Rigspolitiet afviser at besvare tekniske spørgsmål om fejl i teleoplysninger

Med henvisning til folketingsvalget, regeringsforhandlingerne og ønsket fra offentligheden om at starte en undersøgelse af teleskandalen vil Rigspolitiet på nuværende tidspunkt ikke svare på spørgsmål om sagen.

Der er tavshed fra Rigspolitiet om de tekniske detaljer i teleskandalen, som i løbet af den seneste uge har svækket tilliden til det danske retsvæsen.

Det erfarer Version2 efter gentagne forsøg på at få svar på en række tekniske spørgsmål i sagen om, at der i årevis har været fejl og mangler i politiets teleoplysninger, der bliver brugt som bevismateriale i retssager.

Rigspolitiet havde ellers stillet Version2 i udsigt, at myndigheden ville give svar på flere spørgsmål af teknisk karakter. Men i en mail tirsdag aften sendt til Version2 hedder det nu:

»Som følge af folketingsvalg og de igangværende regeringsforhandlinger, samt at der løbende er udtrykt ønske om en undersøgelse af forløbet, finder politiet det bedst at udvise tilbageholdenhed i forhold til at deltage i interviews.«

Læs også: Få overblikket i Rigspolitiets teleskandale

»En beklagelig fejl«

Sagen udspringer af »en beklagelig fejl« i politimyndighedens it-systemer, som potentielt kan have haft betydning for politiefterforskninger og straffesager gennem de seneste syv år.

Rigspolitiet har konstateret, at der i perioden fra 2012 til 2019 har været problemer med det system, som bliver brugt, når data fra landets teleselskaber skal anvendes som bevismateriale i retssager ved de danske domstole.

For at give dommere og advokater et lettere overblik over teledata bruger Rigspolitiet systemet til at konvertere teleselskabernes rådata til et mere ensartet og overskueligt format.

Men i konverteringsprocessen har systemet fjernet teleoplysninger, som ikke skulle have været frasorteret. Derfor kan der være informationer, som ikke er kommet med fra rådata til de behandlede data.

Ifølge Rigspolitiet kan der både være problemer med historiske oplysninger om opkald og sms’er. Men også de såkaldt udvidede teleoplysninger, som siger noget om, hvor en given person har befundet sig på et bestemt tidspunkt, kan være fejlbehæftede.

Ubesvarede spørgsmål

Opdagelsen har fået flere partier til at kræve en uvildig undersøgelse af sagen, og ifølge landets forsvarsadvokater er tilliden til retssystemet blevet svækket.

Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, er ikke bekendt med, hvilke kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger politiet har gjort sig i forhold til kontroller i dataprogrammet – om nogen.

Det har Version2 derfor gentagne forsøgt at få svar på fra Rigspolitiet sammen med en række andre spørgsmål.

Det er blandt andet stadig uklart, hvad der helt konkret har ført til, at fejlen er opstået i politiets systemer, og hvordan Rigspolitiet rent teknisk vil sikre sig, at der ikke fremover opstår lignende situationer i systemerne?

Svækket tillid

I mailen sendt til Version2 via Rigspolitiets presseafdeling bliver der ikke givet svar på spørgsmålene, men derimod erkender Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, at fejlen i deres systemer har haft betydning for tilliden til retsvæsenet.

»Tillid til bevisgrundlaget i straffesager er helt centralt for borgernes retssikkerhed og retsfølelse – og for tilliden til hele retsvæsenet. Politiet har observeret fejl i politiets systemer, der strækker sig flere år tilbage, hvilket svækker tilliden. Derfor gennemgås alle konkrete sager nu.«

Han medgiver desuden, at det kan være en fordel at inddrage uvildige undersøgere til at lave denne gennemgang.

»Politiet har kun interesse i, at en sådan undersøgelse gennemføres på en måde og med en inddragelse af eksterne parter, som sikrer tilliden. Samtidig med undersøgelsen af de konkrete sager, vil vi også lave en grundig gennemgang af forvaltningen og styringen af Rigspolitiets Telecenter, så vi dels sikrer, at alle fejl der måtte være opstået gennem årene er fuldt belyst og rettet, dels at vi undgår noget tilsvarende i fremtiden«.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Knud Larsen

Se nogle af sagerne om politiet: http://skat-uret.dk/ret/2017-ringe-retspleje-politiets-rolle.aspx

Automatisk Trafik kontrol nedalder sig heller ikke til at svare konkret på mystiske opkrævninger helt uden bevis på motorveje. Hvem kan have tillid til dette væsen? se også om telelogning: http://skat-uret.dk/nyheder/skats-ulovlige-brug-af-terrorloven-for-logni...

  • 3
  • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere