Poul-Henning Kamp vs Lenovo - se hele retssagens forløb her

13. oktober 2010 kl. 12:06170
Poul-Henning Kamp handlede i ond tro, da han efter at have fået at vide, at Lenovo kun ville lade den samlede handel gå retur, alligevel ønskede at få refunderet prisen for en Windows Vista-licens. Sådan endte sagen mellem udvikleren og pc-producenten.
Artiklen er ældre end 30 dage

Retssagen er nu afsluttet. Herunder er Version2's live-dækning af sagen mellem Poul-Henning Kamp og Lenovo.

Dommer i sagen: Søren Holm Seerup
Advokat for Lenovo: Niels M. Andersen
Advokat for Poul-Henning Kamp: Kasper Heine.

12.06: Dommer Seerup: Det er ikke købsaftalen, sagen drejer sig om. Det er heller ikke et spørgsmål om at påberåbe sig efterfølgende omstændigheder. Man har været vidende om, at Lenovo stillede en returret i udsigt. Man har også været bekendt med ordlyden og derefter spurgt, hvordan det forholder sig.

Rent aftaleretligt er der ikke meget at rafle om: Havde det været en forbruger - og det er det på ingen måde - så ville jeg ikke udelukke, at man kunne have kommet igennem med, at det er så uklart formuleret, at han kunne få refusion. Når man skriver noget i en softwarelicens, så gælder det nok softwaren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men problemet er, at sagsøger er for klog. Den beskyttelse, vi giver almindelige forbrugere, gælder ikke her. Man har ikke i god tro indgået en aftale om, at man kunne få pengene retur i det forløb, der har været.

Men det her er en meget konkret dom og næppe særlig principiel. Jeg er enig med Heine i, at der er et stort konkurrenceretligt problem ved bundling af Windows-software. Men denne sag er ikke egnet til at perspektivere dette problem. For denne sag bliver afgjort på, at aftalen er forsøgt indgået i ond tro.

Mit forslag vil være, at hver går til sit og dækker egne omkostninger.

–-

12.05 Sagen handler ikke om at købe et produkt, men om at indgå en aftale. Uanset hvad Lenovo siger, skal man igennem en række af operationer før den kan tages i brug.

12.04: Dommer Seerup konstaterer, at verden er blevet mere kompliceret siden dengang, man kunne installere stresystmer fra disketter. Heldigvis er denne sag blevet mere simpel.

12.04 NU sker det! Alle rejser sig for dommer Seerup.

12.02 Kasper Heine returnerer til retssalen med blikket fast rettet på sin smartphone.

12.01 Ud af salens 26 tilhørere er kun 1 kvinde.

11.57 Tilhørerne vender nu tilbage til retslokalet. Et par stykker giver Poul-Henning Kamp gode råd og opmuntrende bemærkninger, før de sætter sig på de sorte skalstole.

11.53 Niels M. Andersen og Kasper Heine taler lavmælt sammen. Tilhørerne, der overvejende er på Poul-Henning Kamps side, diskuterer livligt enkeltpassager i sagen.

11.48 Dommer Seerup opridser: Sagen kan ende med dom eller forlig. Sagsøger ser sagen som principiel, sagsøgte gør ikke. JEg spørger nu, om parterne er interesserede i en tilkendegivelse, som indikerer hvordan en dom vil blive.

Begge parter accepterer forslaget om en tilkendegivelse. Nu trækker dommer Seerup sig tilbage og vil komme tilbage med tilkendegivelsen om lidt.

11.44 Niels M. Andersen. Licensbetingelser drejer sig jo om software - ikke om hardware. Det vil føre for vidt at forklare med EU-betingelser osv. hvorfor det er stillet op som to

11.43: Niels M. Andersen. Dejligt at sagen bliver stadig mere simpel: Uanset hvordan man vender og drejer det, kan formuleringen kun betyde, at køberen kan få den samlede købesum refunderet.

11.42 Dommer Serup irettesætter Niels M. Andersens bisidder og beder hende være stille. Ellers må hun tage plads på tilhørerrækkerne.

11.41 Kasper Heine: En kort bemærkning om spørgsmålet om retlig interesse. Selvfølgelig. Han har købt computeren.

11.37 Kasper Heine: Jeg er helt uenig i fortolkningen af ordet "købesum". Ordet referer helt tydeligt til softwaren.

11.36: Niels M. Andersen er færdig. Kasper Heine laver en kort replik.

11.35: Niels M. Andersen. De tidligere, udlandske domme hidrører andre, ældre versioner - og der er meget forskellige omstændigheder.

11.33: Niels M. Andersen: Vil gerne afmystificere Opdelingen i to forskellige licensbetingelser. Det bunder i, at der er to forskellige rettighedshavere. Derfor skal man sætte to krydser.

11.32: Niels M. Andersen. Det er de betragtninger der gør, at Lenovo skal frifindes, og gerne meget klart frifindes.

11.30 Niels M. Andersen. PHK's forbrugsretlige betragtninger i processkriftet vil jeg ikke forholde mig til. Det står ham frit for at lade være med at bruge Windows og så selv installere det styresystem han ønsker.

11.28 Niels M. Andersen: Der er ingen hjemmel noget sted til, at Lenovo skal afholde omkostningerne ved en returnering. Og PHK's påstand er helt ubestemt og meget uklar - hvem er subjekt for den og hvad rummer den?

11.25 Niels M. Andersen Der er ikke noget retskrav på, at du kan få købesummen for din windows-licens tilbage. Du må tage pakken med hud og hår. Det eneste juridiske grundlag er Lenovos returpolitik.

11.22 Niels M. Andersen: Licensen til Windows kan man ikke tage ud og sælge særskilt. Windows fødes, lever og dør med computeren. En lang række praktiske og tekniske forhindringer gør, at vores returpolitik er nødt til at være sådan.

11.19 Niels M. Andersen: Helt op til købet er PHK's og Lenovos forståelse af returpolitikken helt overensstemmende. Hvis man køber en Skoda eller en Golf kan det også være, man er utilfreds med hjulene, men så kan man selv vælge at udskifte dem.

11.14 Niels M. Andersen opsummerer Lenovos syn på sagen. Windows Vista er en integreret del af produktet. I relation til licensbetingelserne kan "købesum" kun forstås som købesummen for produktet. Der er jo kun én købesum - på fakturaen står der kun ét beløb. Der er ikke udspecificeret del-købesummer for de enkelte dele af produktet. På den måde stemmer den sproglige fortolkning overens med de faktiske omstændigheder.

11.11 Niels M. Andersen. Det store opbud viser også, at det er andre, it-politiske hensyn der gør sig gældende her. Sagsøger var oplyst om returpolitikken og alligevel vil han af principielle årsager gennemføre købet.

11.10 Så er det Niels M. Andersens tur. Han starter med formalia om, hvorvidt Poul-Henning Kamp er rette sagsøger. Han påpeger en formel fejl, men vil gerne frafalde det som noget, han hænger fast ved.

11.09: Kasper Heine: Sagsøgers refusionsret må ikke gøres illusorisk ved at fratrække udgifter ifm. at fjerne Vista-licensen.

11.07 Kasper Heine: Vedr. fastsættelsen af prisen på Vistalicensen. Sagsøgte har ikke efterkommet sagsøgers ønske om at dokumentere den reelle pris, og derfor er der ikke baggrund for at ændre ved de 1000 kroner.

11.03 Kasper Heine: Sagsøger har gjort gældende, at sagsøger ikke har en retlig interesse. Han har købt computeren til eget brug, og der er derfor ikke tvivl om, at han er dækket ind under vilkårene. Der er i denne sammenhæng fuldstændig identitet mellem Poul-Henning Kamp og hans enkeltmandsvirksomhed. Det er jo heller ikke hans virksomhed, der skal godkende vilkårene.

11.00 Kasper Heine fremhæver, at formuleringen i Windows 7 er markant anderledes end for Vista. Der må være en årsag til, at vilkårene er ændret, siger han.

10.58 Kasper Heine: Har korrespondancen forud for købet af computeren betydning for sagen? Nej, licensvilkårets tilbud om refusion er det, brugeren skal tage stilling til.

10.55 Kasper Heine: »Computeren og styresystemet er ikke solgt som samlet enhed. Det er ikke korrekt, at styresystemet hænger uløseligt sammen med computeren. Windows fødes og dør ikke sammen med pc'en. At sagsøgte må have udgifter ifm. sletning af windows er sagsøger uvedkommende.«

10.53 Kasper Heine: »Ifølge sagsøgte er "købesummen" lig med den samlede sum for pc inklusiv operativsystem. Dette er på ingen måde logisk. Det er naturligvis købesummen for softwaren, da licensen kun omhandler softwaren. Tolkningen har ingen støtte i formuleringen.«

10.50 Dommer Serup følger opmærksomt med i Kasper Heines opsummering af sagen og bladrer ivrigt i bilagene.

10.47 Kasper Heine repeterer sagens kerne: PHK ønsker ikke at tage softwaren i brug, og vilkårene angiver herefter hvor man skal henvende sig for oplysninger om, hvordan refusion kan opnås.

10.45 Alle rejser sig for dommer Seerup.

10.44 PHK er ovre hos modparten for at "tigge" et glas vand, inden retssagen genoptages. Kasper Heine går dog mere målrettet efter dommer Serups vandkande.

****10.39. Der er nu en kort pause ind til 10.45 inden de afsluttende bemærkninger.


10.37: Dommer Seerup: Når det så sker, at en computer returneres, afregner I så bagefter med proconsult? Det sker så sjældent, at det ikke kan betale sig at køre penge frem og tilbage.

10.34 Niels M. Andersen: Det er Lenovo Corporation, der har OEM-aftalen med Microsoft. Rettens spørgsmål om, hvem der håndterer returpolitikken

10.32: Dommer Seerup spørger: Hvorfor accepterer Lenovo Aps at tage pc'en i sin helhed retur, når handlen er sket med Proconsult? Fl. Märtens: Det er af hensyn til kunderne.

10.31 Kasper Heine: Du siger, at du tidligere har solgt

10.29 Kasper Heine overtager afhøringen af Fl. Märtens. Er det nødvendigt at skifte bundkortet for at fjerne Windows-licensen? Ja. Ellers kan man rekvirere en recovery-disk og få geninstalleret Windows.

10.28 Fl. Märthens: De udenlandske afgørelser er ikke relevante, da de drejer sig om en tidligere genereation af styresystemet.

10.25 Niels M. Andersen spørger ind til det faktum, at PHK spørger om returpolitikken FØR sit køb af pc'en. »Jeg vil ikke mene, at PHK kan være i tvivl om vores returpolitik, der som sagt er, at det er hele pakken, man kan returnere.«

10.23 "Købesummen" er nøgleordet. Det er den, man kan få retur. Ikke købesummen for Windows særskilt. Den returpolitik har været gældende i alle de fem år, jeg har været i Lenovo. Og har også været praktiseret sammen.

10.22 Fl. Märtens: Vi har ingen politiske holdninger til, om der skal Windows på eller ej. Se bare på netbooks, hvor markedet startede med at være Linux-domineret.

10.19 Flemming Märtens: Den licens, Poul-Henning har fået med sin maskine, har en værdi på omkring 100-125 dollars.

10.18: Niels M. Andersen regner sammen, hvor mange omkostninger der vil være ved at skifte et bundkort. Inkl. tekniker og forsendelse kommer han frem til 5-6.000 kroner.

10.16 Er det let at slette Windows? At fjerne klistermærket i bunden er let. Men de digitale certifikater på bundkortet er ikke let. Der skal et nyt bundkort til.

10.15: Kan man sige, at Windows fødes og dør med maskinen - at licensen er knyttet til en bestemt maskine? Ja, det er korrekt.

10.14 Niels M. Andersen: Kan man købe tilbehør separat? Ja. Følger Windows med separat? Nej, det ligger på harddisken.

10.13 Niels M. Andersen spørger ind til, hvad en Lenovo-pc består af. Svaret er chips, harddiske, software fra Lenovo, Windows-styresystemer og meget mere.

10.11 Flemming Märtens indtager nu vidneskranken. Har været hos Lenovo siden starten, dvs. 5 år, og er produktchef.

10.10 Hvis jeg nu skulle købe en - dvs. mindst 25 - pc'er med linux installeret, hvordan ville prisen så være? Den ville typisk være dyrere. Også selvom det er et gratis produkt? Ja.
Hvor mange sager om refusion pga. ikke-godkendte vilkår har I om året? Jeg gætter på fem stykker.

10.09 Kender du de nye vilkår for Windows 7-licensen? Nej, ikke i detaljer.

10.08 Kasper Heine overtager nu afhøringen af chefen for det danske salgsselskab.

10.06: Niels M. Andersen Hvordan håndterer i returpolitikken, hvis en bruger ikke ønsker at godkende Windows-brugervilkårene? Vi refunderer straks det samlede beløb. Det sker dog meget sjældent.

10.04: Niels M. Andersen: Er der Windows-styresystmer på alle de pc'er i sælger? Ja, det er der. Undtagen, hvis en stor virksomhed laver en særordre. Der skal være et operativsystem, og grunden til, at vi vælger Windows er, at det er markedsstandarden. Hvis du bestiller 25 eller flere, kan vi godt levere med Linux på.

10.03 Niels M. Andersen udspørger direktøren om det tidligere fremlagte produktkatalog. Om de nævnte enheder er samlede produkter.

10.01 Lenovos direktør Peter Juul Jørgensen sidder nu i vidneskranken. Fortæller lige nu fakta om Lenovos danske virksomhed.

9.58 Lenovos advokat Niels M. Andersen overtager nu afhøringen af Poul-Henning Kamp. Er du selvstændig erhvervsdrivende? Ja. Herefter en kort ordveksling.

9.57: Kasper Heine: Så din forventning var, at du kunne få refunderet licensen? PHK: Ja. Absolut.

9.56 Hvordan læser du licensen? PHK: Jeg kan kun læse det som en softwarelicens.

9.54 Kasper Heine: Var det svært at skifte harddisken? PHK: Nej. Det var nok den letteste hardisk at skifte. Det tog nok omkring et minut at løsne skruen og skifte disken.

9.52 Kasper Heine: Computeren ligger der og ser ret brugt ud. Har du så accepteret vilkårene? PHK: Nej. Jeg skiftede harddisken ud.

9.51 PHK: Jeg undersøgte markedet og kunne ikke finde nogen, der ikke havde et Windows-styresystem bundlet - med mindre jeg købte 25 styks.

9.50 spørger PHK om valget af netop Lenovo T400-computeren.

9.49 Kasper Heine spørger ind til PHK's erhvervsforhold - herunder, at enkeltmandsvirksomheden har navnet "Den anden sidste viking".

9.48 Nu begynder afhøringen af Poul-Henning Kamp. Han starter med at fortælle lidt om sig selv og sit virke.

9.46 Lenovos advokat anerkender Kasper Heines gennemgang som "fin", men vil gerne have tilføjet et ekstra kig på den papkasse, som computeren ankom i - herunder særlig fokus på, at modtageren er "The FreeBSD Project".

9.43 Kasper Heine refererer en række sager fra Polen, Tyskland og Frankrig, hvor pc-brugere har fået refunderet licensen for det bundlede operativsystem.

9.42 Kasper Heine er næsten færdig med fremlæggelsen af mail-korrespondancen mellem parterne og summerer nu op.

9.40 »Efter denne korrespondance spidser det til, og konklusionen bliver, at man må ende med at ses i byretten.«

9.37 Kasper Heine: »Fl. Märtens fra Lenovo fastholder, at man ikke kan få refunderet Vista-licensen.«

9.35 Dommer Seerup rømmer sig diskret, mens han hastigt tager noter på sin pc.

9.32 Kasper Heine gennemgår parternes korrespondance. Første mail er PHK's forespørgsel om, hvilken procedure Lenovo har for at returnere Windows Vista-licensen.

9.30 Poul-Henning Kamp sidder i blå, højhalset sweater og kigger ud i luften, mens hans advokat Kasper Heine fremlægger sagen.

9.28 Kasper Heine: En del af sagen vedrører også den korrespondance, parterne har haft med hinanden. Der henvises til markedspriserne på en Windows Vista-licens, hvilket iflg. edbpriser.dk ligger på omkring 1000 kroner.

9.26 »Denne aftale udgør hele aftalen. i pkt. 24b henvises til, at det er lovgivningen i det land, hvor man har erhvervet softwaren, der gælder«

9.24 Kasper Heine citerer den del af brugerlicensen, der omhandler installation af Windows Vista.

9.21 Dommer Seerup indskyder, at han er erfaren pc-bruger siden 1985 og egenhændigt har installeret adskillige styresystemer. Derfor behøver Kasper Heine ikke at gå i dybden med denne del af sagen.

9.20 »Oprindelig starter sagen med, at sagsøger køber en computer hos Proconsult i Odense. Faktura udskrevet 12. oktober 2009.

9.19 Kasper Heine forelægger sagen.

9.18 Dommer Seerup konstaterer, at begge parter rent faktisk har forholdt sig til "installation" i forberedelsen af sagen.

9.17 Dommer Seerup: Foreslår en tilføjelse i påstanden om "installation" af programmet.

9.14 Dommer Søren Holm Seerup er ankommet. Han konstaterer, hvem der er til stede. Han tillader at transmittere tekst løbende fra retssagen.

9.13 Der er 26 tilhørere i det nu udvidede retslokale.

9.08 Poul-Henning Kamp har en kort ordveksling med sin advokat Kasper Heine.

9.05 En stille hvisken på tilhørerrækkerne blandet med de to advokaters raslen med papir er de eneste lyde i retssal 3.2.

9.02: Lenovos repræsentanter og deres advokat Niels M. Andersen er ankommet.

8.55: Retsbetjenten har åbnet foldevæggen ind til det tilstødende lokale på grund af mange tilhørere.

8.53: Stemningen i retslokalet er fortættet, før retssagen begynder. Poul-Henning Kamp er ankommet med en plastikpose i hånden, hvori papkassen den omtalte Lenovo-computer ankom i. Sidder lige nu med foldede hænder og kigger spekulerende op i loftet.

170 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
47
13. oktober 2010 kl. 11:16

Ja, man er jo helt vildt mistænkelig hvis ens politiske holdning er at love og aftaler skal overholdes, ikke bare i teorien, men også i praksis. Mener man f.eks. at Lenovos arrangement med Microsoft er på kanten af konkurrence-lovgivningen har man jo absolutet intet at gøre i en retsal, hvor det indirekte er emnet

49
13. oktober 2010 kl. 11:19

"Der er jo kun én købesum - på fakturaen står der kun ét beløb. Der er ikke udspecificeret del-købesummer for de enkelte dele af produktet" er næsten direkte morsomt.

Hvis en håndværker påberåbte sig en sådan argumentation, når han udskrev en regning på 100k for badeværelset, så ville han sidde i retten kort tid efter. Men det er jo så også det, Lenovo gør her.

1
13. oktober 2010 kl. 09:11

Vi krydser fingre XX for Poul-Henning Kamp!!!

Lad os endelig få gjort op med MS monopolet!!

2
13. oktober 2010 kl. 09:25

Det lover godt at dommeren er en erfaren PC bruger...