Statens it-råd gør status: Syv offentlige projekter lyser rødt

26. september 2019 kl. 13:555
Statens it-råd gør status: Syv offentlige projekter lyser rødt
Illustration: monticello / bigstock.
I den nye rapport har Statens it-råd vurderet, hvordan arbejdet skrider frem på omkring 50 it-projekter, der er i gang i det offentlige. Aldrig før har It-rådet skulle vurdere så mange it-projekter i en statusrapport.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Statens it-råd har sendt en ny rapport ud, som kaster lys over, hvordan det går med landets store offentlige it-projekter. Syv projekter har fået det alarmerende røde trafiklys, imens ni projekter har fået tildelt et gult lys og 25 et grønt.

Det er det højeste antal røde lys, der er blevet givet i den periode, it-rådet er udkommet med rapporten. Det skal dog ses i lyset af, at det også er rekordmange projekter, der er blevet vurderet i rapporten, som udkommer hvert halve år.

»48 projekter og ét program er omfattet af statusrapporteringen, hvilket er det højeste antal siden It-rådet blev dannet i 2011,« skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse til den nye rapport.

It-rådets medlemmer består af ledere med erfaring fra it-projekter i det offentlige og private. Rådet har tildelt trafiklys til de offentlige projekter med farven grøn, gul eller rød, alt efter om projekterne overholder de forventede udgifter tidsrammer og gevinster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Antallet af it-projekter, der har fået røde trafiklys er steget siden sidste statusrapport, som udkom i marts i år.

Dengang var det fem projekter, hvor advarselslamperne blinkede, hvorimod der er syv projekter med rødt lys i den nye rapport.

Overblik over de røde projekter

Digitaliseringsstyrelsen projekt om Næste generation Digital Post skal erstatte den nuværende løsning med digital post, men it-rådet har givet det et rødt lys på grund af bøvl med udbudsprocessen, som både har været præget af klager og annulleringer. Den endelige kontrakt for projektet er ikke blevet tildelt endnu, og samlet set er projektet blevet fordyret med 22,6 procent og forsinket med 13 måneder.

Hos Domstolsstyrelsen er lovgivningsprojektet Domsdatabasen også badet i rødt lys. Projektet skal fungere som en database, hvor brugere kan slå domme op kort tid efter, at de er blevet fældet. Det røde lys bliver givet til projektet, efter at samarbejdet med leverandøren blev afbrudt i 2018 på grund af »manglende fælles forståelse af indhold«, oplyser it-rådet. Projektet forventer at indgå en ny kontrakt inden årets udgang efter endnu et udbud, men problemerne har allerede sat deres præg. Projektet er fordyret med 54 procent og 30 måneder forsinket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energistyrelsen har også et projekt, der har fået rødt lys. Projektet hedder Mustang, og formålet med projektet er at understøtte afregning af støtteordninger for vedvarende energi. En udbudsproces og en analysefase, der var længere end forventet har forsinket projektet. Derudover har Energistyrelsen besluttet at bruge flere kræfter på at »kompetenceudvikle egne medarbejdere,« lyder det i rapporten. Det har samlet set ført til en fordyrelse på 18,3 procent og en forsinkelse på et år.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er i gang med at anskaffe sig en Ny ESDH-løsning, som skal sørge for en mere stabil drift og forbedringer for ministeriets sagsbehandling. Men projektgruppen har fundet en række fejl i forbindelse med tests, og derfor skal der nu bruges mere tid på at rette disse fejl. Projektet er forsinket med 4,5 måneder og fordyret med 11,5 procent i forhold til udgangspunktet.

Et stort projekt under det nye inddrivelsessystem er Skattekontoens tilslutning til ny inddrivelse. Projektet ligger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er Skatteforvaltningens it-styrelse. Projektet har fået de røde advarselslamper til at blinke hos it-rådet, fordi projektgruppen »ikke har været i stand til at afgive status for projektet til it-rådet,« fordi planen for projektet er i gang med at blive lagt på ny.

Vejdirektoratet har et projekt, som blandt andet skal optimere udstyr på vejnettet. Projektet hedder Asset Management, og det er blevet forsinket i 17 måneder. Det skyldes, at Vejdirektoratet har været nødt til at få styr på, hvordan deres fremtidige it-landskab har skulle se ud. Derudover har det taget længere tid end forventet at kvalitetssikre udbudsmaterialet.

Det syvende og sidste it-projektet, der har fået rødt lys, er LEOPARD hos Lægemiddelstyrelsen. Projektet skal modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det kan leve op til EU's lægemiddelregulering. Men projektgruppen er blevet overrasket over kompleksiteten i forhold til arbejdet med datastrukturer, forretningsprocesser og synkronisering, og det har ført til forsinkelser på ni måneder og fordyrelser på 10 procent.

Det fulde overblik over alle projekterne og deres vurderinger kan findes i den seneste statusrapport fra it-rådet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
26. oktober 2019 kl. 21:43

Det fremgår af statusrapporten at:

Trafiklyset er således en status i forhold til det planlagte projektforløb og ikke udtryk for en prognose for projektets færdiggørelse.

https://digst.dk/styring/status-og-portefoeljeoverblik/

Det kan man jo godt have meninger om:

 • skal Digitaliseringsstyrelsen tage overordnet fat i røde / gul projekter ?
 • skal respektive ministerier tage vurderingen ad notam OG forstærke fokus, måske tilføre ekstra (eksterne) ledelsesressourcer ?
 • skal der bare fortsættes derudaf

Finansministeriet har i maj 2010 udgivet rapporten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten(https://www.fm.dk/publikationer/2010/1969_professionalisering-af-arbejdet-med-it_projekter-i-staten/) hvori 3 indsatsområder er identificeret. Flere af disse synes relevante for forårets røde og gule projekter. I Statusrapportering 1. halvår 2019 indgår 23 projekter (50%) med andet end grøn status.https://digst.dk/media/20263/statusrapportering-1-halvaar-2019.pdf

Så kan man stille spørgsmålet: er alle 17 ministerier repræsenteret, eller hvad ? Det viser sig, at kun 11 ministerier er repræsenteret, hvoraf 5 ministerier har 3 eller 4 projekter som IKKE er grønne.

MON IKKE disse ministerier har brug for hjælp ?

 • Finansministeriet
 • Skatteministeriet <-- 3 projekter, men hvilke projekter !
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kan det VIRKELIG være rigtigt, og skal det fortsætte på den måde, at Statens It-råd KUN tager et øjebliksbillede, men IKKE sætter projekterne "under administartion" = supplerer / udskifter styregruppen ?

Af de 8 projekter i grøn fra forårsrapporten er 3 i en risikogruppe - baseret på deres tidligere trafiklys. Projekter, med ny baseline, har ringe sandsynlighed for at komme i grønt, viser statistikken fra 2013 og frem.

Der MÅ handling til.Måske er initiativet i Skatteministeriet, omend sent, det rigtige !

https://digst.dk/styring/statens-it-raad/

3
24. oktober 2019 kl. 14:43

Jeg har nu lavet en nærmere analyse af de 48 projekter. Det er et skræmmende resultat. Lige lidt basistal fra rapporten:

 • 8 projekter er afsluttet (heraf ved forrige status: 4 i grøn, 2 i gul, og ...)
 • 29 projekter er nye (heraf allerede 3 i rød i anskaffelsesfasen)
 • 17 projektermed trafiklys (heraf 8 med grøn = kun knap 50%)
 • 2 projekter mangler i oversigten i forhold til totalen (rapportens 48)

Det graverende er de resterende 9, godt 50%, som ALLE har en forværret status. Heraf er

 • 2 gået i gult - og det er måske ikke så graverende
 • 2 fortsat i gult - dvs. INGEN forbedring
 • 5 er gået fra gult til rødt eller til "ny baseline"

Altså 33% af de ikke afsluttede, gamle, projekter er væsentligt forværret.

Der kommer vist en rapport eller lignende for 2. halvår; gad vist hvordan det kommer til at gå med de mange, nye, indtil videre grønne projekter ? Og 5 af de nye projekter er allerede i gult, og 1 i "ny baseline".

P.S.: Til denne historie hører de seneste tiltag fra Skatteministeren om at sætte en ny, uafhængig, gruppe til at "overvåge" it-projekter i Skat. Kun eet af de 5 røde projekter er Skatteministeriets resort ("Skattekontoens tilslutning til ny inddrivelse") - som nævnt i artiklen.

2
26. september 2019 kl. 21:27

Når 39% af projekterne, som er de største, får rødt eller gult lys, så er det da et vink med en vognstand ?

Måske vil nærmere analyse vise, at det i høj grad er gamle projekter, men mon dog ?

Min tidligere analyse viste, desværre, at havner et projekt først i situationen "ny baseline", så er det een lang lidelseshistorie derefter.

På mit spørgsmål om det så ikke gav anledning til bekymring var svaret: "det er ikke vores opgave at se frem; vi laver en stikprøve, og så .....".

Ja, døm selv fornuften i den holdning !

1
26. september 2019 kl. 15:22

Det er spændende og interessant læsning, tak.

Blandt de gule trafiklys findes blandt andre:

<em>IAM (Identity Asset Management)</em> fra Rigspolitiet har til formål at øge kvaliteten af Politiets brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af politiet. Udover at anskaffe et nyt system til brugerhåndtering ønsker politiet også at løfte kvaliteten ved at standardisere jobprofiler, herunder roller og rettigheder til systemerne.
Projektet er forsinket 12 måneder, da ingen leverandører har afgivet tilbud i forbindelse med projektets prækvalifikation.

Omvendt er jeg lidt usikker på denne, den sidste af de grønne. Hvad kan det mon være?

Projekt/program:
Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet.
Institution: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Fase: Anskaffelse.
Risikoprofil: Normal.
(Trafiklys: Grøn)