Statens It-råd giver flere røde lamper til statslige it-projekter

19. marts 2018 kl. 14:33
Statens It-råd giver flere røde lamper til statslige it-projekter
Illustration: yuniorperez/Bigstock.
Fire projekter har fået rødt trafiklys, og seks projekter og et program har fået gult i Statens It-råds seneste afrapportering.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Fire statslige it-projekter får et såkaldt rødt trafiklys i den halvårlige rapport fra Statens It-råd.

Det er flere røde trafiklys end i seneste rapport, og It-rådet opfordrer generelt projektejerne til »at have ekstra ledelsesmæssig opmærksomhed på at mitigere udfordringer og risici i projekterne«.

Baggrunden for forsinkelser og/eller fordyrelser er især input fra brugerne i testfasen, som man gerne vil tage hensyn til i projekterne - og så problemer med leverandørerne, hvor 'den valgte leverandør ikke har været i stand til at levere de lovede ydelser', fremgår det.

Gennemgangen af udfordringerne i de fire ‘røde’ projekter lyder som følger:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse er sat på pause. Projektet har til formål at skabe en effektivisering gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger indenfor arbejdstids-registrering.

Der er gennemført et eksternt review, og på baggrund heraf er det besluttet at gennemføre en fornyet planlægning af færdiggørelsen af projektet dog med en mindre reduktion i scope. Projektet har derfor ikke statusrapporteret, og dermed fastholdes det røde trafiklys fra seneste statusrapportering.

Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er blevet fordyret og forsinket fem måneder.

Projektet har til formål at levere oversigtsbilleder og beregninger, som gør det muligt at effektivisere arbejdsgange i Forsvarets vedligeholdelsesstruktur (værksteder).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er foretaget en intern replanlægning i september 2017 på grund af forsinkelser fra leverandøren på fejlrettelser under testforløbet. Der er gennemført et indgående testforløb i slutningen af 2017 inden den forventede nye idriftsættelsesdato med udgangen af marts 2018.

OMS-projektet fra Kriminalforsorgen er forsinket i fem måneder og fordyret pga. forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen og Finansloven.

Desuden er der sket en udskiftning af projektleder og styregruppeformand. Projektet har til formål at udskifte det eksisterende klientsystem med en standardløsning, som forventes at kunne dække langt de fleste af Kriminalforsorgens behov for it-understøttelse af klientrettede opgaver samt lette og tilbyde nye muligheder, der vil forbedre klienthåndteringen.

Atrium fra Bygningsstyrelsen er blevet dyrere, da budgettet blev tilpasset i afslutningen af deres interne design- og specifikationsfase.

Specifikationsfasen og de organisatoriske ændringer i Bygningsstyrelsen har desuden medført, at det ikke er muligt at nedlukke nuværende applikationer med udgangen af 2017 som planlagt, men at disses levetid er forlænget med et år.

Projektet har til formål at skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens itsystemer og understøtte en moderne, funktionel og omkostningseffektiv drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede opgaveportefølje. I første omgang implementeres fem moduler i det modulopbyggede it-system.

Gule trafiklys

Gule trafiklys er givet til Grunddataprogrammet, MitID og Næste generation digital post fra Digitaliseringsstyrelsen, RejsUd fra Moderniseringsstyrelsen, Domsdatabasen fra Domstolsstyrelsen, Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM) fra Styrelsen for It og Læring samt NemVirksomhed fra SKAT.

Rådet bemærker dog også, at mindre projekter fylder mere end tidligere:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»It-rådet vil gerne kvittere for myndighedernes øgede opmærksomhed på risikoen ved store og lange projekter,« står der i rapporten.

It-rådet har i alt risikovurderet ti projekter i 2. halvår 2017. Ni af projekterne er omtalt i rapporten. Skat står for knap halvdelen af projekterne.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger