Sønderlemmende kritik af statens it-projekter: Urealistiske forventninger til milliongevinster

Illustration: Anders Hviid
De danske ministerier er alt for dårlige til at realisere de milliongevinster, der loves i statslige it-projekter. Særligt i Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet er den gal, lyder det i ny beretning fra Rigsrevisionen.

De danske ministerier er alt for dårlige til at høste gevinsterne fra de statslige it-projekter, der hvert eneste år postes enorme mængder af skattekroner i.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning, hvor man har undersøgt gevinstrealiseringen ved 44 it-projekter i staten. Typisk loves der en række økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster, når man igangsætter et nyt it-projekt i staten, og Rigsrevisionen har altså blandt andet undersøgt, om ministeriernes forventninger til gevinsterne er realistiske - og om de rent faktisk hiver gevinsterne hjem.

Resultatet er nedslående.

»Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes gevinstrealiseringer ved deres it-projekter har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at ministerierne i vidt omfang ikke har opnået eller ikke kender status for de forudsatte forbedringer og besparelser ved deres projekter,« hedder det i beretningen, der også får statsrevisorerne op i det røde felt.

»Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at gevinsterne ved statslige it-projekter ikke er blevet realiseret i tilstrækkeligt omfang. Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for gevinstrealisering i forbindelse med statslige it-projekter, da dette vil styrke effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen i den offentlige sektor.«

Særligt slemme tilfælde

Ifølge beretningen har ministerierne for en tredjedel af de forventede gevinster end ikke fulgt op på, om pengene er komme i kassen eller kvaliteten er blevet forbedret.

»Særligt Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet har ikke i tilstrækkelig grad fulgt op på, om de planlagte gevinster blev realiseret,« lyder det fra statsrevisorerne, der understreger, at det ikke er småpenge, det drejer sig om.

»Ministerierne har bl.a. opstillet økonomiske gevinster svarende til ca. 446,4 mio. kr. uden tilstrækkelig dokumentation og sikkerhed for, at de planlagte gevinster rent faktisk kan opnås.«

Under halvdelen realiseres

Det er langt fra første gang, det kommer frem, at det står skidt til med at få de lovede og ønskede fordele ud af de enorme investeringer, der lægges i offentlige it-projekter.

Af de grelleste eksempler kan nævnes Sundhedsplatformen, der lovede en tocifret milliardgevinst, der senere måtte skrinlægges, og Digital Post, der ligeledes lovede enorme besparelser. For sidstnævnte projekt afviste myndighederne sidenhen at undersøge, om de rent faktisk blev realiseret.

Også på kommunalt niveau har gevinstrealiseringen historisk været et ømt punkt for it-projekter, som det også konkluderes i en årsrapport fra Københavns Kommunes it-projektråd i 2018.

»Forretningsmæssige forhold er det emne, hvor der gives flest anbefalinger, og alle risikovurderede projekter har fået anbefalinger inden for dette emne. Det peger på, at kommunens projekter generelt har brug for at blive styrket inden for arbejdet med business cases, gevinstrealisering og scoping.«

I Rigsrevisionens seneste beretning lyder anbefalingen, at Statens it-råd skal i gang med at undersøge, hvordan ministerierne kan blive bedre til at følge op på de lovede gevinster ved deres it-projekter - og det tilslutter statsrevisorerne sig.

De 44 it-projekter i staten, som Rigsrevisionen har undersøgt, har realiseret under halvdelen af de gevinster, som ministerierne selv har opstillet.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Nis Schmidt

Det er det spørgsmål, der burde stilles.

Svaret er lidt vanskeligere. For det skal søges i den danske grådighed og selvfedme.

Man kan selvfølgelig ikke realisere gevinster før de opstår!

Det holder ikke at forvente, at udenlandske stadardsystemer automatisk opfylder danske krav. Men det er vist ikke problemet i Skat.

Problemet er snarere de danske lønkrav, som ikke automagisk medfører bedre effektivitet.

  • 1
  • 12
#2 Jørgen Henningsen

Ofte er offentlig IT præget af meget store projekter som igangsættes af politikere og embedsmænd, som nok desværre ikke har de store evner når det drejer sig om at gennemskue komplekse systemer. Lad nu fagfolk i de forskellige instanser om at beslutte hvordan man bedst kan udnytte styrkerne ved IT og drop så de store projekter,. Det giver også meget mere styr på gevinsterne.

  • 5
  • 0
#3 Dave Pencroof

A: Undersøge hvor der er gevinster at realisere og der kommer med garanti mange punkter på listen.

B: Så få kikket på HVORDAN disse bedst kan realiseres, 1. kik på arb.plads kultur. 2. Omstillingsparathed (rædselsfuldt ord men rammende). 3. Er der IT i noget af dette.

C: Undersøg, i samarbejde med medarbejder OG IT-kyndige, hvordan IT bedst kan udformes, og drop gigantiske forchromede IT-løsninger der skal dække ALT, men sørg for at der i "backend" er et fælles setup så folketinget og rigsrevisionen let kan holde øje med og slå ned på hvordan det offentlige "svælger" i vores alles penge.

D: Igangsæt project hos Statens IT, ændringer holdes til et absolut minimum og skal være godkendt i alle lag, som bedre og skal holdes indenfor rammerne, kik på den norske model ved udbud.

E: Afvikling af SKI, og erstat det med min. to uafhængige indkøbere/underskrivere, en fra enheden og en fra en uafhængig enhed, evt en central enhed eller fra anden enhed eller udefra.

F: Prøv noget NYT, kik ud af boksen, kik efter eksisterende løsninger uanset hvor i verden de måtte findes, og uanset i hvilken sammenhæng. Prøv også at tage ansvar, brug sansen for etik og moral på jobbet også, det ville squ være rart endeligt at opleve !

Ja der er masser af andre punkter at fylde på, men er det reelt nødvendigt ? Da de skulle bygge Pentagon var der iflg en ældre dokumentar 6 sider tekst med krav og specifikationer samt et budget, og som jeg husker det blev det bygget indenfoer tidsramme og budget. LÆR AF DET !

Hyg jer alle !

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere