Rapport om Sundhedsplatformen: »Uklart, hvad der bestemmes hvor, og hvem der bestemmer hvad«

15. august 2019 kl. 10:436
Rapport om Sundhedsplatformen: »Uklart, hvad der bestemmes hvor, og hvem der bestemmer hvad«
Illustration: Hanne Kokkegård.
Region Hovedstaden nedsatte sidste år et uafhængigt ekspertråd, der skulle granske implementeringen og udviklingen af Sundhedsplatformen. Nu er rapporten klar - og rådet lægger ikke fingre imellem.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Siden den kritiserede implementering af Sundhedsplatformen i 2016 har politikere i Region Hovedstaden krævet en vurdering af projektet fra eksterne eksperter.

Den vurdering foreligger nu, og kritikken fra det uafhængige ekspertråd er hård.

Blandt andet påpeger rådet i sin nye rapport, at styringen af det milliarddyre it-projekt halter gevaldigt.

»Der mangler en klar plan med klare ledelsesmandater, præcis målstyring fra koncernledelsen og konsekvent opfølgning på fremdrift. En fælles digital platform stiller markante krav til ledelse i form af forpligtende, tværgående samarbejde – styret fra koncernledelsen – for at opnå nødvendige og markante forbedringer,« skriver rådet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er uklart, hvad der bestemmes hvor, og hvem der bestemmer hvad, samt hvordan det hænger sammen med øvrige projekter i Region H og Region Sjælland.«

Et teknologiprojekt

Sundhedsplatformen har i årevis været genstand for kritik blandt personalet på sygehusene i regionerne Hovedstaden og Sjælland.

Et af kritikpunkterne fra både sundhedspersonalet og eksterne eksperter har været, at Sundhedsplatformen ikke er ordentligt tilpasset den måde, man rent faktisk arbejder på i det danske sundhedsvæsen - en kritik, der nu igen fremføres i rapporten fra det uafhængige ekspertråd.

Hospitalsledelserne og lederne af de kliniske specialer skal tage et langt større ansvar, og der er stort behov for et tværgående forpligtende samarbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sundhedsplatformen er i for høj grad blevet et teknologiprojekt. Organisatorisk implementering i klinisk praksis, ledelses- og implementeringskraft og kulturtransformation er stærkt undervurderet i implementering af Sundhedsplatformen.

Regionsrådspolitikere i hovedstaden har flere gange undret sig over den høje anskaffelsespris for Sundhedsplatformen sammenlignet med EPJ-systemer andre steder i Danmark.

Meldingen fra embedsværket i Hovedstaden har blandt andet været, at det ikke giver mening at sammenligne, og at Sundhedsplatformen rummer langt mere funktionalitet.

Det uafhængige ekspertråd påpeger imidlertid, at man bør koncentrere sig om at få det basale til at fungere i Sundhedsplatformen - og det kan kun gå for langsomt.

»Der er brug for at holde fokus på at få Sundhedsplatformens basisfunktioner til at fungere, inden der bruges kræfter på at igangsætte ny funktionalitet, hvis der skal anvendes de samme ressourcer i CIMT og hos Epic, som forbedrer Sundhedsplatformens basisfunktionalitet. Der er brug for en dedikeret indsats, hvor alle ressourcer sættes ind på en hurtig forbedring.«

6 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
6
21. august 2019 kl. 22:14

Og nok den mest væsentlige årsag: Der har stort set ikke fundet migrering af data sted i Sundhedsplatformen sammenlignet med andre regioner

Mjah, jeg går ud fra de øvrige regioner har brugt LPR2 og LPR1 tidligere, hvilket burde give lidt stabilitet? hvorimod LPR3 er en nyudvikling på Epic-siden (hint, spec'en er på 220 sider, og der er sikkert flere manualer end den jeg har læst). Lige præcis danske myndigheders datafascination (plus NIH-syndrom) er altså ikke Epics ansvar.

5
21. august 2019 kl. 21:58

På den ene side har udrulningen af lpr3 været en succes’s i forhold til andre regioner, (Husk at regionerne i hovedstaden havde en faktor x10 i midler i forhold til andre regioner enkeltvis), men på den anden side var det et stort problem.

Og nok den mest væsentlige årsag: Der har stort set ikke fundet migrering af data sted i Sundhedsplatformen sammenlignet med andre regioner. Uden jeg ved noget så forstiller jeg mig at det er migreringen af årtiers data der har været problematisk for de eksisterende EPJ'er.

4
19. august 2019 kl. 11:55

Det her er enten et politisk korrigeret dokument,
eller så er det en ukoordineret ‘alt godt fra havet’ samling af mange individers meninger.
Rapporten er IMHO ikke brugbart i den form vi ser her...

Jeg er meget enig med dig, Jesper Frimann.

”Konklusioner og anbefalinger” (side 12-21), som Region H allerede er i fuld gang med at implementere og styre efter (side 7-8), er her tilvejebragt på grundlag af ”iagttagelser”, som Ekspertrådet skriver, samt på kommissoriet, der sætter rammerne, som baseres på sekundære kilder af bl.a. allerede gennemførte reviews og vurderinger, samt erfaringer indhentet i dialog med bl.a. Epic. Ekspertrådet må ikke foreslå en udskiftning af Sundhedsplatformen.https://www.version2.dk/artikel/ekspertraad-maa-ikke-anbefale-at-skrotte-sundhedsplatformen-1086900https://www.scribd.com/document/394267744/Kommissorium-Ekspertr%C3%A5d-Sundhedsplatformen-13-11-2018

Det tog mig en rum tid, først at skære mig igennem flommen af floskler (”digitalisering medfører effektivitet” og ”jobudvikling”(!) hvilket er jævnt humoristisk i denne sammenhæng. ”Det er nødvendigt med høj datadisciplin”, ”impact”, ”borgerne forventer…”) og skære alt det overflødige fedt fra, så at sige, for at nå ind til kernen.

Mange formål skal tilfredsstilles her. Flere munde skal mættes, kunne man sige.

På den ene side skal man, som ekspertråd, have egen ryg og renommé fri – deraf måske den hårde kritik, således man fremstår handlekraftig og kompetent, troværdig (ethos) og uafhængig. På den anden side skal kunden have, hvad han betaler for. Det er velkendt, at Ekspertrådet ikke er uafhængigt, men hyret og betalt af regionen, med et stramt kommissorium. Den, der betaler musikken, bestemmer hvad, der skal spilles.

Hvis jeg kort skulle give min konklusion her, vil jeg sige, at Ekspertrådet foreslår:En forstærket model for styring og koordination(Side 12-14, iværksatte initiativer side 7+8. Jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt den er hensigtsmæssig, men tempoet i problemløsningen skal op og der skal forenkles, koordineres, evalueres og mere retning på).Men selve problemløsningen skal stadig foregå decentralt, uden forudgående analyseNu i en forstørret version af de kliniske byggere, i større skala, på hospitalsniveau, med større effekt.
(Frem for på afdelingsniveau. CIMT skal assistere de sundhedsfaglige medarbejdere i dette arbejde, nu med kompetence til at være pilot for en større, koordineret udrulning = større og hurtigere effekt af ændringer og forbedringer. (Iværksatte initiativer side 7+8 og side 16, 17, 21-22).

Dvs. man har forenklet, koncentreret og koordineret på ledelsessiden, men de skal stadig sidde og gætte sig frem under problemløsningen ude på hospitalerne, fordi der fortsat ikke foreligger en overordnet analyse af it-systemets mangler, inklusiv hvorvidt denne omfattende tilretning er grundlæggende hensigtsmæssig, løser problemerne (generelt) eller er rentabel overordnet set.(Dette ikke mindst i forhold til arbejdsgange i de enkelte moduler, som på tværs af systemet generelt).

Man lapper sig, så at sige, frem, fra en ende af, på må og få, og nu på livet løs. Som man hele tiden har gjort, nu bare i større skala, i højere tempo, med større effekt.

Derfor kan jeg kun se denne model som endnu et (gigantisk) eksperiment. Nu blot med forstærket styring.

For mig at se giver Ekspertrådets anbefalinger primært ledelsen i regionen en ny styringsmodel, så de kan: Lægge strategi, styre, måle og følge op, samt ikke mindst – dokumentere fremdrift! (Det elsker de, det er deres ansvar, så er deres behov tilfredsstillet). Desværre ved vi blot ikke, om bestræbelserne er det, der skal til, eller møje og besværet værd.

2
15. august 2019 kl. 21:58

Det dokument vi ser her er fuld af tilsyneladende selvmodsigelser. På den ene side skal cimt være mere agil, men også øge governance og implementere ITIL. Noget der på den korte bane normalt ikke vil harmonere. På den ene side skal styring og ledelses fokus styrkes, mens på den anden side skal ansvar uddelegeres. På den ene side har udrulningen af lpr3 været en succes’s i forhold til andre regioner, (Husk at regionerne i hovedstaden havde en faktor x10 i midler i forhold til andre regioner enkeltvis), men på den anden side var det et stort problem.

Etc etc...

Det her er enten et politisk korrigeret dokument, eller så er det en ukoordineret ‘alt godt fra havet’ samling af mange individers meninger.

Rapporten er IMHO ikke brugbart i den form vi ser her...

// Jesper

1
15. august 2019 kl. 15:39

...med en kritik af denne type efter så mange års kamp for at få helvedesmaskinen til at virke, så megen personalekritik, og en ligeledes sønderlemmende kritik fra både Rigsrevision og diverse eksperter via medier, som har sagt nogenlunde det samme? Når man endnu ikke har været i stand til at lære af denne kritik, hvorfor skal man så tro på, at det sker nu?

Må konklusionen ikke blive, at denne organisationledelse simpelthen ikke er i stand til at løfte denne opgave, og at man derfor er nødt til at finde en anden løsning (og ud med ledelsen)?

"Sundhedsplatformen er i for høj grad blevet et teknologiprojekt. Organisatorisk implementering i klinisk praksis, ledelses- og implementeringskraft og kulturtransformation er stærkt undervurderet i implementering af Sundhedsplatformen."

Denne passus bekymrer mig. For lyder det ikke som om, den eneste løsning er at tilpasse det danske/sjællandske sundhedsvæsen til den amerikanske Epic-model - for det modsatte kan ikke lade sig gøre? I givet fald: Var det ikke præcist det, en del af os advarede mod allerede inden købet af Epic? Og er det i virkeligheden det, der hele tiden har været meningen - at tvinge det danske sundhedsvæsen ind i en mere amerikansk model - bare uden at tage ansvar for det, og sige det højt (altså et kup af vores sundhedsvæsen)?

Læser nogen det på en anden måde?

Hvis ikke: Jeg vil hellere betale for et nyt EPJ, end tilpasse det danske sundhedsvæsen til det amerikanske. Se denne video fra en, der kender det amerikanske system - og Epic!!!! - indefra, "What I saw on rounds made me sick"https://zdoggmd.com/z-blogg/