SAS Institute svarer på sommerstafetten

PA Consulting stillede i går 3 spørgsmål i sommerstafetten til SAS Institute. Her kan du læse svarene.

Se PA Consulting stille spørgsmål til SAS Institute

Hvordan tilretter I jeres løsninger til jeres kunder således, at de er i stand til at arbejde med de kæmpestore datasæt og få forretningsmæssig indsigt ud af det?

Den eksplosive udvikling i datamængderne fordrer nye løsninger for at kunne skabe tilstrækkelig indsigt og kunne agere derpå. Hos SAS har vi lanceret en kategori af løsninger under overskriften High Performance Analytics. Her gør vi brug af enten in-memory, in-database eller grid teknologi til at analysere de store datamænger med lynets hast. Udviklingen i teknologi har gjort det muligt for vores kunder i mange tilfælde at bringe beregninger, som før tog timer eller dage ned til sekunder eller minutter. Og det på datamængder på over en milliard rækker. For virksomhederne betyder det, at kritiske analyser nu tager væsentlig mindre tid – tid som i stedet kan bruges på alternative scenarier, nye forretningsområder etc. og som ultimativt kan lede til konkurrencefordele.

Hvordan bliver vi skarpere på at se ind i fremtiden og ikke kun bruge data historisk?

For SAS Institute har analyse og det at kunne arbejde intelligent med data altid været centralt. Og SAS har derfor også værktøjer, som støtter op om udviklingen af diverse avancerede analyser såsom Forecasting. Det kunne være kundernes evne til at kunne forudsige, hvordan den forventede efterspørgsel udvikler sig over tid, frem for at kikke bagud og få at vide hvordan det gik i fortiden. Data mining er en anden meget anvendt disciplin til at kikke in i fremtiden. Det kunne være forudsigelsen af, hvorvidt en given hændelse vil indtræffe – sandsynligheden for at en kunde køber produktet eller opsiger sit engagement med virksomheden, optimering, som f.eks. kunne være at bestemme hvilke kunder der skal modtage hvilket marketingsbudskab, hvornår, gennem hvilken kanal og under hensyn tagen til budgetter, kapacitetsbegrænsninger mv. Alt sammen eksempler på analytiske tilgange, som kan hjælpe virksomhederne med at træffe de bedste beslutninger på baggrund af den viden som er til rådighed – og det uanset om de bagvedliggende data ligger i en klassisk struktureret form eller er tilgængelig som ustrukturerede tekst fra f.eks. spørgeskemaer, dokumenter, emails, web’en e. lign.

At arbejde intelligent med sine data åbner op for muligheden for at tage forretningsmæssige beslutninger som gavner virksomheden fremadrettet fremfor at tage beslutninger som havde været de rigtige i går.

Mange virksomheder får ikke nok forretningsmæssig gevinster ud af deres implementeringer i business intelligence værktøjer. Hvordan kan vi gøre det mere effektivt?

De mest succesfulde Business Intelligence/Business Analytics implementeringer vi ser, er dem, hvor projektet er forretningsmæssigt tungt forandret. Dvs. projektet er sat i værk til at løse konkrete forretningsmæssige problemstillinger. Uddannelse af brugerne vil afhænge af deres funktion og arbejdsområde og er selvfølgelig også en komponent, som sikre at virksomhederne evner at udnytte alle de muligheder der er teknisk til rådighed. Vi ser samtidigt en klar trend i retning mod mere mobile og intuitive løsninger, hvor brugernes kendskab til deres forretning, tablet og/eller smartphone er alt, hvad de behøver af forudsætninger.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer ()
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere