Psykiateren giver konsultation via nettet og fem andre it-løsninger for bedre sundhed

Psykiateren giver konsultation via nettet

I Region Syddanmark kører et forsøg med psykiatrisk behandling via internettet. Det foregår i et forløb af ti ugers varighed henvender sig til danskere med depression. Ved at tilbyde behandling via nettet bliver nogle af de barrierer fjernet, som folk med svær depression ellers kan opleve i forhold til at komme i behandling for lidelsen.

Noget af det er eksempelvis, at det føles mere overkommeligt at kunne sætte sig hen foran en skærm i dagligstuen end først at skulle med offentlig transport og så sidde i et fyldt venteværelse for at kunne komme til samtale med en behandler.

Forløbet på ti uger indebærer blandt andet mulighed for videokommunikation med en behandler og en række øvelser og teknikker, der skal hjælpe patienten, fortæller cand.psych. og projektleder for internetpsykiatri i Region Syddanmark Kim Mathiasen.

Forsøgsprojektet løber frem til februar 2015 og er ved at blive evalueret. Resultaterne offentliggøres i juni måned, og derefter tager regionerne stilling til, hvorvidt det skal udbredes i de øvrige regioner.


Læs også: Nu ændrer it, hvordan sygehuset behandler os

Bedre styr på inventar og personale

Region Midtjylland har implementeret et system, der gør det muligt at spore personer, udstyr og senge på et hospital. Dermed er det eksempelvis muligt til hver en tid at se, hvor på hospitalet en given portør eller seng befinder sig.

Det skal i første omgang gøre det lettere at holde styr på ressourcerne på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, der forventes at stå klar i 2019.

Hospitalet kommer til at være på 480.000 kvadratmeter, og her er der selvsagt ressourcer at spare, hvis eksempelvis en portør i et område af hospitalet får en seng eller andet med på tilbagevejen fra en opgave, forklarede it-chef Lars Ganzhorn Knudsen fra Det Nye Universitetshospital, Region Midtjylland, under en præsentation på Rigshospitalet for nylig.

Udstyret bliver der holdt styr på med RFID-chips, mens personer har smartphones, der kan bruges til lokalisering.

Systemet vil være implementeret i størstedelen af Region Midtjylland i slutningen af 2015. Alle regioner forventes at have et lokaliseringssystem på plads i december 2016.


Snart streamer alle Danmarks ambulancer patient-data live til akutmodtagelsen

Fra september vil danske ambulancer være udstyret med et system, der løbende sender data om patientens tilstand fra ambulancen til akutmodtagelsen, så det bliver muligt at forberede behandlingen bedre.

Med det såkaldte præhospitale patientjournal (PPJ)-system bliver patientdata sendt fra den præhospitale enhed, eksempelvis en ambulance, til hospitalets akutmodtagelse. På den måde kan de rigtige specialister stå klar, når ambulancen ankommer. Løsningen blev i en tidligere udgave oprindelig taget i brug i Region Nordjylland.

»Nogle gange kalder du folk ned, hvor det faktisk ikke er nødvendigt. Og andre gange opdager du, at du egentlig skulle have brugt en anden specialist. Det kunne være en thoraxkirurg (hjerte-lungekirurg, red.), en neurokirurg eller en anden. Og her har vi i højere grad mulighed for at ramme rigtigt første gang,« forklarer Jan Nørtved Sørensen fra vagtcentralen for Akut Medicinsk Koordination i Region Hovedstaden.

Ved at modtage løbende patientdata via PPJ kan sundhedspersonalet også tage stilling til, om ambulancen skal dirigeres til et andet hospital, såfremt ekspertisen er bedre der.

Data bliver sendt via mobilnettet. Hvis systemet som følge af manglende dækning ikke kan få en dataforbindelse, bliver data cachet, indtil en dataforbindelse er tilgængelig, hvorefter de bliver sendt med et tidsstempel til hospitalet.

»Nu er der jo meget få steder i Danmark, hvor der slet ikke er nogen form for dækning – men der er nogle steder, og vi håber selvfølgelig, det bliver bedre. Men det er jo et kommercialiseret område, så det er lidt svært at gøre noget ved,« siger Jan Nørtved Sørensen.

Der bliver i øjeblikket arbejdet på en løsning i Region Hovedstaden med flere sim-kort til PPJ, som skulle komme i forbindelse med nye aftaler om data-abonnement, fortæller Jan Nørtved Sørensen.

En del af teknikken i ambulancen udgøres af en tablet-computer, hvor behandlerne i ambulancen via enhedens touch-interface kan klikke forskellige standard-informationer af om patientens tilstand.

Posterne bliver tidsstemplet og kan løbende tilgås fra hospitalets akutmodtagelse. Ud over det manuelle taste- og touch-arbejde, kommer data fra en monitorerings-enhed, der automatisk sender info om eksempelvis blodtryk og hjerterytme ind i systemet.

Ud over de åbenlyse fordele ved, at sundhedspersonalet på hospitalet kan være så forberedte som muligt ved akutmodtagelse, giver PPJ en konsistent og fortløbende datahistorik for patienten, fortæller Jan Nørtved Sørensen.


Læger skal vurdere sårbilleder sendt fra mobil

Telesår er et nationalt projekt, der består af en mobiltelefon og den webbaserede Sårjournal, som patienter, behandlere og den praktiserende læge kan logge på.

Via en mobiltelefon kan sårsygeplejersken sende billeder af de sår, hun skal tilse, så sårspecialisten på hospitalet kan tilse og vurdere dem.

Sårsygeplejerske i Københavns Kommune Britt Sundekilde Møller fortæller om et konkret tilfælde, hvor en sukkersygepatient var blevet opereret i sin fod og derefter havde fået et sår, der ikke ville hele. Britt Sunde­kilde Møller tog billeder af såret, som eksperter på hospitalet herefter kunne vurdere.

Tanken med Telesår er, at patienten sparer tid på lægebesøg og transport, og at der kan opnås en højere grad af sammenhæng i behandlingen, når kommunale sygeplejersker samt de regionale sårlæger og sårsygeplejersker arbejder mere sammen om patienten. Derudover er det et mål at spare ressourcer både i kommunen og på hospitalet.

Forsøgsprojektet forventes afsluttet i august 2015, og det er meningen, at løsningen skal udbredes til danske kommuner og regioner.


Algoritmer sparer patienter for unødvendig kontrol

Mens sygehusene skærer ned på antallet af sengepladser og sender patienterne hjem hurtigst muligt, går det kun én vej for antallet af kontrolbesøg: Op.

Kronisk syge danskere er vant til at komme på ambulatorierne med jævne mellemrum på f.eks. tre eller seks måneder. Men sådan behøver det slet ikke være, viser et projekt udviklet i Region Midtjylland.

Projektet startede med epileptikere. I stedet for automatisk at blive indkaldt til kontrol, får de tilsendt et spørgeskema. Det sker enten via nettet eller på papir, som efterfølgende bliver scannet ind. Patienterne bruger typisk under ti minutter på at klikke sig igennem eller sætte krydser, og derefter tager it-systemet Ambuflex over.

Systemet benytter en algoritme til at vurdere, hvilket behov for støtte og kontrol hver enkelt patient har. I 12 procent af tilfældene behøver en kliniker ikke engang at kigge på resultatet. Systemet sørger selv for at planlægge et nyt spørgeskema senere. De resterende tilfælde bliver inddelt i røde, gule og grønne kategorier for at hjælpe personalet med at vurdere, hvad patienten har behov for.

Ifølge overlæge Niels Henrik Hjøllund, der står i spidsen for projektet, medfører systemet, at mellem 40 og 50 procent af de knap 4.000 patienter med epilepsi slipper for at komme til overflødige kontroller. Patienterne har dog mulighed for at angive, at de under alle omstændigheder ønsker en konsultation.

»Det spørger vi om for at gardere os mod, at det ikke udvikles til et spareredskab,« siger han.

Et af målene med Ambuflex er godt nok, at det skal kunne betale sig at indføre systemet, hvilket de mange sparede kontroller er en garant for. Men ellers handler det først og fremmest om at øge behandlingens kvalitet, inddrage patienterne og indsamle data, som kan bruges til kvalitetssikring og forskning.

Region Midtjylland er nu ved at udbrede Ambuflex til andre kroniske lidelser, herunder søvnforstyrrelser, nyresvigt og prostatakræft. Den grundlæggende teknologi kan genbruges fra lidelse til lidelse, men algoritmen skal sættes specifikt op hver gang, så patienterne kommer i de rigtige kategorier.

Ifølge Niels Henrik Hjøllund er fremtidsperspektiverne store for den type systemer, også når det gælder besøg hos den alment praktiserende læge, som mange kronikere også besøger jævnligt.

Desuden nævner han kræftbehandling, hvor patienter i årevis går til jævnlige kontroller for at finde tilbagefald så hurtigt som muligt.

»Der er konsensus om, at dette ikke virker efter hensigten. Langt de fleste tilbagefald bliver fundet i perioderne mellem kontrollerne. Med systemer som Ambuflex kan man spørge til symptomer, som kan give mistanke om tilbagefald og til bivirkningerne af behandlingen,« fremhæver overlægen.

Ambuflex kan sagtens udbredes til andre regioner, men ifølge Niels Henrik Hjøllund er det vigtigt at skaffe erfaringer i et roligt tempo og på den baggrund fastlægge de standarder, der skal gælde for den type systemer.


Gravide tager prøver og sender dem ind via nettet

På Herlev Hospital kører projektet Min eGraviditet. Her er en gruppe gravide blevet udstyret med tablets, en vægt, en blodtryksmåler og udstyr til urinprøver, som de bruger til at foretage målinger i hjemmet.

Herefter bliver data løbende uploadet via tabletten, så jordemoderen kan følge med i forløbet, og så sundhedspersonale og den gravide ved eventuelt fysisk fremmøde kan bruge tiden på at tale om prøveresultaterne i stedet for at tage prøver.

Ud over at sende målinger via nettet er det også muligt for jordemoderen at holde en videokonsultation i akutte situationer med den gravide.

Og så kan de gravide forberede sig via en interaktiv hjemmeside inden et fremmøde.

Det overordnede mål med projektet Min eGraviditet er at inddrage de gravide mere i eget forløb hos jordemoderen, og målet er også at opnå en effektiviseringsgevinst ved at give den gravide en bedre fornemmelse af, om hun bør henvende sig akut eller ej, fortalte jordemoder Signe Landorph og projektleder Karina Fischer Blom fra Herlev Hospital for nylig ved en præsentation af projektet på Rigshospitalet.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere