Rejsekort-svindel blev ikke stoppet som følge af softwarefejl

Softwarefejl hos Rejsekort A/S betød angiveligt, at svindlere kunne fortsætte i flere måneder med at køre på hackede rejsekort, uden at det blev opdaget.

En softwarefejl er ifølge Ekstra Bladet skyld i, at rejsekort-svindel ikke blev stoppet tidligere.

Ekstra Bladet har dækket retssagen ved Københavns Byret, hvor fem personer står tiltalt for at have hacket deres rejsekort, så det så ud, som om der var penge på det, for så at køre gratis i flere måneder.

I den anledning fortæller mediet, at en unavngiven person - benævnt 'it-ekspert' - fra Rejsekort A/S har været i vidneskranken.

Her fortalte han, at man havde opdaget svindlen i august 2014, og at svindlen blev anmeldt til Københavns Vestegns Politi.

»Vi afventede i en periode herefter besked fra politiet, hvorefter overvågningen af kortene gik i stå i flere måneder,« forklarede eksperten ifølge Ekstra Bladet.

Han fortsatte:

»I slutningen af september 2014 opdaterede vi softwaren bag rejsekortet, hvor der skete en fejl.«

Fejlen betød, at Rejsekort A/S ikke længere fik besked om, at rejsekort - som de tiltalte er anklaget for - blev ulovligt genopfyldt via en mobilapp.

Hacket i 2008

Som Version2 tidligere har fortalt, lader det sig gøre for uvedkommende at skrive til kortet, fordi nøglerne, der muliggør dette, blev hacket i 2008.

Læs også: Rejsekort-direktør om ny svindelsag: Kort-nøgler blev hacket i 2008

Først i begyndelsen af 2015 blev fejlen i softwaren rettet, fortæller Ekstra Bladet. Og så opdagede man, at misbruget af kortene, som begyndte i august 2014, stadig var i gang.

Herefter blev sagen 'genanmeldt' til Københavns Politi:

»Vi aftalte med politiet, at kortene skulle forblive åbne, mens sagen blev efterforsket,« fortalte eksperten ifølge Ekstra Bladet.

Forsvarerne for de tiltalte, en familie på tre samt deres to svenske venner, mener, det er væsentligt, at en softwarefejl betød, at svindlen ikke blev stoppet tidligere.

Argumentet er, at snyderiet - og dermed dets økonomiske omfang - ville være blevet markant mindre, hvis softwaren hos Rejsekort A/S ikke havde fejlet.

En dom i sagen forventes at blive afsagt sidst i november.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (6)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Morten Grouleff

Forsvarerne for de tiltalte, en familie på tre samt deres to svenske venner, mener, det er væsentligt, at en softwarefejl betyder, at svindlen ikke blev stoppet tidligere.

Argumentet er, at snyderiet - og dermed dets økonomiske omfang - ville være blevet markant mindre, hvis softwaren hos Rejsekort A/S ikke havde fejlet.

A'hva? Er det nu rejsekortets skyld, at de tiltalte har svindlet? Det er jo ikke fordi, kortet "selv fyldte sig op", vel? Man har "sat penge ind" på en måde, jeg ikke kan se hvordan man skulle tro var hæderlig og gyldig. Man må have simpelthen vidst bedre...

... som hvis en indbrudstyv giver politiet skylden for alle indbrud med forklaringen, at de jo bare kunne have fanget ham noget før? Og dermed kun vil erklæres skyldig i eet indbrud?

 • 22
 • 3
Lars Hallum

Tre paragraffer i straffeloven med relevans for ’strafbar passivitet’

§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står uden for dette.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.

§ 141. Den, som er vidende om, at nogen af de i §§ 98, 99, 102, 106, 109, 110, 111, 112 og 113 omhandlede forbrydelser mod staten eller de øverste statsmyndigheder eller en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Den, der undlader at foretage sådanne forebyggelseshandlinger, straffes dog ikke, hvis deres foretagelse for ham selv eller hans nærmeste ville medføre fare for liv, helbred eller velfærd.

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.

Kilde: Retsinformation.dk

 • 2
 • 0
Bent Jensen

som hvis en indbrudstyv giver politiet skylden for alle indbrud med forklaringen, at de jo bare kunne have fanget ham noget før? Og dermed kun vil erklæres skyldig i eet indbrud?

Nej mere, som hvis en civil politibil følger efter dig, mens du køre alt for hurtigt hjem fra Skagen til København.

Så kan du heller ikke få 100 forskellige bøder for hver hastighedszone du har overtrådt. De kunne og bør stoppe dig, efter første gang de har lavet en måling på dig.

 • 3
 • 8
Bent Jensen

I den første artikel om sagen, lød det som de lod sagen køre, efter aftale med politiet. Nu ser det ud til at det kun er held som betyder at svindlen blev opdaget. Og håndteringer af den, har været meget amatøragtigt.

En anden gang må man håbe at version2 og andre medier ikke længer stoler på, eller tage udmeldinger fra rejsekortet, for gode vare. Da det ikke er information, men åbenbart kun spind der kommer fra deres PR afdeling.

https://www.version2.dk/artikel/mobil-hack-anonyme-rejsekort-fem-persone...

=> "Det var Rejsekort A/S, der opdagede svindlen og anmeldte den til politiet. Selv om Rejsekort A/S kunne se på deres it-systemer, at flere rejsekort blev misbrugt, valgte organisationen efter aftale med politiet ikke at spærre kortene straks, så politiet kunne få tid til at identificere svindlerne, blandt andet gennem videoovervågning på stationer."

 • 5
 • 1
Peter Kyllesbeck

Nu er det vel kun Rejsekortet A/S, der kan konstatere svindel med Rejsekortet. Politiet kan så træde til, når svindlen er anmeldt, og i samråd med Rejsekortet lægge en plan for, hvordan svindlerne skal afsløres. I dette tilfælde ved at overvåge og sammenholde brug af bestemte kort med videooptagelser.

 • 1
 • 0
Frithiof Andreas Jensen

... som hvis en indbrudstyv giver politiet skylden for alle indbrud med forklaringen, at de jo bare kunne have fanget ham noget før?

Ja, eller som når visse politikere der lige er blevet taget med en "russerpose" fuld af varer og så "löser sagen" ved at tilbyde at lägge tyvekosterne tilbage på hylden.

Det er ikke så underligt at nogen bliver forvirret, både over alle reglerne og alle de undtagelser som specielle mennesker tydeligvis har fra dem.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere