BI-systemer og positionstags hjælper sundhedspersonale med at finde patienterne

Både patienter og beboere på sygehuse og plejehjem har det med at forsvinde. Men det kan hånd

Hvor pokker blev patienten eller beboeren af? Det spørgsmål stiller mange personaler på sygehuse og plejehjem sig dagligt.

Ny it-teknologi i form af avancerede realtime positioneringsløsninger med minipositionssendere til håndleddet kan hjælpe personalet - og er allerede installeret på flere danske plejehjem og sygehuse.

»Både beboere og personale har glæde af den trådløse positionering. Mange beboere vovede tidligere ikke at forlade deres bolig uledsaget af frygt for ikke at kunne tilkalde hjælp. Nu oplever vi, at flere beboere selv går op på tagterrassen og i det hele taget er mere mobile. Positioneringsfunktionen fjerner også en stressfaktor hos personalet, som nu har overblik og undgår at løbe forgæves,« siger forstander Maria Hedin, Louise Mariehjemmet i Brønshøj, ifølge en casebeskrivelse fra leverandøren Ascom.

Ud over at øge sikkerheden betragteligt er det er en hjælp i en travl hverdag ikke at skulle bruge tid på at lede.

Det kan nemlig være afgørende, at hjertestopteamet ikke skal bruge kostbare minutter på at finde en defribillator, men sammen med alarmen får oplysninger om hvor den nærmeste enhed står.

Business Intelligence-platform styrer de forskellige datainput

Teknologien består af fysiske positionerings-tags, software og en en Business Intelligence-platform til opsætning af regler og ”what-if” scenarier.

Løsningerne kan ofte integreres med andre alarmer og kommunikation på hospitaler og plejehjem. Det betyder, at plejepersonalet – ud over kald og alarmer – også kan modtage tilhørende lokaliseringsoplysninger direkte på deres håndsæt.

Løsningerne kan også bruges mere proaktivt. Der kan bl.a. sættes regler op, så personalet automatisk får besked, hvis antallet af f.eks. fusionspumper på afdelingen falder til under en fastsat grænse.

Real Time Location Systems (RTLS) kan sammenlignes med et indendørs GPS system, og anvendes da også ofte som et sådan. Indoor Positioning Systemer (IPS) og RTLS benyttes også på store lagre, hvor det er vigtigt at sikre at vareflowet er FIFO (First-In-First-Out) eller på lagre styret efter kaos princippet.

Præcisionen i positionsbestemmelsen afhænger af metoden der anvendes og hvor "tæt" reciverne er placeret.

Herhjemme er RTLS-teknologi implementeret på otte plejehjem.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk

Kommentarer (0)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Partnernyheder

Welcome to a seminar on tools that help you become GDPR compliant!

Getting GDPR compliant by May 2018 implies a lot of activities covering the legal aspects, internal business processes, data management, and security technology.
28. feb 2017

Maja Rosendahl Larsen ansat hos Affecto

24. jan 2017

Introduction to Jedox – Affecto Seminar, Copenhagen

12. jan 2017