Skat bruger oplysninger, som burde være destrueret

21. august 2017 kl. 07:5018
Skat bruger oplysninger, som burde være destrueret
Illustration: Skat.
I et forsøg på at fælde en formodet svindlende udlandsdansker har Skat gjort brug af oplysninger, som for længst burde være destrueret.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

I jagten på en formodet svindlende udlandsdansker gør Skat brug af oplysninger, som for længst burde være destrueret. Det skriver Finans.

Det drejer sig om oplysninger fra henholdsvis en ransagning og en telefonaflytning, som ved en »beklagelig fejl« først skete ni år efter, at politiet burde have destrueret oplysningerne. Det har Bagmandspolitiet oplyst til Finans.

Men at modtage oplysningerne er øjensynligt ikke ulovligt, og Skat vil derfor gøre brug af oplysningerne.

Ikke Skats problem

I Skat vil man ikke udtale sig om den konkrete sag,

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Hensynet til den bedst mulige oplysning af sagen samt hensynet til at opnå den materielt rigtige afgørelse betyder, at beviser, som er indhentet af politiet og efterfølgende er videregivet lovligt til Skat, kan anvendes i en skattesag, også selv om politiet efterfølgende skulle have destrueret materialet eller i øvrigt i henhold til retsplejelovens regler var forpligtet til at tilintetgøre materialet.«

Og naturligvis har udlandsdanskerens advokat gjort brug af den tvivlsomme praksis i forsøget på at fritstille sin klient.

»Det er en fuldstændig uacceptabel retstilstand,« sagde en senioradvokat ved advokatfirmaet Bech-Bruun under et retsmøde i Københavns Byret.

I den kommende uge vil Københavns Byret tage stilling til, om politiets pligt til at destruere materiale kan udvides, så den også dækker over materiale, som er udleveret til andre myndigheder - i dette tilfælde Skat.

18 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
18
21. august 2017 kl. 21:20

Kære Povl Hansen. (herefter benævnt PFD, På Forhånd Dømte)

Da sommerperiodens moderate temperaturudsving på de danske breddegrader ikke har kunnet give anledning til solstik, konkluderer vi at de er udenlandsdansker bosat i et varmere klima. Samtidigt viser deres udtalelser at de prøver at bortlede opmærksomheden fra dem selv hen på en formodet skatteunddrager. Vi har derfor, for lukkede døre, ført en retssag mod dem in absentia.

Vi har administrativt besluttet at de ikke har skullet have mulighed for at deltage i sagen, da vi har vurderet at dette villle kunne påvirke sagens udfald.

Vi konkluderer at de ikke har rent mel i posen og at de selv skjuler midler der retteligt tilhører Systemet. Deres henvisning til andres uskyld er klart ansvarspådragende. Da de i tillæg selv beviser et tilhørsforhold til Danmark, ved at kommentere på et dansk medie, konkluderer vi at yderligere bevisførelse er unødvendigt. Skyld er hermed påvist og vi er derfor gået direkte til strafudmåling.

De har mulighed for at få en advokat til bistand. Deres advokat har klagemulighed så snart deres afsoning er gennemført. Vi opfordrer dem til at benytte denne mulighed, da alle udtalelser de på denne vis vil komme med, vil blive brugt imod dem på et senere tidspunkt. Intet glemt, alt er gemt - er vores motto.

Deres statslige myndighed Styrelsen for Kontrol med og Afskaffelse af Friheder samt Kontrol af Afvigere (KAFKA)

17
21. august 2017 kl. 15:39

Hvis han er uskyldig, så vil der ikke være noget i de informationer som kan bruges til af kende ham skyldig

Han vil altså blive frikendt og når klienten er blevet frikendt

Så er det af Advokaten kan klage til alle dem ham har lyst til over brug af gammel data, hvor jeg så håber af svaret han får tilbage er af reglerne er blevet ændret så de gemmer alt for altid

16
21. august 2017 kl. 14:59

Han er udlandsdansker og SKAT har fingrene i ham = SKYLDIG!

Sådan virker det som om at nogle debattører i denne tråd ræsonnerer......

15
21. august 2017 kl. 14:28

Kære SKAT.

Jeg håber og antager at I i SKAT, har indset og forstået den store forretningsmulighed der er i dette for SKAT. Med det mener jeg muligheden for at skabe "SKAT Legal Cloud". En cloud service for alle myndigheder, hvor myndigheder kan gemme alle oplysninger, lovlige som ulovlige, på ubestemt tid. Naturligvis skærmet fra offentlighedens muligheder for indsigt. Det er naturligt at denne service ligger hos SKAT, da SKAT er undtaget fra stort set samtlige love og bestemmelser vedrørende opbevaring, håndtering og brug af data - personfølsomme som person-ufølsomme. Samt fordi at SKAT har stor erfaring med effektiv og restriktiv kommunikationspolitik. Når en myndighed, endda f.eks. Politiet selv, har brug for efterforskning, åbnes data i Legal Cloud og sendes til Politiet (selvsamme) for ny efterforskning. Dette omgår positivt de ellers meget besværlige regler om forældelse og tidsfrister, som har plaget Systemet i udpræget grad. Uret nulstilles selvfølgelig hver gang data tilgås og videregives. Politiet har selv prøvet at indføre en lignende praksis, men det har medført stærkt urimelige krav om at Politiet skal overholde landets lovgivning. Da PR ikke er Politiets stærke side, mener jeg at denne service bør ligge et bedre sted. Dette effektiviserer også i høj grad myndighedernes forhold til GDPR databeskyttelse - her kan alt samles og lagres, uden bekymring for at miste data ved borgernes brug af helt urimelige regler for sletning. Der er også et stort potentiale her for at genoptage inddrivelse af gamle skatterestancer. En ting som uheldigvis blev opdaget af offentligheden i forbindelse med indførelsen at det IT system, der ellers skulle sikre yderligere uigennemsigtighed i SKATs interne processer.

Med venlig hilsen En venlig ekspert i offentlig innovation (og insect overlords).

14
21. august 2017 kl. 14:26

Jeg vil da hellere høre om han er skyldig eller uskyldig

Skat anmeldte en udlandsdansker til Bagmandspolitiet som efter telefonaflytning og beslaglæggelse af papirer opgav at rejse en straffesag. http://www.dr.dk/nyheder/indland/bagmandspolitiet-slettede-foerst-aflytning-efter-ni-aar

Bagmandspolitiets har i praksis frikendt udlandsdanskeren for beskyldningerne ved at Bagmandspolitiet end ikke forsøgte at rejse sagen.

Men sagen viser at Skat og Bagmandspolitiet er helt uden ude af kontrol, for det er 9 år siden man opdagede at det var tale om særligt beskyttet kommunikation imellem udlandsdanskeren og sin advokat.

Det er ikke en svær juridisk vurdering for her Retsplejeloven er meget klar; Det materiale skal "straks tilintetgøres" og det er forbud at bruge informationen.

Problemet med Skat er, at mange uvidende personer som f.eks. Povl Hansen tror at Skat er sort eller hvidt. Derfor er personer som udlandsdanskeren i Povl Hansen univers automatisk skattesnydere.

Vi kender som offenlighed ikke detaljerne i sagen om udlandsdanskeren, men det drejer sig formentligt om det skattemæssige begreb "center for livsinteresse" (det gør den slags sager altid).

Lad os tage et eksempel.

En udlandsdansker bor ubestridt i udlandet f.eks. 300 døgn ud af årets 365 døgn i Storbritannien. Efter de alm. skatteregler skal udlandsdanskeren betale sin skat i Storbritannien, men Skat i Danmark kan anlægge det synspunkt at udlandsdanskerens "center for livsinteresse" befinder i sig i Danmark fordi her bor udlandsdanskerens ægtefælle og børn.

At udlandsdanskeren betaler sin skat i Storbritannien, har bolig og arbejde og Storbritannien er underordnet. Skat vil typisk modregne den engelske skat i den beregnede danske skat. Forskellen er så "skattesnyd".

At dobbeloverenskomstbeskatningsaftalen imellem DK og UK siger at grænsen for beskatning går ved 180 dages ophold og dermed giver Storbritannien skatteretten - vælger det danske skattevæsen blæse på.

I øvrigt er den slags sager altid subjektive fordi de objektive regler som DK har indgået med Storbritannien klart siger af udlandsdanskeren ikke skal betale skat til Danmark men til Storbritannien.

Når Bagmandspolitiet end ikke vil rejse en sag, så er det yderst usandsynligt at Skat fik medhold i deres påstand om skattepligt. Derfor kan man heller ikke kalde udlandsdanskere for skattesnydere - før Skat har bevist deres påstand.

Den retssag som V2 artiklen omhandler at Københavns byret på onsdag tager stilling om særligt beskyttet materiale - må udleveres til Skat (eller andre myndigheder) når det slet ikke burde eksisterer (hos politiet).

Jeg tror bare at Skat har "fået pisset på et elektrisk hegn" og at ham udlandsdanskeren gennemføre retssagen som hævn for den behandling han har været igennem.

13
21. august 2017 kl. 13:51

Jeg vil da hellere høre om han er skyldig eller uskyldig
...
og det viser jo bare af det er en god ide af Politiet ikke bare sletter data fordi de ikke lige har noget af bruge det til her og nu, <strong>sådan troede jeg faktisk det var</strong>, men hvis det er en eller anden tidsgrænse, så er det da på tids af få den fjernet

What?

Jeg finder det så dejligt at læse kommentarer der i den grad viser at skriveren er lykkeligt befriet for den svøbe det er at have forstået emnet og de principper der diskuteres. Livets lethed ses så elegant med sådan bøvlbefriende synsvinkler. Hvorfor spilde tiden med demokratiske principper, menneskerettigheder, personlig frihed og juridiske principper, når vi blot kan overgive os helt til lyksalig uvidenhed og myndighedernes altomfattende omsorg, retfærdige principper og varme beskyttende hånd?

"I, for one, welcomes our new insect overlords".

11
21. august 2017 kl. 12:47

Telelogning, GPS på telefoner, nr plade gengivelse, en skov af kameraer som jeg personligt ikke ved hvad bruges til, salg af sundhedsoplysninger til private firmaer, ... nok?

10
21. august 2017 kl. 12:28

Ja, man kan godt komme i splid med sig selv, for jeg ser også særdeles gerne skattesnydere stillet til ansvar. Det er derfor, det er så vigtigt at se på de større perspektiver - at der simpelthen skal være en skarp grænse for, hvilke data der indsamles, og hvor længe de skal opbevares. For ellers kommer vi jo lynhurtigt ud i, at alt hvad der kan skrabes sammen om alle borgere til hver en tid skal indsamles og opbevares "fordi vi kan få brug for det på et tidspunkt".

Så der må vi veje det mod hinanden: Skal retten til at have et privatliv overhovedet, vige for behovet for at pågribe forbrydere? Det vil i praksis betyde afskaffelse af alt privatliv, for man vil altid kunne argumentere for, at disse data jo på et eller andet tidspunkt kunne være til gavn for politiet.

Og der mener jeg, at retten til privatliv er så fundamental en menneskeret, og en så vigtig grundsten i et demokrati, at vi må leve med, at der en gang imellem er en forbryder, der slipper igennem nettet.

At opgive retten til privatliv fuldstændigt vil uvægerligt føre til et totalitært diktatur. Så hellere lade en skattesnyder eller to slippe en gang imellem - mon ikke der i mange tilfælde vil være andre måder, man kan opklare skattesnyd på - hvis vi synes, at det er vigtigt nok til at sætte ressourcerne af til det?

9
21. august 2017 kl. 12:07

Jeg vil da hellere høre om han er skyldig eller uskyldig

Da advokaten er sur over af disse data bruges gætter jeg på af det skyldes af hans klient er skyldig

og det viser jo bare af det er en god ide af Politiet ikke bare sletter data fordi de ikke lige har noget af bruge det til her og nu, sådan troede jeg faktisk det var, men hvis det er en eller anden tidsgrænse, så er det da på tids af få den fjernet

8
21. august 2017 kl. 11:30

Stråmand.

Da der allerede er folkevalgte politikere, der har argumenteret for en forlængelse af 30-dages perioden, forståe jeg ikke, hvordan du kan affærdige Dennys påstand så let.

7
21. august 2017 kl. 11:29

Her er et eksempel:http://politiken.dk/indland/art6069392/%C2%BBChefen-fik-at-vide-at-jeg-gr%C3%A6d-meget%C2%AB

Når man dertil lægger alle de forskere, der får adgang til diverse private data, er det en ganske stor personskare, man i uheldige tilfælde kan støde på, som ved noget om ens privatliv, som man ikke ønsker, de skal vide.

http://denoffentlige.dk/ny-datalov-svaekker-danskernes-retssikkerhed#comment-6260https://www.facebook.com/BevarTavshedspligten/http://denoffentlige.dk/ny-databeskyttelseslov-medfoerer-tvangsregistrering

Men man kan selvfølgelig altid omdefinere "privatliv", til kun at omfatter ens inderste tanker, man aldrig har delt med nogen - indtil den barriere også falder...

5
21. august 2017 kl. 11:12

Dejligt land vi bor i.

Ja, det synes jeg faktisk. Hvis du har forslag til bedre alternativer, tager jeg da gerne imod. :)

4
21. august 2017 kl. 11:06

"For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse. "

Hmm...

3
21. august 2017 kl. 10:40

...men tilsyneladende (igen!) ikke når det drejer sig om offentlige myndigheder, så er det ok.

Dejligt land vi bor i.

2
21. august 2017 kl. 09:03

I Danmark er reglen om fri bevisførelse faktisk ikke begrænset til civile sager, men gælder også i straffesager.

Politiet eller private aktører kan derfor indsamle beviser ulovligt, og disse kan stadig benyttes som eneste bevis i en senere straffesag.

Et eksempel på den praksis var sagen om Greenpeaces gps-overvågning af nogle fiskere, der blev dømt på de ulovlige beviser.

Det er i øvrigt et ekstra argument for kryptering, at beskyttelsen af vores privatliv reelt kun er papirbureaukrati.

1
21. august 2017 kl. 08:10

Det er reelt en blåstempling af at oplysninger der ikke burde eksistere kan bruges til afgørelse af en sag.

Altså så længe det drejer sig om det væsentlige, nemlig at inddrive skattepenge, og ikke at straffe en voldsforbryder.

Næste naturlige skridt for vores politikkere er at argumentere for at ingen oplysninger nogen sinde skal slettes, i tilfælde af at man fandt brug for dem. Ligesom de mange data politiet har om nr plader, eksempelvis.

Målet helliger midlet - amen og velkommen til en verden uden privatliv.