Rigsrevision kigger på Sundhedsplatformen: Region H kører hospitaler på upålidelige data

Illustration: Bigstock
Det er uklart - som følge af datausikkerhed - hvor meget omfanget af undersøgelser og behandlinger på Region Hovedstadens hospitaler er faldet med Sundhedsplatformen. Rigsrevisionen vil nu undersøge platformen - dog kun i perioden op til go-live.

Det er fortsat ubelyst, i hvor høj grad indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden forsinker og hæmmer sygehusenes fremmeste opgave, nemlig at undersøge og behandle patienter.

Det skyldes, at data fra Sundhedsplatformen om udviklingen i aktiviteten på hovedstadens hospitaler ikke er pålidelige.

Det fastslår Rigsrevisionen i en såkaldt åbningsskrivelse til Region H, som Version2 har fået aktindsigt i. Åbningsskrivelsen varsler den undersøgelse af Sundhedsplatformen, som revisionen har besluttet at gennemføre.

»Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden forud for ibrugtagning af Sundhedsplatformen har haft en tilfredsstillende indsats i forhold til at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet,« skriver Rigsrevisionen i baggrundsdokumenterne.

Læs også: Rigsrevisionen starter fuld undersøgelse af Sundhedsplatformen

Længerevarende aktivitetsfald

Version2 har tidligere beskrevet, at ledelsen i Region H selv forventer, at aktiviteten, dvs. behandlinger og undersøgelser, er gået ned i Region Hovedstaden siden indførelsen af Sundhedsplatformen.

Oprindeligt forventede projektledelsen et fald på fire-otte uger omkring det såkaldte go-live tidspunkt. I september lød det imidlertid fra regionsdirektør Hjalte Aaberg, at nedgangen har varet ved »siden de enkelte hospitaler gik på Sundhedsplatformen«.

Tal viser, at faldet ligger på mellem et par procent og op til knap 15 procent af aktiviteten, afhængig af hvilken afdeling og hvilken aktivitet der vurderes.

Men data er altså upålidelige og kan også skyldes manglende indtastning af f.eks. behandlinger, lyder det fra Rigsrevisionen.

Har man testet de nye registreringsforhold?

Problemet med de upålidelige data er ifølge Rigsrevisionen, at der »dermed ikke [er] overblik over, i hvilken grad nedgangen i aktiviteten er reel eller skyldes problemer med at registrere aktiviteten. Det betyder, at der er problemer med at følge hospitalernes aktivitet«.

Rigsrevisionen ser i undersøgelsen på følgende fire spørgsmål:

 • Har Region Hovedstaden foretaget en vurdering af, hvordan Sundhedsplatformen forventes at påvirke hospitalernes aktivitet?
 • Har Region Hovedstaden identificeret risici, der kan påvirke muligheden for at følge hospitalernes aktivitet?
 • Har Region Hovedstaden gennemført test for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?
 • Har Region Hovedstaden gennemført uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

Er platformens påvirkning undersøgt?

Rigsrevisionen tilføjer, at man vil undersøge, om projektledelsen har undersøgt, hvordan Sundhedsplatformen vil påvirke hospitalernes aktivitet. Og om man har dokumenteret beregningerne.

Version2 har omtalt, at Peak Consulting i et udkast til en business case faktisk påpegede, at der ville ske et fald.

Men dette konsulenthus fik ikke opgaven med at udarbejde en business case.

Opgaven gik til huset Oleto, som angiver en risiko vedr. »ikke fuld brug af platformen som følge af … modstand mod forandring …«, og at risikoprisen kan være 0-910 millioner.

Det medtages dog ikke i deres regnestykke, har Per Svejvig, der forsker i it-projektledelse og er lektor på Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, vurderet for Version2.

»Det mener jeg er en forkert måde at håndtere problemstillingen på. De burde have indregnet produktivitetsnedgang ligesom Peak Consulting, vel vidende at det er umuligt at sige noget om både størrelse og varighed af produktivitetsnedgangen,« sagde Per Svejvig til Version2 i oktober.

Læs også: It-projektforsker om Sundhedsplatformen: Urealistiske forventninger skaber ond spiral

Bemærkelsesværdigt er det, at Rigsrevisionen alene vil se på Region H's indsats fra programstart 1. januar 2012 til første ibrugtagning i maj sidste år. De problemer, der er opstået efter ibrugtagning, bliver altså ikke undersøgt.

Kan læger registrere godt nok?

Rigsrevisionen vil også kigge på omlægningen af arbejdsgange fra lægesekretærer til læger, som nu selv skal registrere patienternes såkaldte kontakter med sundhedsvæsnet.

Ikke selve opgaveomlægningen er i fokus, men om»regionen har haft en tilfredsstillende indsats i forhold til at sikre, at det er muligt at følge aktiviteten, efter regionen tog Sundhedsplatformen i brug og dermed gennemførte omlægningen af registreringsopgaven«.

Rigsrevisionen forventer at kunne afrapportere undersøgelsen i en beretning til Statsrevisorerne i juni 2018.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anne-Marie Krogsbøll

Er det i artiklen refererede udtryk for den "fulde undersøgelse", som har været bebudet? I så fald er det skuffende - selv om det selvfølgeligt er vigtigt at få undersøgt disse forhold. Det lyder som en meget afpillet undersøgelse i mine ører.

 • 3
 • 0
#2 Martin Jensen

Er 'før' billedet så et index 100, eller var der allerede inden et lavere end ønsket/forventet niveau? Det kan man jo antageligvis heller ikke måle, og så har det jo nok heller ikke været over målet.

Lægen, der nægtede at modtage kursus, sjusstimerede det nye system til at koste 15% i effektivitet.

Om ikke andet så sørger man da for at bruge budgetterne >100%, og det får de sikkert ros for ved leverandørerne.

 • 3
 • 0
#3 Finn Christensen

Det lyder som en meget afpillet undersøgelse..

Rigsrevisionen er ikke en it- eller "Datasystemsrevision" lignende noget - selv om de som de eneste gør et godt arbejde, men deres mandat er kontrol med at bevillingerne bruges inden for rammerne og efter de forudgående anprisninger ifm. bevillingen. Har de her knallerter lovet for meget, brugt for meget, underbudgetteret, fortiet væsentlige oplysninger etc. etc.

Dvs. betingelserne for indkøbet samt iværksættelsen herunder driftsforventningerne - lige det undersøgte.

Danmark har den dag i dag ingen "Datasystemsrevision" eller "Datasikkerhedsrevision" eller opbygget nogensomhelst lignende struktur som Rigsrevisionen på området, hvilket den herskende klondikestemning løbende hen over året jo fint afspejler. Et af de eneste område, hvor enhver uden særlig it-faglighed eller evner i faget ustraffet kan dumme sig i mio. klassen.

Den efterfølgende tumult i medierne med systemets mangler, herunder evt fejl ved dataoverførsel fra de gamle systemer samt fejl og mangler ved nyregistrering, efteruddannelse og oplæring er en helt anden sag.

"Oprindeligt forventede projektledelsen et fald på fire-otte uger omkring det såkaldte go-live tidspunkt" - Projektledelsen må have indtaget enten 99.9% hospitalssprit eller røget noget meget stærkt tobak, da de nedfældede dette usandfærdige skønmaleri.

Ingen med kendskab til omlægning af meget store it-systemer forventer nogle få ugers nedgang og tab, og især da ikke når fejltagelser kan være fatale og aldrig må ske - check, dobbeltcheck samt trippelcheck vil brede sig som en steppebrand.

Hvis de have skrevet 1½ til et par år, så vil jeg anse det som muligt i det allerheldigste fald, med indsats af virkelige kompetente på samtlige poster - såkaldte "dyre ...." ;)

Har [....] og set tilsvarende store ændringer, der gerne tog omkring 1½ år før hovedmængden triller i en normal daglig drift, samt at tidsforbrug ved betjening og betjeningsfejl samt oplæring var nede på et antagelig niveau. Men der manglede da stadigt nogle dele, "hensat" i kroge og hjørner, som var enten meget teknisk tunge eller uhomogene, samt endnu manglede at blive løst.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere