Slut med advarselsbreve til danske fildelingspirater

2 kommentarer.  Hop til debatten
Netpirater kan ånde lettet op, hvis de frygtede at blive bombarderet med papirbreve som straf for deres ulovligheder. For brevmodellen er erstattet med informationskampagner og et innovationsforum.
20. juni 2012 kl. 09:22
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Kulturministeriet lancerer i dag et nyt udspil, som skal bekæmpe netpirater uden brug af papirbreve. Den kontroversielle brevmodel er nemlig taget af bordet.

I stedet skal piraterne nedkæmpes med informationskampagner og lovlige tjenester. For at udbrede flere lovlige tjenester som alternativ til ulovlig fildeling vil Kulturministeriet oprette et innovationsforum, hvor branchefolk og andre parter kan udvikle idéer til nye tjenester og forretningsmodeller. Det skriver Dagbladet Politiken.

Medstifter af internettænketanken Bitbureauet Henrik Chulu er blandt dem som ånder lettet op efter et udspil uden brevmodellen.

»Det er et fremskridt i sig selv, at der kommer fokus på internettet som en positiv infrastruktur for kulturformidling og innovation. Noget tyder på, at det digitale forår, som blev sat i gang med anti-ACTA protesterne, er blevet til sommer, og har båret frugt. Nu skal det bare følges til dørs, og det kræver et mere dybdegående eftersyn af ophavsretten,« udtaler Henrik Chulu i en pressemeddelelse.

Den omstridte brevmodel er taget af bordet som et middel til at bekæmpe piratkopiering. Kulturministeriet sætter nu fokus på innovation på internettets og brugernes præmisser.

Kulturministeret lancerer i dag et udspil, som skal fremme forbruget af kreativt indhold på internettet. Brevmodellen, der har været diskuteret gennem flere år, er taget af bordet. Dermed får Rettighedsalliancen ikke sin vilje. Dog rummer udspillet mulighed for at indføre brevmodellen på et senere tidspunkt.

Med det nye udspil forsøger Kulturminister Uffe Elbæk at gøre op med et årtis fodslæb i den danske digitale kulturpolitik, der indtil nu har handlet om at bekæmpe piratkopier. Nu går det i højere grad ud på at fremme de digitale indholdstjenester.

Det første og væsentligste punkt i Kulturministeriets udspil er et såkaldt innovationsforum, der skal bidrage til, at internettet bliver en positiv infrastruktur for kulturformidling på brugernes præmisser. Bitbureauet er positivt indstillet over for denne del af Kulturministeriets udspil. Udspillet rummer imidlertid også problematiske elementer.

Medstifter af Bitbureauet Henrik Chulu siger,

- Det er positivt, at man fra politisk hold har valgt en mere fornuftig og fremadskuende vej, og ikke besluttet sig for den brevmodel, som Rettighedsalliancen og den tidligere regering ønskede sig. Desværre er den kun lagt i skuffen og ikke smidt i skraldespanden.

- Der er dog stadig elementer i udspillet, der er problematiske. Man vil fx fortsætte med at censurere hjemmesider. Ligeledes opfordrer man til en såkaldt notice-and-takedown praksis, hvor rettighedshavere henvender sig direkte til webtjenester, for at få formodet krænkende indhold fjernet. Det kender vi fra USA, og det er et middel, der i mange tilfælde allerede bliver brugt til censur. Det rummer også retssikkerhedsmæssige problemer, da domstolene ikke er involveret, hvilket privatiserer lovhåndhævelsen.

- Det er et fremskridt i sig selv, at der kommer fokus på internettet som en positiv infrastruktur for kulturformidling og innovation. Noget tyder på, at det digitale forår, som blev sat i gang med anti-ACTA protesterne, er blevet til sommer, og har båret frugt. Nu skal det bare følges til dørs, og det kræver et mere dybdegående eftersyn af ophavsretten.

- Ophavsretten har brug for grundlæggende reformer, og udspillet er et skridt i den rigtige retning. De sidste mange års kopikamp har ikke været forgæves. Der har indtil nu ikke været ført egentlig politik på det ophavsretslige område. Den politik, der nu bliver lagt op til, er mere fremsynet, selvom den desværre stadig bærer præg af en række ophavsretlige dogmer, der ikke er evidens for.

Baggrund

Brevmodellen var et politisk tiltag, der skulle forsøge at bremse fildeling af musik og film på nettet ved at sende advarselsbreve til danske internetbrugeres fysiske adresser, hvis Rettighedsalliancen mistænkte dem for at krænke ophavsretten.

2 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
20. juni 2012 kl. 12:22

Jeg så da hellere at vi fik de store spillere til DK istedet, f.eks Hulu / Netflix (som det heldigvis lyder til vi får i DK i år?, man kan så håbe det ikke bliver en skrabet udgave af den amerikanske).

Umiddelbart er jeg slet ikke imponeret over de løsninger vi har i DK idag, fra f.eks Stofa/Waoo, udvalget og priserne hænger slet ikke sammen med de alternativer der er andre steder rundt om i verden.

(Personligt så jeg helst vi bare fik adgang til de amerikanske tjenester direkte, altså site og beskrivelser på engelsk, ingen danske undertekster etc.)

1
20. juni 2012 kl. 10:52

Her er teksten: http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/05EA73E4-8B4C-420A-BBB2-C33BC1B52C4A/3931225/Piratkopiering.DOC

Det er i sagens natur i sig selv en sejr, at Brevmodellen foreløbig er lagt død. Men der er, som Bitbureauet også antyder, en del andre problemer i det fremlagte.

Lad mig tage fat på nogle af dem:

  1. Hele grundpræmissen er forkert: “Et af problemerne ved ulovlig brug af kreative produkter som f.eks. film og musik er, at mange brugere ikke forstår betydningen og konsekvenserne af den ulovlige brug.” Der er gang på gang henvist til undersøgelser, der viser at konsekvenserne af fildeling og bredere hele det digitale marked har betydet en enorm vækst i både det samlede kulturudbud og i indtjeningen i branchen som hele. Eller i hvert fald at der ingen evidens er for, at der er en krise i branchen som helhed. Derfor kan det undre noget, at udgangspunktet for det hele tydeligvis stadig er, at det er et stort problem for den kreative branche, at der foregår ulovlig fildeling. Der er rigtigt meget evidens for det modsatte.

  2. Med det foreslåede dialogforum kan man frygte ACTA-lignende tilstande Jeg forudser at dette frivillige dialogforum bliver nøjagtigt ligeså frivilligt som børneporno-filteret. Vi har set flere eksempler på rettighedshavere, der fjerner og/eller censurerer materiale, der for det første ikke har noget med dem at gøre og for det andet slet ikke er ulovligt. Og med deres store pengetanke og dermed adgang til juridisk bistand, vil de kunne true næsten enhver dansk indholdsudbyder til at makke ret.

  3. Men en “Code of conduct” mellem ISP´erne lægges op til, at de mindste og svageste ISP´ere slæbes i retten. Når først man har en dom od en enkelt teleudbyder/ISP, skal resten forpligtes til at følge efter. Medmindre dette følges op af en overordentlig højgrad af solidaritet i branchen, således at de store spillere kan gå ind som fx biintervenienter i sager anlagt mod små IPS´ere, vil det være en forholdsvis let sag for rettighedshaverne at udse sig den mindste ISP på markedet og tromle denne over i en retssag. Der er som bekendt ikke tale om straffesager, og der er derfor heller ikke særligt store beviskrav.

  4. Der opfordres til brug af sikre internetforbindelser. Det vil i praksis sige, at vi ikke længere skal dele med hinanden. Det vil også betyde, at der er risiko for at beviskravene i sager om rettighedskrænkelser kan blive slækket.

  5. Med den sidste passus overlades fremtiden til rettighedshaverne Den evt. fremkomst af lovlige alternativer til pirateri vil have betydning for, om dr skal iværksættes yderligere indgreb. Dvs. at rettighedshaverne kan sætte sig på deres flade og gøre ingenting i forvisning om, at en evaluering om et års tid så vil vise, at der skal stærkere tiltag på bordet.