Skatteministeriet ignorerer krav om business case for nyt ejendomsvurderingssystem

Illustration: Skatteministeriet
Efter fire år har Skatteministeriet og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen stadig ikke indsendt business casen for det nye ejendomsvurderingsssystem til Statens It-råd - på trods af gentagne løfter om at gøre det.

Statens It-råd sidder stadig og venter på en business case med et budget og en tidsplan for Danmarks nye system til ejendomsvurderinger.

Den har hverken Skatteministeriet eller Udviklings- og Forenklingsstyrelsen indsendt, selvom det er et krav, og selvom der er gået fire år, siden arbejdet med det nye system begyndte. Det skriver Politiken.

Avisen skriver, at Skatteministeriet flere gange har lovet at sende business casen, uden det dog er sket. En enkelt gang blev business casen kasseret, fordi formalia ikke var overholdt, og andre gange har ministeriet ikke kunne overholde sine løfter.

Læs også: Nyt ejendomsvurderingssystem udsættes: Frygt for ulovlig sagsbehandling af borgernes ejendom

Skatteministeriet har for nylig oplyst til Folketinget, at »de væsentligste dele af et solidt vurderingssystem er bygget«, men der er stadig problemer: Systemet består ikke diverse tests, ligesom det nye system ikke kan sende breve til borgerne endnu.

Version2 kunne i oktober skrive, at udviklingen af det store it-projekt bag nye ejendomsvurderinger til i alt 1,2 milliarder kroner var forsinket. I stedet for at træde i kraft den 1. januar, bliver systemet først igangsat i andet halvår af 2020.

Derfor bliver de nye endelige ejendomsvurderinger af 1,7 mio. ejendomme ikke udsendt til næste år, men først i 2020. Frygten var ellers, at vurderingerne ikke ville være juridisk holdbare.

Læs også: Skat: Forsinkelse af Grunddataprogram kan fordyre nyt Ejendomsvurderingssystem

Digital forvaltning som erklæres ulovlig er ikke noget nyt Som det vil være nogle Version2-læsere bekendt, blev den automatiserede gældsinddrivelse med Skats skandale-projektet EFI sat i bero i 2015, fordi Kammeradvokaten påpegede, at der var tvivlsom lovhjemmel til noget af det systemet gjorde.

Konsekvensen af forsinkelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er, at skatteministeren har udskudt de nye ejendomsvurderinger med flere etaper, således at der i 2019 alene udsendes vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra midten af 2020 og frem. I forlængelse heraf udsendes erhvervsvurderinger.

Læs også: Nyt ejendomsvurderingssystem udsættes: Frygt for ulovlig sagsbehandling af borgernes ejendom

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (1)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Knud Larsen

2018-11-07 Århundredets skattetyveri - 330.000 diskrimineringer
Skatteministeren har for anden gang udskudt det såkaldt nye ejendomsskattesystem, så nye vurderinger tidligst kommer ud til borgene fra juli 2020.

Det tidligste er deraf angivet til 2021 og med den voldsomme ophobning af fejl siden 2009 (2011 var generel ubegrundet opskrivning på 49%) vil blive helt enorm.

Folketinget besluttede at stoppe foretagelse af vurderinger årligt i strid med loven om, at det skal ske hvert andet år. Dette har ikke afholdt vurderingsstyrelsen fra at opvurdere utallige ejendomme i omegnen af 300.000 styk. [Skatteborgeren kan ikke have tillid til politikkere der først vedtager et stop for vurderinger, og så gør det modsatte]

De over 730.000 situationer fra 2011 og frem er totalt frosset og afvist på løgnagtigt og usagligt grundlag.

I mellemtiden vokser bunken af mulige fremtidige klagesager år for år.

En meget stor del af disse vil aldrig blive realitetsbehandlet, fordi man også har besluttet at diskrimere afdøde borgere. Med 50.000 døde om året akkumuleres der ca . 550.000 siden 2011 og frem til 2020. heraf skønnes 60% at have en bolig, der kan være berørt altså 330.000 diskrimineringer.

Det er derfor indlysende, at Skat nu tjener på at udskyde færdiggørelsen dels opkræves for høje skatter allerede indtil vurderingen, dels afskæres en større og større procentdel af hele den potentielle mængde fra en klagebehandling og tilbagebetaling. Ikke siden Scharla sagen om den sociale pension er en så stor gruppe blevet diskrimineret af Folketingets autoriserede ulovligheder.

2.

Ministeren opfordres forpligtende til at tilsidesætte denne diskrimination, ved at tillade undertegnede eller mit bo efter mig at kræve vurderinger og deraf følgende tilbagebetalinger gennemført.

Og altså ikke afvist pga en tåbelig forældelses påstand, heraf brug af ulovlige anbringender, så som at påstå mine allerede fremsatte klager som referende til 2009 (i 2013), som Skat påstår og bruger i sagen for Landsskatteretten.

  1. Ministeren opfordres til at fremlægge forslag i Folketinget og omstøde den tidligere diskriminerende afgørelse til glæde for undertegnede og allae andrer der er eller vil havne i samme situation.
  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere