Skat får kritik af Datatilsynet for brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

Illustration: LuMaxArt, BigStock
Skat har brugt ulovligt indsamlede oplysninger i en skattesag, selvom både by- og landsret har afgjort, at de var indsamlet ulovligt. Datatilsynet udtaler kritik.

Skat har overtrådt persondataloven i forbindelse med en skattesag, hvor de brugte ulovligt indsamlede oplysninger, selv efter at både by- og landsret havde afgjort, at oplysningerne var indsamlet i strid med retsplejeloven. Det fastslår Datatilsynet i en ny afgørelse.

Datatilsynet finder Skats behandling kritisabel.

Borgeren, som klagede, havde igennem en årrække været under efterforskning for skattesvig. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) havde startet efterforskningen på baggrund af oplysninger fra Skat.

Ulovligt indsamling af oplysninger

Oplysningerne, som SØIK fik igennem deres efterforskning, blev givet videre til Skat, men SØIK opgav sagen. Skat fortsatte med at bruge oplysningerne fra straffesagen i deres behandling, men siden er det fastslået af både By- og Landsretten, at visse af de oplysninger, der var videregivet til Skat, var indhentet i strid med retsplejelovens regler.

I forbindelse med straffesagen fik borgeren samtaler mellem borgeren og hans advokat aflyttet. Det er i strid med retsplejelovens § 782, stk. 2 som lyder:

»Telefonaflytning, anden aflytning, brevåbning og brevstandsning må ikke foretages med hensyn til den mistænktes forbindelse med personer, som efter reglerne i § 170 er udelukket fra at afgive forklaring som vidne,« skriver Datatilsynet.

Også en række dokumenter i form af korrespondence mellem borgeren og hans advokat blev beslaglagt. Det er i strid med retsplejelovens § 794, stk. 3 som lyder:

»Findes der under ransagningen hos en mistænkt skriftlige meddelelser eller lignende, som hidrører fra en person, der efter reglerne i § 170 er udelukket fra at afgive forklaring som vidne i sagen, må der ikke foretages ransagning heraf.«

Det fik ikke Skat til at slette oplysningerne, selvom SØIK indvilligede, opgav sagen og slettede oplysningerne. Skat beholdt oplysningerne med henvisning til officialmaksimen, som er en del af forvaltningsloven.

Officialmaksimen

Officialmaksimen omfatter, at en myndighed selv har ansvar for, at den får oplyst en sag tilstrækkeligt til, at den kan træffe en afgørelse.

Borgeren klagede gentagne gange, men på grundlag af officialprincippet mente Skat ikke, at de behøvede at slette oplysningerne, før deres behandling var færdig.

Datatilsynet var dog uenige. De fandt, at en behandling, der er i strid med anden lovgivning end persondataloven, heller ikke er lovlig efter persondataloven.

Den 17. maj 2018 traf Datatilsynet afgørelse i sagen. Tilsynet fandt, at de oplysninger, der var indhentet i straffesagen, og som var i strid med retsplejelovens regler, blev behandlet i strid med persondataloven, og at oplysningerne derfor skulle slettes.

»Det er således Datatilsynets vurdering, at SKATs behandling af oplysningerne er i strid med persondatalovens § 5, stk. 1, hvilket tilsynet finder kritisabelt,« skriver Datatilsynet i sin afgørelse. Desuden vurderede de »at afgørelsen ville være den samme, hvis den var truffet efter de gældende regler i databeskyttelsesforordningen,« skriver de.

Skat skal senest have slettet oplysningerne den 28. juni

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Cristian Ambæk

Skat får kritik af Datatilsynet for brug af ulovligt fremskaffede oplysninger

NEJ DA! Klare skat den? Lyder ganske forfærdeligt :( Skal jeg bage småkager med små hjerter?

  • 5
  • 0
René Nielsen

Skal vi ikke lige klappe hesten?

Politiet har på Skats foranledning rykket ud med det store apparat med blå lygter, maskinpistoler, beslaglæggelser, telefonaflytning & ransagning.

På trods af dette, har politiet af egen drift valgt at droppe sagen. Kunne det mon tænkes at politiet mente at Skat var på vildspor og at manden/damen var uskyldig?

Jeg kender ikke sagen, men den anklager som har siddet med alle Skats “beviser” foran sig, har ment at det end ikke var ulejligheden værd, at forlægge sagen for en dommer.

Man er langt ude, hvis man ikke tillægger det faktum nogen værdi

  • 6
  • 0
Morten Jensen

Den stakkels tyveknægt. Han slap for fængsel men så måtte han bøvle med SKAT? Øv hvor træls!

Jeg kan ikke rigtigt se nogle steder, at manden blev dømt skyldig for noget som helst, så det er vel lidt injurierende at kalde ham for tyveknægt?

Retsplejeloven gælder for alle - især de anklagede! Jeg ønsker ikke at stå uskyldigt anklaget af SKAT i et land som DK, hvor både myndigheder og borgere som dig, blæser på retsprincipperne.

Hvor er vores samfund dog på vej hen....

  • 9
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere