Udgift til 'sunsetting' og it-infrastruktur æder it-besparelse med Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen skulle have leveret en besparelse på it-driften, men besparelsen er i 2018 afløst af en fire gange så stor ekstraudgift.

Det går ikke som forventet med at skabe en billigere it-drift med Sundhedsplatformen. Uplanlagte udgifter til dobbelt drift af både gamle og nye it-systemer samt investeringer i it-infrastruktur får i 2018 den forventede besparelse på til at smuldre mellem fingrene.

I alt er der tale om en ekstraudgift på 45 mio. kroner, hvor it-driften skulle have præsteret en besparelse på op til 11,6 mio. kroner.

De nye udgifter varsles i en dagsorden til det såkaldte IT- og afbureaukratiseringsudvalg i Region H, som holder møde i dag, tirsdag.

»Det er blevet klart, at det ikke allerede i 2018 er muligt at realisere den fulde bruttobesparelse,« skriver Region H.

It-gevinster udgør kun en lille del af det samlede besparelsespotentiale på 10,5 mia. kroner, som Sundhedsportalen i bedste fald ifølge en business case kan levere frem til 2029.

Men det er første gang, at der er kommet tal frem om, hvordan det går med at realisere de forventede økonomiske gevinster med det nye store it-system til i alt 2,1 mia. kroner i Region Hovedstaden.

Netop gevinstrealiseringen har tidligere været kritiseret i Version2 af sundhedsøkonom Jes Søgaard for at være meget usikker. Han mente, at besparelserne bygger på antagelser om ændringer i dagligdagen på hospitalerne - og altså uden dokumentation.

Læs også: Sundhedsøkonom: Intet bevis for påstået milliardbesparelse med Sundhedsplatformen

Ekstrainvestering skyldes krav fra leverandør

Reinvesteringer i infrastrukturen, som skønnes at udgøre 24 mio. kr., skyldes krav fra den amerikanske leverandør af Sundhedsplatformen, Epic.

It-infrastruktur i Region H omfatter bl.a. datacentre, netværk, serverdrift, storage, backup, middleware og integration.

Efterlevelse af kravene fra Epic omkring vedligeholdelse og opgraderinger skal bl.a. bidrage til at fastholde kvalitetsløftet i oppetiden og svartiderne i Sundhedsplatformen for medarbejderne, lyder det i dokumenterne fra Region.

Men det er ikke kun uplanlagte investering i it-infrastruktur, der kommer frem i lyset.

Dobbelt it-drift er opstået, fordi de gamle it-systemer i Region H ikke kan udfases så hurtigt som planlagt af hensyn til bl.a. dokumentation i klagesager.

Den centrale it-afdeling i Region H er dog i gang med en såkaldt 'sunsetting', dvs. udfasning, af de gamle systemer, som omfatter Grønt Patientadministrationssystem, Opus journalsystem, KISO sygeplejedokumentation, EPM medicineringssystem og Orbit operationsplanlægningssystem.

Der er stadig ingen tvivl om, at når disse systemer afvikles, vil man spare licenser og lønkroner til at drive dem. Men det går altså bare ikke så stærkt som planlagt.

Oplægget til politikerne anbefaler også, at der der i 2018 afsættes 10 mio. kr. til at indkøbe ekspertbistand vedr. justering og optimering af Sundhedsplatformen

Der er områder, hvor regionen ikke selv har ekspertise eller ikke kan rekruttere den nødvendige ekspertise og specialviden, lyder det.

Endelig er der ekstraudgifter til husleje og til undervisning på 17 mio. kroner.

Fremtiden tegner usikker for it-driften

I forhold til årene efter 2018, oplyser administrationen, at der endnu er en række uafklarede forhold omkring den løbende vedligeholdelse, herunder hvad det koster at leve op til Epic’s fremtidige krav til driftsmiljø og infrastruktur i forbindelse med fremtidige opgraderinger.

Region H forventer, at der også i årene fremover bliver behov for penge til vedlighold af it-infrastrukturen, uden at der dog er fastlagt et beløb på dette. Men hvor meget det løber op i, er endnu uafklaret.

Regionen perspektiverer de nye omkostninger med, at hvis man ikke var gået på Sundhedsplatformen ville regionen 'med al sandsynlighed have oplevet en teknologiudvikling og behov for modernisering af den eksisterende EPJ systemportefølje, som ville have givet regionen tilsvarende udgifter.'

Regionen har i dag en fælleskasse på 80 mio. kroner til blandede udgifter i forbindelse med Sundhedsplatformen. Administrationen anbefaler at denne pulje videreføres i 2018 'til at kunne håndtere den forlængede periode med dobbelt drift, reinvesteringer i infrastruktur m.v.'

Region H fastslår også, at når Sundhedsplatformen er i fuld drift, vil man kunne opnå en nettobesparelse på løbende licensbetaling, hvad angår de allerstørste it-systemer på godt 100 mio. kroner.

Men den besparelse vil dog blive modsvaret af betaling til amerikanske Epic.

Sagen forelægges forretningsudvalget i Region H den 6. juni 2017 og regionsrådet den 13. juni 2017

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (13)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Anne-Marie Krogsbøll

"Reinvesteringer i infrastrukturen, som skønnes at udgøre 24 mio. kr., skyldes krav fra den amerikanske leverandør af Sundhedsplatformen, Epic."

"I forhold til årene efter 2018, oplyser administrationen, at der endnu er en række uafklarede forhold omkring den løbende vedligeholdelse, herunder hvad det koster at leve op til Epic’s fremtidige krav til driftsmiljø og infrastruktur i forbindelse med fremtidige opgraderinger."

Lyder det ikke som noget, der burde have været muligt nogenlunde at indregne i budgettet fra start?

Hvorfor er det ikke med i business casen - som jo i forvejen har konkluderet projektet som "høj-risiko investering"?

 • 13
 • 1
Mogens Lysemose

Hvorfor kommer det uventet at IT-infrastrukturen skal leve op til systemets krav - og at der er krav til hvor længe man skal kunne tilgå data i det gamle system?
F.eks. i den farmaceutiske branche er der forskellige krav til hvor længe data i det gamle system skal kunne tilgås, nogen i 3 år, nogen i 10 år osv.

Kommer den slags virkelig som overraskelser i et milliard-projekt?

 • 8
 • 0
Mogens Lysemose

Jeg kunne ikke lige finde de danske krav til sundhedsoplysninger
I UK kan de detaljerede retentionstider læses her:
https://digital.nhs.uk/codes-of-practice-handling-information
Eks: "30 Years or 8 years after the patient has died"

Af artiklen får man indtryk af at man helt har glemt at tænke på det. Det er forhåbentlig ikke rigtigt?

 • 4
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

"Region H fastslår også, at når Sundhedsplatformen er i fuld drift, vil man kunne opnå en nettobesparelse på løbende licensbetaling, hvad angår de allerstørste it-systemer på godt 100 mio. kroner.
Men den besparelse vil dog blive modsvaret af betaling til amerikanske Epic."

Skal det forstås sådan, at man har aflyst egentlige økonomiske besparelser ved SP - selv når det er fuldt indfaset?

 • 1
 • 0
Henning Mølsted Editor

De her tal omhandler kun besparelse på it-driften, dvs. licenser, infrastruktur mv.

Og udgør - som det fremgår af artiklen - kun en lille del af det samlede besparelsespotentiale.

Den største del skal hentes i klinikken ved mere effektive arbejdsgange blandt læger og sygeplejersker. Den del er der dog ikke kommet tal på endnu.

Men Version2 holder øje med det ;)

Vh Henning, redaktør

 • 11
 • 0
Jesper Frimann

Tak for uddybning, Jesper. Hvad mon så er DJØF-indpakningen for, at man er kommet til at planlægge dette forkert? For det lyder jo til at være noget, der ligefrem er regler om?

Tja.

Grundet faktorer der ikke kunne forudses på planlægnings tidspunktet, grunde der bla. skyldes manglede medarbejdereffektivitet, er der opstået et behov for positivt cashflow fra Regionen til enkelte leverandører.

// Jesper

 • 5
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Tak, Jesper - så lyder det straks meget pænere :-) Den med "manglende medarbejdereffektivitet" ville jeg ikke have gennemskuet. Den lyder anvendelig i rigtigt mange sammenhænge...

Lad os håbe, at Henning Mølsted kan komme det lidt nærmere, for det lyder da som en "svipser" af rang.

 • 2
 • 0
Louise Klint

Det er vigtigt, tak.

Jeg tænker på om der i ovenstående er indregnet de 250 ‐ 300 specialister, der skal til for at holde Sundhedsplatformen kørende?

https://www.version2.dk/artikel/laege-blogger-sundhedsplatformen-ligner-...

Hvis jeg ikke husker galt, skulle det være dobbelt så meget personale, som CIMT (IT‐afdelingen i Region H) hidtil har beskæftiget i drift og vedligehold af de mange gamle systemer. Altså en varig, øget kapacitetsudgift.

Venligst L

 • 5
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere