Skarp kritik fra Rigsrevisionen af it-sikkerhed i seks statsinstitutioner: Risiko for svig og databrud

21. august 2020 kl. 14:152
Der sjuskes med styring af adgange til statslige it-systemer på økonomiområdet, hvilket øger risikoen for svig og svækker muligheden for at opdage misbrug. Sådan lyder kritikken nu fra Rigsrevisionen.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Kun et halvt år efter at Britta Nielsen blev dømt for fusk og underslæb for et trecifret millionbeløb, går Rigsrevisionen nu ud og advarer om utilstrækkelig styring af brugerrettigheder i statslige it-systemer, som i værste fald kan udnyttes til misbrug.

I en spritny beretning (PDF) om revision af statsregnskabet for 2019 anfører Rigsrevisionen, at den manglende styring af brugerrettigheder - dvs. hvilke processer og systemer som de ansatte har adgang til - »vanskeliggør afdækningen af eventuelle sager om misbrug«, lyder det.

I alt seks ministerier har mangler i kontrolmiljø og styringen af brugerrettigheder i Statens Lønsystem.

»Manglerne indebærer risiko for svig og fejl i ministeriernes regnskaber,« skriver Rigsrevisionen og suppleres af Statsrevisorerne, der finder forholdene 'utilfredsstillende'.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den manglende it-sikkerhed gælder bl.a. i Skatteministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen under Justitsministeriet og i Banedanmark under Transport- og Boligministeriet.

Eksempelvis kan man som bruger i Banedanmark få tildelt en rolle i økonomi- og produktionsstyringsssystemet SAP som både bogholder og kasserer. Og Banedanmark har ikke styr på, hvad en kombition af forskellige brugerretigheder kan bruges til.

For at gøre ondt værre, er det ikke første gang, at Rigsrevisionen har været efter Banedanmark. Både i 2017 og sidste år blev der også fundet mangler.

»Banedanmark har oplyst, at de er i gang med at rette op på manglerne. Rigsrevisionen finder, at arbejdet har taget unødigt lang tid, og at ledelsen i Banedanmark skal sikre yderligere fremdrift, da manglerne øger risikoen for svig og fejl i regnskabet,« skriver Rigsrevisionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Skattemininisteriet er problematikken den samme.

»Skatteministeriets administration af medarbejderes adgange til it-systemerne er så mangelfuld, at der er forhøjet risiko for besvigelser,« fremgår det af den parallelt udsendte beretning om revisionen af statens forvaltning 2019.

Rigsrevisionen har i efteråret 2019 undersøgt Skatteministeriet gennem stikprøver, interviews og gennemgang af dokumenter, systemer og processer. Gennemgangen har vist, at ministeriet har 795 superbrugeradgange i skattesystemer som DMO, SAP 38, SAP PS og DMI. Visse superbrugere kan fx ændre opsætning og konkrete posteringer i systemerne, hvor bogføringerne bliver ført.

»Det kan have store konsekvenser i form af besvigelser af et særligt stort økonomisk omfang.«

Rettigheder - som der ikke er styr på - giver adgang til udbetaling

Og i Bygningsstyrelsen mangler der adgangsstyring i Atrium, som er styrelsens system til styring og optimering af statens ejendomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eksempelvis har styrelsen ikke regelmæssigt gennemgået brugerrettigheder.

»Vi har bl.a. konstateret, at styrelsen har et stort antal systemadministratorer, der ikke har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for disse rettigheder. Rettighederne giver mulighed for både at foretage disponering, registrering og initiering af udbetaling,« skriver Rigsrevisionen.

Også risiko for databrud

Det er ikke alene risiko for svig og besvigelse, som den manglende it-sikkerhed medfører. I Statens It og Udenrigsministeriet, hvor der også er mangler i it-sikkerheden, er der risiko for driftssvigt. Men også borgernes data kan komme i fare:

»(...) manglerne medfører risiko for, at statens og borgernes oplysninger kompromitteres,« advarer Rigsrevisionen.

It-sikkerheden i staten kritiseres også i en række andre tilfælde. F.eks. mangler Banedanmark styring af underleverandører, hvor styrelsen ikke tjekker, om en revisorerklæring om it-underleverandørens sikkerhed stemmer overens med behovet.

I Kriminalforsorgen er der en række væsentlige mangler i it-sikkerheden i regnskabssystem og i driften, og i Domstolsstyrelsen har regnskabssystemet også væsentlige it-sikkerhedsmæssige mangler. Også hos Udbetaling Danmark er der konstateret svagheder i forhold til it-sikkerhed.

2 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
23. august 2020 kl. 17:21

Disse eksempler viser tydeligt, at loven er indrettet til at holde borgerne i en skruestik, og at magtudøverne er fritaget for selv at opfylde selv de ringeste sikkerheds krav. Det sker endvidere uden nogen som helst repressalier, hvorimod borgeren skal straffes for overtrædelser.

Der burde være så mange ens eller enslydende funktioner, at en simpel faglig udveksling burde kunne simplificere og forenkle opgaven, så de kan løses på en overkommelig måde.

1
22. august 2020 kl. 13:33

Hvad er årsagen til at disse problemer opstår?