Regioner gentager EPJ-skandale: Vil udvikle samme system fem gange

Hver af Danmarks fem regioner vil udvikle deres eget it-system til at hjælpe kronisk syge, selvom sporene fra tidligere tiders EPJ-udvikling i amterne skræmmer.

Kronisk syge med for eksempel hjerteproblemer skal hjælpes bedre ved hjælp af nye it-løsninger, som både giver overblik over al slags behandling, og hjælper patienterne til selvhjælp og kontrol af deres tilstand, uden besøg til hospitalet.

Men selvom ideen er at skabe sammenhæng, er planen nu at hver af landets regioner vil udvikle deres eget system, uden at der er en overordnet koordinering. Det skriver it-kommentator Dorte Toft i Berlingske Tidende, ud fra de ansøgninger, regionerne har sendt om at få tilskud til it-udviklingen.

Tanken om fem forskellige it-systemer til de kronisk syge, uden integration mellem systemerne, får Dorte Toft til at forudsige en ny it-skandale, selvom regionernes forgængere, amterne, tidligere har brændt fingrene noget så eftertrykkeligt på at udvikle hver sit EPJ-system.

I 90'erne og 00'erne blev der brændt milliarder af til it-udvikling, mens resultaterne trods de store investeringer var pauvre. For eksempel er det først nu, at ét hospital i Region Midtjylland kan fejre pilotdrift af ét fælles EPJ-system for hele hospitalet, selvom der siden 2000 er brugt 400 millioner kroner på at få Århus-EPJ-systemet i drift.

Regionerne har søgt om penge fra en pulje på 590 millioner kroner, som skal bruges til effektivisering af sundhedssektoren inden 2012. Og Sundhedsstyrelsen har dog bemærket, at der bør ske en koordinering af systemerne.

Men gribes der ikke ind nu, kan resultatet blive, at regionerne kører på hver især med it-udviklingen, skriver Dorte Toft. Hun sætter sin lid til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, som i sin endnu korte tid som ansvarlig for sundhedssektoren har fået sat fokus på problemet med manglende it-koordinering.

Tre regioner har også siden ansøgningerne blev sendt om separate systemer, været i snak om en mere koordineret indsats, ifølge Dorte Toft.

75 procent af de offentlige sundhedskroner bruges på behandling af kronisk syge, og behovet for koordination af behandlingen mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunernes plejesystem er stort.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (18)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Flemming Frandsen

Man burde fra statens side vedtage en lov der i sin helhed siger: "Det er ikke tilladt at bruge andet end OpenSource licenser til software udviklet for offentlige midler".

Denne lov ville med et slag få den slags tåbelige sager til at gå væk og spare staten for en masse penge, fordi det er meget svært at få lov til at ødsle n+1 Mkr væk når alle kan se at man kan nappe nabo-regionens løsning for meget mindre.

 • 0
 • 0
#8 Anonym

Kristian

EPJ er komplekst af mange årsager

a) Der er utrligt mange enheder b) Kompleksiteten i fagområdet er voldsom - vi taler om mange specialer som skal forsøge at udtrykke sig præcist om biologiske ikke-designedes systmer. c) Sikkerhedsproblematikken er betragtelig - og vokster hastigt med f.eks. it-i-alt og cross-border issues.

Det største problem er at det er offentligt og organisationspolitisk styret - agendaerne i processerne er sjældent som man ville forvente.

Og nej - at ligge innovationen død ved at bilde sig ind at problemerne løses via centralt dikterede systemer er ikke gavnligt. Omvendt er koordinationsbehovet på data-siden meget kritisk.

 • 0
 • 0
#9 Kristian Dalgård

Det pinlige er selvfølgelig, at man ikke kan slå kræfterne sammen og lave en samlet løsning - og så at der skal bruges så mange penge på det. Det er frygteligt med alle de agendaer, vi er ikke en snus anderledes end hoben af bananrepublikker og tidligere sovjetstater...

Men du fortæller mig, at problemerne består i henholdsvis skalering, datastrukturering og sikkerhed. Det kan jeg godt se. Det er nogle svære områder, som kræver de allermest kompetente udviklere, vi har. Alligevel skulle man dog tro, at andre havde løst problemerne før os, ikke?

 • 0
 • 0
#10 Claus E. Thorsen

I sundhedsvæsenet anvendes et stort antal systemer. Eksempler er røntgen, booking, medicin, diabetes, laboratoriesvar, blod, ... (+ et par hundrede andre). Det vil være interessant at sammenstille data på tværs af systemer, men dette kræver fælles datamodel, semantisk og terminologisk interoperabilitet. Og så kræver det en eller flere leverandører, der kan levere systemer til denne fælles basis - og denne/disse leverandører findes bare ikke. For alle epj-leverandører gælder, at de samler et antal systemer, og sammenstiller data fra yderligere et antal systemer.

Den model de amerikanske leverandører lægger sig op af er HL7 - det betyder bare ikke, at en leverandørs snitflade umiddelbart kan anvendes af en anden leverandør.

Beskrivelse af alle udfordringerne vil være en større afhandling, så lad dette være nok.

At de 5 regioner arbejder intenst på konsolidering af de umådeligt mange systemer (der er arvet fra fortiden) er en ubetinget fordel - uanset, om vi på længere sigt skal have et eller fem epj-systemer.

I overvejelsen af antallet af fremtidige systemer skal man også huske, at kommunerne bruger elektroniske omsorgssystemer (EOJ) som deler nogle data med epj-systemer, at de praktiserende læger anvender andre systemer (her findes 13 konkurrerende systemer) som igen deler nogle data med epj-systemerne, og borgeren skal have adgang til nogle epj-data gennem sundhed.dk. Betyder det, at alle disse systemer skal slås sammen? Nej - og dermed er vi i alle tilfælde nød til at have et antal snitflader til epj-systemerne, så måske er vores største udfordring ikke, om vi har et fælles dansk epj-system.

Det bør også bemærkes, at der faktisk aldrig er bestilt én epj - da politikerne besluttede, at der skulle implementeres epj-systemer i Danmark, ønskede man - belært af erfaringer fra en monopol leverandør - at der skulle være konkurrence på området.

Betyder det så, at vi skal have fem kronikersystemer? Lad os lige slå fast, at det kan gå meget værre end som så - vi kan ganske realistisk få et (eller fem!) diabetes-system, et/fem KOL system(er), et/fem AK-system(er), ... og dermed at nogle patienter skal have unødigt dubleret telemedicinapparatur til hver sygdom stående... - nej tak! Der er heldigvis opmærksomhed på problemstillingen, men Dorte Toft har fat i en vigtig pointe, og om der skal etableres et eller flere systemer bør være et bevidst valg. Et system kan meget vel hæmme innovationen - fem øge den i forvejen komplicerede situation.

I øvrigt ligger den største udfordring for mig at se slet ikke i it-systemerne, men i dagens sektor-opdeling, den komplekse organisationsstruktur hele sundhedssektoren består af, konsekvenserne af den nuværende afregningsmodel og manglende overordnet overblik og ledelse. Samlet set hæmmer alle disse forhold vores evne til at effektivisere hele sundhedssektoren, så vi kan ændre dagens udvikling og undgå at udgifterne bliver ved med at øges. Men det er naturligvis rigtig kompleks, og budskabet svært at forstå (- så lad os i stedet pege på it-systemerne; her kan vi alle være med).

 • 0
 • 0
#11 Kristian Dalgård

Tak for nogle indsigtsfulde indlæg! Det er lyder efterhånden som den ultimative IT-udfordring. Det lyder næsten som om regionerne burde gå sammen og oprette en helt ny virksomhed, som kunne ansætte de dygtigste data-folk på markedet. Så kunne de bruge et par år på at lave en ultimativ løsning.

 • 0
 • 0
#12 Gorm Simonsen

Jeg er enig med Claus i at der er mange udfordringer i at få de forskellige systemer (tekniske og organisatoriske) til at spille sammen omkring f.eks. kronikere. Der er flere projekter som ser på de problemstillinger. Indenfor IT og kronikere kan jeg pege på det nystartede partnerskab UNIK ved Robocluster, som blandt andet har to udviklingsprojekter: Connect2Care med formål om at kortlægge og udvikle åbne tekniske standarder for ikt-baserede produkter på social- og sundhedsområdet, og Den fælles kronikerjournal, som vil udvikle løsninger på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger - igen med et åbent sigte, så der kan skabes sammenhæng mellem forskellige systemer.

 • 0
 • 0
#14 Klavs Klavsen

Nu har jeg desværre set firmaer der har lavet noget som Open Source - men ingen andre brugte det, og de udviklede bare som de havde lyst til.

Så open source kan sagtens laves forkert.

Det der efter min erfaring/mening gør Open Source godt er primært at projektet udvikles pragmatisk (ie. tages i brug hurtigst muligt og videreudvikles med praktiske erfaringer) og bredden i projektet (at der danner sig et community af brugere) så projektet får feedback om hvilke krav andre har og får indarbejdet dette i designet, så det rent faktisk bliver et fleksibelt og anvendeligt stykke software.

IMHO bør staten tvinges til at få en vurdering et centralt (og open source kompetent) organ - der vurderer om der til det projekt de skal have lavet, findes noget open source der får dem 80% af vejen - eller om de godt må starte deres eget projekt.

Dette organ bør så tvinge dem til enten at: 1) tage det eksisterende og arbejde videre med det - OG patches upstream (er upstream urimelig, kan der så evt. gives tilladelse - jvf. pkt. 2)

2)starte et nyt open source projekt - lagret hos sourceforge (så den med at "koden ikke er pæn endnu - vi frigiver som open source senere ikke bliver brugt) og samarbejde med andre organer i danmark som skal bruge samme software (f.ex. de 4 andre regioner) - så de hver har min. 1 udvikler på projektet.

Ellers kan det være nok så meget "Open Source" og gå grueligt galt.

 • 0
 • 0
#15 Anonym

Tak for nogle indsigtsfulde indlæg! Det er lyder efterhånden som den ultimative IT-udfordring. Det lyder næsten som om regionerne burde gå sammen og oprette en helt ny virksomhed, som kunne ansætte de dygtigste data-folk på markedet. Så kunne de bruge et par år på at lave en ultimativ løsning.

Det er præcis årsagen til at det går så galt i Danmark. Tanken om at lave den "ultimative" løsning. http://www.version2.dk/artikel/14487-digitalisr-2010-en-djfificeret-it-a...

 • 0
 • 0
#16 Kristian Dalgård

Jeg kan godt forestille mig, du har ret. Og dog, hvis projektet hele tiden forblev åbent og blev styret af dygtige IT-projektledere i stedet for programmører eller - meget værre! - politikere og djøf'ere, så...

Man skulle selvfølgelig også arbejde sammen med lignende projekter i udlandet. Der må være en del.

 • 0
 • 0
#17 Bjorn Thrane

Men selvom ideen er at skabe sammenhæng, er planen nu at hver af landets regioner vil udvikle deres eget system, uden at der er en overordnet koordinering. Det skriver it-kommentator Dorte Toft i Berlingske Tidende, ud fra de ansøgninger, regionerne har sendt om at få tilskud til it-udviklingen.

Hvad laver Regionsformand Bent Hansen egentlig? - at lade de fem regioner opfinde den samme dybe tallerken, synes som det rene gale vanvid.(jeg går ud fra, at han ér orienteret om regionernes individuelle EPJ-planer).

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere