Sophie Løhde: Fejl og mangler i den offentlige digitalisering skaber badwill hos befolkningen

Illustration: REDPIXEL.PL/Bigstock
Der skal steppes op både på it-sikkerhed og fejl i den offentlige digitalisering, hvis man vil sikre befolkningens opbakning til projektet, lyder det fra moderniseringsministeren.

Folkemødet, Bornholm. De fleste borgere mødes i dag med et hav af velfungerende digitale løsninger, når vi f.eks. vil overføre penge mellem hinanden, tjekke, om flyet er forsinket, eller planlægge en rejse fra A til B.

Men netop de velfungerende private løsninger kombineret med gode it-evner hos flertallet af befolkningen er også et faremoment for den offentlige sektor.

Hvis sektoren ikke følger med, kan det skabe badwill i befolkningen, antydede minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) under en debat på Folkemødet på Bornholm om bl.a. de nye ambitioner om sammenhængende offentlige borgerservices.

»Borgerne kommer først og fremmest til at mærke det de gange, hvor det går galt. Eller de gange, hvor vi glipper med at indfri det potentiale, som vi har i forhold til at tage ny teknologi og digitale løsninger i brug. Hvorfor? Fordi vi alle sammen som borgere og almindelige mennesker bruger et hav af løsninger, som vi samtidig forventer, at man tager i brug i den offentlige sektor. Når vi ikke indfrier det potentiale, der er, vil borgerne opleve en offentlig sektor, der ikke er tidssvarende, eller som ikke lykkedes med at gribe de digitale muligheder,« sagde ministeren.

Kommuner, regioner og staten har netop udgivet en ny hvidbog om fællesoffentlig it-arkitektur, hvor det understreges, at ’en helt central udfordring er at bruge digitaliseringen til at skabe stærkere sammenhæng i den offentlige sektors service. Borgerne og virksomhederne skal opleve, at behandling og service på tværs af flere myndigheder hænger bedre sammen,’ lyder det.

Læs også: Ny it-arkitektur: Digital borgerservice skal nu være 'sammenhængende' - ligesom i 2007

»Masser af siloer«

Administrerende direktør Thomas Rysgaard Christiansen fra det fælleskommunale it-selskab, Kombit, påpegede også faldgruber i forhold til at skabe mere digital sammenhæng for borgerne, fordi udgangspunktet er en af verdens mest komplekse offentlige sektorer med en meget kompleks lovgivning:

»Vi går nu ned og digitaliserer på områder, som vi tidligere slet ikke har haft fat i. Det er sådan i dag, at vi har masser af siloer af systemer, og det handler om at få det sat op på en måde, som ikke overlapper, og som ikke hele tiden skal sættes sammen«, sagde han.

For borgerne er ligeglade med den opdeling af den offentlige sektor, som i dag bremser databrugen på tværs, tilføjede panelet.

Et sted, hvor silo-opdelingen stadig hersker, er i sundhedsvæsnet, påpegede Sophie Løhde:

»Den praktiserende læge kan se alt, hvad jeg er undersøgt og behandlet for på sygehuset. Men bliver jeg indlagt, så kan sygehuset ikke se, hvad der er foregået hos den praktiserende læge,« fortalte hun.

It-sikkerheden skal styrkes

En anden helt grundlæggende forudsætning for befolkningens tillid til digitaliseringen er, at det skal være slut med de mange sikkerhedssager, f.eks. de ’alt for mange eksempler på CPR-data, der flyder hos de forkerte myndigheder’.

»Forudsætningen for, at vi kan dele oplysninger, er, vi stepper op på sikkerheden. Her har vi udfordringer i forhold til offentlige it-systemer, men også, at man som borger er klædt på i forhold til sikker adfærd,« sagde ministeren.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (2)
John Foley

Glædeligt og positivt, at der nu er intensioner om at stramme op på sikkerheden i de offentlige it-systemer. Spørgsmålet er bare, hvordan? Det får vi desværre intet konkret svar på. Med samkøring og databrug på tværs af sektorerne og myndighederne muliggøres misbrug og sikkerhedsbrud i endnu større grad en hidtil. Det er ikke tilstrækkeligt at adressere udfordringerne, der skal også følge handling bag de fine politiske udmeldinger.

Anne-Marie Krogsbøll

der skal også følge handling bag de fine politiske udmeldinger.


Ja - desværre synes jeg, at handlingerne går den forkerte vej. Bare indenfor de seneste par måneder har det danske sundhedsvæsen indgået aftaler med Medtronic og IBM Watson - aftaler som giver disse private firmaer adgang til vore sundhedsdata.

"Given IBM’s strong focus on healthcare, the next big one would have to be a play for a significant chunk of patient data sitting inside electronic medical record (EMR) systems such as Epic and Cerner. While the Explorys acquisition gave IBM some access to patient medical records through the Cleveland Clinic connection, it’s a drop in the bucket relative to the amount of data sitting inside these big systems.
It’s pretty clear that IBM would love to get its hand on a large chunk of EMR data. The only catch is that EMR vendors are notoriously protective about their systems and work hard to keep their proprietary data inside their walled gardens. Interoperability with their systems is one of the biggest issues today in the free exchange of medical information. Privately owned EPIC, the largest among these vendors, has not provided any indications of going public anytime soon, so one wonders if the current owners might sell to a large behemoth such as IBM."

http://www.cio.com/article/2970229/big-data/ibm-s-insatiable-appetite-fo...

Hvordan kan vi passe på vore data, når vi overlader dem til disse internationale kæmpespillere? Og hvad betyder det for diverse kontrakter vedr. datasikkerhed i sundhedsvæsnet, hvis IBM køber EPIC, som antydes som en mulighed? Er der taget højde for den mulighed?

Jeg er ikke sikker på, at det er den slags spørgsmål Sophie Løhde ønsker at afklare og sætte ind overfor - der er alt for store pengeinteresser på spil ift. firmaer, som de danske politikere så frygteligt gerne vil være på god fod med.

Der kommer aldrig styr på dette, før vi får afskaffet Mørklægningsloven og åbnet for fuld indsigt i kandidat- og partikasserne.

Log ind eller Opret konto for at kommentere
Pressemeddelelser

Welcome to the Cloud Integration Enablement Day (Bring your own laptop)

On this track, we will give you the chance to become a "Cloud First" data integration specialist.
15. nov 2017

Silicom i Søborg har fået stærk vind i sejlene…

Silicom Denmark arbejder med cutting-edge teknologier og er helt fremme hvad angår FPGA teknologien, som har eksisteret i over 20 år.
22. sep 2017

Conference: How AI and Machine Learning can accelerate your business growth

Can Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning bring actual value to your business? Will it supercharge growth? How do other businesses leverage AI and Machine Learning?
13. sep 2017