Politikere i opgør med meningsløs overvågning af danskerne

Politikere ønsker eftersyn af logningsbekendtgørelsen. Overvågning er lang hen ad vejen formålsløs, mener Venstre.

Justitsminister Morten Bødskov (S) mangler to mandater for at sikre flertal for en fornyet udskydelse af lovrevisionen af telelogning.

De konservative støtter lovforslaget om revision af retsplejelovens § 786, stk. 4, mens et flertal bestående af de øvrige oppositionspartier og Enhedslisten er imod.

Justitsminister Morten Bødskov begrunder forslaget om en tredje udskydelse med, at EU-kommissionen er på vej med ændringsforslag til logningsdirektivet fra 2006 på grundlag af en evaluering, der blev offentliggjort 18. april 2011.

Uændret i næsten 10 år

Hvad forventer flertallet af en revision i indeværende folketingssamling modsat regeringens ønske? En debat med substans om overvågningens omkostninger og omfang.

Logningsparagraffen er fra 2002. Den pålægger telenet- eller teletjenester pligt til registrering og opbevaring i ét år af teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Ved førstebehandlingen tirsdag 20. december stod retsordfører Karsten Lauritzen (V) i spidsen for flertallet, og han pegede selv på vejen væk fra et opgør ved en tredjebehandling, nemlig en høring og en eventuel udvalgsberetning.

Den høring gav justitsministeren straks håndslag på.

Lovteknisk set kan en beretning anvise ændringer i bekendtgørelser, som kunne træde i stedet for en egentlig lovrevision.

Venstre: En logning hvert femte minut koster dyrt

Hvad i den nuværende telelogning får flertallet til at afvise en udskydelse af revisionen?

Hos Venstre er teleselskabernes udgifter og dermed forbrugernes regninger i fokus i lyset af, at der blev foretaget 82.000 registreringer per dansk statsborger fra spæd til ældgammel i 2008, mens en forsvindende lille andel anvendes ved efterforskning.

»Vi kan allerede nu sætte spørgsmålstegn ved, om omkostningerne ved registrering og opbevaring af disse oplysninger kan retfærdiggøres i forhold til det omfang, som oplysningerne rent faktisk anvendes. Ifølge Justitsministeriets egne tal for 2008 er der ud af de anslået 460 milliarder dataposteringer kun foretaget indgreb i datadelen på 174 tilfælde.«

»Der foretages milliarder af formålsløse registreringer af almindelige borgeres datatrafik, der ifølge teleindustrien koster dem – det vil sige forbrugerne – et trecifret millionbeløb at implementere og et tocifret millionbeløb om året i driftsomkostninger. Det er på ingen måde rimeligt, hvis det viser sig, at omkostningerne ikke står mål med det, man rent faktisk får ud af det. Det kan man som sagt kun finde ud af ved at foretage en revision,« sagde Karsten Lauritzen.

»Venstre håber, at vi med et bredt flertal i retsudvalget kan tage en høring og skrive en beretning, der kan føre til nogle fornuftige regler. Det kan være, at logningsbekendtgørelsen skal fortsætte, som den hidtil har været, men det finder vi først ud af ved at undersøge det nærmere via høringen,« sluttede Karsten Lauritzen.

DF: Revision kan forberede til EU-forslag

EU-ordfører og retsudvalgsmedlem Pia Adelsteen (DF) ønsker en særskilt dansk evaluering inden EU-kommissionens udspil om omkring et halvt år.

»Det er logisk at gennemføre en evaluering i Danmark nu, så vi kan se, hvad der er af fordele og ulemper osv. Vi vil ikke støtte forslaget om at udskyde revisionen, for det er vigtigt også at have revisionen, inden EU kommer med eventuelle ændringsforslag,« sagde hun.

R: Saml ændringer i én omgang

Forløbet kan måske synes en smule komisk, medgav retsordfører Jeppe Mikkelsen (R):

»Først venter vi på en evaluering fra EU, nu er evalueringen kommet, men nu venter vi på de ændringer, som evalueringen kommer til at medføre,« sagde han under mødet.

De radikales ordfører foretrækker at vente på EU-ændringerne frem for at gennemføre ændringer i to omgange kort efter hinanden.

Regeringspartiordføreren bebudede en kritisk revurdering af registreringernes efterforskningsmæssige betydning i forhold til virksomhedernes omkostninger til registrering og opbevaring af teleoplysninger. Desuden skal det vurderes, om de relativt få udtræk står mål med retssikkerheden for den enkelte borger, når der i 2010 blev foretaget 550 milliarder registreringer.

Enhedslisten: Et halvt års opbevaring er nok

Enhedslisten mener, at opbevaringstiden skal være så kort som overhovedet mulig, for eksempel et halvt år.

»Det er let at omgå logningen. Alle og enhver kan omgå logningen ved at bruge fem minutter på at læse op på det på nettet. Det er et relevant element at have med, når man skal vurdere, om det er rimeligt resursemæssigt og i forhold til den enkeltes privatliv at have så omfattende en logning, som vi har i Danmark i dag,« sagde Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Thomas Vestergaard

Der foretages milliarder af formålsløse registreringer af almindelige borgeres datatrafik, der ifølge teleindustrien koster dem – det vil sige forbrugerne – et trecifret millionbeløb at implementere og et tocifret millionbeløb om året i driftsomkostninger. [...]

Udfra oplysningen om, at det kostede et trecifret millionbeløb at implementere i første omgang, virker det tosset at lægge op til at foretage to revisioner af bekendtgørelsen.

Det kan sikkert give fin mening at evaluere på den nuværende bekendtgørelse - men med næsten 10 år på bagen, håber jeg da, at det ikke er første gang man gør det.

 • 2
 • 1
#2 Knud Larsen

Terrorforskrækkelsen har gjort det samfundet uudholdeligt. Hvorfor skal almindelige borgere udsættes for sådan en omfattende kontrol og registrering? Telefoner, eMail, bevægelser, parkering, adfærd (rygning, kørsel) kropsvisitering i lufthavne og andre steder. Det er både dyrt og forsinkende. Der afsløres ikke de store forbrydere på den måde. 9/11 kom jo igennem som ansatte og Bush lod dem slippe ud bagefter med privatfly! Derudover skal vi huske at DK udsteder dummebøder uden retsafgørelse i 234 tilfælde! Skat overtræder almindelig borgerbeskyttelse i utallige tilfælde, f.eks. at hæve på kontoen uden kontohavers vidende!

 • 3
 • 0
#3 Claus Pedersen

Arhh, den anmeld knap sidder dumt. Kom til at anmelde dit indlæg ved en fejl :-)

Det er jo lidt sjovt at Venstre først nu indser hvor dyrt og hvor lidt man får for pengene, når man tager i betragtning at de selv har været med til at indføre det under skarpe protester fra branchen og når de har haft mange år til at ændre på det.

 • 8
 • 0
#4 Ulrich Østergaard

Der er i høj grad brug for en evaluering. Problemet er blot at man totalt misser kernen i problemet og evaluerer på et helt forfejlet grundlag. I samme raport som der refereres til kan man læse at mens Danmark foretog 174 indgreb i 2008 blev der i f.eks. Irland, UK og Spanien foretaget 2905, 50054 og 9117 indgreb. Kunne man få den mistanke at det danske politi ikke evner at benytte data eller, at der er så tilpas mange huller og undtagelser i loven og manglende efterlevelse af loven, at de har opgivet at få noget fornuftigt ud af de sporadisk indsamlede data. Man skal naturligvis altid vurdere proportionaliteten i en lovgivning, men det skal være proportionaliteten mellem udbyttet og indgrebets betydning for den enkelte, og ikke som det gang på gang ender med - udbyttet i forhold til de stakkels teleselskabers byrder som sandsynligvis kun udgør en brøkdel af de informationer der indsamles til kommercielle formål. Man skal ligeledes tage i betragtning, at hvis man fjerner politiets mulighed for overordnet at danne sig et billede af hvem der kan sættes i relation til en kriminel handling, så kan det medføre langt mere krænkende indgreb og sandsynligvis langt større omkostninger. Slutteligt er det sørgeligt at myndighederne ikke forlænge siden har forstået at fjerne hoved formålet fra forebyggelse af terrorisme og re-fokusere og benytte en koordineret data opsamling til det formål det virkeligt er egnet til og som udgør et langs større og bekosteligt samfundsproblem, nemlig sikring af tilliden til Internettet som infrastruktur. Der forekommer at være en total mangel på politisk fokus på at sikre mod tyveri af identiteter og personlige/proprietære oplysninger, bekæmpelse af botnet mm. Her bliver der virkeligt forbrugt ressourcer ude i privatlivet i mangel på en samlet offentlig indsats, og vi har formodentligt kun set toppen af isbjerget. Det virker useriøst at diskutere indgreb i den personlige frihed forårsaget af de 4 til 5 terabyte data som logningsbekendgørelsen udmynter sig i når man samtidigt har givet op overfor den massive data opsamling der muliggøres af de ca 100.000 botnet inficerede i Danmark, for ikke at nævne den ukontrollerede mængde personfølsomme data der mere eller mindre frivilligt bliver sendt til og opbevaret af Google, Facebook og Apple mfl.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere