Skats it-styrelse om ny EFI: »Vi har en god mavefornemmelse«

25. januar 2019 kl. 05:1311
Skats it-styrelse om ny EFI: »Vi har en god mavefornemmelse«
Illustration: H. Mølsted.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen afviser, at Skats nye it-system til gældsinddrivelse er for indviklet, som kritikken ellers har lydt fra ITU-professor.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Opdateret kl. 12:42 med faktaboks.
 
»Det er for indviklet.«

Sådan lød Søren Lauesens dom over Skats kommende it-system til inddrivelse af offentlig gæld, da Version2 interviewede ham. Han er professor på IT-Universitetet og har tidligere beskæftiget sig med EFI - det skandaleombruste inddrivelsessystem, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) gav dødsstødet i 2015.

Det nye Skat

Skat hedder ikke Skat mere. Det gamle Skat blev nemlig delt op i syv nye styrelser den 1. juli 2018. Skatteforvaltningen er det nye, samlende navn for de syv styrelser, som har hver deres kerneopgave.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen: Styrelsens opgave er at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser, ligesom styrelsen har ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skats eksisterende it-systemer. ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) ligger som projektorganisation under styrelsen og står for at udvikle det nye inddrivelsessystem PSRM. Det samme gør ICT, Implementeringscenter for Told, og ICE, Implenteringscenter for Ejendomsvurderinger - som udvikler it-systemer til hhv. told og ejendomsvurderinger.

Gældsstyrelsen: Styrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) er en del af Gældsstyrelsen og er den afdeling, der har myndighed til at inddrive offentlig gæld. Ikke bare for staten og kommunerne, men også for f.eks. forsyningsselskaber og DR.

Vurderingsstyrelsen: Styrelsen skal udarbejde vurderinger af alle ejendomme i Danmark.

Toldstyrelsen: Styrelsen skal sørge for, at der ikke bliver indført ulovlige eller skadelige varer i Danmark. Derudover skal de sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekt told.

Skattestyrelsen: Styrelsen holder øje med, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Det er også styrelsens opgave at bekæmpe svindel med skat.

Motorstyrelsen: Styrelsen skal sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt. De skal desuden beregne afgifter for alle køretøjer.

Administrations- og Servicestyrelsen: Som navnet antyder, varetager styrelsen den samlede skatteforvaltnings fælles administrations- og servicefunktioner.

Kilde: Styrelsernes hjemmesider.


Men den kritik afviser Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. De er en af Skats syv nye styrelser, som har til opgave at udvikle it-løsninger og forretningsprocesser i Skat - og som udvikler det nye inddrivelsessystem:

»Det er vi ikke enige i. Vi har fået forsimplet lovgivningen, og det gør, at vi nu kan bygge et system, der kan understøtte den gældende lovgivning,« siger Thomas Monefeldt, som er fagdirektør for forretningsudvikling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

It-systemet går under navnet PSRM - ‘Public Sector Revenue Management’. Det skal erstatte EFI og sikre, at de 116 milliarder kroner, som danske borgere og virksomheder skylder det offentlige, finder sikkert hjem til myndighedernes pengekasser.

Hårde krav er nødvendige

Skatteministeren trak stikket på den automatiske del af gældsinddrivelsen i EFI i 2015, blandt andet fordi systemet i nogle tilfælde inddrev gæld ulovligt.

Siden da har Skat været med til at forenkle dele af lovgivningen og opstille nogle flere datakrav til de gældssager, der skal oversendes til det nye inddrivelsessystem.

Det er en hovedpine for Danmarks 98 kommuner, der selv har et udestående på 4,4 milliarder kroner, der skal inddrives. Kommunerne skal nemlig tilrette en lang række it-systemer og arbejdsgange for at leve op til de nye krav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi anerkender, at det er en stor opgave, kommunerne står overfor,« medgiver Thomas Monefeldt fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Men det er der en særlig grund til, fortæller han.

»Det er rigtigt, at det er nogle hårde krav, men det er nogle krav, vi mener er nødvendige. Det er af retssikkerhedsmæssige hensyn, at når vi nu går ind og tager penge op ad lommerne på borgeren, så skal vi være sikre på, at borgeren skylder det, han skylder,« siger han.

Færdigudviklet i 2019 - fuld drift tidligst i 2021

Fagdirektøren forklarer, at PSRM bliver udgivet i fire forskellige releases. Den fjerde og sidste release mangler stadig, men allerede nu inddriver systemet gæld for Danmarks Radio og trafikselskabet Arriva - som de første to såkaldte fordringshavere.

PSRM bliver færdigudviklet i løbet af de næste par måneder, hvorefter der vil være mindre justeringer og vedligehold af løsningen, fortæller Thomas Monefeldt.

I løbet af 2019 vil de fleste fordringshavere - offentlige myndigheder, som skal kunne sende gæld til inddrivelse - blive koblet på PSRM, siger han. Han understreger dog, at enkelte fordringshavere - herunder nogle kommuner - først vil blive koblet på senere.

Men selv når PSRM er færdigudviklet, og alle fordringshavere er tilkoblet, vil systemet ikke kunne inddrive på hele restancemassen, der altså lyder på 116 milliarder kroner.

Det skyldes, at der stadig ligger en masse gamle gældssager i EFI med dataproblemer, som Skat skal rydde op i og konvertere til PSRM. Det arbejde vil tidligst være færdigt i 2021, fortæller Thomas Monefeldt.

God mavefornemmelse

Da Version2 i sidste uge spurgte professor Søren Lauesen, hvad den yderste konsekvens for PSRM kunne blive, nu når systemet ifølge ham var for indviklet, svarede han:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»At det endnu en gang går i fisk.«

Men den holdning deler Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke. De er tværtimod fortrøstningsfulde:

»Vi har en god mavefornemmelse, fordi det kører rent faktisk med både Arriva og Danmarks Radio, som allerede er tilsluttet systemet. Så vi mener ikke, at hans bekymring er berettiget,« siger Thomas Monefeldt.

Fagdirektøren understreger i øvrigt, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gerne hjælper kommunerne med at forstå reglerne og med, hvordan de skal tilrette de 120 it-systemer til PSRM.

»Og hvis de har konkrete forslag til forenklinger i lovgivningen, så vil vi rigtig gerne gå i dialog med dem om det,« tilføjer han.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
10. marts 2019 kl. 14:58

Nu får næsten 4 mio borgere en nye årsopgørelse, så er det relevant at have juraen på plads. Spørgsmålene lyder sådan og er simpelt. "Skattestyrelsen opgør årets årsopgørelse for hver borger. Årsopgørelsen anses som det eneste og væsentlige dokument mellem borger og Skat. Et dokument der udtrykker den endelige skat borgeren skal yde for året.

 • De bedes bekræfte at dette er rigtigt. Når dette dokument er opgjort kendes borgerens restskat eller tilgodehavende for året. Gældstyrelsens rolle er alene at fungere som pantefoged. Dvs. alle henvendelser fra Gældsstyrelsen baseres på resultatet af årsopgørelsen. Hvis der er restancer, er det Skattestyrelsen, der laver notat herom og sender dette til Gældsstyrelsen – denne registrering er et offentligt aktstykke borgeren skal have indsigt med. Gældsstyrelsens oplysninger skal derfor formelt stemme overens med allerede afsluttede årsafslutninger. Renter beregnes i årsopgørelsen. Da der anvendes to metoder Kildeskatteloven og strafrenter kan denne beregning kun gennemføres i selve årsopgørelsen ikke efter nogen saldometode.
 • De bedes bekræfte dete er rigtigt. Gældstyrelsen kan alene beregne renter i sit system efter de af Skattestyrelsen afgivne restance dokumenter er indlæst . Så kan renterne tilskrives efter Gældsstyrelsens regler."
10
20. februar 2019 kl. 09:33

Resumeres historiske forhold, der som udgangspunkt er over 30 år gamle, kan man se at Skat ikke har moderniseret det mindste:

 • Grundkontoen er stadig totalt forvirrende og udsendes i øvrigt ikke til borgeren.
 • Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til som det mest retvisende
 • Under Skattemappen er der detaljerede oplysninger om indbetalte skatter - disse oplysninger stemmer ikke med grundkontoen- og der blandes flere år pr skatteår - og frivillige indbetalinger medtages ikke -Restancer=påståede kan stadig posteres tilfældigt uden at borgeren får noget at vide og 4 år tilbage i tid
 • Det er stadig helt umuligt, at kontrollere Skat’s tilskrivning af renter, der fortsat sker efter 2 regler Kildeskattelovens §62 og strafrenter.
 • Frivillige skatteindbetalinger bogføres aldrig - hvis Skat husker dem, medtages de kun i selve den tilhørende kalenderårs opgørelse uden nogensinde at give rentekompensation og på den måde ofte forkert i forhold til borgerens ønske om dækning af udestående
 • Post mod post som moderne systemer har haft i 50 år findes ikke
 • De to renter og udeladelse af frivillige indbetalinger gør det umuligt at lave et retvisende renteberegning
 • Skat drager ikke fordel af helt almindelige og retvisende debitor programmer, men må opfinde sit eget og tilmed altid manuelt gå ind og tilpasse årsopgørelsen.
 • Dette gør at Skat også begår grove fejl nu, hvor Skattestyrelsen sender helt uberettigede meddeleser til Gældstyrelsen(pantefoged) og sætter borgeren i en het urimelig og ulovlig situation.
 • Hvornår er der nogen der stopper dette forfærdelige show?
 • Skatteyderne betaler alt for meget for et udueligt system.
9
19. februar 2019 kl. 08:57

Gældstyrelsen er jo blot Kommunens pantefoged i nye forklædning med en smart of ræk hjemmeside der påstår: "Vi hjælper borgere med at betale gæld til det offentlige"! -* vi lader den lige stå lidt*.

-Problemet med dette nye tiltag er, at man dermed afskærer borgerens ret til at få gældsindrivelse afprøvet ved rettens foged - et alvoligt skridt imod magtens tredeling.

 • Det andet skræmmende element der nu er startet, er lønindeholdelse, udpantning og og modregning uden tilstrækkelig sikkerehd jvf. Kammeradvokatens tidl. udtalelser (som ikke er beskrevet i sin substans)
 • Det tredie er at nu sker lønindeholdelse og udpantning uden noget forvarsel herom - ingen påmindelse om en incasso, at et krav er på vej.
 • Når borgeren er krænket med modregning/indeholdelse kan man ikke en gang opponere, hvis ikke det sker inden for 3 mdr.
 • Det er som min ven siger russiske tilstande.
8
28. januar 2019 kl. 16:44

Go' da' mand øksskaft: citat: "Gældsstyrelsens inddriver gæld for andre offentlige myndigheder (fordringshaver), herunder SKAT, kommuner, politiet mfl.

Dette sker efter Bekendtgørelse om lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. I denne lov anvises, at dem man skylder pengene skal rykke for kravet med oplysning om at gælden vil blive sendt til Gældsstyrelsen.

Dem man skylder penge er ansvarlig for dokumentation og specifikation af fordringens opståen, eksistens og størrelse.

Fra måneden efter modtagelse af kravet hos Gældsstyrelsen vil der tilskrives inddrivelsesrenter.

Alt dette betyder at hvis du mener at fordringer på vores opgørelse er ikke fyldestgørende eller korrekte, så skal du tage kontakt til dem, man den Fordringshaver der står anført ud for gælden på Gældsstyrelsens opgørelse.

Opmærksomheden henledes på ændring af Forældelsesloven 18/11-2015 " citat slut.

Så kan det ikke blive mere tåbeligt og fremmedgørende. Der er ingen som helst sammenhæng til det andre styrelser skriver???

Hvornår komme rministeren eller hans pressechef på banen? De har satdig ikke svaret.

6
28. januar 2019 kl. 14:50

Skriv til Statsskattestyrelsen og henvis til dit krav om aktindsigt. Få en udskrift af din grundkonto for de sidste 6-7 år og sammenlign hvert års afslutning med den slutopgørelse Statsskattestyrelsen har udsendt. Efter min opfattelse skal borgerne ikke påtrykkes en evig kamp men et totalt udueligt system. En styrelses udsag må være retsgyldt ellers hører alting op hvis vi som jeg antyder skal slås med 7 styrelser og 3 uduelige ankeinstanser før civil retssystemet træder i kraft - det er virklige at trække sagen igennem sølet. Det er allerede dokumenteret og offentligjort, at Gældsstyrelsen ikke aner, hvad de laver. Når du har disse tal fra Skattestyrelsen beder du Gældsstyrelsen om at dokumentere deres vrøvl.

5
28. januar 2019 kl. 14:01

Modtog før jul brev fra Gældsstyrelsen. I brevet oplyses at jeg skylder et ret stort beløb til det offentlige. I brevet listes de skyldige poster, hvor af flere er 100% identiske og det reelle beløb, hvis det vitterligt er det der skyldes, er over 10 gange mindre. Hvordan kan samme gældspost listes over 10 gange ?

Har skrevet til dem og sagt at jeg ikke kan anerkende gælden, netop fordi at den samme gældspost listes flere gange og jeg derfor umuligt kan skylde så stort et beløb. Den resterende gæld, er der i øvrigt også spørgsmål til, da jeg havde en sag kørende med det daværende indrivelsesstyrelse (eller hvad det hed dengang), da det var et "opfundet" beløb. Første brev jeg fik dengang (var vist da de lige havde sat EFI i drift), startede med følgende ordlyd:

"Vi tror du skylder kr. X i skat."........

Øh, "tror" ?

Jeg frygter nu at jeg skal bruge overordentligt lang tid med at slås med dem, nu jeg er i deres system. For er der overhovedet nogen der kan tage stilling til noget ? Og hvad med renterne, som også er >ret< høje, når samme gældspost listes så mange gange.

Jeg har i øvrigt fået svar, hvor de skriver at de vil svare hurtigt. Det er så i marts. Jeg ved ikke om jeg skal grine eller græde ? For er det "hurtigt" ?

SUK!

4
25. januar 2019 kl. 16:36

Som almindelig borger får jeg trang til et hurtigt toiletbesøg, bare ved tanken om, at de ikke har mere føling med udviklingen end "god mavefornemmelse". Jeg tror ikke de kommer udenom, at et administrerbart skattesystem kræver at regelsættet skal simplificeres, undtagelser og fradrag minimeres eller helt fjernes. Og muligheden for at få penge tilbage i forbindelse med virksomhedsbeskatning fjernes. Om dette umuliggør selve virksomhedsbeskatningen, så må vi tage det med.

3
25. januar 2019 kl. 10:29

"Fordringshaverportalen lukker den 3. januar 2019" den mail blev sendt til en kunde (som jeg skal lave den nye integration for) den 16. januar, efter hun fik fejl når hun forsøgte at tilgå "det gamle system" og skrev til skat for at høre hvorfor... nu skal hun klare det via krypterede mails.

I den seneste tidsplan har de kun skrevet hvilke måneder de skal være færdige, men ikke årstal, forskellige områder skal være afklarede med kommuner og sat op i Oracles standard system til at indrive offentlig gæld.

Hvis IT projekter bliver styret af mavefornemmelser, så er det sgu blevet for agilt til at jeg kan tage det seriøst.

2
25. januar 2019 kl. 09:28

2018-12 Borgerne får mere kafkask skatte-bureaukrati. Nu bliver det et rent helvede for skatteborgerne.

Ikke bare skal man kæmpe med tre interne klageinstanser, som ikke har noget med retsvæsen at gøre, men nu også med 7 styrelser.

Hvem er egentlig den ansvarlige set fra skatteborgerens side? Det er der ikke noget svar på? Allerede nu kan vi se det Kafkaske system bryde ud i sin vanvittigeste form.

Når skatteborgeren har penge til gode fra for meget betalt skat beholder Gældsstyrelsen pengene under foregivende af at borgeren skylder penge.

Dette er nu dokumenteret for den første borger. Borgeren har kr 31.027 til gode for 2017. I 2018 er det endu ikke udbetalt. Der må rykkes for overhovedet at få at vide hvorfor. Gældstyrelsen sender et brev om tilbageholdelsen, hvor man har fundet nogle tilfældige poster fra 2015 (altså 4 år gamle tal). Disse løsrevne poster bruges så som argumentation for tilbageholdelsen. Det sker trods det, at slutopgørelsen fra Skat juni 2016 viser, at der er et tilgodehavende på kr 7 for 2015! Få dage efter følger der flere oplsyninger. Nu er gælden frem til dags dato vokset til kr. 100.000.

Foreløbigt kan alle b-skattydere forvente at lukke virksomheden pga. af dette vilde system uden retsgrundlag.

På opfordring til Skattestyrelsen (med henvisning til loven om aktindsigt) kommer der en udskrift af 'Grundkontoen' (som man nu kalder borgerens saldo mellemværende, selv om vi godt ved der menes KOBRA og derefter EFI - men forvirring gør det nemmere for borgerne ikke?).

Af oversigten fremgår det tydeligt at saldoen er 0 kr efter hvert år. Hvordan kan det gå til at Gældsstyrelsen får sådanne feberhede vilde drømme? Hvordan kan det gå til, at man tillader den slags ubehæftede og vilde udskejelser?

Frustration over Skat's mange vildfarelser Nu hedder det vist PRSM ?

En anden kommune udtrykker bekymring over samarbejdet med Gældsstyrelsen, som er en af de syv nye styrelser i det nye Skat.

»Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi er på bar bund,« siger kommunen til Version2 og fortæller, at de er mest frustrerede, fordi de ikke hører noget fra Gældsstyrelsen.

Det nye inddrivelsessystem PSRM til 1,1 milliard kroner skal erstatte det tidligere system EFI, fordi man i 2014 begyndte at mistænke, at EFI inddrev gæld ulovligt. PSRM blev i august forsinket i to år, så systemet forventes først at blive sat i drift i 2021. Og det er altså stadig ulovligt og helt tosset.

Det kommende inddrivelsessystem PSRM, der skal erstatte it-skandalen EFI, bringer forhåbninger om en bedre digitaliseret inddrivelse af gæld med sig. Det er der brug for, efter EFI blev lukket i 2015. EFI kontrollerede ikke indkommende data ordentligt, og det betød blandt andet, at systemet inddrev gæld, der var forældet, og det gør man altså stadigt.

Opgaven er »fuldkommen håbløs« Han er overrasket over omfanget af den opgave, særligt kommunerne står overfor nu med at blive tilsluttet det nye inddrivelsesssystem.

»Opgaven er fuldkommen håbløs for en lille kommune. For en stor kommune er det en stor belastning. Så det er ikke noget, man bare lige gør,« siger Søren Lauesen.

Med PSRM er kommunerne tvunget til at tilrette sine it-systemer, så de kan tale sammen med inddrivelsessystemet. Og som Version2 tidligere har berettet, er kommunerne frustrerede over den store opgave, der venter dem.

2018 Gældsstyrelsen premiere åbning - helt tosset: Nu er Gældstyrelsen gået i gang med at demonstrere sine evner ved at sende en række breve til påståede skyldnere.

I alt er der sendt 485.000 breve og eftergivet 5,8 mia kr. ca 12.000 kr per brev i gns.

Disse breve udmærker sig ved, at der bliver eftergivet gæld til skyldnere som næppe vil formodes at kunne betale. Stine Bosse, Iben Hjejle,og Asger Juhl -TV vært er nogle af de privilegerede dårlige betalere med ringe betalingsevne?

Dette demonstrerer til fulde den umådelige inkompetence, der råder i styrelsen.

Samme breve holder sig heller ikke tilbage fra at påstå, at der er andre store gældsposter, som bestemt ikke er forfaldne. For alle oplysninger gælder det, at det er umuligt at spore, hvor gælden( den påståede) skulle stamme fra. eks på et brev.

Personer der udsættes for den slags overgreb opfordres til at passe på, at lade være med at betale men søge oplysninger om påstandene frem for alt om de overhovedet er lovmedholdelige og ikke er forældet for længst.

mere om den elendige IT-strartegi på Ingeniøren.

Nederst gennemgås et eksempel på Skat's ringe bogføring og svindel med på ståede udestående baseret på ikke lovmedholdelige handlinger, fra KOBRA der var forgængeren til EFI. Se mere on sagens helhed på linket.

1
25. januar 2019 kl. 07:36

At UFST nok skal få et ordentligt system ud af projektet.

Skulle det ske at de ikke gør, vil der ske en af to ting:

 1. enten lukkes skat, for politikerne indser at skat ikke magter opgaven eller
 2. politikerne indser at skattelovgivningen er nød til at være simplere.

Lige meget hvad er det et win for borgerne.