Prosa: Overvågning risikerer at kvæle Foreningsdanmark og civilsamfundet

Illustration: Lizette Kabre
Det danske samfund er bygget op gennem protester, investering i kultur og politisk begejstring af almindelige mennesker. Men det er alt sammen truet af stigende overvågning, anfører Prosa

»Den stigende dataindsamling og dataregistrering og den masseovervågning, som den bruges til, er en udvikling, der reelt truer med at opløse civilsamfundet og sætte det reelle levende demokrati aldeles ud af kraft.«

Det skriver Prosas formand, Niels Bertelsen, i et indlæg på Prosa.dk. Han mener grundlæggende, at de fleste ikke tænker over truslen så ofte - eller tager den seriøst nok.

»Faktisk er den masseovervågning, som vi udsættes for, så massiv, at det er aldeles usandsynligt, at vi ville have været i stand til at opbygge fagbevægelsen, modstandsbevægelsen, kvindebevægelsen og andre vigtige og afgørende demokratiske civilsamfund, som har skabt og formet vores land, hvis den overvågning havde været i hænderne på staten, efterretningstjenester eller virksomheder undervejs i historien,« lyder det endvidere fra forbundsformanden.

Overvågning truer demokratisering

Bertelsen bringer advarslen frem i den kontekst, at det danske samfund er bygget op gennem protester mod magten, investering i kultur og fællesskaber og gennem at begejstre og engagere en masse almindelige mennesker om politiske spørgsmål.

»Civilsamfundet er en del af vores dna og er så indgroet i vores samfund, at vi ofte glemmer det. Nogle gange kalder vi det i daglig tale 'Foreningsdanmark' – et land af demokratisk drevne foreninger og bevægelser, som kæmper for hvert deres vigtige formål og giver almindelige mennesker en stemme,« skriver han.

Men denne udvikling kunne have været i fare, hvis vi tidligere havde haft samme overvågningsmuligheder som i dag, mener han. Det havde nemlig været lettere end ingenting at optrevle de netværk, som organiserede sig, finde skidt på lederne og hænge dem ud, forudsige deres næste handlinger og opløse deres strukturer.

Det er et afgørende problem, mener Prosa-formanden, fordi vores samfund til stadighed udvikles.

»Historien er ikke slut, og der er meget at kæmpe for endnu. Selvom Danmark ikke bruger overvågningen direkte mod sine civilsamfund, så gør lande som Saudi-Arabien, som vi i øvrigt sælger vores overvågningsteknologier til.«

»Når stater og virksomhedsgiganter ved alt om os, så indskrænker det vores handlerum og gør nye demokratiserende ’skub’ i historien mere usandsynlige. Det fylder almindelige mennesker med apati og demoraliserer civilsamfundene.«

Læs hele indlægget på Prosa.dk

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Benjamin Balder

Civilsamfundet har brug for at få øjnene op, så godt med en opsang (i øvrigt bragt på Altinget)

Desværre har vi travlt med at tælle likes på Facebook og click tracking i MailChimp. Politiske organisationer, der burde have en holdning, hænger fast i at bruge platforme, der øger potentialet for overvågning.

Måske indgyder vores dobbeltmoralske praksis en art håbløshed? Eller også er vi kyniske? Det er jo populært at vælge sine kampe; men når man træffer valg ang. sin organisations færden og afhængighed af internettet, kan man umuligt være helt neutral. Om det er håbløshed eller kynisme, så går civilsamfundet ikke fri for sit ansvar og sin medskyld, selvom det er en divers masse.

Et fælles initiativ målrettet civilsamfundet ville kunne skabe fornyet håb for at man kan modarbejde overvågningskulturen, håbløsheden og den stiltiende accept?

Civilsamfundet er presset på mange fronter. Men liketivisme/sharetivisme/blogtivisme (se: To Save Everything Click here) må også være et relateret problem, som dræner civilsamfundet, og som man selv påskønner.

 • 15
 • 0
Bjarke Haack Jørgensen

Er vi blevet vant til det. Danskerne ænser ikke længere masseovervågning og fænomenets konsekvenser. De er, efter min mening, sandsynligvis langt værre end nogen kan forestille sig. Vi tænker jo ikke over hvilke kameraer der drejer og hvilke algoritmer der crunches for at gætte på om vi er de næste selvmordsbombere - men det er heller ikke meningen. Selv hvis det var meningen ville vi aldrig opnå fuld indsigt i de usigeligt mange faktorer der afgør om vi er dømt 'inde' eller 'ude'.

Da de første TV-overvågninger blev indført i Danmark var det en lang og tung proces, netop fordi der var bred kritik og en del protester - både i den brede befolkning og på den politiske scene. Idag er billedet et andet; den økonomiske balast er en forsvindende lille del ift. hvad den var, og borgerne og politikerne er bange.

De der anfører argumenter som indskrænkning af den generelle bevægelsesfrihed, privatlivets fred o.l. bliver (i min erfaring) ofte mødt med mangel på forståelse og henvisning til borgernes almene sikkerhed. Nuvel, terrortrusler og pædofil-ringe er tungtvejende argumenter. Spørgsmålet er HVOR tungtvejende de er, og hvor langt vi er klar til at gå.

Det er blevet moderne med det pragmatiske paradigme, med at forholde sig til 'virkeligheden' og hvad der er aktionsbart. Men når den teknologiske udvikling idag, set i et bredt historiske perspektiv, er så markant tror jeg det er nødvendigt at tænke idealistisk. Det er ufrugtbart at argumentere for teknologiens tilgængelighed, for hvis dette var det ultimative argument havde vi allerede chips under huden og RFID tags i anklerne - der er dog stadig idealer tilbage.

Det er disse idealer vi skal holde hamrende godt fast i, for de har det med at blive glemt når nogen detonerer en bombe eller bliver overfaldet. Svaret KAN og MÅ aldrig hvile på den tilgængelige teknologi, for så starter den RIGTIGE glidebane først.

Det er skræmmende nok at være borger i en verden hvor den ene idiot har flere atomvåben til rådighed end den anden idiot.

 • 4
 • 0
Andy Fischer

Det er i realiteten blevet væsentligt lettere at operere skjult under samfundets radar i dag, end dengang fagbevægelsen, modstandsbevægelsen og kvindebevægelsen blev skabt. Den overvågning vi udsætter os for, er for størstepartens vedkommende frivillig, og den tilbageværende rest er simpel at undgå.

Alt overvågning kræver profiler. De simpleste profiler for overvågning levere vi selv, ved konstant at have vores telefon på os, tage bilen alle steder hen, vælge mail fremfor breve, informationssøge på internettet, med mange flere.

Fordelen ved overvågning er, at magthaverne bliver fokuserede på den, og mister overblikket over de handlinger der ikke er profilerede. Med lidt snilde, og læren fra subversive grupper i tidligere og nuværende totalitære stater, er det muligt at flyve under radaren i det danske samfund på nuværende tidspunkt.

 • 0
 • 4
Bjarke Haack Jørgensen

De scenarier du fremstiller om at operere i det skjulte bliver kun indskrænkede hvis den nuværende udvikling fortsætter. Du siger det ovenikøbet selv 'muligt at flyve under radaren i det danske samfund [PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT']. Du antyder selv at fremtiden måske ikke gør det muligt.

Pointen er at hvis man vil leve som et normalt menneske (med telefon, bil og internet) bliver man overvåget. På mere eller mindre obskure måder kan man omgå overvågningen, det er sandt, men som udgangspunkt bliver almindelige menneskers gøren og laden registreret.

Det handler om fremtiden, og om udviklingen - ikke om hvor vi står lige nu (og selv his det gjorde kunne man anføre det argument, at man ikke burde behøve leve et unormalt liv for ikke at blive overvåget).

Det handler om at se hvor det bærer os hen. Masseovervågning er en realitet, en praksis der finder sted. Desværre forbinder folk masseovervågning med et orwellsk Big Brother samfund hvor snushaner sidder og kigger i dine kærestebreve og hvor meget mælk du har købt. Når det meste foregår vha. automatiserede processer og analyser synes det svært at argumentere for at ens rettigheder bliver krænket. Dette er, efter min mening, en fejl i anskuelsen af teknologi.

Teknologiske udviklinger er altid styret af mennesker, og i dette tilfælde af magthavere, der udleverer deres ansvar til ansvarsløse algoritmer og matematiske modeller. Der er brug for en anden måde at forstå teknologi på - der er brug for at forstå teknologi som et grundlæggende menneskeligt anliggende (i tråd med politik eller sågar kunst) der styres af interesser og magthavere. Det er nødvendigt for at kunne præge udviklingen.

 • 4
 • 0
Andy Fischer

Mennesker organiserer sig, og opererer, i det skjulte under dramatisk mere vidtgående overvågning, end vi oplever i Danmark.

Selv Nordkorea har en modstandsbevægelse, og adskillige terrorister og organiserede kriminelle har formået at holde stand mod amerikanske og israelske efterretningstjenester, som ikke har ry for at gå blidt til værks.

Flere europæiske separatistbevægelser har leget kispus med myndighederne i årtier, og de som er blevet optrevlet, er ofte kun blevet det på baggrund af fejl og tilfældigheder.

I Danmark kan myndighederne end ikke lokalisere forsvundne asylansøgere, eller identificere de danskere som hjælper med at skjule dem.

 • 0
 • 0
Bjarne Nielsen

Det er i realiteten blevet væsentligt lettere at operere skjult under samfundets radar i dag, ...

Du argumenterer for, at det er sværere andre steder, men ikke for at det er blevet væsentligt nemmere over tid.

Og vi glemmer helt en af OPs pointer: det er blevet væsentligt nemmere at grave snavs op på 'besværlige' mennesker, og i det hele taget at gøre deres liv rigtigt trælst.

OP peger selv på lande udenfor Europa, men vi har for nyligt set flere eksempler på, hvordan Tyrkiet bruger Interpol til at gøre livet surt for kritiske folk i andre lande: for nyligt har de - med en terror anklage igennem Interpol - anmodet om at få en Erdogan kritisk tysk-tyrkisk forfatter udleveret fra Spanien, hvor han blev forhindret i at returnere til Tyskland, mens trådene redes ud.

 • 4
 • 0
Gert Madsen

Jeg argumenterer for, at det er muligt at undgå overvågning, selv steder som Nordkorea, og derfor naturligvis i endnu højere grad i Danmark.


Hvorfor tror du det ?
Uden at have været i Nordkorea, tror jeg at der er væsentligt færre overvågningskameraer, nummerpladeskannere etc. der, end der er i Danmark.
Lige som jeg tror at naturalieøkonomi ikke stikker så meget ud.

 • 5
 • 0
Andy Fischer

Uden at have været i Nordkorea, tror jeg at der er væsentligt færre overvågningskameraer, nummerpladeskannere etc. der, end der er i Danmark.
Lige som jeg tror at naturalieøkonomi ikke stikker så meget ud.


I et styre som det nordkoreanske er hver eneste borger et kombineret overvågningskamera og nummerpladeskanner, som nidkært holder øje med andre, og indberetter lystigt af hensyn til egen beskyttelse.

Hvis du ikke konsekvent medbringer din telefon, og er en smule diskret, er det meget svært at finde ud af hvilke overvågningskameraer du optræder på. Selv i de tilfælde hvor politiet har både masteoplysninger og vidneberetninger er det timevis af videomateriale der skal gennemgås.

ANPG er et passivt overvågningssystem som kun reagerer, hvis det ser noget der i forvejen er registreret som forkert. Det er altså forholdsvist nemt at omgå ANPG ved at tænke sig lidt om.

 • 0
 • 0
Andy Fischer

Det er så ikke sandt:


Jo, det er præcist sandt. Jeg skriver meget tydeligt, at systemet kun reagerer hvis det opdager noget som i forvejen er registreret som forkert. Ergo skal du sørge for, at den bil du anvender ikke giver anledning til en reaktion. At den bliver registreret i systemet, og gemt en periode er jo ligegyldigt, så længe den ikke får systemet til at reagere aktivt når den ser nummerpladen.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere