dk/</a&gt;

Hjernefjærten er dybt bekymrende, for det er ikke kun børnene der bliver kortlagt, men implicit også forældrene og medarbejderne.

Forældrene fordi de ikke kan nægte at give oplysninger som kan bruges til at kortlægge familien, de ansatte fordi de skal indrapportere til systemet.

Der er spørgsmål som er opfundet af orakler det intet kender til området, og som nogen steder ingen relevans har, men alligevel skal de besvares - hvis dette konsekvent ikke gøres (mao. medarbejderen springer spørgsmålet over, ud fra en vurdering af relevans), risikerer medarbejderen eller institutionen at blive indkaldt til en kammeratlig samtale.

Systemet kan også bruges til at "benchmarke" institutionen.

Læg oven i det, at hele dette apparat varetages af en privat virksomhed hvis troværdighed i bedste fald kan kaldes tvivlsom.

42
16. marts 2018 kl. 10:05

Hvis UVM ikke vil anerkende at de skal slette data pga. Persondatalovens §37, så må man jo bare sende dem en tilbagekaldelse af ens samtykke til at man har måtte indsamle data, jvf. Persondatalovens §38.

Jeg kan forestille mig, at UVM (i disse konflikt tider) nemt kan behandle nogle tusinde af sådanne individuelle tilbagekaldelser.

// Jesper

40
15. marts 2018 kl. 21:41

Ekspertgruppen anbefaler, at målingen er anonym på elevniveau og kun kan kobles til elevens CPR-nr., når særlige forhold taler herfor

Hvordan gør man lige det i praksis? Altså databasen indeholder ikke CPR-numre til dagligt, men første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn dukker der pludselig en kolonne med CPR-numre op? Som så forsvinder igen efter et par dage, når der ikke længere er særlige forhold?

39
15. marts 2018 kl. 19:03

Generelt er offentlige styrelser jo heldigvis rigt understøttet af en faggruppe, hvor man ikke lader sig presse af de så snærende og ubekvemme rammer - logik, naturlove, videnskablig redelighed og lignende trivialiteter.

37
15. marts 2018 kl. 18:32

Det er vel værre endnu?!

Det begrunder styrelsen med, at data ikke er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med loven, hvilket ifølge persondataloven er præmisserne for at få slettet data.

Styrelsen har ret, hvis den mener at udsagnet: "Elev NN har til tiden XX responderet YY til spørgsmål ZZ" ikke er urigtigt eller vildledende.

Men det er jo blot atter en mistolkning af persondataloven. Det at eleven på et tidspunkt har valgt en svarmulighed betyder ikke at svaret udtrykker elevens holdning eller situation. Det kan lige så godt være at eleven har valgt en tilfældig svarmulighed for at undgå at påvirke statistikken eller blive profileret. Det kan også være at eleven umiddelbart efter besvarelsen har skiftet holdning. Det vil normalt kun være eleven, der ved om den i besvarelsen afgivne PII er korrekt.

For at styrelsen i persondatamæssig forstand skal kunne hævde at oplysningerne er korrekte skal den altså kunne dokumentere at den har anvendt sandhedsserum eller løgnedetektor under besvarelsen eller iøvrigt løbende har overvåget eleven, så den ved mere om elevens holdninger og situation end eleven selv.

Så enten tramper styrelsen fortsat rundt i spinaten eller også har vi en sag af endnu større dimensioner.

36
15. marts 2018 kl. 18:03

Ekspertgrupper dannes som regel fordi organisationen/virksomheden mangler ekspertviden - så langt så godt - det kan vi alle forstå. Når styrelsen vælger at se bort fra ekspertgruppens anbefalinger vedrørende emner der relateres til lovgivningen i Danmark, så gør styrelsen sig faktisk skyldig i lovovertrædelse. Datalov omkring persondata er ikke blot noget som er opstået i forbindelse med GDPR. Persondataloven har i hvert fald eksisteret siden 2001 - og det er lige netop den lov som styrelsens vicedirektør ser bort fra, selvom ekspertgruppen havde visualiseret et problem - for at det ikke skal være løgn, så nævnes anbefalingen mere end en gang, så den er næppe røget ud ved en fejl - men måske ved en "banedanmark vending" altså ved en bevidst forenkling.

35
15. marts 2018 kl. 17:15

Jeg kan kun svare generelt da jeg ikke har været med på den anden side af skrivebordet, men en sådan formulering bruges typisk netop til at give indtryk af noget bestemt som man ikke har hjemmel til at gennemtrumfe alligevel.

34
15. marts 2018 kl. 17:04

Så hvad ville din vurdering være, Carl Hansen? -Tror du formuleringen jeg nævner ovenfor reelt betyder at ministeriet er magtesløse når det kommer til at tvinge den enkelte elev (og forældre) til at deltage i målingen, men at man prøver at få det til at se ud som om at der ingen vej er udenom? -Eller er det lige omvendt?

33
15. marts 2018 kl. 16:56

Jeg har været ansat over 30 år i et ministerium (som senere blev til et direktorat og senere igen en styrelse, og hvor de fornylig søgte en direktør der var villig til at administrere inden for lovens rammer). Det meste af tiden til søs men også i nogle perioder blandt papirskubberne i København, og der sugede jeg til mig hvordan det foregår i centraladministrationen. Et mantra jeg hørte tit var: "Det skriver vi os ud af" hvilket betyder at der skal formuleres så det giver indtryk af et der står noget andet end der rent juridisk gør. Hvis det er en meget betændt sag vil ofte fremstå som det rene Bullshit, men man kan være sikker på at det er med overlæg det er formuleret sådan. Jeg var på ingen måde overrasket da jeg læste bogen "Mørkelygten" af Jesper Tynell, men kunne genkende adskillige andre sager jeg har personligt kendskab til.

31
15. marts 2018 kl. 16:51

Der er mange kommuner der allerede er gået lidt længere i dette registreringscirkus - Rambøll har udviklet et system der skal samle endnu mere (snæver) viden om børn og unge - se mere her og læse alle siderne! : http://www.hjernenhjertet.dk/

30
15. marts 2018 kl. 16:46

Jeg var også lidt fortørnet over, hvor tandløst der blev gået til sundhedsministeren i deadline i går vdr. Genome Centret. Det var til at krumme tær over. Men man forstår jo godt journalisten. Hvis hun havde været hårdere, var der jo nok et par politikere fra Bestyrelsen for DR der havde råbt op, og med de sparekrav der hænger over DR, skal der jo renses ud.. og ja .. der er det jo som regel de kritiske over for toppen der ryger først.

Sundhedsministerens forsøgte blot at lave røgsløring under sin gennemgang og forklaring. En ting der fik mig til at grine over den tilsyneladende totale mangel på viden og indsigt, var da Sundhedsministeren sagde at alle GEN prøver var pseudonomiseret .... hvad er det lige GEN data er i retslig forstand ? en 100% unik identifikator på et nulevende eller dødt individ.

29
15. marts 2018 kl. 16:45

Tak Anne-Marie Krogsbøll , Det var en særdeles interessant wikipedia artikel som du linkede til. Så interessant at jeg tillader mig at citere en line fra den:

"Double binds are often utilized as a form of control without open coercion—the use of confusion makes them both difficult to respond to as well as to resist."

28
15. marts 2018 kl. 16:39

Bjarne Nielsen, Ganske enig. Dette bliver et spørgsmål der i hvert fald bliver taget op på forældreintra, når den tid kommer om et års tid.

25
15. marts 2018 kl. 16:17

'Double bind' - A situation in which a person is confronted with two irreconcilable demands or a choice between two undesirable courses of action.

Det udtryk kendte jeg faktisk ikke. Personligt bruger jeg et andet betegnelse: Bullshit som kun en politisk institution kan være skamløs nok til at formulere.

23
15. marts 2018 kl. 15:58

Tak Carl, Det er interessant læsning.

Umiddelbart hæfter jeg mig ved at "Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen. Eleven skal derfor deltage i undersøgelsen", men at der også står "Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, har dette ikke konsekvenser for eleven."

Det åbner jo op for spørgsmålet om det måske så har konsekvenser for forældrene?

Jeg synes også at det er påfaldende at der under punktet "Hvem har adgang til elevernes besvarelser?" ikke står noget om hvem der HAR det. Der står kun hvem der ikke har det: Nemlig elever, forældre og lærere.

Hvad der derimod synes tydeligt i samme afsnit er at data kan vidregives til forskere i ikke-anonymiseret form, idet der står at "... Undervisningsministeriet stiller krav om, at forskerne skal slette eller anonymisere personoplysningerne, når deres projekt er afsluttet.".

Envidere er der mulighed for at kommunerne bruger deres eget værktøj til dataindsamling, og så vidt jeg kan læse stilles der ikke i dette tilfælde tydelige krav om at besvarelserne ikke må bruges til sagsbehandling. -Men jeg kan jo have overset noget på dette punkt.

Jeg tror jeg har læst nok om dette nu. Og det er helt sikkert: Mine børn kommer IKKE til at deltage i denne undersøgelse. Så kan staten indrage børnepengene hvis de vil. Det kan være en pris man må betale for sine børns integritet.

21
15. marts 2018 kl. 15:19

I ovennævnte oplæg fra ekpertgruppen fremgår det flere steder at trivselsmålingen skal være frivillig for den enkelte elev (men dog ikke for klassen eller skolen). Dette fortolker jeg som at skolen SKAL afholde målingen i den enkelte klasse, men at det er frivilligt for de enkelte elever om de vil deltage.

Er der nogen her som ved om denne "frivillighed" på nogen måde er blevet implementeret i praksis?

20
15. marts 2018 kl. 15:09

Nej Lars, det citat er ikke fra de endelige anbefalinger i juni 2014 - det er fra bilaget med ekspertgruppens oplæg fra maj...

18
15. marts 2018 kl. 14:30

I oplægget fra juni 2014 til Trivselsmålingen fremgår følgende råd fra Ekspertgruppen:

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf14/140620-ekspertgruppe-trivselsmaaling.pdf

Ekspertgruppen anbefaler, at målingen er anonym på elevniveau og kun kan kobles til elevens CPR-nr., når særlige forhold taler herfor, fx et behov for at undersøge den statistiske sammenhæng mellem baggrundsfaktorer og trivsel. En sådan indsats skal overholde alle normale krav til forskningsetik og databeskyttelse.

Selv med djævlen på højre side, må det være endog meget svært at udtale sig som Styrelsens vicedirektør har gjort på denne konference indenfor emnet "dataetik" Hvad ved denne styrelse egentligt om dataetik?

17
15. marts 2018 kl. 13:34

"Det centrale punkt er, at styrelsen med ordet 'anonymt' ikke havde koblingen mellem svar og elevernes cpr-numre i tankerne. "

Nogen tænkte vel på CPR - et begreb, der optrådte i ekspertgruppens første udkast til grundlaget for trivselsmålingerne, men som er fjernet fra de endelige anbefalinger i juni 2014 (de oprindelige er i bilag 3) https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf14/140620-ekspertgruppe-trivselsmaaling.pdf

16
15. marts 2018 kl. 13:34

Når Komiske Ali, Putin og Trump kan bruge alternative fakta, hvorfor så ikke miniputstaten Danmark?

15
15. marts 2018 kl. 13:07

Det er sjældent man møder så store slyngler.

"Det centrale punkt er, at styrelsen med ordet 'anonymt' ikke havde koblingen mellem svar og elevernes cpr-numre i tankerne. "

14
15. marts 2018 kl. 12:57

at der åbenbart ingen konsekvenser er.

Jeg synes, vi så småt begynder at nærme os lovløse tilstande. Og det går sku' hele vejen til toppen. Og man har efterhånden fået 'neutered' det meste af pressen så godt og grundigt, at der ikke er meget modstand der.

Jeg var også lidt fortørnet over, hvor tandløst der blev gået til sundhedsministeren i deadline i går vdr. Genome Centret. Det var til at krumme tær over. Men man forstår jo godt journalisten. Hvis hun havde været hårdere, var der jo nok et par politikere fra Bestyrelsen for DR der havde råbt op, og med de sparekrav der hænger over DR, skal der jo renses ud.. og ja .. der er det jo som regel de kritiske over for toppen der ryger først.

// Jesper

9
15. marts 2018 kl. 11:51

at dem der har adgang til data vil forblive helt anonyme :-)

Nok ikke helt korrekt, men anonym (som beskrevet i ordbogen) kan jo ikke være rettet mod eleverne, så det må jo være nogen andre...

7
15. marts 2018 kl. 11:39

Efter vi nu har lært at nødløgn ikke er at lyve, er det tid til vi bliver introduceret til begrebet.......wait for it....

Virtuel anonymitet, der har den egenskab , at det betyder der er mulighed for anonymitet.

Jow-jow....

K

6
15. marts 2018 kl. 11:30

I følge den store danske ordbog betyder Anonym: Uden kendt navn eller identitet.

Så spørgsmålet er egentlig er det ordbogen eller Styrelsen for It og Læring der er galt på den.

Mand, hvor jeg glæder mig til 25. maj.

5
15. marts 2018 kl. 11:27

Hvis vi fortsat gerne vil have borgernes tillid til at indsamle personhenførbare data, så skal der være en en stærk tillid til, at dette bliver gjort på en forsvarlig, troværdig og gennemsigtig måde. Dette kan sagtens lade sig gøre, hvis bare vi beskriver formål, sikkerhed, hvornår data slettes, etc. Men hvis man bare tillader, denne lemfældige omgang med data så ender vi med slet ingen data at have. Slet nu bare de data, så må I gøre det ordentligt næste gang.

4
15. marts 2018 kl. 11:08

I synes ikke persondataloven kan bruges, når man taler om anonymitet, men I henviser glad og gerne til den, som undskyldning for at ikke at ville slette.

Så man må gerne være juridisk spidsfindig, når det er opportunt, men man behøver ikke sige, at man finder på sine egne definitioner, som ikke har belæg i samme jura, når det er opportunt?

Helt ærligt - kan I sige det uden at rødme - bare lidt?

3
15. marts 2018 kl. 11:07

Det er da dybt bekymrende at styrelsen ikke kan kende forskel på Fortrolige og Anonyme informationer, som er centrale begreber i offentlig forvaltning.

Burde man ikke stoppe al sagsbehandling, indtil der er styr på det?

2
15. marts 2018 kl. 11:02

Men vores opgave var at forklare eleverne, at når de besvarer en spørgeundersøgelse om, hvordan de trives, skal de være sikre på, at deres lærere eller forældre eller andre ikke kan følge med

Det kan de da netop ikke være sikre på.

Der har åbenbart været så fri adgang til de indsamlede oplysninger, at flere kommuner i strid med loven har kigget i enkelte elevers svar i forbindelse med sagsbehandling. Det er ulovligt, men kommunerne har vel ikke ligefrem hacket systemet, så noget tyder på, at der har været alt for fri adgang til de indsamlede data.

Hvem kan garantere, at ikke også en lærer (der jo også er ansat i kommunet) har kigget med? Eller at forældrene er blevet konfronteret med nogle af børnenes besvarelser?

1
15. marts 2018 kl. 11:00

Det håber jeg da sør´me, at det er. Forhåbentligt er det ulovligt at lyve for borgerne om anonymitet - ellers skal vi da til at have endnu tykkere sølvpapirshatte - vi skal vist til at have dem bygget på skibsværfter e.l.

Spinforsøget, hvor man ikke regner indsamling for "behandling" af data - er pinligt.

Kære Styrelse: Hvad vil I helst - indrømme, at I har handlet ulovligt, eller bidrage til, at enhver rest af tillid til, hvad myndigheder siger, forsvinder?