Regeringen hastebehandler overvågning af børnefamilier

Illustration: Flemming Leitorp
Selvom regeringen selv sagde, at det var nødvendigt at evaluere forskellige idéer og forsøg, så bliver muligheden for registersamkørsel for myndighederne alligevel implementeret til 25. maj - uden der er foretaget en officiel evaluering.

Gladsaxes Kommunes idé om at samkøre en række registre for at kunne danne sig et klarere billede af sine borgere, når ikke at blive evalueret, før den skal tillades i hele landet.

Det sker til trods for, at indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) kort før nytår sagde, at man først skulle blive klogere - og derefter tage stilling til, om det skulle spredes ud i resten af landet, skriver Politiken.

Læs også: Socialminister: Ghettoplan handler ikke om masseovervågning

Gladsaxe Kommunes forslag om et pointsystem, der bl.a. handler om, hvis børn bliver væk fra tandlægen, sundhedsplejersken eller om forældrene har psykiske diagnoser, er dog mere en inspiration end noget, der i praksis skal spredes til hele landet, forklarer børne- og socialminister Mai Mercado (K) til Politiken:

»Jeg har ingen intentioner om at indføre en overvågning og et pointsystem af samtlige børnefamilier i det her land. Men der er noget interessant i den ansøgning fra Gladsaxe, hvor man har et ønske om tidligere at opspore udsatte børn. Det er ikke et ønske om at trække nye oplysninger om borgerne, men at dele alle dem, man allerede ligger inde med, så jeg er lidt ærgerlig over, at det bliver en overvågningsdiskussion.«

Læs også: Sådan vil regeringen lade myndigheder analysere borgerdata i smug

Muligheden for at registersammenkøre er den kontroversielle paragraf 5, stk. 3 i den danske implementering af databestykkelsesforordningen - dataloven, som Version2 har dækket.

Den vil give ministre mulighed for at udstede bekendtgørelser om datadeling, men Mai Mercado lover, at hun vil invitere Folketingets partier til en samtale, før hun udsteder bekendtgørelser på sit område.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (20)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Bjarne Nielsen

Mai Mercado citeres for flg. :

Det er ikke et ønske om at trække nye oplysninger om borgerne, men at dele alle dem, man allerede ligger inde med, så jeg er lidt ærgerlig over, at det bliver en overvågningsdiskussion

Når vi påpeger over-ivrig indsamling af oplysninger om os, så plejer modargumentet at være, at det først er overvågning, når nogen kigger på det indsamlede.

Nu mener Mai Mercado, at det ikke er overvågning, hvis det er oplysninger, som allerede er indsamlet til andet formål.

Begge dele virker som dårlige undskyldninger, men kunne I ikke i det mindste vise os den respekt, at vælge en definition i stedet for at vælge dem til lejligheden?

 • 31
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

http://www.denoffentlige.dk/samkoersel-af-registre-er-et-upraecist-opspo...

Hvordan kan man undgå, at det kommer til at indbefatte alle? Hvis man på forhånd ved, hvilke grupper man vil rette det til, så har man jo allerede opsporet dem, og kan uden videre tilbyde disse grupper særlig støtte? Men kommunerne er oftest langt fra villige til at yde den nødvendige støtte, for det koster jo.

Og har vi hørt noget om, hvad det koster, og hvor pengene skal komme fra? Kræver det ikke opbygning af en eller anden form for program med tilhørende dyr sikkerhedsstruktur? Hvem skal beskæres i budgetterne, for at pengene kan flyttes til "kolde hænder" i form af computerprogrammer?

Får denne fifleregering nogensinde en idé, som den beslutter ikke at føre ud i livet - evidens eller ej? Overvågning eller ej? Totalitær udvikling eller ej? Eller er der altid kun 5 minutter og en underskrift fra tanke til handling?

 • 11
 • 0
Mikael Ibsen

er et meget dristigt ønske, som kun har et lille teoretisk håb om opfyldelese kort før et valg, hvor al tale alligevel er behængt med candyfloss, og løfterne flyder frit. Desværre må svigtende korttidshukommelse som regel påregnes, når først Borgens tunge døre er smækket i, taburetterne indtaget, og dagens program er at befæste, udbygge og fremtidssikre egen magt, nusse lidt om egne vælgere - og jorde alle de andre, hvis der stadig er lidt tid til overs.

 • 8
 • 0
René Nielsen

Det regeringen kategorisk afviser, er at kalde lovforslaget for “social kapital” fordi det jo kunne lede tankerne hen på det kinesiske system, hvor man gør præcis det samme som dog er på personniveau og ikke på familieniveau. Men da en aftale om tandlægebesøg jo er på personniveau, er det jo det samme, da familien jo blot er en summasion af personer.

Problemet er jo ikke, at vi ikke ønsker at gøre det bedre for “udsatte børn”. Men når nu kineserne ikke har succes med deres sociale kapital, så er der måske en grund til det?

Et eller andet sted tror jeg at Mai Mercado har set filmen Minority Report med Tom Cruise, men at hun faldt i søvn uden at se afslutningen.

Måske skulle hun blot sætte sig ned og se afslutningen?

 • 17
 • 0
Ninett Fischer Jensen

Jeg tror allerede at der ligger dokumentation for at denne registersammenkøring af utallige data ikke hjælper nogle mennesker. Og slet ikke de udsatte.

STAR kommiteen står sammen med Deloitte bag et større projekt der løb fra 2013-2016 og har fået tildelt en pulje på 91.3 millioner hentet i kontanthjælpsreformen. Projektet hedder "Helhedsindsats for udsatte familier". I den anledning har man udvalgt ca. 300 udsatte familier fordelt på 10 forsøgskommuner. Disse familiers data om alt fra seksualitet, kriminalitet, medfødte sygdomme, selvmords tanker, beskæftigelse, o.s.v.o.s.v.o.s.v er samkørt på kryds og tværs. Selvom meningen med dette projekt vel var, at yde en indsats overfor disse familier, tyder det på at eksperimentet ikke er lykkedes. Efter at have brugt ca. 300-400.000kr pr. familie konkluderer (efter hvad jeg kan læse) Deloitte i en midtvejsrapport, at årlige udgifter til familierne stiger en smule i projektperioden, trods denne nye form for indsats.

Har man ikke blot, under dække af at ville hjælpe udsatte familier, høstet en masse data, så norm-profilen på en udsat familie kan bestemmes.

Hvor er Deloittes endelig rapport med evaluering af projektet? Den blev lovet færdig i marts 2017.?

https://www.via.dk/~/media/VIA/dk/om-via/presse/dokumenter/pdfer/arkiv/d...

 • 9
 • 0
Jesper Frimann

Jeg tror allerede at der ligger dokumentation for at denne registersammenkøring af utallige data ikke hjælper nogle mennesker. Og slet ikke de udsatte.

Tja. Det har du nok ret i. Men det projekt der kører i Gladsaxe er nu et andet.

Som jeg har forstået det, så har man lavet en ROI, der siger at jo tidligere man hjælper udsatte børn og unge jo mindre vil man skulle bruge af offentlige midler på dem senere. (Også kaldet LOGIK FOR BURHØNS.)

Hvilket har affødt følgende strategi: http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/660A8ABF494972CAC1257FD30038A...

Og i NPM regi, betyder det jo at man skal have noget 'decision support' i bedste 'Big Corporate style', så derfor har man sammen med bla SAS Institute lavet et projekt, hvor man prøver at samkøre kommunens data for at identificere områder i kommunen, så man kan se hvor man har 'problemer'. Den kan ses her:

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/08DBEE2486ED69FFC1257FA100428...

Jeg kan især godt li' #4 hvor man vil bruge kameraer til at registrere brugen af kommunale faciliteter. Såkaldt bylivsregistrering.

Jeg mener personligt, at det er en total fallit erklæring. Og endnu engang viser hvorledes politikerne og det øverste af NPM laget i det offentlige er totalt galt afmarcheret. Vi så det med Sundhedsplatformen, hvor man valgte at overhøre leverandøren, fagpersonale m.m. og nu står med et katastrofeprojekt. Vi så det med SKAT, som man også fik smadret.

Jeg er helt sikker på, at der sidder en masse godt kræfter rundt omkring i kommunerne, som hvis man gav dem pengene som man smider ud af vinduet på ligegyldigheder, ville kunne gøre en forskel for de socialt udsatte. Og måske også hvis politikken ikke var at stresse folk og stort set kun bruge 'stokken'.

Det er tragiske tider.....

// Jesper

 • 8
 • 0
Ninett Fischer Jensen

@Jesper Frimann jeg er helt klar over at projektet "Helhedsindsats for udsatte familier" ikke er helt det samme som det i Gladsaxe. Men det drejer sig jo i begge tilfælde om det datadrevne forvaltningskoncept. Dette koncept ønsker man nu at realisere UDEN at afvente en evaluering af pågående forsøg og ideer. Personligt tænker jeg, at det kan skyldes, at man har svært ved at tilvejebringe evalueringer der entydigt konkluderer, at det er af samfundsmæssig værdi at forsøge at løse problemer såsom opsporing af udsatte børn via data og algoritmer. Jesper Frimann jeg er helt enig med dig i, at man smider penge ud af vinduet, bl.a. til projekter som det 91 millioner kr dyre Deloitte projekt jeg omtaler ovenfor.

Her præsenteres to af fremtidens "socialrådgivere". 😊

https://youtu.be/m_p6T3g1zNs

 • 2
 • 0
Rune Jensen

...at nu er tiden inde til at diskutere HVOR stor den danske stat skal være.

Gå tilbage igennem tiden og kig på de forskellige former for diktatur.

Hvor mange af dem, har IKKE været baseret på en stor stat?

Ingen?

Nazisme, check, stor stat Kommunisme, check, stor stat Islamiske diktaturer under sharia, check, stor stat

Ser man imod nutiden, bare andre eksempler, Nordkorea, check, stor stat

Og så Danmark, ja vi påstår jo vi er et demokrati, men... vi har en KÆMPE stat.

Hvor meget af deres frihed er folk her i landet villige til at sælge ud af, for at staten kan få magt, også på deres område?

Magt til staten har altid været brugt til at tryne Ytringsfriheden, som noget af det første. For uden stemmer med modgående synspunkter, kan staten gøre hvad den vil.

Vi har alene Ytringsfriheden som værn imod diktatur. Vi har ikke noget second amendment. Så hvis staten (politikerne) finder ud af, at ja, sharia eller kommunisme lyder ret cool, sådan som de har gjort i Sverige, så har vi intet værn imod det uden Ytringsfrihed. Der er allerede så mange love og regler, som staten kan udnytte til præcist dette. Ikke mindst fra EU, som allerede nu ænsker at fortælle os hvad vi MÅ tænke og hvad vi SKAL tænke.

Stol ALDRIG på staten. Den arbejder IKKE i din interesse.

En minimal stat, som ikke har magt over borgerne, vil give meget mindre sandsynlighed for diktatur.

Stem på partier, som ønsker en MINIMAL stat.

 • 2
 • 7
Louise Klint

Tak til Ninett og Jesper for oplysning og links!

Via link til twitterdebat i forrige artikel fandt jeg frem til dokumenterne om Gladsaxe kommunes ansøgning om registersamkøring

https://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/regeringen-siger-ja-til-33-n... ^^ Find Gladsaxe-modellen i ”Læs mere”-boxen øverst. Se side 144 og fem sider frem.

Direkte link her: https://oim.dk/media/18887/forsoegsansoegninger-i-3-runde-frikommunefors...

Tak for hjælpen til hr/fru ”Munter Bamse”! https://twitter.com/MunterBamse/status/970018825369505792

 • 1
 • 0
Louise Klint

P1 Debat havde emnet i går, hvor Børne- og Socialminister, Mai Mercado, også deltog. Der er en række andre muligheder og tiltag, for kommuner og fagprofessionelle, frem for registersamkøring og profilering af borgerne. Jeg synes det var et godt program https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2018-03-06 Man plejer at holde en god tone dér, uanset uenighed, også selvom bølgerne går højt. Men ministeren går løs på øvrige debattører og taler hurtigt og længe om emner (ghettoplanen, fx) der ikke synes at have direkte med forslagets substans at gøre. Ingen lydhørhed, ingen dialog. Ren envejskommunikation.

Jeg tror det er det, der også virker så foruroligende ved de aktuelle politiske udspil. At afsenderen ligesom er uden for rækkevidde. Der skal skæres igennem, og sagen skal i hus! Uanset hvad. Et kobbel løse kanoner, der spyer det ene vidtgående forslag ud efter det andet.

Det fik mig af en eller anden grund til at se for mig et sæt halsbånd, af dem fra tegneserierne, da man var barn. Store og røde med nitter på. Den spinkle minister kan få et om livet og der er også et til bulldoggen Pape. Forsynet med hver sin snor. Jeg ved ikke… Jeg tænkte bare, at hvis de nu fik en græsmark? Så kunne de rase rundt der. Og så – måske – ved aftenstide ville de komme luntende, godmodigt, tilbage til hundehuset Christiansborg. Og man ville kunne sætte sig ned på knæ og se dem ind i øjnene. Kommunikere, tale fornuft. Det håber jeg på.

 • 11
 • 0
Jesper Frimann

Via link til twitterdebat i forrige artikel fandt jeg frem til dokumenterne om Gladsaxe kommunes ansøgning om registersamkøring

Jeg må indrømme at jeg er lettere.. ok.. jeg er chokeret. Er sådan 5 siders tynd kop the virkelig alt, der skal til få lov til, at få et fripas til at samkøre data i et væk. At få lov til at lave noget der ikke er hjemmel i loven for ? Det er jo for at sige det lige ud, cirka omfattende, som indmeldelses blanketten til den lokale fodbold klub for puslinge.

Jeg hæfter mig ved flere ting..

1) Hvad sker der med data efter at forsøget er forbi ? 2) Hvorfor beder man først om samtykke når man har identificeret familier ? Når man har identificeret en 'udsat' familie, så har de jo ikke rigtig mulighed for at sige fra ? 3) Jeg kan ikke li' at man sådan beder om en blankocheck, ved at man forbeholder sig retten til at ændre på ansøgningen, hvis man under forsøget ønsker andre og flere data. 4) Og man kan altså ikke skrive ting som

Ligeledes handler de involverede databehandlere efter persondatalovens § 5 vedr. god data behandlingsskik

Man kunne i det mindste have vedlagt databehandler aftalen. Eller sådan en har man måske ikke ?

5) Det virker ekstremt uvidenskabeligt. Jeg savner videnskabelige referencer/dokumentation for, at det her faktisk er noget der kunne virke. Med al respekt for Deloite, så virker det her meget som sådan et POC (prove of concept) salgsprojekt.

6) Men.. det her kører jo ikke på en geografisk afgrænset område. Det her kører jo på alle i kommunen.

7) Jeg vil formode at også min egen lille familie ville falde i her. pga:

a) Skole tandplejen, hvor vi bor er ja.. man modtager ingen indkaldelser og når man skriver til dem får man ikke svar. Så ja hvem ved hvor mange missede tider der står på mine unger.

b) Min den mindste er som så mange andre i både min kone og min familie lidt sene til at snakke. Så der ligger da en 'sprog sag' på ham i kommunen. Også selv om der står i den at han snakker, som hvad der er normalt for en dreng på hans alder, som talepædagogen sagde, "Det var da spild af både hendes og vores tid". Men nu ligger der da en sag i kommunen.

c) Vi havde ekstra sundhedsplejerske besøg pga. den store blev født lidt sent så han var lidt lang og tynd.

d) Min den store har nok arvet lidt af min ordblindhed, så derfor har han haft et 'kursus' i skolen for at hjælpe ham lidt med læsningen. Og nu læser han flydende.

e) Hvem ved.... med trivselsundersøgelser m.m.

Så ja.. 2 indikatorer ?

Det her ender jo med at folk ikke tør snakke med kommunen, fordi man er bange for at ens børn bliver taget fra en. Det er jo helt grotæsk.

// Jesper

 • 9
 • 0
Kenn Nielsen

Det her ender jo med at folk ikke tør snakke med kommunen, fordi man er bange for at ens børn bliver taget fra en. Det er jo helt grotæsk.

Det er da en win-win-win situation..

1st win: Tiltaget bliver ubetinget en success...Fordi borgerne er skræmt væk, og derfor ikke længere optræder i statestikken som et 'problem'.

2nd.win: De indsatser der 'spares' på at borgerne ikke tør henvende sig kan resultere i "effektiviseringer", hvor der spares 'varme hænder' væk. Og måske kan der blive råd til både en bonus og en sekretær til chefen.

3rd.win: Nu hvor der er "bevist" at sammenkøringerne er >>en gevinst for samfundet<< er det tydeligt at det skal udrulles over hele landet. Vi må genopfinde hjulet . Vi skal have et udbud, vi vil ikke men EU siger vi skal (så har vi ryggen fri) Nu inviteres firmaer der har råd til klækkelig partistøtte, - og gerne har forbindelserne til at få vellønnede stillinger til at opstå i andre store firmaer -til at deltage i udbuddet, hvor de kan få borgeren til at betale for idiotiske fodfejl i en sådan grad at der er rigeligt overskud til partistøtten og lønnede stillinger ved andre firmaer.

...naaahhhh. Vel ?

eller...

K

 • 8
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere