S og SF imod CPR-indsamling i trivselsmåling - men opsiger ikke forlig

5. marts 2019 kl. 10:298
S og SF imod CPR-indsamling i trivselsmåling - men opsiger ikke forlig
Illustration: digitalista, BigStock.
Det er uvist, om indsamling af CPR-numre kan fraviges med den eksisterende lovtekst.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er nu imod indsamling af elevers CPR-numre i skolernes trivselsmålinger.

Det skriver Altinget (kræver login).

Ingen af de to partier ønsker dog at opsige det nuværende forlig.

»Vi opsiger ikke hele folkeskoleforliget pga. det hjørne af forliget,« skriver SF's undervisningordfører Jacob Mark i en mail til Version2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind fortæller, at S heller ikke ønsker at opsige forliget.

I en mail til Version2 skriver Annette Lind, at hun ikke tror, det er muligt at opnå et flertal for synspunktet i forligskredsen, på denne side af det kommende folketingsvalg.

Hun er ikke sikker på, at det er muligt at fravige kravet om indsamling af CPR-numre på baggrund af den nuværende lovtekst.

Jakob Mark udtalte for en måned siden til Politiken, at SF var ikke klar over, at det er muligt at anonymisere trivselsmålinger i folkeskolen, gymnasier og på ungdomsuddannelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forhandlingerne i forligskredsen, som partiet indgår i, fik SF det indtryk, at det ikke er teknisk muligt at gøre besvarelser anonyme, når elever logger ind i det digitale system med deres Uni-login.

Overfor Version2 har Undervisningsministeriet flere gange henvist til forligskredsen bag loven, når det gælder spørgsmålet om, hvorfor målingerne ikke kan foretages anonymt.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
6. marts 2019 kl. 09:29

Hvis formålet med at udføre trivselsmålinger bare var at få et overblik over trivslen på de enkelte skoler for at kunne målrette en indsats for forbedringer ville det være helt problemløst med annonyme bevarelser. Men efter min mening er det ikke hovedformålet med trivselsmålingerne. Dels er der et ønske fra myndighedernes side om at kunne sammenligne målingerne over alle de omfattede skoler, dels at bruge dataerne til forskning. Det er forskningsønsket der kræver personhenførbarhed på de enkelte bevarelser. I anledning af at mit barnebarn nu har nået den alder hvor hun lige om lidt får tilbuddet om at deltage i trivselsmålingen og kravet om at deltage i de nationale test, ville jeg gerne undersøge hvad disse to målinger bliver brugt til og anmodeder derfor om agtindsigt ved STIL om følgende: Jeg anmoder hermed om agtindsigt i: Ansøgninger om dataudtræk fra Folkeskolernes årlige trivselsmåling og/eller De Nationale Test, foretaget i folkeskolerne, i årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Jeg er interesseret i: Navn på Forskningsinstitutionerne Formålet med de enkelte dataudtræk Omfanget af de enkelte dataudtræk Om der blev givet tilladelse til dataudtræk Jeg har nu fået svar om at dataene er anvendt i 133 forskningsprojekter i perioden. Oversigten vedlægges her:https://www.scribd.com/document/401147408/Bilag-1-Oversigt-Videregivelse-Nationale-Test-Og-TrivselMyndighederne har tilsyneladene et stort behov for at lade "Undersøgelser" og "Forskning" pege på at virkningen af lovindgreb har haft den ønskede virkning, samt til at "påpege problemer" der retfærdiggør lovindgreb, der drejer samfundet i den retning der ønskes. Læs Jesper Tynells fremragende bog "Mørkelygten" Danske universiteter har her sammenfaldende interesser med myndighederne når deres bevillinger er afhængige af at de opfylder myndighedernes ønsker om rapporter der viser det "rigtige" og de enkelte forskeres ansættelser afhænger af at de leverer det ønskede antal forskningsrapporter årligt. I øvriget er det tankevækkende hvor mange offentlige registre der findes og som stilles til rådighed for forskningen. Den bedste opgørelse jeg kan finde kan ses her:https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Register_VariabeloversigterNår myndighederne så samtid ikke afviser samkørsel med alle mulige andre data, såsom forbrugsdata, lokationsdata, ANGP data, automatisk ansigtsgengældelse fra kameraer i det offenlige rum osv. giver det mulighed for en uhyggelig nøgagtig profilering af hele befolkningen. Men måske er der trods alt håb! Måske er protesten mod overvågningssoftwaren på PC til eksamen blandt gynasieeleverne de første tegn på et spirende oprør mod overvågningssamfundet. Min fulde støtte til de aktionerende gymnasieelever fra en pensionist der fyldte 18 år i 1968!

7
6. marts 2019 kl. 09:09

Ja, det tænkte jeg godt, at du var, Denny Christensen :-)

6
6. marts 2019 kl. 08:15

Anne-Marie, jeg er helt enig i at data om dig og mig ikke bør være det offentliges eje.

5
6. marts 2019 kl. 06:32

Torben Jensen:

Desværre sidder de danske borgere godt i sofaen, så revolution bliver der nok ikke noget af.

Men et lille håb er der dog: Det var åbenbart eleverne selv, som opdagede problemerne med "Den digitale prøvevagt", og som forsøger at gøre oprør mod den. Og de bliver voksne og vælgere på et tidspunkt - så vi må bare krydse fingre, selv om jeg erkender, at sofaen er en risiko, når de bliver lidt ældre.....

4
5. marts 2019 kl. 21:14

Uhyggeligt som staten vil samle data om borgerne, og nu allerede mens vi går i skole. Og ingen vilje til at stoppe det.

Som IT uddannet og programmør gennem 30 år udfører jeg dagligt et godt kvalitetarbejde. Og med IT vigtig at alt virker korrekt, uden noget fejes under gulvtæppet.

Det er efterhånden ret svært at sætte et kryds på stemmesedlen. Både rød og blå blok har lig i lasten, er mestre i at tale udenom, og omgår sandheden. Desværre sidder de danske borgere godt i sofaen, så revolution bliver der nok ikke noget af.

3
5. marts 2019 kl. 12:44

Men det, SF indirekte siger, Denny Christensen, er jo, at retten til privatliv ikke er en ret, men en handelsvare, som politikere kan bruge i studehandler for at få noget andet igennem. "Hvis vi får lavere normeringer i klasserne, så er vi parate til at sælge borgernes ret til privatliv." (tænkt eksempel).

Kan det forstås på nogen som helst anden måde? På den måde undergraver SF og S direkte retten til privatliv ved at gøre det til en handelsvare.

Men nu er det jo sådan, at hverken SF eller S ejer mit eller andres privatliv - derfor har de ingen som helst ret til at sælge det, og bruge det i studehandler. Ved at gøre det, gør de sig til privatlivsforbrydere - tyve, bedragere, røvere, overgrebsfolk, digitatorer.

Når de er parate til at bruge andre menneskers ret til privatliv som betaling i forlig - og der er ingen vej uden om at se i øjnene, at det er det, de gør - så begår de for det første overgreb, for det andet viser det, at de absolut intet har fattet af sagens alvor. De har ikke forstået, hvad privatliv faktisk er - de tænker totalitært, og det er yderst bekymrende.

Man kan ikke både hævde, at man tager retten til privatliv meget alvorligt, og er meget bekymret, og så selv bruge andres privatliv som betalingsmiddel for andre ting, som man åbenbart - når det kommer til stykket - synes er meget vigtigere. Det er det værste hykleri, og jeg betragter dem på linje med alle andre privatlivsforbrydere, uanset at de nok ikke juridisk kan dømmes.

Vore politikere er hjernevaskede af tech-branchen. Det er meget skuffende og foruroligende. Fyr dem - hele bundtet, med få undtagelser. S har jeg for længst opgivet på privatlivsfronten - og SF er med denne beslutning faldet helt ned fra piedestalen - de kører bare spin på sagen, rent hykleri. Hvem er der tilbage, som faktisk er til at stole på?

2
5. marts 2019 kl. 12:24

Jeg forstår egentlig godt udtalelsen, problemet med store aftaler, herunder politiske forlig, er at der er så mange hjørner og delaftaler man ikke er enige i, men at den samlede aftale vil man godt støtte.

Deler man et bare halvstort forlig op i enkelt aftaler bliver det et kludetæppe der ikke er brugbart.

Finanslov forhandlinger er et klassisk eksempel.

Om SF lyver, ikke havde afklaret konsekvenser godt nok eller man med en vis ret kan sige de er undskyldt må være op til os selv hver især, mængden af tekst og delaftaler i det forlig er i hvert fald koloenorm.

1
5. marts 2019 kl. 10:52

Jakob Mark udtalte for en måned siden til Politiken, at SF var ikke klar over, at det er muligt at anonymisere trivlselsmålinger i folkeskolen, gymnasier og på ungdomsuddannelser.""I forhandlingerne i forligskredsen, som partiet indgår i, fik SF det indtryk, at det ikke er teknisk muligt at gøre besvarelser anonyme, når elever logger ind i det digitale system med deres Uni-login."

Enten lyver SF her... Eller også der man blevet vildledt under forhandlingerne, og så er man vel ikke bundet af den del af forliget?

Som så mange gange før efterhånden, sidder jeg med en dyb undren over, at det tilsyneladende ikke er muligt at gå tilbage og læse referater af forhandlingerne - og på den måde er det jo muligt at påstå hvad som helst fra alle parters side, og ingen kan stilles til ansvar. pen og pair er jo trods alt opfundet - hvorfor bruger man dem ikke?

Ikke godt for tilliden til disse uduelige/forbryderiske/løgnagtige (vælg selv, hvad du tror er rette udlægning) politikere. Min respekt for S og SF kan lige nu ligge på et meget lille sted - fuldt spin, ingen handling.

Men under alle omstændigheder: Argumentet er ligegyldigt. SF har åbenbart været klar til at sælge privatlivet, hvis det er den eneste måde at logge ind på spørgeskemaet på. Retten til privatliv må vige for forskning og overvågning. Det er endnu et lysende eksempel på, at vi aldrig får styr på dette lyssky digitaliseringstyranni - for viljen er der simpelthen ikke, og beslutningerne træffes i ly af mørklægning og mørkelygte. Nogle partier opsætter - modvilligt, presset af vælgere - en facade af privatlivsbekymring - som holder, lige indtil der skal sættes handling bag løfterne, og det koster noget, enten i forligskredsen eller i parti- og kandidatkassen. Hvis man virkeligt mente det, ville man opsige det forlig.

Der er kun én vej frem, og det er tilbage til det sted, hvor det ikke er digitatorer, algokrater og overvågningskapitalister, som har politikerne i deres hule hånd, og som sætter dagsordenen langt fra den demokratiske proces.

Fy for pokker!