Region Syds vurdering af Sundhedsplatformen: ‘Dårlig’ til ‘særdeles dårlig’

4. september 2017 kl. 05:1139
Region Syds vurdering af Sundhedsplatformen: ‘Dårlig’ til ‘særdeles dårlig’
Illustration: Region Syddanmark.
Manglende driftserfaringer og ufyldestgørende beskrivelser er grunden til, at Region Syddanmark ikke vælger Sundhedsplatformen, som Region Hovedstaden og Region Sjælland benytter sig af.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Sundhedsplatformen vurderes at være for uafprøvet og ufyldestgørende til, at Region Syddanmark vil investere en milliard kroner i løsningen. Det afslører en aktindsigt, som Version2 har fået i en såkaldt prækvalificeringsrapport fra Region Syddanmark.

I rapporten gennemgås fem forskellige løsninger til elektroniske patientjournaler (EPJ), som har deltaget i en prækvalifikation i et igangværende EPJ-udbud i Region Syddanmark (EPJ Syd).

De fem bud på løsninger er blevet set nøje igennem, og tre budgivere er gået videre. Men altså ikke Sundhedsplatformen fra amerikanske Epic.

Regionen har fastlagt seks vurderingskriterier. Pointtilgivniningen til de fem leverandører i hver af de seks kriterier er anonymiseret i den udleverede rapport, men det fremgår dog, at Epics løsning i samtlige seks kriterier har opnået en vurdering svarende til mellem ‘dårlig’ og ‘særdeles dårlig’.

Manglende driftserfaringer

Generelt fremgår det af Region Syds forskellige vurderinger af Epic, at buddet har været meget mangelfuldt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sætninger som ‘ikke uddybende beskrevet’, ‘ikke konkretiseret yderligere’, ‘en meget kortfattet beskrivelse’ og lignende formuleringer fylder meget af den uddybende tekst til vurderingerne.

Det kriterium, hvor Region Syddanmark har givet Epic den mindst dårlige karakter, nemlig 'dårlig', omhandler ‘Teknisk og organisatorisk implementering af en velafprøvet EPJ/PAS-løsning med multihospitalsmiljøer med mange brugere eller elektronisk omsorgsjournal-løsning med mange brugere’.

Men her fremgår det, at der mangler erfaringer med driften af Sundhedsplatformen, hvor implementering ikke gælder. De manglende driftserfaringer kan man formode også er en del af de manglende konkretiseringer og uddybninger.

Manglende sammenligning til dansk sundhedssektor

I Epics andre løsninger i andre lande mangler regionen et bedre sammenligningsgrundlag til den danske sundhedssektor. Der er én relevant reference, men også to irrelevante og to mindre relevante - i forhold til danske forhold - løsningsbeskrivelser.

Dette, sammen med manglende dokumentation for, at løsningerne er velafprøvede, hiver den samlede vurdering af implementeringskriteriet ned på ‘dårlig’.

De manglende referencer, uddybninger og konkretiseringer finder man hele vejen i vurderingerne af de forskellige referencer, som Epic har sendt med i deres bud.

Den laveste karakter, nemlig 'særdeles dårlig', er givet til underpunktet snitflader.

I Epics reference fra Region Hovedstaden fremgår det, at leverandøren nævner »evnen til at integrere op til 40 systemer og HL7 og åbne standarder (...)«.

Men Region Syd bemærker: »Det fremgår ikke, hvad snitfladerne er brugt til, hvilket vil underbygge, at systemet bygger på åbne og standardiserede snitflader.«

Vurderingen 'meget dårlig' er givet til områderne applikationsdrift, metode og strategisk samarbejde, men integrationer og anvendelse af standarder - det er f.eks. integration til nationale databaser - lander på mellem 'meget dårlig' og 'særdeles dårlig'.

Om punktet 'strategisk samarbejde' lyder Region Syds vurdering af Epics reference fra Region Hovedstaden, at: »Der angives erfaring med vejledning i governance organisationen, men der står intet om, hvordan det strategiske samarbejde skal gennemføres efterfølgende.«

»Dele af målene i løsningen er beskrevet, men det er ikke nævnt, at der tages et medansvar for forretningsmæssige mål.«

Netop svagt funderede målbare mål i business casen for Sundhedsplatformen i Region H har tidligere været kraftigt kritiseret af fagfolk på Version2.

Hemmelige værdiangivelser

Ser man på vurderingerne af de andre budgiveres bud, ligger de bedre. Her gives flere vurderinger på ‘middel’ og ‘god’ samt de mellemliggende trin.

Eneste virksomhed, hvor det ikke er muligt at se vurderingerne, er Systematic A/S. I aktindsigten er alle vurderinger fra Region Syddanmarks side overstreget.

I et følgebrev til Version2 fra Region Syddanmark begrundes disse overstregninger med, at det »vil kunne medføre en betydelig forringelse af tilbudsgivernes fremadrettede konkurrencemæssige situation«.

Dette gælder som nævnt for samtlige værdiangivelser i rapporten - men for alle vurderinger af Systematic A/S.

Region Syddanmark prækvalificerede CGI Danmark A/S, Cambio Healthcare Systems A/S og Systematic A/S, som opfordres til at afgive et tilbud på den nye løsning.

De tre prækvalificerede leverandører forventes at aflevere et foreløbigt tilbud i oktober 2017, har Region Syd tidligere oplyst. Herefter indledes forhandling med de enkelte leverandører for yderligere at kvalificere tilbuddene, før leverandørerne afleverer et endeligt tilbud.

Region Syddanmark forventer at kunne træffe en endelig beslutning om vindende leverandør i foråret 2018. Det er regionsrådet i Syddanmark, der træffer den endelige beslutning om, hvem der skal levere EPJ Syd.

Se hele prækvalifikationsrapporten her.

39 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
38
20. februar 2018 kl. 18:30

Det er efter min mening et dybt kritisabelt tagselv bord. Igen IMHO et misforstået forsøg på at indføre 'privat erhvervsliv' virksomhedsmekanik i det offentlige.

Og lige så skadeligt. Som Nokia, hvor et salg også udløste bonus til ledelsen, der stod bare ikke noget om, hvad det skulle sælges for. Så derfor startet man med at tage nogle tåbelige beslutninger, taler selvskabet ned, så det bliver billigere at overtage. Og går der fra med en stor poses penge. At aktionæren hoppet på den i grådighed, og får overladt et lig, er vel en del af kapitalismens valgmuligheder.

Men i sundheds reformen taler vi rigtige lig ?

Kan huske da man indførte bonus for 20-30 år siden, det var så meningen man kunne holde på de gode. Da man åbenbart ikke på anden måde kunde give dem en ordenligt løn. Men det var hvis mest ment , som ned i gelederne, for dem der lavet noget specielt. Men nu er det blevet til en sammenspist, giver til sig selv i toppen.

Hvorfor skal man have bonus, selv om endeligt burde have haft en fyreseddel for ikke bare at passe sit job.

Er det IKKE pisken politikeren er så glade for at bruge, over for de fattigste og dem på samfunds bund, som ikke kan svare igen. Mens de rigeste og mest magtfulde åbenbart KUN skal have med guleroden. Hvorfor ikke prøve på at vende om på dette princip, indtil videre har det jo ikke virket med det nuværende.

37
20. februar 2018 kl. 18:20

@Enig, Jesper Frimann. Det er et lidt uheldigt signal at sende, for at sige det pænt.

Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp, kan godt se uoverensstemmelsen/det problematiske ved at give en sådan 100.000-kroners bonus til Gitte Fangel:https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoer-udskaeldt-it-system-fik-bonus-det-kan-vi-ikke-staa-paa-maal

For mig at se er det en malplaceret prioritering af midlerne, som sagerne står pt.

STATUS:

Under Sundhedsplatformens implementering har 320 lægesekretærer mistet deres job. De er blevet fyret. Pga. platformens arbejdsglidning, ”en smartere måde at arbejde på”, hvor læger og overlæger i stedet skal udføre sekretærernes arbejde. Denne arbejdsglidning har øget ventelisterne for patienterne i Region Hovedstaden og ført til et underskud på mere end 700 millioner kroner, sidste år.

Ved gevinstrealiseringsrunden i efteråret, hvor hospitalerne skulle finde områder at spare på for 102 millioner kroner – pga. ”gevinster” ved IT-systemet, vi endnu har til gode at se – var Rigshospitalet ude i overvejelser/forslag om at nedlægge afdelinger og afskaffe gravides fødselsforberedelse hos jordemoren, for at få enderne til at nå sammen.http://politiken.dk/indland/art6076429/Hospitaler-i-hovedstaden-skal-fyre-folkhttp://politiken.dk/indland/samfund/art6076524/%C2%BBDet-her-vil-g%C3%A5-ud-over-de-mest-s%C3%A5rbare%C2%ABhttps://www.version2.dk/artikel/opraab-49-klinikchefer-paa-riget-gevinstrealisering-med-sundhedsplatformen-synes-uvirkeligt

Der har, fra første færd, været problemer med medicinmodulet, FMK, og er det fortsat, hvilket har været til fare for patientsikkerheden gentagende gange. Dette slider også på personalet. Manglende overblik over kræftpakkeforløb og ventetidsgarantier, der ikke kan overholdes. Igen går det ud over patienterne.

Det er veldokumenteret, via mange artikler i dagspressen, at Sundhedsplatformen er et ineffektivt kliktyranni. Museskader ses i stigende omfang det seneste år. Det gælder hos især læger og overlæger, der har overtaget sekretærernes arbejde efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Problemet er strukturelt.https://www.version2.dk/artikel/overlaegeforening-sundhedsplatformen-fordobler-antallet-museskader-1084324Museskaderne gør nogle læger ude af stand til at udføre deres arbejde. Mange af de berørte læger er kirurger, hvis hovedbeskæftigelse er at operere patienter. Der opereres patienter for millionbeløb hver uge i Region Hovedstaden. Fingre, hænder, håndled, albuer og skuldre er vitalt afgørende i udførelsen af dette arbejde. Hvad er pointen/besparelsen ved at gøre kirurger uarbejdsdygtige?? Hvorfor investere 10 - 12 års samfundskroner på at specialuddanne en læge til kirurg, til gavn for samfundet, for dernæst at gøre fagspecialisten uarbejdsdygtig ved hjælp af store mængder ensidigt, gentagende tastearbejde? Hvorfor er det lige, at det er en god idé? "En smartere måde at arbejde på”?? Hvor findes besparelserne? For mig ligner det et umådeligt ressourcespild, som er dybt bekymrende, ikke mindst for de mennesker, det går ud over.

Så ja – jeg tror der findes medarbejdere, patienter og pårørende ude omkring på Sjælland, som ikke helt forstår Regionens prioriteringer.

36
20. februar 2018 kl. 17:37

men igen efter min mening vil det være symptom behandling. Det fundamentale grundlæggende problem er stadig, at man fra politisk side prøver at køre 'det offentlige' som om det var en privat virksomhed.

Bestemt enig, Jesper. Men indtil alle har set lyset der, så må vi jo blive ved med at pege på symptomerne... De er måske i første omgang lettere at få øje på, end det store billede - men hjælper måske med at pege på det.

35
20. februar 2018 kl. 14:46

Vi gør klogt at få sat en stopper for denne rejsetrafik til usaglige formål (som du også beskriver) - det er en form for bestikkelse, og det er i det hele taget meget svært for samfundet at få indblik i, hvad der i øvrigt indgår af bestikkelse på sådanne rejser.

Jo jo.. men igen efter min mening vil det være symptom behandling. Det fundamentale grundlæggende problem er stadig, at man fra politisk side prøver at køre 'det offentlige' som om det var en privat virksomhed.

Og det er det i bund og grund ikke i Danmark. Vi kan selvfølgelig privatisere hele sundhedssektoren. Men hvis man foreslår det, som politisk parti.. så ryger man nok under spærregrænsen.

// Jesper

34
20. februar 2018 kl. 14:41

Som det fungerer lige nu, bidrager det til et indtryk af, at bonusser mere handler om at forgylde hinanden, og for "loyalitet" gennem tyk og tyndt, selv når der ikke er gode grunde til at være loyal (såkaldte hold-kæft-bolcher).

Det tror jeg er meget godt dækket af DR dokumentar. Og derfor ikke noget specielt for direktører og lignende i Region hovedstaden.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/direktoerer-i-kommunerne-faar-penge-fratraede-og-genansaettes-straks-efter

Det er efter min mening et dybt kritisabelt tagselv bord. Igen IMHO et misforstået forsøg på at indføre 'privat erhvervsliv' virksomhedsmekanik i det offentlige.

// Jesper

33
20. februar 2018 kl. 13:07

Mht. bonusser så er det klart, at det ikke altid er den enkelte medarbejders fejl, når tingene ikke går efter planen. Men så må det jo afhænge af nogle helt konkrete bonus-mål, som man faktisk kan vurdere på individniveau. Og der kniber det jo med at få indsigt i, hvad det faktisk er, der er præsteret - hvis det er et rent knokle-kriterie, så ville det måske være mere gennemskueligt, hvis man betalte for overarbejdstimer? Eller har de fået det oven i?

Hvad med de øvrige nøglepersoner - har de også fået bonusser? Hvad med Jan Kold? Balslev? Svend Hartling?

Som det fungerer lige nu, bidrager det til et indtryk af, at bonusser mere handler om at forgylde hinanden, og for "loyalitet" gennem tyk og tyndt, selv når der ikke er gode grunde til at være loyal (såkaldte hold-kæft-bolcher).

31
20. februar 2018 kl. 13:00

Derfor har offentlige ledere ikke noget at gøre på produkt konferencer for f.eks. IT systemer til sygehuse. Det har repræsentanter for offentlige IT folk og fagfolk (læger/sygeplejersker/lægesekretærer/administrations personale), derimod. For at kunne evaluere produkterne.

Tak for svar, Jesper.

Jeg har en liste over, hvem der var af sted til sidste UGM, men orker ikke lige at finde og tjekke, hvilke grupper det var - men efter hukommelsen var det vist ikke ligefrem folk på gulvet.

Svend Hartling var af sted, Gitte Fangel var af sted, og i hvert fald en del andre topfolk. Gitte Fangel gav et oplæg om udrulning efter vandsfaldsmodellen - hvorfor skal vi give Epic en hjælpende hånd der? Jeg har forsøgt at få aktindsigt i oplægget - men selv om det er blevet holdt for sandsynligvis et meget stort antal mennesker, så er det meste blevet hemmeligstemplet. Hvor suspekt virker det ikke lige? Hvad har hun bildt de øvrige ind om, hvor fantastisk succesfuldt det har været herhjemme?

Men din vurdering, at brugerne har brug for den slags: Kunne det ikke ordnes via computerpræsentationer? Kunne man ikke for 1/1/2 -2 mill. have fået råd til rigtigt mange gode af den slags - eller rigtigt mange gode brugerkurser, som mange brugere på gulvet også havde kunnet få glæde af? Vi har jo allerede købt Epic - så hvad skal vi på deres overdådige salgskonferencer? Jeg har bedt om aktindsigt i afrapporteringen - der har ikke fundet nogen sted. Så hvad har de fået ud af det, som sundhedsvæsnet kan bruge?

Men uanset om det ikke kan gøres på den måde, jeg foreslår, så er det i mine øjne meget suspekt, at man fra Epics side kører dette eventyr/Harry potter-univers. Det virker dybt usagligt, og formålet må jo være et andet, end at holde en konference med fokus på saglighed - og i mine (psykolog)-øjne er formålet at forføre/skabe bindinger og kult omkring de deltagendes følelse af eksklusiv adgang til Epics verdensimperium, baseret på noget helt andet end saglige kvalitetskriterier - for hvorfor skulle man ellers bruge så meget krudt på at skabe i høj grad usaglige omgivelser?

Dette fjollede eventyrunivers burde i mine øjne fungere som en advarselslampe ift. Epics reelle kvaliteter - man forsøger at fjerne fokus fra reelle kvaliteter og i stedet sælge SP på SP's lyksaligheder for lederne selv (spændende rejser, internationale kontakter, at blive del af et udvalgt selskab)- ikke for brugerne på gulvet og patienterne.

Fra Politikens artikel:"Epic er en af de førende amerikanske sundhedsplatforme, der anvendes af hver 4. læge i USA«, fremgår det af notatet. Systemet anvendes af hospitalskæden Kaiser Permanente i Californien – som altid har haft en høj stjerne hos danske læger – og Epics løsning ville være »meget interessant såvel økonomisk som funktionelt«, fremgik det af notatet. Konklusionen var klar: »Epic som Sundhedsplatform vil være et kvantespring i understøttelsen af regionens klinikere«. Planen var, at Region Hovedstaden og Region Sjælland skulle gå sammen med »det helt store perspektiv, at alle sundhedsaktører på Sjælland arbejder i en og samme Sundhedsjournal«. Og ikke nok med det: »Et sådant samarbejde kunne efterfølgende udvides nationalt og eventuelt tillige inden for Skandinavien«. "

Det er tydeligt, at man ikke kun havde fokus på et godt dansk system, men på at blive del af det større internationale Epic-emperium. Men hvor klogt er det at binde det danske sundhedsvæsen op på et sådant enkelt kæmpefirma - nærmest at sammenligne med en scientologi-agtig organisation? Har vi bedt om det herhjemme? Ikke mig bekendt - der var faktisk mange, som udtrykte skepsis overfor på den måde at binde os til USA, fordi det uvægerligt samtidig ville komme til at lægge retningen i sundhedsvæsnet - uden egentlig folkelig debat (udover at være en fare for vore persondata).

"En anden deltager, overlæge og kardiolog Klaus Peder Klausen, siger, at de kun blev præsenteret for et lille hjørne af det amerikanske system. »Hvis man sammenligner det med at købe en ny bil, fik vi lov til at prøve hornet og gearskiftet uden at køre en egentlig tur. "https://politiken.dk/indland/art6343959/Regionerne-gik-efter-den-dyreste-model

Hvorfor lod administrationen og politikerne sig spise af med det? Eller var det kun brugerne på gulvet, der kun fik så lidt at se?

Ja, man gik efter et faktureringssystemet - men efter min mening gik man lige i Epics fælde: "Vi er en stor, lykkelig Epic-familie". Eventyr-universet, hvor problemer kan ordnes med et slag med tryllestaven, og man selv (lederne) kan føle sig som en del af det fine, udvalgte selskab. Lederne gik efter det, der virkede tillokkende for dem selv personligt- ikke efter, hvad de var godt for sundhedsvæsnet, og på den måde virker dette univers i praksis som bestikkelse. Det er min opfattelse.

Vi gør klogt at få sat en stopper for denne rejsetrafik til usaglige formål (som du også beskriver) - det er en form for bestikkelse, og det er i det hele taget meget svært for samfundet at få indblik i, hvad der i øvrigt indgår af bestikkelse på sådanne rejser.

30
20. februar 2018 kl. 12:26

Nu er man så begyndt at brokke sig over bonus'er:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/direktoer-udskaeldt-sundhedsplatform-fik-bonus-paa-100000-kroner

For at være fair, så er det jo ikke programdirektøren, der har valgt platformen og jeg formoder, at det heller ikke er hende, der har udstukket den overordnede tidsplan etc. etc.

Hun er blevet sat til at 'execute'. Og der er det meget svært for udenforstående at vurdere om hun har gjort et fremragende/godt/middel/dårligt job. Men hun har jo formodentlig nok knoklet r*ven ud af bukserne, som så mange andre også har.

Man kan sige at det er meget dårlig kommunikations mæssigt, at man tildeler hende en bonus. Man burde nok have lavet en genforhandling af bonus aftalen for længst, således at man ikke får sendt de her demotiverende signaler.

// Jesper

29
20. februar 2018 kl. 10:20

Er det virkeligt nødvendigt at sende næsten 60 ledende medarbejdere - med en udgift på et sted mellem 1,5 og 2 millioner af SP's i forvejen hårdt spændte budget - af sted på Harry Potter fest i Verona - i Epics regi? Hvor sandsynligt er det, at man derfra kommer hjem med ideer til andre løsninger end Epic?

Jo helt klart. Det er jo lidt et skoleeksempel på en adfærd, jeg beskriver her.

Forskellen på det offentlige og private er, at det offentlige ikke har/skal have noget salg (efter min socialliberale overbevisning) til private virksomheder.
Derfor har offentlige ledere ikke noget at gøre på produkt konferencer for f.eks. IT systemer til sygehuse. Det har repræsentanter for offentlige IT folk og fagfolk (læger/sygeplejersker/lægesekretærer/administrations personale), derimod. For at kunne evaluere produkterne.

// Jesper

28
19. februar 2018 kl. 18:13

Det er velsagtens Region H og Region Sjælland der selv har valgt EPIC løsningen. De har afholdt et udbud ligesom Region Syd gør nu, og selv valgt EPIC frem for CSC, Systematic, etc. Det har vel ikke ret meget med Finansministeriet at gøre?

Regionerne har tætte forbindelser til finansministeriet. Men ganske kort fortalt havde EPIC en god case. Som så fin ud på papiret. Der stod ikke noget om varig produktionsnedgang på det fine papir.

27
19. februar 2018 kl. 12:33

Så IMHO så er de ting du beskriver (og som jeg meget meget langt hen af vejen er enig med), jo igen noget der har rod i, at man prøver at køre det offentlige som om det var en privat forretning.

Hvis jeg ellers forstår dig ret, Jesper Frimann, så tror jeg, at jeg langt hen ad vejen er enig. For lige at teste det: Er det virkeligt nødvendigt at sende næsten 60 ledende medarbejdere - med en udgift på et sted mellem 1,5 og 2 millioner af SP's i forvejen hårdt spændte budget - af sted på Harry Potter fest i Verona - i Epics regi? Hvor sandsynligt er det, at man derfra kommer hjem med ideer til andre løsninger end Epic?

Ville man ikke i denne digitale tidsalder kunne klare rigtigt mange af de samme opgaver, som man mener at klare ved en sådan udrykning til en salgsmesse for et enkelt firma, simpelthen via computer, Skype etc? Firmaerne kan jo sende deres præsentationer digitalt, og så kan man tage kontakt med dem, som ser særligt interessante ud - så må de jo kigge forbi direktionsgangen - eller operationsgangen.

Og i mine øjne er e-sundhedsobservatoriet mere af samme slags, selv om det ikke er i et enkelt firmas regi. Disse begivenheder er en form for bestikkelse, som flytter beslutningerne fra de folkevalgte til networking etc. på luksushoteller. Beslutningstagerne kommer til at føle, at deres hjemmebane, deres bagland, er topledernes indercirkler - hvor de burde opfatte de institutioner, de repræsenterer, som deres bagland, som de skal være loyale overfor.

Men jeg giver dig ret i, at dette er en følge af, at man i stadig stigende grad tænker "privat" i det offentlige. Og hertil hører, at topfolkene dyrker "Enhver er sin egen lykkes smed", "Because i´m worth it"- filosofi, og at de i højere grad derfor ser som kerneopgaven at styrke egen karriere, netværk og økonomi, end at løse en opgave for det offentlige på en god måde.

Hvad skal man i øvrigt mene om følgende: *"Jan Kold skiftede fra regionen til NNIT i 2011. Claus Balslev godt fire år senere.

I foråret vidste Jan Kold, at hans åremålsansættelse som it-direktør i Region Hovedstaden ville udløbe om efteråret, og han gik i gang med at lede efter et nyt job. Han fortæller, at han fik en række henvendelser, men valgte selv at henvende sig til NNIT, som han kendte fra et tæt samarbejde med både Københavns Amt og regionen. »Det ender med, at jeg bliver ansat i NNIT til at etablere en forretning på sundhedsområdet«, siger Jan Kold."*

Er det en søforklaring? Hvorfor var det uden videre sikkert, at han ikke ville få sin ansættelse forlænget? Og viser den sidste sætning ikke netop, at NNIT satsede på at kunne bruge Kolds insiderkendskab og kontakter i sundhedsvæsnet - altså at de havde en fordel via disse?

Mon de to NNIT-folk fik aftrædelsesgodtgørelse?

26
19. februar 2018 kl. 12:01

Jeg ved ikke, om jeg ikke helt forstår, hvad du mener, Jesper Frimann. I mine øjne handler Politikens fokus om mulige interessekonflikter og inhabilitet i forbindelse med udbudsprocessen.
....
Det er i mine øjne en usund kultur, at disse topfolk sejler rundt fra den ene til den anden af disse salgsmesser for industrien, eller deltager i spændende UGM's - beregnet til at skabe en loyal tilhængerskare . Der bliver opdyrket alt for mange kontakter de steder, som risikerer i det skjulte at blive til inhabilitet - hvis ikke direkte korruption.

Jo, men igen så grunden til at de ting du peger på eksisterer jo netop, at man igen bruger privat virksomheds logik, metoder og teori der ikke passer på 'offentlig service og administration'.

Ja, seriøse og kompetente erhvervsledere fra det private erhvervsliv tager på Leverandør/produkt konferencer m.m. Men det er næsten altid med det mål, at man skal netværke, skabe relationer og vise flaget. Alt sammen noget der har tilformål at lukke et salg, øge salget eller åbne nye salgsmuligheder. Det er yderst sjældent at jeg har oplevet at kompetente erhvervsledere fra det private erhvervsliv, tager ud for at se/evaluere 'teknikken/produkterne'. Det lader kompetente ledere, deres egne kompetente eksperter om, og beder dem skrive en rapport/lave en fremlæggelse etc. etc.

Forskellen på det offentlige og private er, at det offentlige ikke har/skal have noget salg (efter min socialliberale overbevisning) til private virksomheder. Derfor har offentlige ledere ikke noget at gøre på produkt konferencer for f.eks. IT systemer til sygehuse. Det har repræsentanter for offentlige IT folk og fagfolk (læger/sygeplejersker/lægesekretærer/administrations personale), derimod. For at kunne evaluere produkterne.

At de så tager afsted anyway, skyldes jo nok, at man mange steder i det offentlige stadig har den her 'Chefen tager beslutningen baseret på chefens meninger' kultur.

Og så er det jo netop, at du får en giftig cocktail. En cocktail hvor du har offentlige ledere, med de regler der gælder for offentlige ansatte, i en situation, hvor de private salgsmaskiner godt ved, at når det kommer til det offentlige, så gælder det om at overbevise beslutningstagerne med 'vin og bøffer' ikke at overbevise beslutningstagernes eksperter med faglige argumenter.

Det er jo også derfor, at vi f.eks. i sager som Atea sagen, har offentlige ledere, der ikke forstår at de er tiltalt for de har jo bare gjort, som man gør i det private.

Og grunden til, at man står og hælder milliarder i en privat amerikansk sundhedsplatform, er jo fordi man solgte den oprindelige KommuneData udviklede platform OPUS fra. En platform der var udviklet af det offentlige og skræddersyet til det danske sundheds system. En platform der gjorde, at Danmark var nogle af dem der var længst fremme med sundhedsIT for 20 år siden. Og grunden til at man måtte skille sig af med de offentlige IT selskaber.. var jo bla. netop fordi man gik ud og konkurrerede med de private aktører. Noget jeg mener man ikke skulle have gjort.

Så IMHO så er de ting du beskriver (og som jeg meget meget langt hen af vejen er enig med), jo igen noget der har rod i, at man prøver at køre det offentlige som om det var en privat forretning.

Derfor mener jeg at det er der man skal sætte ind. Det er simpelt hen for stor en opgave at prøve at rette alle 'symptomerne/følge problemerne'.

// Jesper

25
18. februar 2018 kl. 17:48

Tak for svar, Lars Skovlund.

Ja - men var det i tilstrækkelig grad vægtet fra start i udbudsmaterialet, så de øvrige firmaer også fik en chance for at gøre sig gældende på det område? Var der ingen af de øvrige firmaer, som - med tilpasninger - ville have kunnet levere noget, som faktisk passede bedre til det danske sundhedsvæsen end Epic gør?

24
18. februar 2018 kl. 17:41

Du har helt ret i, at man havde for stor fokus på fakturering i stedet for funktion i dagligdagen for brugerne - men var det et fokus, man havde fra start - eller var det et fokus, som dukkede op, fordi man forelskede sig i Epic og løftet om alle de mange spændende rejser og internationale kontakter og topposter, som følger med Epic?

Det hænger i al fald fint sammen med det, der tidligere foregik på universiteterne dengang da Helge Sander (V) var minister. "Fra forskning til faktura". Det mødte også stærk modstand fra hele universitetsmiljøet, men blev tvunget ned over hovedet på os af en stålsat minister.

23
18. februar 2018 kl. 17:31

Jeg ved ikke, om jeg ikke helt forstår, hvad du mener, Jesper Frimann. I mine øjne handler Politikens fokus om mulige interessekonflikter og inhabilitet i forbindelse med udbudsprocessen. Og som jeg læser dagens anden artikel i Politiken (kræver abonnement), så kommer den også netop ind på de psykologiske mekanismer, som jeg tidligere har forsøgt at pege på - betydningen af Epics politik med at arbejde på at skabe en "kult" - at få folk til at føle sig udvalgte, bl.a. gennem det eventyrunivers, som Epics hovedkvarter er bygget op som:

"Det er svært blive andet end overvældet af Epics intergalaktiske hovedkvarter. På en liste over de 10 fedeste steder at arbejde i USA kommer it-koncernen ind på førstepladsen foran Facebook og Google. Epic holder til på Mælkevejen – Milky Way – i den lille vindblæste forstadsby Verona i staten Wisconsin, hvor næsten 10.000 ansatte arbejder på softwarefabrikken inden for hospitalsvæsen. Det er her, at historien om Sundhedsplatformen begynder – det danske it-projekt, der skulle sikre 2,5 millioner borgere bedre behandling og lette arbejdet for 44.000 ansatte i Region Hovedstaden og Sjælland. Men som nu i stedet har bragt mange læger på randen af nervøst sammenbrud. Epics campusbyggeri ligner en blanding af en forlystelsespark og fantasiverden med gynger og rutsjebaner, eget Harry Potter-univers og et Deep Space-auditorium med plads til 11.000 tilhørere. Grundlæggeren Judith Faulkner ynder at optræde for sine mange kunder og medarbejdere iført kostume. »Gør godt. Hav det sjovt. Tjen penge«, lyder den 74-årige milliardærs motto. Siden 1979 har den kvindelige pendant til Bill Gates bygget Epic op fra grunden og skabt et erhvervseventyr ved at sætte strøm til elektroniske patientjournaler på store hospitaler i USA. En episk fortælling, som kender man dem fra de græske værker 'Iliaden' og 'Odysseen', skriver koncernen på sin hjemmeside. Deraf navnet – Epic. Det var den fortælling, som en delegation af embedsmænd fra de to sjællandske regioner fik, da den sidst i 2011 rejste til Verona for at undersøge, om Epic kunne tilbyde fremtidens it-system til hospitalerne i Hovedstaden og på Sjælland."https://politiken.dk/indland/art6343959/Regionerne-gik-efter-den-dyreste-model

Denne "fortælling" om at være særlig, udvalgt, med i inderkredsen, dyrkes så yderligere år for år i UGM - og det kan vel ikke blive mere åbenlyst end ved ligefrem at skabe et Harry Potter Univers - for de særligt indviede. Der er noget forførende, pyramidespilsagtigt over det.

"11 dage senere tog den nye vicedirektør i NNIT til den store årlige konference – E-sundhedsobservatoriet – for folk, der arbejder med sundheds-it, på Hotel Nyborg Strand. Her var leverandører, embedsmænd og sygehuspersonale samlet, og på det tidspunkt vidste alle i branchen, at Region Hovedstaden forberedte et stort udbud inden for et år eller to. Epic havde på linje med 20 andre firmaer en udstilling, hvor de præsenterede deres produkter, og Jan Kold opsøgte folkene fra Epics salgsafdeling."

Det er i mine øjne en usund kultur, at disse topfolk sejler rundt fra den ene til den anden af disse salgsmesser for industrien, eller deltager i spændende UGM's - beregnet til at skabe en loyal tilhængerskare . Der bliver opdyrket alt for mange kontakter de steder, som risikerer i det skjulte at blive til inhabilitet - hvis ikke direkte korruption.

Regionsrådsmedlemmerne var også på studietur til Epics hovedkvarter - og også de blev forført. Det er svært at stå imod, når man kommer fra et lille land og smigres med løftet om at kunne blive del af noget så overvældende.

Jeg tror, at udover grådighed og/eller vennetjenester, så er der rigtigt meget psykologi i denne proces. Disse topfolk blev forført af/forelskede i Epic, fordi det fik dem til at føle sig udvalgte, med i den internationale inderkreds på sundhedsområdet, magtfulde. Og hvis historien holder det, der antydes om fiflen med udbudbudsprocessen, så brugte de i det skjulte deres magt til at få deres vilje - at blive en del af Epics lokkende univers, og alle de karrieredøre, det sandsynligvis åbner - hvis man altså er loyal, og kuppet i øvrigt lykkes.

Du har helt ret i, at man havde for stor fokus på fakturering i stedet for funktion i dagligdagen for brugerne - men var det et fokus, man havde fra start - eller var det et fokus, som dukkede op, fordi man forelskede sig i Epic og løftet om alle de mange spændende rejser og internationale kontakter og topposter, som følger med Epic?

22
18. februar 2018 kl. 16:17

Ja, der begynder at tegne sig nogle mulige naturlige - og forventede - forklaringer på, at det er gået så galt.

Jeg mener nu stadig, at det primære problem, er at man har det her fakturerings fokus i sundhedssektoren, og 'grønthøsteren'. Igen tiltag der ingen værdi giver os borgerne.

Artiklen i politikken underbygger jo netop min påstand, at man ville have EPIC fordi det gav en højere fakturerings grad på de hospitaler, hvor man brugte dette. Dette giver kun mening når man ser det offentlige sundhedsvæsen som en forretning, hvor det at fakturerer er et mål i sig selv.

Problemet er bare, at det offentlige sundhedsvæsen rent forretnings mæssigt er og bliver et 'cost center'. For os borgerne drejer det sig ikke om at fakturere os selv så meget som muligt. Der drejer det sig om at Få så meget som mulig sundhed for de midler vi har prioriteret at sætte af.

Det er to meget meget forskellige ting.

// Jesper

21
18. februar 2018 kl. 07:47

Ja, der begynder at tegne sig nogle mulige naturlige - og forventede - forklaringer på, at det er gået så galt.

Hvad med de øvrige topfolk i Sundhedsplatformen? Har de virkeligt intet vidst om dette? Kan de to-tre nævnte personer virkeligt på egen hånd lave så megen ravage (altså forudsat, at de faktisk er skyldige i at fifle med processen).

Og disse mulige naturlige forklaringer ser ud til at gå igen andre steder:https://www.dr.dk/nyheder/indland/politikere-godkendte-byggeri-uden-kende-til-underskud

Gemmer der sig lignende historier bag Niels Bohr-bygningens uforståelige problemer? Skat? Dong? Osv?

Hvis historien viser sig at være, som det lige nu kunne se ud, så understreger det også problemet med inhabilitet andre steder - eks. læger og embedsfolk, der har for tætte forbindelser til medicinalindustrien - og som samtidig agerer rådgivere på forskellige poster, f. eks. for ministre, når der skal prioriteres indsatser i sundhedsvæsnet: Hospitalshygiejne eller genomcenter? SSRI eller samtaleterapi? Osv.

Vore topembedsmænd tilbringer en stor (for stor, efter min mening) del af deres tid på kongresser og konferencer i selskab med topfolk fra de brancher, de skal kontrollere og forhandle med. Ofte i spændende og luksuriøse omgivelser. Der får man gode venner (det er jo netop meningen, når det er industrien, der åbenlyst eller skjult står som arrangører, som Epics User Group Meeting) - og ens loyalitetskompas flytter sig måske ganske gradvist.

Noget tyder på, at topembedsmænd lykkes med at tiltage sig for meget magt til at løbe om hjørner med politikerne. Hvis de i virkeligheden bliver pressede af nogle magtfulde politikere, så må de til at råbe op om det - ellers må de selv hænge på ansvaret. Det kan i hvert fald ikke blive ved at gå, at "nogen" i toppen af vores samfund udnytter deres positioner til egen fordel - på bekostning af befolkningens liv og helbred. For det er jo det, der er tale om!

20
18. februar 2018 kl. 06:29

"It-selskabet Cerner mente, at Epic og NNIT havde en »uberettiget konkurrencefordel«.

Konkret blev der klaget over to forhold: at regionerne havde lagt for lidt vægt på pris, og at Region Hovedstadens øverste it-direktør indtil 2011, Jan Kold, nu arbejdede for NNIT.

Ifølge klagen havde Kold haft en særlig adgang til sin tidligere kollega, Claus Balslev, der var regionernes programchef for Sundhedsplatformen. Det fremgik blandt andet af en korrespondance mellem de to under udbudsprocessen:

»Og så den mere uofficielle mail ... Kæmpe tillykke – det er noget af en milepæl du hev i land der – det er godt gået!«, skrev Balslev til sin forhenværende chef i regionen."

https://politiken.dk/indland/art6345151/Anklager-om-aftalt-spil-i-udvælgelsen-af-leverandør-til-Sundhedsplatformen

18
6. september 2017 kl. 13:36

Kaiser Permanente er service mæssigt et af verdens højest rangeret hospitaler og et af de største i verden og de køre Epic.

Hvor meget drift erfaring er det lige man vil have?

17
6. september 2017 kl. 12:45

"/...Det rystende er det magtmisbrug som DJØF-laget udøver.../"

Og mange af "gebrækkelighederne" synes at komme herfra. Hvis man nu startede med at reducere i dette "lag", kan der hentes en del. I DJØF's lønstatistik er der en gennemsnitlig anciennitets forhøjelse ca. 2% pr år.

Man kunne så starte med at fyre djøffere - med en given anciennitet og lade de folk med en 2 års lavere ditto overtage arbejdet. Dette vil åbne op for ansættelse af nyuddannede til oplæring.

16
5. september 2017 kl. 09:25

Han skiftede fra Region H. til NNIT i efteråret 2011, to år før Epic og NNIT vandt kontrakten om Sundhedsplatformen.</p>
<p>Vi graver meget gerne i store offentlige it-projekter, herunder Sundhedsplatformen, men min vurdering er, at der ikke er grundlag for at vi kigger mere på Jan Kolds karriereforhold i forhold til Sundhedsplatformen - i hvert fald ikke i den her kontekst.

Meget Enig. Arbejdet med at udforme udbuddet gik officielt også først i gang efter at Jan Kold skiftede. Men den var nok ikke gået i det private erhvervsliv, der ville der have været en konkurrence klausul, der ville have sat ham på 'sidelinjen i et stykke tid' før han kunne have skiftet. Når det så er sagt, så er de ledelsesmæssige kugler, argumenter m.m. helt klart støbt mens Jan Kold var CIO i Amtet/regionen. Og NNIT var på det tidspunkt regionens hoved IT leverandør af services. Så der er ingen tvivl om at hans 'insider viden' og kontakter vil have givet hans nye firma en stor fordel. Så IMHO smart spillet af NNIT, som en af mine gamle kollegaer (sælger) sagde engang, de bedste udbud er dem, man selv er med til at støbe kuglerne til eller endda skrive udbuddet.

Men man kan måske spørge sig selv som borger i både regionen og Danmark om det er gavnligt for os, at man ikke har en 'konkurrence klausul', for topfolk i det offentlige så de ikke lige kan gå til en leverandør med deres viden. Og det er så absolut ikke for at være efter Jan Kold eller NNIT, for de gør det alle 'de store' leverandører.

// Jesper

14
4. september 2017 kl. 18:29

""Det rystende er at Finansministeriet fik sundhedsplatformen gennemtvunget"

  • Det er velsagtens Region H og Region Sjælland der selv har valgt EPIC løsningen. De har afholdt et udbud ligesom Region Syd gør nu, og selv valgt EPIC frem for CSC, Systematic, etc. Det har vel ikke ret meget med Finansministeriet at gøre? At Region Syd kommer frem til et signifikant andet resultat end H og Sjælland er dog påfaldende."

En kilde der arbejder indenfor i platformen fortalte at når Finansministeriet har en god "case" - efter deres mening - er det yderst sandsynligt at det er denne der bliver valgt. Og det skulle så være det der er sket specifikt i denne sag.

Hvilket lyder sandsynligt i mine ører, det er nu engang dem der sidder på pengekassen der bestemmer.

12
4. september 2017 kl. 17:53

"Aarhus har generelt en fantastisk arrogant holdning til, hvad de mener, de kan klare og gøre" siger Vibeke Storm Rasmussen i Politikens kulegravende artikel om Sundhedsplatformen (3/9). Hun var som regionsrådsformand med til at vælge Epic/NNIT som leverandør og er tilsyneladende allerede på vej ud på overdrevet til sit forsvar.

Fornylig blev Systematic ellers fravalgt af Aarhus på hjemmebanen som leverandør af kommunens læringsplatform til alle folkeskolerne - til fordel for KMD (et valg på prisen: KMD skyndte sig efter tildelingen at opkøbe en konkurrent for at kunne levere et bedre produkt).

11
Redaktionschef -
4. september 2017 kl. 17:30
Redaktionschef

Jan Kold har været hos NNIT i over seks år, jf. hans LinkedIn-profil https://www.linkedin.com/in/jankold/?ppe=1

Han skiftede fra Region H. til NNIT i efteråret 2011, to år før Epic og NNIT vandt kontrakten om Sundhedsplatformen.

Vi graver meget gerne i store offentlige it-projekter, herunder Sundhedsplatformen, men min vurdering er, at der ikke er grundlag for at vi kigger mere på Jan Kolds karriereforhold i forhold til Sundhedsplatformen - i hvert fald ikke i den her kontekst.

Vh Henning Mølsted, redaktør

10
4. september 2017 kl. 17:13

Det har været lidt svært at stykke sammen, men uden at have konkrete skriftlige kilder, og jeg vedkender at det på rygtebasis, ser det ud til at direktøren for Koncern IT, som er forløberen for CIMT, hedder Jan Kold. Da det bliver officielt at CIMT skal dannes meddeler han at han ikke fortsætter som direktør dér, men i stedet smutter til NNIT, som er EPICS danske partner. Lidt påfaldende, men ingen sikker rygende pistol, men det giver da i hvert fald ret gode muligheder for EPIC/NNIT for at byde ind, da de første kravsspedifikationer og ønsker til et nyt system kommer på bordet. Jan Kold - og angiveligt en del af hans medarbejdere - ved jo nok lige præcis hvad der efterspørges.

9
4. september 2017 kl. 16:55

Kold og Carecom er vist bare mig der ikke kan læse. Beklager.

7
4. september 2017 kl. 13:13

I forbindelse med udbud af Sundhedplatform i Region H skiftede Jan Kold ansættelse fra Region Hovedstaden til NNIT (2). Spørgsmålet har altid været om det har givet ekstra fordele i forhold til udbudet. Jan Kold går nu igen hos Carecom (3).

  1. https://www.computerworld.dk/art/112531/to-vindere-fundet-i-kaempe-udbud-hos-region
  2. https://www.version2.dk/artikel/nnit-poppede-champagnepropperne-ekstremt-glad-men-ogsaa-ydmyg-54878
  3. http://www.mynewsdesk.com/dk/nnit/pressreleases/region-hovedstaden-og-region-sjaelland-vaelger-healthterm-terminologi-loesning-til-sundhedsplatformen-1135922
6
4. september 2017 kl. 13:12

Nu er det jo ikke Region Syd, men deres advokatfirma, som har skrevet konsklusionerne.

5
4. september 2017 kl. 12:57

"Eneste virksomhed, hvor det ikke er muligt at se vurderingerne, er Systematic A/S. I aktindsigten er alle vurderinger fra Region Syddanmarks side overstreget." = Vores vurdering af nuværende leverandør kommer ikke andre ved (i modsætning til de andre tilbudsgivere)

Hvor i Danmark bruger man i øvrigt Cerners systemer for tiden?

4
4. september 2017 kl. 10:39

Det rystende er at Finansministeriet fik sundhedsplatformen gennemtvunget

Det er velsagtens Region H og Region Sjælland der selv har valgt EPIC løsningen. De har afholdt et udbud ligesom Region Syd gør nu, og selv valgt EPIC frem for CSC, Systematic, etc. Det har vel ikke ret meget med Finansministeriet at gøre? At Region Syd kommer frem til et signifikant andet resultat end H og Sjælland er dog påfaldende.

3
4. september 2017 kl. 10:27

Det rystende er det magtmisbrug som DJØF-laget udøver.

Jeg er enig med dig i at det ser ud til at vi har fået opbygget et administrativt lag i vores (nødvendige) bureaukrati, som er så verdensfjernt og afkoblet fra “almindelige” menneskers hverdag, at udførelsen af deres arbejde grænser til kynisme og ligegyldighed for det enkelte menneske. Og cocktailen med mediehungrende levebrødspolitikere, og politiske strategier der bliver formuleret på 140 karakterer forstærker bare problematikken 10-fold.

Jeg tror ikke at den enkelte bureaukrat er en decideret dårlig person. Vi har tilgengæld brug for en helt anden opbygning af de administrative lag. Man kunne f.eks. flytte alle styrelserne uden for regeringens kontrol, og kræve at bureaukraterne tjente landet (folketinget) - og altså ikke kun ministerierne. Det ville blandt andet betyde at de professionelle (altså dem som vitterligt ved noget) kunne fremstille en sag fri for politisk bestillingsarbejde,

  • man kunne ovenikøbet kræve det!
2
4. september 2017 kl. 07:48

Det rystende er at Finansministeriet fik sundhedsplatformen gennemtvunget IMOD alle klinikeres/fagfolks vurderinger OG bagefter nok så frejdigt påstod at "klinikerne var blevet hørt". Klinikerne følte sig fuldstændig til grin.

Det rystende er at S indførte heldagsskolen imod næsten alle fagfolk og imod fagforeningen. Deres løgn om at der ikke fandtes en hvidbog.

Det rystende er det magtmisbrug som DJØF-laget udøver. Det rystende er det store antal forskere/administratorer der hæver en løn langt over sygeplejeskernes for IKKE at høre hvad man siger til dem.

1
4. september 2017 kl. 06:56

..., for man må vel endda formode, at EPIC har gjort sig ekstra umage - den megen ballade omkring Sundhedssplatformen taget i betragtning.

" I Epics andre løsninger i andre lande, mangler regionen et bedre sammenligningsgrundlag til den danske sundhedssektor."

Var det ikke netop noget af det, som mange advarede om inden beslutningen om at vælge EPIC? At den danske sundhedssektor er bygget op på en anden måde end den amerikanske og mange andre landes, og at det risikerede at blive et problem, hvor man måtte "hugge en hæl og klippe en tå" for at tilpasse det danske sundhedsvæsen til det amerikanske - i stedet for omvendt? (var der ikke endda røster, der mistænkte, at det netop var noget, man i visse kredse stilede efter?).

Nu har andre regioner heldigvis sat foden ned, så den risiko er vel blevet lidt mindre.