Rigsrevisionen: Otte offentlige kæmpekontrakter har aldrig været udbudt

Skat, Rigspolitiet og Domstolstyrelsen har alle kæmpe kæmpe it-kontrakter, der ikke har været i udbud, viser beretning fra Rigsrevisionen.

Der er alt for mange store it-opgaver i det offentlige, som ikke udsættes for konkurrence. Sådan lyder vurderingen fra Rigsrevisionen i en ny beretning om statens udbud af it-drift.

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge og vurdere, om de statslige institutioner er gode nok til at undgå vendor lock-in, når de udliciterer it-drift og -vedligeholdelse.

Og det er de alt for ofte ikke, konkluderer Statsrevisorerne i en kommentar til beretningen.

Læs også: SKAT og Digitaliseringsstyrelsen blæser på it-sikkerheden hos deres driftleverandører

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at 8 større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse aldrig har været udbudt, fremgår det i beretningen.

Kontrakterne tilhører SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen, og der er altså ikke tale om små beløb, fremgår det.

De samlede kontraktudgifter svarer til en femtedel af statens kontraktudgifter til større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse - nærmere bestemt 296 millioner kroner i 2015.

Mindst 25 år gamle

5 af de 8 kontrakter vedrører legacy-systemer, der er mindst 25 år gamle, mens de øvrige vedrører nyere systemer fra efter år 2000.

Flere af kontrakterne er blevet forlænget mange gange uden at den offentlige institution har undersøgt, om et udbud var krævet ved lov, kritiserer Rigsrevisionen.

Læs også: Rigsrevisionen kritiserer mangelfuld logning hos Finanstilsynet og Social- og Indenrigsministeriet

Skat har de seneste 17 år forsøgt at arbejde på at sende institutionens kontrakter i udbud - men endnu uden held.

'Det er stadig ikke lykkedes Skat at konkurrenceudsætte de 3 legacy-kontrakter. Rigsrevisionen finder dette utilfredsstillende,' fremgår det i teksten.

Flere kan ende som Skats legacykontrakter

Revisorerne har gennemtrevlet 72 kontrakter. Og i 24 af dem er der ifølge revisorerne risiko for, at man bliver afhængig af leverandøren og dermed låst fast.

Kontrakterne har også 'indikationer på, at kontrakterne er indgået med begrænset konkurrence,' lyder det i beretningen.

Læs også: Rigsrevisionen: Utilstrækkelig kontrol med sikkerhed på sundhedsdata-nettet truer patienterne

I forbindelse med de 24 problematiske kontrakter er der risiko for, at institutionerne kan udvikle så stærk en afhængighed af leverandørerne, at det bliver mere og mere vanskeligt at sende dem i udbud - præcis som det er sket med de otte legacy-kontrakter, vurderer Rigsrevisionen.

Lyspunkter

Der er også roser at finde i Rigsrevisionens beretning. For 48 af de undersøgte kontrakter vurderer Rigsrevisionen, at der har været en reel konkurrence, inden udbuddet blev tildelt.

Udvikling synes også at være i bedring. Hovedparten af institutionerne har i deres nyeste kontrakter forsøgt at sikre sig i mod, at ende med en kontrakt, som ikke kan genudbydes.

Læs også: Statens It efter Rigsrevisionskritik: Der har manglet professionalisme i forhold til it-sikkerhed

I 2012 gik Finansministeriet i gang med et arbejde, der skulle afhjæpe netop problemet med kontrakter, som aldrig udsættes. Arbejdet blev dog stoppet i 2015. Nu anbefaler rigsrevisionen, at arbejdet genstartes.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk

Følg forløbet

Kommentarer (0)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Pressemeddelelser

Big Data Lake Summit: Fast and Trusted Insights

If you want to outpace, outsmart and outperform your competition in a digital world, you need trusted data that can be turned into actionable business insights at speed.
24. apr 15:06

Welcome to Free course to learn about the combined power of Alteryx and Qlik!

Affecto invites to a free course, where we want to share our knowledge of this self-service analysis platform together with the power of Qlik.
20. apr 2017

Robotics Process Automation (RPA) changes the way organizations think about and perform work at a reduced cost, higher efficiency and greater productivity

Join us for this exiting seminar, which Affecto hosts with our business partner SmartRPA May 3rd, 2017 at 13.00 in Copenhagen.
30. mar 2017