Sander holder fast i to åbne formater

Videnskabsminister Helge Sander (V) fastholder, at der skal være to muligheder for anvendelse af åbne dokumentformater - både ODF og OOXML, fremgår det af nyt svar til Folketinget.

Der bliver ikke tale om kun at satse på et åbent dokumentformat i den offentlige sektor. Det fremgår af et svar, som videnskabsminister Helge Sander (V) har givet it-politisk ordfører fra Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

It-ordføreren havde på baggrund af en artikel i Version2 bedt ministeren om at redegøre for de politiske motiver til at fastholde muligheden for to dokumentformater ODF og OOXML, når blandt andet flere brancheorganisationer advarer mod at skabe mere forvirring end højest nødvendigt med flere formater.

Version2 har blandt andet lavet en afstemning her på hjemmesiden, der indtil videre viser, at der ikke er behov for to formater, men at regeringen blot behøver at melde ud, at det fremtidige åbne dokumentformat er ODF.

Ifølge Helge Sanders svar findes der dog ikke undersøgelser over it-chefers ønsker på dette område og og støtter sig i stedet til undersøgelsen ?Den offentlige sektors brug af it ? 2006? fra Danmarks Statistik, der viser, at 75 procent af offentlige myndigheder finder, at en mangel på fælles standarder har stor eller nogen betydning som barriere for udbredelsen af digital forvaltning.

Videnskabsministeren henviser i stedet til IT- og Telestyrelsens rapport ?Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige?, der er i høring til den 23. marts, hvor der lægges op til at det bliver obligatorisk for offentlige myndigheder at anvende mindst én af dokumentformaterne Open Document Format eller Office OpenXML.

»IT- og Telestyrelsen har vurderet, at dette er den optimale måde, hvormed man kan fremme anvendelsen af åbne dokumentformatstandarder, uden at det medfører væsentlige meromkostninger for det offentlige, hvilket fremgår som en forudsætning i Folketingets beslutning af 2. juni 2006 om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige,« hedder det i Helge Sanders svar til Morten Messerschmidt.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Eskild Nielsen

Dette er endnu et eksempel på tvetunget tale fra sandhedsministeren.

Hvis det reelt var meningen at det offentlige skulle bruge begge standarder, så ville det betyde at al kommunikation (i dokumentform) fra det offentlige skulle foreligge i begge formater, ligesom at det offentlige skulle være i stand til at modtage begge formater fra borgerne.

Hvad der i virkeligehden menes er at regeringen allerede har valgt en fremtidig levrandør, der ikke har ODF på sit roadmap indenfor overskuelig fremtid.

Ministerens svar er altså NYSPROG for 'Vi ønsker ikke at benytte en åben standard for dokumenter i det offentlige'

/eskild

 • 0
 • 0
#2 Peter Makholm Blogger

Jeg er ikke tilhænger af 'one size fits all', der er meget ofte gode grunde til at have "flere størelser". Gode grunde kan for eksempel være forskellige behov eller 'innovation gennem konkurrence'.

Men hvad er lige den gode grund til at have to standarder for generelle redigerbare dokumenter?

Jeg mener ikke at "innovation gennem konkurrence" er relevant mellem samtidige standarder. Den enkelte standard må meget gerne være åben for at dem der implementerer standarden i et vist omfang kan lege 'innovation gennem konkurrence'-spillet, for så at i en senere udgave af standarden kunne vælge den bedste løsning.

Så spørgsmålet er hvad er det den ene standard kan som den anden ikke kan?

Det eneste jeg umidelbart mindes at have hørt om er at Microsoft Office-XMl inkluderer en masse flag der angiver at programmet skal gå i en eller anden mere eller mindre velspecificeret kompatibilitetsmåde.

Jeg her ikke noget imod at standarden indeholder muligheden for disse flag, men jeg mener ikke at dokumenter der bruger disse flag opfylder intentionerne bag ønsket om åbne standarder. Det ville svare lidt til HTML: Der findes en transitional-udgave og en strict-udgave og det skulle så være strict-udgaven der vær den det offentlige anbefalede.

I øvrigt mener at man bør indføre krav til computer-standarder i ISO-regi der svare til IETF's krav. For at en standard kan skifte status fra Proposed Standard til Draft Standard skal der findes to uafhængige interoperable implementationer. (RFC2026 afsnit 4.1.2)

 • 0
 • 0
#3 Anonym

Lidt kommentarer til Helge Sander.

Der refereres i S 3264 til en undersøgelse foretaget af IDC. Da denne sag interesserer mig overordentligt meget ville jeg gerne have læst de 22 sider rapporten indeholder. Der er dog det lille problem at det ville koste $4.100 ! Demokratisk underskud eller hvad ?

Helge Sanders tætte forbindelser til den ene part i denne sag bekymrer mig også særdeles meget, herunder citat fra Videnskabsministeriets hjemmeside fra 2003:

"Danmark er det første land i verden, hvor Microsoft iværksætter en helt ny åbenhedspolitik. Den betyder, at millioner af dokumenter let og ubesværet kan udveksles mellem forskellige it-systemer.

 • Den nye åbenhed om standarder ventes at styrke konkurrencen på software-markedet, siger videnskabsminister Helge Sander i forbindelse med præsentationen af Microsofts it-udspil på et pressemøde i København i dag, 17. november.

 • Det er et positivt udspil fra Microsoft, som jeg er glad for, at softwarevirksomheden har valgt at lancere netop i Danmark.

I en nylig telefonsamtale med Microsofts direktør, Bill Gates, om de forudgående forhandlinger med den danske regering om behovet for større åbenhed, har Helge Sander understreget, at den danske regering ser positivt på den vilje til åbenhed, som Microsofts nye initiativ er et udtryk for.

 • Den danske regering lægger stor vægt på åbne standarder, effektiv udnyttelse af software og sund markedskonkurrence. Det er mit indtryk, at Microsoft netop kvitterer for denne softwarestrategi ved at lancere deres nye udspil her i København, siger Helge Sander."

Jeg kan ikke få øje på den sunde markedskonkurrence , kan Helge Sander det. Der er immervæk gået næsten 3½ år.

Den nuværende regering plejer efter min mening en lidt for tæt omgang med et mopoldømt firma, i et for borgerne, meget vigtigt spørgsmål !!

Gør dog det rigtige, vælg en standard, og vælg den af de to der fuldstændig åben. Udgiften ved overgangen til ODF bør ikke ramme Staten men udvikleren af properitære programmer som vi har betatestet i over 10 år.

Hvis Microsoft er så optaget af "...at millioner af dokumenter let og ubesværet kan udveksles mellem forskellige it-systemer." så er det vel bare om at komme igang med at udvikle import og EKSPORT muligheder i Office-den-sidste-nye-smarte-du-ikke-kan-undvære. ODF er allerede dokumenteret og vedtaget af et internationalt standardiseringsorgan, så kom bare igang.

Et spændende spørgsmål: Hvor mange hjemmeplejere ville staten kunne finansiere med de danske skattekroner vi årligt sender over dammen, i retning Redmond ?

Brug dog pengene i Europa, produkterne er mindst lige så gode, vælg ODF og meget gerne også Open Source som platform for fremtidige projekter. Kun på den måde opnås fri konkurrence !

Det bliver forøvrigt spændende at se om regeringen møder officielt frem d. 27. april, når det tætteste man kommer på gud, fra guds eget land, begunstiger os med sin tilstedeværelse ?

Jeg må tilslutte mig Eskilds kommentar, den nuværende regering ønsker IKKE at benytte åbne dokumentstandarder !

 • 0
 • 0
#5 Martin Schlander

Det forekommer mig at Sander hentyder til at der vil være omkostninger forbundet med at skifte fra MSO til OOo, som begrundelse for at støtte begge formater.

Men den eneste omkostning ved at understøtte ODF selv hvis man skulle ønske at fortsætte med at anvende MSO, er at installere et gratis plugin. http://www.sun.com/software/star/openoffice/ http://sourceforge.net/projects/odf-converter

.. hvis det er for omkostningsfuldt kunne man måske sætte nogle folk i aktivering eller nogle erhvervspraktikanter på opgaven.

 • 0
 • 0
#6 Deleted User

Jeg er utroligt imponeret af hvad Bill & Co, kan sikke en evne til at loppie og lave "spin"!!

Vi snakker alle om ODF eller OOXML (eller word2.0, som det burde hede).

Det er til trods for det IKKE er en åben standart endnu, og formodentligt højst bliver det teoretisk, og aldrig 100% i praksis.

Alligevel, er OOXML (word2.0) inde i billedet!! min respect til MS for at have manupuleret de danske politikere til at tage OOXML i betragtning...imponerende!!!

Det siger sig selv at det offentlige må arkiverer sine dokumenter, og arbejde med dem internt i ET format, andet giver slet ingen mening!

At man kan overveje at have muliheden for at modtage og sende andre formater er så en anden sag.

 • 0
 • 0
#9 Anonym

Der er een ting i rapporten jeg må give Per Andersen fuldstændig ret i, selvom formuleringen er lidt dansk-engelsk: "One open standard is very good. Two open standards are not necessarily double as good!"

Den sætning rammer fuldstændig plet, een standard tak!

Det rapporten fuldstændigt undgår at forholde sig til, er de dele af OOXML hvor der indlejres properitære binære oplysninger, med en historie så lang tilbage som Office 97 (selv Microsoft har glemt opskriften fra tidligere versioner:-)

Hvad er svaret på dette spørgsmål:

"Hvorfor spilder Microsoft tid og resourcer (penge, mine og andre skatteborgeres!) på at opfinde en standard som der allerede er arbejdet på i over 8 år?"

Det ærlige svar på det spørgsmål er, ifølge min mening, den bedste begrundelse for at vælge ODF.

Læs lige den rapport, det er skræmmende at vores videnskabsminister lægger den til grund for en så vigtig beslutning !

 • 0
 • 0
#10 Michael Rasmussen

"det er skræmmende at vores videnskabsminister lægger den til grund for en så vigtig beslutning" Det kan da ikke overraske nogen, manden er jo komplet idiot! Eneste grund til at han ikke er at finde i de arbejdsløses rækker skyldes, at han bestrider et job som administrator minister1).

1) Christiansborg slang for en person der indsættes, for at føre en politik der er fastlagt af andre, og hvor den succesfulde udførsel af jobbet, er omvendt proportional med pågældende persons intelligens.

 • 0
 • 0
#12 Ulrik Gerdes

Når IT- og Telestyrelsen nu har udarbejdet en rapport med en gennemarbejdet, faglig vurdering af diverse problemstillinger omkring anvendelse af åbne standarder i det offentlige, så er det da yderst fornuftigt, at han som minister henviser til denne rapport og træffer sine beslutninger ud fra indholdet.

Hvad skulle han ellers gøre? Der er vel ingen, heller ikke blandt de ovenstående, der ville have tillid til en minister som fx traf sine beslutninger ud fra indholdet i en lille artikel på et nyligt oprettet website for it-professionelle. Eller som føjede sig og fluks kanoniserede ODF, fordi han ikke vil kaldes idiot i et debatindlæg på websitet. Vel?

 • 0
 • 0
#13 Kristian Larsen

Han må da også tænke selv, når nu argumentet for at anbefale begge standarder er så dårligt som IT og Telestyrelsens er:

"Idet der ikke findes grundlag for at antage, at kun et af disse formater vil være relevant for fremtidig anvendelse i den offentlig forvaltning, anbefales det, at den enkelte offentlige myndighed fremover anvender et eller begge af formaterne ODF og OpenXML."

Mao. IT og Telestyrelsen mener ikke man kan antage at det er smart med 1 (én) standard for dokument formater.

Jeg må erkende at jeg er uenig - uanset hvad er det for alle implicerede en fordel med kun 1 standard. Og eftersom OpenXML kun findes i en prototype/reference implementation og ikke i andre udgaver kan den ikke kaldes en standard endnu og dermed er det kun ODF som er kandidat.

 • 0
 • 0
#14 Poul-Henning Kamp Blogger

Det slår mig at mange af de der, her og andetsteds, plæderer for at vi skal have flere standarder, er for unge til at have oplevet hvad det vil sige at have flere standarder.

Nogle af os lidt mere erfarne får stadig nervøse ticks når RS-232C og V.24 bliver nævnt i samme sætning.

Og de to standarder forsøgte endda at være kompatible!

At holde fast i to standarder, på et snævert område hvor netop kompabilitet er vigtigt, er ikke nogen fordel for nogen af parterne, det er direkte dumt for alle parter.

Jeg vil gå så langt som til at påstå, at en dobbeltstandard endda vil være en ulempe for Microsoft, som risikerer at male sig selv ind i et ensomt hjørne fordi de er så gode til at pisse ikkeUSAnere af for tiden.

At vi så i Danmark risikerer at spilde en masse offentlige kroner og timer fordi vores politikere er en stak uoplyste sælgertyper uden egentlig forstand på andet end økonomi, er der vel ikke noget at gøre ved, når dem der har forstanden korser sig, istedet for at gå ind i politik.

Der er en MF'er med IT relevant uddannelse:

Kaalund, Per 
Socialdemokratiet 
Edb-uddannelse, Kommunedata 1956-1959

Dertil kommer en eneste Civilingeniør: Lone Dybkær

I kunne jo selv overveje om I burde tage en mere aktiv rolle...

Poul-Henning

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere