Skatteministeren om EFI: Det er meget alvorligt og har ikke været gjort godt nok

11. august 2015 kl. 14:598
For langsomt, for dyrt og tilmed fejlbehæftet. Rigsrevisor har netop offentliggjort svar fra skatteminister Karsten Lauritzen, hvor han blankt erkender, at forløbet omkring EFI ikke er tilfredsstillende.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) lægger sig nu ned og er totalt enig i Statsrevisorernes og Rigsrevisionens kritik af, at Skats systemmodernisering er blevet væsentligt forsinket og væsentligt dyrere end oprindeligt forventet. Det fremgår af et netop offentliggjort notat fra Rigsrevisionen.

Ministeren oplyser endvidere, at det ikke er tilfredsstillende, at tidsplanerne og budgetterne for de seks it-projekter i moderniseringen har været overskredet så meget, som tilfældet er.

Fem af de seks it-projekter er nu i drift, men smertensbarnet - det meget omtalte system til inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige, EFI - er endnu ikke i fuld drift.

EFI-skandalen har medført organisationsændringer i Skatteministeriet. Således oplyser ministeren, at EFI-projektet er blevet styrket med en større ledelses- og styringskapacitet, og at der er gennemført konkrete organisationsændringer i Skat for at rykke forretningsområdet tættere sammen med it-udviklingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skatteministeren oplyser, at han ser med stor alvor på problemstillingen med at få EFI idriftsat. Ministeren har derfor taget initiativ til tre yderligere konkrete og operationelle analyser for at få løst problemerne med den fulde idriftsættelse af EFI.

  • Skatteministeriet og SKAT har antaget ekstern konsulentbistand til at foretage en analyse af EFI for at kunne vurdere, hvornår de udestående dele af EFI kan sættes i fuld drift. Analysen blev igangsat ultimo februar 2015.

  • Der er igangsat en analyse af den forretningsmæssige side af inddrivelsesarbejdet. Analysen har til formål at støtte styringen, planlægningen og effektueringen af de forskellige oprydnings- og driftsopgaver på inddrivelsesområdet. Analysen blev igangsat ultimo februar 2015 og udføres af eksterne konsulenter.

  • Skat har igangsat en omfattende analyse og oprydningsopgave af datagrundlaget i EFI, fordi der har vist sig at være fejl i datagrundlaget, som medfører problemer med forældelse og manglende retskraftighed. Ministeren oplyser, at opgaven udføres med bistand fra eksterne konsulenter og Kammeradvokaten.

Alle analyser forventes afsluttet i løbet af tredje kvartal 2015.

Ministeren oplyser desuden, at det er afgørende, at EFI kommer i fuld og fejlfri drift, eller om nødvendigt, at der findes supplerende alternative it-løsninger, da en effektiv it-understøttelse af Skats inddrivelsesarbejde er en væsentlig forudsætning for at øge inddrivelsesprovenuet og i sidste ende nedbringe gælden til det offentlige.

Rigsrevisionen finder det ifølge en konklusion i notatet positivt, at skatteministeren har igangsat initiativer, der forventes at styrke styringen af EFI-projektet, og har noteret sig, at en mulig løsning er at finde supplerende alternative it-løsninger. Rigsrevisionen vil følge de igangsatte initiativer og Skatteministeriets videre arbejde med EFI.

Rigsrevisionen oplyser også, at man fortsat vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om det videre forløb med EFI samt om det samlede afsluttende aktstykke for hele fase et og den endelige opgørelse for Skattekontoen – primært med fokus på målopfyldelsen for de tre resterende afsluttede projekter, hvor målopfyldelsen endnu ikke er opgjort (Skattekontoen, ENS og TastSelv Erhverv)

8 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
12. august 2015 kl. 11:27

Tænker du måske på UEFI ?

Det hed EFI, så kom der nogle flere med på vognen og det fik et U foran for så'n at vise at der er den helt store tilslutning og der er ingen vej udenom.

7
12. august 2015 kl. 10:08

Eller også har de gjort det rigtig godt, afhængig af hvilket synspunkt du ser det fra.

Jep, en lille interessent analyse kunne være passende, med alle de involverede parter der er i sagen. Men med den udliciterings- og udbudslogik den offentlige sektor er underlagt, mener jeg generelt, at den offentlige sektor især bør styrke sig (læs: rekruttere flere) med flere egne arkitekter (og BI/LIS folk), for det er uundværlige kompetencer at have i eget hus, når alt andet (programmering, drift osv.) i stor stil bliver leveret af eksterne folk via udbud og udlicitering. Den tid er for længst forbi, hvor man havde store egne IT afdelinger i den offentlige sektor med en bred palette af it kompetencer (de kan simpelthen ikke følge med, rent løn mæssigt ift. markedet), men der er visse nøglekompetencer, som man ikke bør udflage hvis ens interesser som offentlig myndighed skal håndhæves, og der skal sikres solid videreudvikling og optimering af eget systemlandskab. Det er simpelthen naivt at tro, at eksterne konsulenter kan komme ind på en forholdsvis kortvarig opgave, og få etableret et solidt overblik over den offentlige myndigheds systemlandskab og levere kvalificeret rådgivning der passer til situationen. Hvis man beslutter sig for at udflage det meste, så bør man dog stadig holde fast i arkitekter, BI/LIS folk, samt få opkvalificeret de DJØF'ske projektledere, så de også forstår og har respekt for den tekniske/arkitekturmæssige kompleksitet i styringen af projekter.

3
12. august 2015 kl. 01:08

Umiddelbart lyder det for mig som om, at bullit 2 og 3 i artiklen peger på, at der skal laves noget grundlæggende arkitektur arbejde vedr. kortlægning af forretningsarkitekturen/procesmodellering (2. bullit), og af informationsarkitekturen/datamodellering (3. bullit), og det kan man da kun hilse velkomment. Men det burde man nok retteligt havde gjort ved begyndelsen af projektet, så den rette løsningsarkitektur og -design var blevet gjort til startpunktet for projektet, og ikke blot en masse tvetydig ordflom i en voluminøs kravsspecifikation, som man desværre ofte ser, fordi der ikke involveres kompetente it arkitekter på fra startet af de større komplekse projekter.

2
11. august 2015 kl. 22:00

Tænker du måske på UEFI ?

1
11. august 2015 kl. 19:14

Når nu IT folk taler om EFI så plejer det være noget med "Extensible Firmware Interface"... så'nen erstatning for BIOS.