Rigsrevisionen afslutter EFI-undersøgelse

Rigsrevisionen vil dog fortsat følge Skats inddrivelse af restance.

Rigsrevisionen har skrevet sidste kapitel om Skats skandaleombruste og nu skrottede inddrivelsessystem EFI, der løb op i 700 millioner kroner.

Bolden er dermed spillet videre til en ny undersøgelseskommission, nedsat af justitsministeren, med navnet 'Kommissorium for en undersøgelseskommission om Skat.'

I konklusionen til Rigsrevisionens notat om beretning om Skats systemmodernisering skrives der:

»Rigsrevisionen konstaterer, at det ikke lykkedes Skat at få løst problemerne med Et fælles Inddrivelsessystem (EFI). Som konsekvens heraf besluttede Skat pr. 8. september 2015 at suspendere den automatiske inddrivelse af gæld via EFI og på- begynde en gradvis nedlukning af it-systemet. EFI som projekt er herefter opgivet. På den baggrund har Skat siden september 2015 gennemført inddrivelsen af gæld manuelt, understøttet af udvalgte dele af EFI. Skatteministeriet arbejder på at udvikle et nyt inddrivelsessystem.«

Notatet forsætter:

»Skatteministeriet afgav den 1. december 2015 en samlet afsluttende orientering til Finansudvalget om udviklingen i it-projekterne i Skats systemmoderniserings fase et. Skat har ultimo 2016 vurderet målopfyldelsen på tre af de fem gennemførte projekter. Skat har ikke kunnet opgøre målopfyldelsen for de 2 projekter: integrationsplatformen ENS, fordi projektet ikke indeholder effekter, der i sig selv kan måles på, og TastSelv Erhverv, bl.a. fordi der ikke var fastsat baselines at måle ud fra.«

Afsluttende skrives der:

»Idet Skats systemmodernisering nu er afsluttet for fem af de i alt seks projekter, og for EFIs del aldrig blev gennemført, vurderer Rigsrevisionen, at sagen bør afsluttes. Rigsrevisionen vil fortsat følge Skats inddrivelse af restancer og rapportere herom i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet.«

Rigsrevisionen afgav i januar 2015 en beretning om Skats systemmodernisering. Beretningen handlede om Skats systemmodernisering, som blev igangsat i 2004. Systemmoderniseringen indeholdt i alt seks projekter.

Version2 har tidligere berettet, at fejlene i EFI-systemet hverken var usædvanlige eller umulige at rette. Alligevel brugte skatteministeren EFI-skandalen som en af grundene til at lukke Skat.

Det nye inddrivelsessystem udvikles helt fra bunden af Netcompany for Skatteministeriet og er budgetteret til 1,1 milliarder kroner. Men på papiret kan det teknisk ikke mere end EFI.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere