Skat: Skattegæld for milliarder er klar til inddrivelse med EFI-afløser

Illustration: H. Mølsted
Et af Skats tre store opkrævningssystemer forventes at blive tilsluttet inddrivelsessystemet PSRM inden udgangen af marts. En status varsler dog samtidig forsinkelse i forhold til tilslutningen af et andet af de tre systemer.

Gæld hos borgerne som følge af misligeholdt betaling af restskatter, B-skatter og andre personrelaterede skatter er meget tæt på at kunne inddrives digitalt med Skatteforvaltningens (tidligere blot omtalt som Skat) nye inddrivelsessystem, kaldet PSRM.

Det skyldes, at et af Skatteforvaltningens tre store opkrævningssystemer, kaldet Kobra, snart kan kobles til PSRM, som skal afløse det stærkt kritiserede EFI og dermed fremover stå for inddrivelsen af offentlig gæld.

Det fremgår af en styregrupperapport (uddrag, PDF) fra projektgruppen Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) fra december måned, som Version2 har fået aktindsigt i. ICI har stået for at udvikle PSRM, der skulle genoprette den digitale inddrivelse efter EFI.

»Det er mellem Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen besluttet, at go live ikke bliver i december 2018. Endelig go live forventes i Q1 2019. Den præcise dato afventer,« lyder det i styregrupperapporten.

Med tilslutningen af Kobra tager Skatteforvaltningen et stort skridt i forhold til at inddrive den offentlige gæld. Hidtil har det kun været et fåtal af mindre fordringshavere, såsom Damnarks Radio og trafikselskaberne Arriva og Movia, der er blevet tilkoblet det nye inddrivelsessystem.

Ifølge styregrupperapporten skal Kobra-systemet, der bruges til at håndtere restskatter, B-skatter og andre personrelaterede skatter, kobles til PSRM inden udgangen af marts, når de afsluttende testforløb er klaret.

Den præcise dato for tilslutningen fremgår ikke af styregrupperapporten, men skulle være blevet aftalt på et møde i december. Det fremgår af et referat fra samme styregruppemøde.

Omfattende udfordringer

Ifølge Skattestyrelsen opkræver Kobra årligt personskatter svarende til godt 30 milliarder kroner, og med onboardingen vil det være muligt at sende fordringer igennem det nye PSRM-system, hvis datakvaliteten på fordringerne ellers er i orden.

Version2 har tidligere beskrevet, hvordan kommunernes planlagte tilkobling til PSRM har ført til kritik af projektet på grund af frygt for, at den nye gældsinddrivelse vil blive for dyr og teknisk kompliceret.

Kobras forventede tilslutning til PSRM har heller ikke været uden udfordringer. Det konkluderede en fordringshaveranalyse fra 2017 udført af konsulentvirksomheden Deloitte.

Analysen pegede på de problematikker, der kunne være i forbindelse med, at de forskellige fordringshaversystemer i Skatteforvaltningen, kommunerne og blandt øvrige fordringshaver skulle tilsluttes til PSRM.

Af rapporten fremgår det, at der var væsentlige problemstillinger i forhold til at få Kobra til at leve op til både de funktionelle krav og datakrav, som skal sikre, at den offentlige gæld i fremtiden bliver opkrævet på lovlig vis. Blandt andet koblede Kobra-systemet ikke relaterede fordringer til den hovedfordring, de var beregnet af, hvilket betød, at ikke kunne overholde datakrav nummer 2 eller 3.

»Der er her tale om helt fundamentale udfordringer, der forudsætter eksempelvis meget omfattende systemmæssige ændringer eller juridiske løsninger, hvis de skal afhjælpes,« konkluderede Deloitte i rapporten.

Et ud af tre systemer

Med den forventede tilkobling af Kobra er der stadig to af Skateforvaltningens fordringshaversystemer, som mangler at blive sluttet til PSRM. Det ene er Skattekontoen, som håndterer opkrævningen af virksomhedsskatter. Det andet system er SAP38, som er Skatteforvaltningens bogholderisystem.

Skattekontoen skulle oprindeligt have været tilsluttet PSRM på samme tid som Kobra, men af styregrupperapporten fra december fremgår det, at onboardingen af Skattekontoen bliver forsinket til slutningen af juni 2019.

Ud af den samlede gæld til det offentlige på 116 milliarder kroner udgør gælden i Skatteforvaltningens tre systemer i alt 77,8 milliarder kroner.

ICI er en projektgruppe under Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og Version2 har spurgt styrelsen om, hvilken konkret dato Kobra-systemet forventes at blive tilsluttet PSRM.

Derudover har vi spurgt ind til, om de systemtekniske udfordringer, som Deloitte-rapporten peger på, er blevet løst, og i så fald hvordan. Endelig har vi spurgt ind til, hvor stor en del af den offentlige gæld på 116 milliarder kroner der endnu ikke er inddrevet, som stammer fra Kobra-systemet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ikke vendt tilbage med svar inden redaktionens deadline, men arbejder ifølge styrelsens pressefunktion på et svar. Vi bringer en opfølgende artikel, når styrelsen er vendt tilbage med svar på Version2's spørgsmål.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Knud Larsen

Man glemmer at KOBRA snyder borgerne.* Fejl i det 40 årige KOBRA er der stadig. De er:* * - Frivillige indbetalinger registreres ikke, hvorfor alle rentebregninger er forkerte. * - Der bogføres forkert i forhold til borgerens indbetaling typisk nok altid mindre end der indbetales - det er ren Britta Nielsen bogføring. * - KOBRA har aldrig været retvisende. KOBRA bliver aldrig vist og afstemt til borgeren - det ville også være spild af tid, da det er forkert. * - Borgeren må alene henholde sig til årsopgørelsen og aldrig nogensinde indbetale frivilligt - det er en glidbane. - I stedet må borgeren stedse ændre forskudsopgørelsen, der er fiktiv og altid forkert for B-skatter. Det sagde Glistrup også tydeligt. - A-skatteydere får positiv særbehandling. Her beregnes skatten hver måned i forhold til den faktiske løn. Men B-skatteydere forfølges og plages af et fejlfyldt KOBRA og baseret på fiktive og hjemmestrikkede gætværk - nemlig B-skat oprikker.

  • 6
  • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere