Regioner freder Sundhedsplatformen: Blåøjet at tro, at udfordringer kan løses med et nyt system

Illustration: Hanne Kokkegård
Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg har opfordret til, at man kasserer Sundhedsplatformen. Men det afviser Regionerne H og Sjælland blankt.

Det er komplet urealistisk at udskifte Sundhedsplatformen, og det ville heller ikke løse de problemer, Regionerne H og Sjælland oplever med sundheds-it.

Det konkluderer formændene for de to regioner, Sophie Hæstorp Andersen og Heino Knudsen, i en kronik i Politiken.

Liselott Blixtt (DF), der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg, har opfordret til, at man helt skrotter Sundhedsplatformen og indfører ét fælles EPJ-system på alle landets sygehuse. Men den idé giver de to regionsrådsformænd ikke meget for.

»Man er blåøjet, hvis man tror, at alle udfordringer løses i vores to regioner ved blot at skifte til et andet it-system,« skriver de og pointerer, at en systemudskiftning vil koste et enormt beløb, tage flere år og skabe kaos på sygehusene.

Det er simpelthen ikke en mulighed, lyder det fra Heino Knudsen og Sophie Hæstorp Andersen.

»Hvis vi vinker farvel til Sundhedsplatformen, ville det også medføre en årelang proces med et ufærdigt system og et udbud på minimum tre år og formentlig mere, inden et nyt system vil stå klar. Vi ville kigge ind i meget kaotiske og dårlige arbejdsforhold for vores medarbejdere.«

Læs også: Region H: Syddanmark får EPJ for 252 mio. - hvorfor har vi betalt knap to milliarder?

I de andre dele af landet bruger Region Nordjylland fra DXC (det tidligere CSC), mens Region Midt bruger et system fra Aarhusianske Systematic.

Region Syd er pt i færd med at skifte et system fra Cambio (COSMIC) ud med det selvsamme Systematic-system.

Læs også: Region H: Meningsløst at sammenligne priser på Sundhedsplatformen og EPJ SYD

Regionsrådsformændene fra Hovedstaden og Sjælland understreger, at de stadig tror på Sundhedsplatformen, og henviser blandt andet til, at systemet angiveligt er meget stabilt og sjældent går ned.

Region Hovedstaden er bundet til sin kontrakt med den amerikanske leverandør Epic frem til udgangen af 2021.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (26)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Christian Nobel

... så nu hedder den nye modus operandi altså officielt To Big to Fail!

Kan Sophie Hæstorp Andersen og Heino Knudsen så forklare hvordan det hænger sammen at man har revet Hørsholm ned, lukket Helsingør, og reduceret Frederikssund til en skygge af sig selv - før man overhovedet har taget første spadestik til det nye køkkenløse syge hus (orddelingen er overlagt!) i Hillerød?

Så vidt jeg forstår på fagfolk der bruger Systematics system i Midtjylland, så fungerer det mangefold bedre end (u)Sundhedsplatformen, så hvorfor i alverden skulle det ikke være muligt at lave en transition til et dansk system, udviklet til danske forhold?

Eller ligger der et meget mere dunkelt motiv bag, godt skjult bag mørkelygten?

 • 18
 • 0
#5 Torben Nielsen

EPIC vandt EU- udbuddet for RH og RSJ for ca. fem år siden.

Hovedkravene var: * Single sign on - i stedet for at logge på ca 35 stand-alone systemer * Integration med medicin- platformen, og praksissektoren * Understøttelse af et ensartet behandlingsforløb, baseret på best practice for samme diagnoser.

Det er specielt sidste krav der har voldt vanskeligheder, da to specialister på et fagområde, ikke har ens tilgang til behandlingerne. Det tager tid og tilretninger af softwaren, som nu forventes indført først i 2019.

Hovedproblemet med Sundhedsplatformen, er at EU's udbudslovgivning pålægger at offentlige kontrakter genudbydes efter max 7 år - så der starter problemerne forfra med integrationer til ca 150 andre sundheds -IT systemer, samt uddannelse og tilpasninger af et evt nyt IT-system.

Den borgerlige del af folketinget vil nedlægge regionerne, og etablere et fælles Sundheds-IT system. De fatter ikke, at det kræver 3x Sundhedplatformen's udfordringer, da de andre regioner har andre fagsystemer, som der så skal integreres til.

Et nyt fælles nationalt Sundheds-IT-system, vil det tage nok syv år at udvikle, og implementere - hvorefter det skal genudbydes..

 • 6
 • 0
#9 Louise Klint

Er der nogle, der ved, hvor meget de mange forskellige integrationer til SP beløber sig til? (Anslået). Eller hvor mange, der er? Jeg har indtryk af, at der er en del, udover integrationen mellem det meget omtalte FMK/medicinmodul (Det Fælles Medicinkort) og SP.

Jeg stødte tilfældigt på en integration mellem RIS/PACS (røntgensystem med RIS, som booking og PACS, som arkiv/lager til billederne) og Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Pris: 1,1 mio. kroner. https://www.electronic-supply.dk/procurement/view/38526/integration_af_s...

 • 3
 • 0
#12 Louise Klint

Politiken afdækkede i foråret, hvordan Styregruppen bag Sundhedsplatformen ændrede i udbuddet undervejs i processen. 02.03.18: https://politiken.dk/indland/art6363682/Sygehuse-var-p%C3%A5-tvivlsom-gr...

Artiklen er abonnementsbeskyttet, men afdækker hvordan der blev ændret på særligt økonomiens andel i den samlede vurdering:

Ved udbuddets start i 2012 var der lagt et spænd ind, så økonomi kunne vægte med mellem 25 og 35 procent. I alt 5 virksomheder kvalificerede sig til første runde, hvor regionerne lod økonomien tælle med 30 procent.

Da alle tilbud var kendt og skulle evalueres blev den økonomiske andel sat ned:

Men efter at have åbnet tilbuddene fra de 3 virksomheder i finalen, blev satsen sat ned til 25 procent.

Den amerikanske koncern Epic vandt ordren sammen med det delvist Novo-ejede selskab NNIT, selv om deres tilbud var klart dyrere i samlede omkostninger end Cerner og en anden konkurrents.

Cerners danske advokat, Anders Birkelund Nielsen, mener det er ulovligt og siger:

Både dengang og nu, hvor udbudsloven er strammet, var det tilladt at have et spænd. Men problemerne opstår, når regionerne ændrer på vægtningen under evalueringen, hvor de kender tilbuddene. Det gør denne sag speciel. Hvis ordregiveren har frit spil til at ændre på vægtningen, kan man groft sagt selv vælge vinderen.

Cerner var en af tilbudsgiverne, og som sådan part i sagen. De indgav en klage til Klagenævnet for Udbud, men endte med at indgå et forlig i 2014.

Politiken forelagde klagesagen for professor Michael Steinicke fra Aarhus Universitet, der er en af landets førende eksperter i udbudsret. Han beklager, at sagen ikke blev ført til ende ved Klagenævnet for Udbud. Selv er han i tvivl om, hvem der ville have fået medhold i nævnet:

Det bærende princip ved udbud er ligebehandling. Derfor er det problematisk, når man ændrer på vægtningen, efter at tilbuddene er åbnet. Der kan sagtens ligge en overtrædelse i den konkrete sag. Men det kan ikke udelukkes, at regionerne holder sig inden for reglerne, fordi der var et økonomisk spænd til at begynde med.

Vægtningskriterierne endte på: Funktionalitet 40%, Økonomi 25%, Implementering og løbende samarbejde 24%, Teknik 11%.

^^ Ovennævnte ændring i vægtningskriterierne indgår ikke i Region Hs sammenligning af de 2 it-systemer, EPJ Syd og Sundhedsplatformen, i redegørelsen for navnligt den store prisforskel. Redegørelsen blev godkendt af Regionsrådet i sidste uge https://www.version2.dk/artikel/region-h-meningsloest-at-sammenligne-pri... https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/RR%20Beslutninger%20...

 • 5
 • 0
#14 Christian Nobel

Nu kom astronauterne helskindet hjem så en komplet failure var det ikke - det viste rent faktisk hvor godt gennemtænkt systemet var i tilfælde af nødsituationer... ...noget som intet moderne IT system håndterer særligt godt.

Det var også min første indskydelse, ind til jeg tænkte nærmere over Ditlevs "parafrasere".

For en direkte sammenligning med Apollo 13 holder selvfølgelig ikke, og i øvrigt er citatet aldrig blevet brugt i virkeligheden, men Gene Kranz brugte det som titel på en selvbiografi.

I mange fortællinger om Apollo er Margaret Hamilton desværre blevet glemt, selv om det faktisk var hendes geniale software design som var en meget medvirkende faktor til at det hele ikke gik galt.

 • 1
 • 0
#15 Anne-Marie Krogsbøll

SP har planlagt nedetid 3 timer en gang om måneden, natten til onsdag. Og derudover kan der opstå akutte situationer. Som jeg forstår svaret, har der været 3 af den slags de seneste tre måneder: https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-adminis...

Jeg kan ikke vurdere, om det er lidt eller meget. Det er sikkert ubehageligt for berørt personale og patienter - men man kan vel ikke helt undgå den slags?

 • 0
 • 0
#18 Anne-Marie Krogsbøll

Jeg vil lige understrege, at jeg er ikke er sikker på, om svaret skal forstås sådan, at der har været 3 tilfælde ud over de planlagte nedlukninger. Sådan opfatter jeg det, da jeg ellers synes, at svaret er formuleret lidt uklart. Men jeg kan misforstå det, så der faktisk kun har været planlagte nedlukninger. Så ville jeg bare forvente, at man udtrykkeligt skrev, at der kun har været de tre planlagte nedlukninger.

 • 0
 • 0
#19 John BRUN

Der var meget præcise formkrav til leverandørernes besvarelser af udbuddet. Formålet var naturligvis at skabe grundlag for en retfærdig leverandøradskillelse.

Alle bud blev gennemgået af faggrupper op imod de detaljerede behovs- og kravspecifikationer med henblik på at indgå i de overordnede tildelingskriterier for udbuddet.

Hvis man vil udtale sig om det ene systems fortræffeligheder i forhold til andre systemer, så er det nødvendigt at tage udgangspunkt i de sammenstillinger, der blev udarbejdet ved evalueringen.

Det er for nemt, at sige, at Systematics system fungerer bedre. Hvad er den vurdering baseret på? Så ville man også kunne sige, at Cambio eller Cerner var bedre end Systematic.

Men man behøver ikke, at slynge om sig med subjektive vurderinger. Når nu der foreligger meget grundige vurderinger og sammenligninger af de indkomne tilbud.

 • 1
 • 2
#22 Christian Nobel

Jeg er ikke inde i Regionernes muligheder...

Men et eller andet må du åbenbart være inde i, siden du gør din entre på Version2 med nogle endog ret så skråsikre udtalelser.

Jeg er 100% lægmand i dette spil, det ville være rart hvis du tonede rent flag.

Og så kan det godt være at ud fra en snæver udbudsteknisk betragtning at formalia måske var i orden, men man havde på ingen måde afstemt med brugerne: https://www.version2.dk/blog/aevl-sundhedsplatformen-1086166#comment-382870

Og hvad i alverden skulle det nytte at lade Digitaliseringsforstyrrelsen gennemgå dokumenterne - de kan jo ikke engang finde deres egen røv i en telefonboks.

 • 1
 • 0
#24 Anne-Marie Krogsbøll

Det er jo muligt, at vurderingerne var grundige og kriterierne præcise (lad os få dem lagt frem) - men det er jo også et spørgsmål om, hvilke kriterier, man opstillede. Var kriterierne baserede på tilpasning til danske forhold, eller var de baserede på danske forholds tilpasning til amerikanske kriterier? Hvis vurderingerne var så grundige og detaljerede, hvad er det så, der er gået galt? Ingenting?

Jeg savner - som Christian Nobel - at du træder frem med en mere præcis angivelse af din placering i processen. Hvor var/er du ansat? Hvad var din rolle? For ellers kan jeg da også finde på et passende dæknavn, og skrive en kommentar om, at jeg har insiderviden, som viser, at processen var dybt rådden...... Ikke?

 • 1
 • 0
#25 Anne-Marie Krogsbøll

Jeg må anbefale denne gode, skarpe og tankevækkende kronik af Torben Heinskou fra dagens Information: https://www.information.dk/debat/2018/09/sundhedsplatformen-naermer-paro...

"Og Sundhedsplatformen repræsenterer magt. Med ventede besparelser vil Sundhedsplatformen som en gøgeunge potentielt skubbe visse faggrupper (læs: sekretærer) ud over kanten, og vil omdefinere (læs: indskrænke) lægearbejdet i den direkte patientkontakt, henover pc’en. Der er ikke meget indflydelse, autoritet, engagement eller lægekunst tilbage, når man er vedhæng til et dysfunktionelt maskineri."

Det er det her med, hvilke kriterier det er, man har opstillet. Var de rettet mod magthungrende politikere og embedsmænd, eller mod patienter og personale på gulvet?

 • 1
 • 0
#26 Christian Nobel

Jeg sidder med en mærkelig deja-vu fornemmelse, for JohnBRUNs entre på scenen minder et tilsvarende forløb for vel omkring et års tid siden, hvor der ud af de blå kom tre-fire nye hit-and-run debattører med en række påstande som de selvfølgelig ikke ville underbygge.

Så hele miljøet omkring SP er åbenbart så bundråddent at man tror der kan laves damagekontrol ved at sende nogle professionelle trolls på banen.

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere