Politikere føler sig ført bag lyset: Ikke advaret om at Sundhedsplatformen er 'højrisiko'

19. juni 2017 kl. 05:0773
Politikere føler sig ført bag lyset: Ikke advaret om at Sundhedsplatformen er 'højrisiko'
Illustration: Rigshospitalet.
Konklusion i politikerbriefing af regionsrådspolitikerne om Sundhedsplatformen er helt modsat den betegnelse om 'højrisiko'-projekt, som business case når frem til.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Medlemmerne af Regionsrådet i Region Hovedstaden er ikke fra administrationen i regionen blevet advaret om, at Sundhedsplatformen fra amerikanske Epic blev vurderet som en 'højrisiko-investering' i den business case-rapport, som er udarbejdet.

Tværtimod lød konklusionen i en orientering, som IT- og Afbureaukratiseringsudvalget (ITA) fik i december 2015, at: ’Samlet vurderes det, at Sundhedsplatformen såvel økonomisk som kvalitativ er en attraktiv investering.’

Medlem af Regionsrådet Niels Høiby (LA), der også er professor, overlæge og dr.med., var ikke med, da Sundhedsplatformen blev besluttet tilbage i 2013, men han fik en orientering om systemet i 2015 på Hotel Marina i Vedbæk.

»Her fik vi at vide, at Sundhedsplatformen var et fantastisk system, som også er i brug i USA og Holland. I dag må jeg i betragtning af vores nuværende viden sige, at jeg synes, det blev oversolgt,« siger Niels Høiby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge business case 2,4 til Sundhedsplatformen betegnes systemet som en ’højrisiko-investering’. Hvornår blev du præsenteret for det?

»Det har jeg aldrig fået at vide. Det er første gang, jeg bliver præsenteret for det,« siger en forundret Niels Høiby.

Også Enhedslistens medlem, Marianne Frederik, kan bekræfte, at hun ikke blev advaret om risikoen fra administrationen:

»Jeg blev på et tidspunkt gjort opmærksom på sætningen (om 'højrisiko', red.) via medierne. Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende,« udtaler Marianne Frederik til Version2.

Hun tilføjer, at ITA-udvalget fik et resumé i 2015 af den reviderede business case. Her fremgik det, at der vil være få økonomiske gevinster i løbet af de første år, og projektinvesteringerne vil være betalt tilbage i løbet 2020-2022.

Men er du orienteret om, at der er flere risikofaktorer, som kan få hele gevinsten på op til 10,4 mia. kroner til at gå fløjten, herunder risikoen for ’modstand mod forandring’ fra de ansattes side, samt manglende sikring af ’governance’, altså it-ledelse, som skal sikre standardisering?

»Nej, hvor har du det fra?« spørger Marianne Frederik, hvortil Version2 kan oplyse, at det også stammer fra business casen.

»Enhedslisten har ikke stemt for Sundhedsplatformen for at kunne score milliardgevinster. Men vi skal selvfølgelig kunne stole på det grundlag, vi træffer beslutninger på. Der skal være styr på økonomien, så regionen ikke fremadrettet taber penge på Sundhedsplatformen. Der skal være en gennemskuelig plan for, hvordan der skabes de lovede kvalitets-, patientoplevede og økonomiske gevinster,« lyder det fra Marianne Frederik .

Også Niels Høiby er forundret over, at risikoen kan spise hele gevinsten op:

»Det har jeg aldrig hørt før. Det er fantastisk,« siger en overrasket Niels Høiby.

Aktiviteten falder

Et er, at politikerne ikke blev orienteret om mulige risici. Professoren oplever i dag også konkrete konsekvenser af, at der er problemer med systemet. Eksempelvis at aktiviteten på hospitalerne er gået ned i længere tid, end hvad politikerne fik at vide:

»Vi fik at vide, at vi kunne forvente en nedgang i målopfyldelsen på afdelingerne i 2-3 måneder. Men det har vist sig ikke at holde,« siger han og nævner kræftområdet som eksempel.

Her skulle Rigshospitalet dække af, hvis Herlev gik ned i aktivitet, men idet nedgangen har varet så længe, at Rigshospitalet også er kommet på Sundhedsplatformen, er begge hovedhospitaler for kræftbehandling nu ramt:

»Problemet er, at Sundhedsplatformen ikke fungerer godt. I praksis er det et meget tungt system at arbejde med. Derfor kan vi ikke opretholde vores målopfyldelse,« siger Niels Høiby, der ikke tror på løfterne om store millionbesparelser inden for kort tid.

»Foreløbig tror jeg heller ikke på de besparelsesmuligheder, der er lagt frem,« siger han.

De radikales medlem af regionsrådet udtrykker utilfredshed over grundlag, som beslutningen om Sundhedsplatformen er taget på.

»Det er et hovedproblem, når man skal tage ansvar for den her kæmpe investering. Jeg er i stigende grad blevet opmærksom på, at vores beslutningsgrundlag simpelthen er for svagt,« sagde Charlotte Fischer på et regionsrådsmøde den 13. juni.

En oplevelse af manglende information har hun stadig i forhold til de afrapporteringer, der kommer fra administrationen:

»Man kan godt føle, at der bliver plukket i det, der er positivt, f.eks. at oppetiden er på 100 procent. Men jeg er endnu mere interesseret i mange af de andre parametre,« sagde hun og nævnte tal på udviklingen i sengedage og udførte undersøgelser.

Niels Høiby er også kritisk over for administrationen, at administrationen i Region H ikke fremlægger alle oplysninger om Sundhedsplatformen, også de kritiske.

»Jeg tror bestemt, at koncerndirektionen tilbageholder oplysninger for at få tingene igennem – for de har bundet sig op på Sundhedsplatformen. Det er deres projekt, og derfor må de kritiske ting ikke komme frem. Vi stoler på administrationen og tror, vi får alt at vide, men det gør vi ikke,« siger han.

Føler du dig ført bag lyset af administrationen?

»Ja, det gør jeg bestemt.«

Enhedslisten har fået en opstramning af administrationens briefing af politikerne stemt igennem i Region H. Således skal Forretningsudvalget i Region H have en opdatering på business casen, og i forbindelse med budgetforslaget skal der bl.a. udarbejdes et bud på økonomiske gevinster for 2018-2020 samt en udgiftsoversigt, herunder udgifter til licenser, husleje, ekspertbistand, udviklingsopgaver, uddannelse mv.

73 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
73
28. juli 2017 kl. 16:21

Endnu et godt stykke arbejde fra Patientdataforeningen, som har gravet frem, at business casen bag det nye Nationale Patientindeks, i lighed med business casen for Sundhedsplatformen, er bygget på sand:https://www.facebook.com/BevarTavshedspligten/

http://ft.dk/samling/20161/almdel/SUU/bilag/425/1778886.pdf

Siden man tilsyneladende ikke har gjort sit hjemmearbejde særligt godt mht. de økonomiske og effektivitetsmæssige argumenter, kan man vel gisne om, at det i det skjulte er andre hensyn, der har dikteret dette hastværk mht. at få presset NPI igennem i ly af sommerferien - f.eks. som vanligt ønsket om at servicere forskere og medicinalindustri (og dr. Watson?) ?

Og er der en behjertet journalist, der vil bore lidt i, om udbudsreglerne er overholdt i denne sammenhæng - eller om man også på det punkt har lært af Sundhedsplatformen på den dumme måde?

72
23. juni 2017 kl. 10:13

Som kandidat for Alternativet op til Regions valget i Syd, har jeg lige sendt mine kommentarer til de 44 minutters samtale jeg først på ugen havde med Styrelsen for Patientsikkerhed, og som jeg vil prøve, at få med i mine indsigelser til en mere ansvarlig regions politik på området, omkring Regionens Sundhedsplan der er sendt i Høring, og hvor sidste frist for indsigelser er 3. juli kl. 12.ristensen@gmail.com> 09.39 (for 0 minutter siden)

til bent.hansen, liselott.blixt, Anette, Pernille, Birgitte, kia, lotte.rod, Bente, Torsten Kære Torsten Breuerbach Larsen Chefkonsulent Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tak for fremsendelse af referatet, der giver anledning til nogle kommentarer:

De punkter jeg i samtalen fremhævede som særlig vigtig, er Styrelsens egen udlægning det har jeg aldrig tiltrådt tværtimod.

Omskrevet betyde det, at Styrelsens udlægning at fejl sundhedsmyndighederne og andre organisationer imellem omkring manglende eller underrappotering aldrig kan indgå i læring eller sanktioneres.

Det er jeg naturligvis imod da det er min opfattelse, at det meget bredt skal ske læring af alle fejl. Hvis der sanktioneres, skal det også indgå som læring, for ellers kan det jo aldrig læres af de alvorlige fejl. Er Styrelsen ikke enig her?

Derforuden er det utilfredsstillende er det ikke er etableret et klageorgan der omhandler alle Sundhedsstyrelsens funktioner inkluderet Sundhedsstyrelsen selv, ud over minister ansvarlighed, der altid henviser og støtter sig til de faglige vurderinger Sundhedsstyrelsen har. Det bør etableres et helt uafhængig klageorgan der også kan foretage faglige vurderinger som Ombudsmanden ikke kan. Det er naturligvis en politisk beslutning.

Styrelsen for Patientsikkerhed har også et stort ansvar overfor, at alle oplysninger omkring sanktioner indgår i sagsbehandlingen, så her kunne måske være en kompetence for Ombudsmanden som sidste klage,led?

Det betyder også at klager og erstatnings sager der har fået medhold, naturligvis skal kunne indgå i læring?

Endvidere, at diciplinærnævnets afgørelser ikke kan indbringes for ombudsmanden, da Ombudsmandens afgørelser kun har kompetance til, at påse om forvaltnings regler er overholdt, og ikke resultatet af disse afgørelser.

Endvidere er det desværre en stor overvægt at afhængige interesse organisationer omkring problemstillingerne med de mange årlige dødsfald omkring medicin. Det er især et stor område der ikke er forsket tilstrækkelig i omkring interagering af medicin, hvor det kun eksisterer 7 former for medicin i dag der er undersøgt.

mvh.

Klik her for at svare, svare alle eller videresende 3,62 GB (24 %) af 15 GB er brugt Administrer Vilkår - Privatliv Seneste kontoaktivitet: for 1 time siden Detaljer

71
22. juni 2017 kl. 08:26

Jeg har lige modtaget svar på hvem der har ansvaret for alt i Sundshedsplanerne. Det har regions politikerne, så hvis de føler sig ført bag lyset er det sandsynligvis fordi de ikke har stillet de spørgsmål de burde?

Kære Ove

Tak for din henvendelse.

I sidste ende er det regionsrådet, der skal godkende den endelige Sundhedsplan efter høringsperioden.

Oplægget til den Sundhedsplan der aktuelt er i høring er udarbejdet med input fra forskellige dele af administrationen her i Region Syddanmark, og udkastet har været drøftet med alle regionens sygehusledelser. Efterfølgende har tre politiske udvalg, Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedssamordningsudvalget, besluttet at sende Sundhedsplanen i høring.

Den debat du henviser til på linket, drejer sig om Region Hovestadens elektroniske journal – Sundhedsplatformen.

I Region Syddanmarks sundhedsplan, som lige nu er i høring, lægges der ikke op til beslutning vedrørende et sådant IT system i Region Syddanmark.

Venlig hilsen

Asger Krogager Kjellerup Specialkonsulent Sundhedsplanlægning

E-mail:Asger.K.Kjellerup@rsyd.dkDirekte: 76631661 Mobil: 29201661

logo Regionshuset Damhaven 12, 7100 Vejle Hovednummer: 7663 1000www.rsyd.dk

Fra: Ove Kjær Kristensen [mailto:ovekjkristensen@gmail.com] Sendt: 20. juni 2017 09:49 Til: Asger Krogager Kjellerup Emne: Sundhedsplanen Region Syd.

Asger Krogager Kjellerup (Asger.K.Kjellerup@rsyd.dk)

Sans Serif Send

3,61 GB (24 %) af 15 GB er brugt Administrer Vilkår - Privatliv Seneste kontoaktivitet: for 25 minutter siden Detaljer asger.k.kjellerupasger.k.kjellerup@rsyd.dk

Vis detaljer

70
21. juni 2017 kl. 12:56

Jeg frygter det er Regionens svar på, sundhedspersonalet søger tilbage til deres gamle afdelinger - og væk fra Sundhedsplatformen. Så skal implementeringen hastes igennem mens der endnu er folk tilbage. Hvis problemerne er løst, kan det være en brugbar fremgangsmåde. Men det vil som regel betyde at det er eksterne konsulenter der skal afslutte projektet, og dermed dokumentere de sidste beslutninger. Og det har jeg endnu til gode at opleve der er tid og penge til, når nu et projekt er slut.

69
21. juni 2017 kl. 11:26

Jeg er så absolut ikke enig, at man kan/bør rulle tilbage nu.

Nej, det er ikke sikkert, at det er en mulighed/løsning, selv om der er læger, der håber på det. De har jo ikke nødvendigvis det store overblik over hele projektet. Men diverse nødråb fra læger er et signal om at passe meget på, og jeg synes, at der må være et stort behov for en meget grundig status på nuværende tidspunkt, for det virker som om, det er meget uklart, hvor lang man er kommet ift. ambitionerne, hvor store problemerne er, om man nogensinde får et ordentligt system ud af det, og hvor dyrt det vil ende med at blive.

Og uden en sådan præcis status (hvis den overhovedet er mulig), er det jo meget svært at vide, om vejen fremad er vejen frem, eller om vejen tilbage faktisk er det mindste onde (Gud se i nåde til os, hvis det skulle vise sig at være tilfældet)? Hvis det sidste faktisk skulle vise sig at være tilfældet, så er der et mundheld, der hedder: "Man skal ikke kaste gode penge efter dårlige" - men det kan være utroligt svært at se i øjnene.

68
21. juni 2017 kl. 11:14

Arbejder man febrilsk på at nå "point of no return"? Jeg har i hvert fald hørt mindst èn læge hviske om et håb om, at Region Sjælland simpelthen ville hoppe fra, og at man i Region Hovedstaden så også ville vælge at gå tilbage til Opus. I følge denne læge ville det udløse stor glæde hos de fleste læger, selv om Opus ikke var fejlfri.

Jeg er så absolut ikke enig, at man kan/bør rulle tilbage nu. Det er simpelt hen for sent, point of no return er nået for længst. Og IMHO heller ikke en god ide. De 'gamle systemer' skal skiftes anyway og EPIC er (igen hvad jeg hører fra sygeplejeske siden) et rigtig ok system.

Men man har lavet graverende fejl før og under projektet. Og når vi så hører at leverandøren EPIC gerne ville have/anbefalede et helt år mere til implementeringen før udrulningen, men at det kunne man ikke få, så er der grund til at tænke tingene igennem igen. Formodentlig fordi så kunne 'administrationen' ikke indfri de besparelser man havde lovet, til tiden. Ja.. så kender vi den offentlige 'fjendtlighed' mod 'faglighed' igen. Den går IMHO også igen i organisationen for projektet, i bemandingen og i projekt/udrulningsplanen. Hele organisationen afspejler en typisk todimensional offentlig ultra-hierarkisk bestemme organisation. Hvor de eneste der har chancen for at få et overblik er de styregrupper højt i hierarkiet, som typisk har meget ringe faglig indsigt.

Og jeg ved, at 'man' vil sige 'Ja men vi havde masser af fagfolk med'. Og til det vil jeg sige... ja splittet op i klare 'kanøflebare' enheder, som kan 'kontrolleres'. Hvor er den del af projekt organisationen der har det faglige totale overblik, der kan se det faglige (både sundhedsfagligt og IT-fagligt) (kald det måske arkitekturen) holistisk ?

En sådan entitet ville nok have peget på nogle af de ting

 1. Implementeringsplanen er urealistisk. (Igen EPIC ville have mere tid)
 2. Udrulnings planen er urealistisk
 3. Projekt organisationen fremmer ikke at 'end to end' 'business processes'
 4. Hvorfor er der så stor forskel på f.eks. tildeling af adgange fra fagområde til fagområde ? F.eks. Hvorfor er sygeplejersker tildelt rettigheder til FMK på et hospital men ikke på et andet ?
 5. Hvordan kan man forudsætte at læger bliver mere effektive når de går fra diktafon til at taste? Når der er et stort marked for at sælge diktat software til netop EPIC ?

etc. etc.

// Jesper

67
21. juni 2017 kl. 10:20

Tak for uddybning, Jan Larsen.

Gad vide, om politikerne er orienterede om denne "overførings"- strategi for besværlige moduler, og om det er indregnet i business casen? Ellers må man vel formode, at det vil blive det i den nye business case, som politikerne har bed om.

Du har vel set dagens nyhed om Region Sjælland i Jesper Frimanns kommentar ovenfor?

66
21. juni 2017 kl. 10:13

Det lyder interessant. Kan du oplyse dine kilder til dette?</p>
<p>Og kan det tænkes, at politikerne i Region Hovedstaden ikke var orienterede om dette? Ellers er det jo en god forklaring på, at lysten til at bore i dette ikke ser ud til at være så stor fra politikernes side.

Kilder: Udviklere og projektfolk i Region Sjælland - jeg ved intet om Reg. H.

Og gælder det både risikoen for, at besparelserne ikke holder, og risikoen for, at de kvalitetsmæssige løfter ikke holder?

Den er mere kompliceret, for jeg hører at projektet bag Sundhedsplatformen (SP), fører moduler der giver (tekniske, tidsmæssige og økonomiske) problemer over til den del der hedder "Egenleverancer" - dvs. Regionerne skal selv levere disse moduler og integrationer, og finde mandskab og økonomi til denne udvikling. Dermed kommer SP sandsynligvis i mål, men den samlede økonomi og kvalitet må givetvis opgives, hvis alt tælles med.

Igen: Hvor har du oplysningerne fra? Er de offentligt tilgængelige? Ved du også, hvem der så har pålagt Epic dette (administrationen eller politikerne), og på hvilket tidspunkt i processen (evt. før de havde vundet udbuddet?)

Kilder: Udviklere og projektfolk i Region Sjælland, jeg tvivler på disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Disse udviklere og projektfolk fortæller, det var ledelsen der pålagde Epic at forkorte projektforløbet, men hvorvidt det er administrativ eller politisk ledelse, kan jeg ikke sige med sikkerhed.

 • jeg kan intet sige om det præcise tidspunkt.
65
21. juni 2017 kl. 07:49

Den er godt nok et sted mellem "komisk" og "storstyg", Jesper Frimann. Man tager sig til hovedet.

Gad vide, om Region Hovedstaden har lovet at kunne tage disse ekstra patienter, samtidig med, at de dårligt kan nå deres egne? Hvis man skulle gætte rigtigt vildt, så kunne man jo fantasere om, om et sådant løfte fra Region Hovedstaden har være en nødvendig pris for at få Region Sjælland til overhovedet at hoppe med på vognen?

Arbejder man febrilsk på at nå "point of no return"? Jeg har i hvert fald hørt mindst èn læge hviske om et håb om, at Region Sjælland simpelthen ville hoppe fra, og at man i Region Hovedstaden så også ville vælge at gå tilbage til Opus. I følge denne læge ville det udløse stor glæde hos de fleste læger, selv om Opus ikke var fejlfri.

Og i Politiken er der i dag på side to et indlæg om de fortvivlede læger - til dels pga. Sundhedsplatformen. (ikke lagt online endnu). De tror ikke på, at den overhovedet vil kommet til at medføre bedre behandling - de opfatter den primært som en spareøvelse.

63
20. juni 2017 kl. 23:49

Jeg føler at skattekronerne bliver misbrugt af godtroende (dumme) politikere, der tror på hvad de får at vide fra sælgerne og ikke selv undersøger og sætter sig ind i hvad det drejer sig om. Det er med sælgere som med medierne, man skal ikke tro på hvad de skriver og ytrer da de har en agenda om at sælge noget for enhver pris og derfor ikke ytrer det der er dårligt eller negativt.

62
20. juni 2017 kl. 16:15

Rettelse i indslag. Jeg har desværre forvekslet trippelvaccinen som erstatning for HPV vaccinen. Det var en fejl. Trippelvaccinen kunne være en mere sikker erstatning for den klassiske børne vaccine. Det er også rettet i mailen til Lægemiddelsstyrelsen. Undskyld fejlen.

61
20. juni 2017 kl. 13:52

Jan Larsen:

I følge mine oplysninger var politikerne - i Region Sjælland - oplyst om risikoen.

Det lyder interessant. Kan du oplyse dine kilder til dette?

Og kan det tænkes, at politikerne i Region Hovedstaden ikke var orienterede om dette? Ellers er det jo en god forklaring på, at lysten til at bore i dette ikke ser ud til at være så stor fra politikernes side.

Og gælder det både risikoen for, at besparelserne ikke holder, og risikoen for, at de kvalitetsmæssige løfter ikke holder?

Epic havde i (første udkast af) projektplanen foreslået et år mere til implementering, test og uddannelse af brugerne men fik besked på, at den tidsplan skulle barberes ned.

Igen: Hvor har du oplysningerne fra? Er de offentligt tilgængelige? Ved du også, hvem der så har pålagt Epic dette (administrationen eller politikerne), og på hvilket tidspunkt i processen (evt. før de havde vundet udbuddet?)

60
20. juni 2017 kl. 13:45

I følge mine oplysninger var politikerne - i Region Sjælland - oplyst om risikoen. Epic havde i (første udkast af) projektplanen foreslået et år mere til implementering, test og uddannelse af brugerne men fik besked på, at den tidsplan skulle barberes ned. De gjorde de, men det kan have været med til at øge risikoen. Næste problem bliver; meget af det sundhedspersonale der har været tilknyttet udviklingen af "Sundhedsplatformen" nu søger væk fra projektet, deres primære opgave (udvikling) er også afsluttet. Men der er så ingen til at støtte op om selve implementeringen af systemet, til de sidste sygehuse i Hovedstaden og der bliver færre til implementeringen i Region Sjælland. Endnu værre bliver det, hvis de elementer af Sundhedsplatformen der er fravalgt, skal udvikles når der kommer ro om tingene. For stor viden er fraflyttet projektet. Skulle man have håbet på at Region H, tog børnesygdommene og det vil virke når det kommer til Region Sjælland, kan det være man bliver skuffet.

59
20. juni 2017 kl. 11:58

Ja Det skulle gerne være målsætningerne i regionernes Sundhedsplan, og på mødet i går med regionen i Syd blev det også fremhævet, at regionen ville stille større fokus på at sygdom var langt mere høj i lavere sociale grupper og dermed levealderen. Lige nu har jeg fokus på alle de alvorlige bivirkninger som HPV vaccinen tilføre børn og unge, og her har jeg en kommunikation igang med Lægemiddelsstyrelsen. Afslutningen af denne debat kommer også her for vi har alt for mange alvorlige bivirkninger omkring medicin, der påvirker vores sundhed. Trippelvaccinen (HPV) er brugt i Japan siden 1981 med succes med langt færre udbrud og bivirkninger, så her spørges Sundhedsstyrelsen gennem Lægemiddelsstyrelsen hvorfor denne trippel vaccine ikke anvendes i Danmark.http://www.medindia.net/education/familymedicine/immunization-children-dpt.htm

58
20. juni 2017 kl. 10:22

Jeg vil lige medtage patientoplysninger med i Sundhedsplanen.

57
20. juni 2017 kl. 10:15

Ok, du kom mig i forkøbet. Ærgerligt, at du ikke kan overkomme det lige nu, for det er ellers noget af det rigtigt vigtige.

56
20. juni 2017 kl. 10:14

Ove Kjær Kristensen:

Fint, at du forsøger at komme til bunds i sundhedsplanen for Region Syd.

Jeg tror, at du skal bore lidt i det der med, at man aldrig videregiver data uden borgerens samtykke. Det lyder simpelthen ikke troværdigt - for godt til at være sandt, og så er det nok ikke sandt.

Er det et konkret eksempel på, at politikere ikke får retvisende svar fra administrationen, når de spørger til "pinlige" sager?

Se i øvrigt kommentarer ovenfor.

55
20. juni 2017 kl. 10:13

Jeg har desværre så meget arbejde så jeg er nødsaget til at prioritere. Jeg fornemmer også, at det skal graves videre i patientoplysningerne, så det vil jeg senere tage fat på, men i øjeblikket har jeg desværre alt for mange opgaver på mine skuldre.

54
20. juni 2017 kl. 10:08

Jeg beklager, at det var ikke sidst i juli høringsfristen for indsigelser i Sundhedsplanen var, men 3. juli kl. 12 har jeg lige fået oplyst fra Region Syd. Jeg har derforuden sendt spørgsmålet hvem der har ansvaret for de oplysninger der står i Sundhedsplanen og de spørgsmål der er udeladt? Derforuden har jeg spurgt om om det er rigtigt at Sundhedsplanen næsten ordret er afskrevet fra en Amerikansk Sundhedsplan hvor forudsætningerne er helt andre? Så nu går jeg igang med at lave mine bemærkninger hurtigst mulig, så kom endelig med kommentarer?

53
20. juni 2017 kl. 09:34

Jeg var lige til et orienterings møde i Region Syd hvor det bl.a.. blev oplyst, at regionen aldrig videregav patientoplysninger, patienten ikke havde givet tilladelse til.

Ja, den studsede jeg også over. Enten har man lært af DAMD-sagen (det ville undre mig), og man regner ikke alle de lovlige (desværre) videregivelser uden samtykke, som siver ud af alle undtagelserne i lovgivningen, med. Eller også lyver man bare.

51
20. juni 2017 kl. 08:51

Peter Sticker, jeg er helt enig i dine synspunkter, og dit hovedspørgsmål hvem er ansvarlig for hvad? I folketinget er det en minister, men i regionen har vi ikke en minister. Jeg har ikke fulgt med omkring Region Hovedsatdens problemer, men her i Region Syd vil jeg prøve at arbejde for,at vi ikke begår de samme fejl, så jeg vil straks i dag kontakte regionen og spørge hvem har ansvaret for de oplysninger administrationen giver politikerne? Det svar vil fremgå her senere.

50
20. juni 2017 kl. 07:22

Peter Stricker:

Men det er vigtigt at være klar over hvilke risikofaktorer der er identificeret og hvor stor risiko og konsekvens hver faktor indebærer.

Ja, netop. Politikerne skal gøre deres arbejde ordentligt, men de er ikke fagfolk og it-eksperter (ret mange af dem), og i regionerne er de fritidspolitikere, som ikke har en jordisk chance for selv at sætte sig ind i alle detaljer - de er fuldstændigt afhængige af at kunne stole på, at de får retvisende informationer af administrationen.

Så hvis det er administrationen, der har "mildnet" risikovurderingen til det urealistiske (måske vel vidende, at politikerne ikke går i dybden med materialet?), så er det for mig at se en form for magtmisbrug, der bør få konsekvenser, og jeg undrer mig over, at politikerne er så afdæmpede omkring dette.

Det ændrer ikke ved, at politikerne, for mig at se, har sovet i timen, og burde have fulgt langt mere med i udviklingen i Sundhedsplatformsprojektet, end det ser ud til, at de har gjort. Jeg blev forarget, da jeg så transmissionen fra regionsrådsmødet, for det lød godt nok ikke som om, man har taget sagen særligt alvorligt indtil nu. De tiltag, man nu har vedtaget for at rette op, burde have været en selvfølge fra start.

Det er ikke i orden at "fifle" med de oplysninger, man fra administrationens side forelægger politikerne - og det er ikke i orden, hvis politikerne vedtager så stort et projekt uden at gøre et selvstændigt stykke arbejde for at sætte sig ind i det. Når man kigger lidt i diverse referater og dagsordener får man indtryk af, at de over hele linjen har ladet sig besnære af overfladisk salgssnak og spændende rejser til andre hospitaler, og ikke har forsøgt at kigge bag denne propaganda. Det er for dårligt, risikovurdering eller ej.

Det er også beklageligt, at det meste af behandlingen af disse sager foregår på lukkede udvalgsmøder. På regionsrådsmødet blev f.eks. gennemgangen om kongeindikatorer henlagt til lukket udvalgsmøde. Det er ikke i orden, for det gør det umuligt for os andre at vurdere, hvem der gør hvad i rådet.

Og som et lille appendiks: Spørgsmålet om datasikkerhed og privatliv ser bestemt ikke ud til at have fyldt meget i politikernes håndtering af Sundhedsplatformen. Jeg vil ikke påstå, at jeg har læst alle referater og dagsordener og bilag - men dem, jeg har kigget i, synes jeg slet ikke nævner det spørgsmål. Det er lidt rystende, synes jeg.

49
19. juni 2017 kl. 22:31

Jeg var lige til et orienterings møde i Region Syd hvor det bl.a.. blev oplyst, at regionen aldrig videregav patientoplysninger, patienten ikke havde givet tilladelse til. Derforuden kunne disse oplysninger aldrig tilgå Medicinalindustrien. Derforuden fik jeg en samtale med læge Gert Brennalt der også var enig i,at vi burde lave nogle bedre regler for medicin godkendelse, så alle bivirkninger blev offentlig tilgængelige, og at lægerne desværre indberettigede for få bivirkninger, men at patienterne var blevet bedre til det, i forbindelse med de mange årlige dødsfald omkring medicin.

Problemerne omkring interagering af medicin kan være en stor årsag til de mange dødsfald, og det blev desværre overset alt for ofte, og her kunne natur medicin desværre også medvirke.

Jeg vil lige ved lejlighed se om Lægemiddelsstyrelsen vejledning er tilstrækkelig omfattendehttp://www.interaktionsdatabasen.dk/

48
19. juni 2017 kl. 21:23

Selvfølgelig er det et høj-risiko projekt.

Hvorfor så overhovedet lave en risikovurdering

Man kan godt vælge at implementere en projekt med høj risiko uden at det nødvendigvis er et forkert valg.

Men det er vigtigt at være klar over hvilke risikofaktorer der er identificeret og hvor stor risiko og konsekvens hver faktor indebærer.

for derefter at gøre sig den ulejlighed at omformulere den til politikerne?

Det er her, de ansvarlige politikere med en vis berettigelse kan føle sig svigtede af deres bagland.

Men som PHK giver udtryk for, så fjerner det ikke deres ansvar.

Hvis denne sag ikke kan lære de folkevalgte andet, så må man i det mindste håbe, at de lærer at bede om - og derefter læse og forstå - en udførlig risikovurdering for ethvert (it-)projekt.

46
19. juni 2017 kl. 18:47

De er ikke alle, der er så kvikke, Albert Nielsen :-)

45
19. juni 2017 kl. 18:01

ade sig nøje med at gøre det mere vanskeligt at finde.

Det tog mig mindre end et minut via Wayback og docplayer

Er noget først publiceret, er det stort set umuligt at fjerne. Stine Bosse prøvede at skjule en pinlig artikel for lidt over en uge siden. Jeg fandt 17 kopier og der er formentllig flere.

44
19. juni 2017 kl. 17:30

Vi skal naturligvis have klarlagt de forhold der kan bryde tillidsforholdet mellem patient og læge, så det vil jeg anmode Region Syd om at redegør for.

43
19. juni 2017 kl. 17:25

I den artikel jeg lige har læst synliggøres en del af de problemer der er omkring anvendelse af data omkring sygdomsbehandlingen. Jeg har ikke lige den store faglige indsigt på området, men min holdning er,at vi politikere sammen med vælgerne skal have alle de oplysninger, der er nødvendig for at kunne tage stilling. Det er også meningen, at alle regionerne også skal lære af hinanden, så det der ikke kom med i indsigelserne til Region Hovedstaden, kommer med her, det vil jeg drage omsorg for, ud fra den viden vores debat også har givet. Jeg vil også se, om jeg kan få de vigtigste forhold med i den time lange samtale jeg havde i fredags med Styrelsen for Patientsikkerhed, når referatet fremkommer fra Styrelsen.https://www.version2.dk/artikel/sundhedsdatastyrelsen-nu-kan-alle-dykke-ned-sundhedsdata-danskerne-1041247Til Glenn Møller: Der er heldigvis forskel på politikere, ellers havde vi jo ikke nogen valg mulighed.

40
19. juni 2017 kl. 16:44

Jesper Frimann. Tak for dine råd. Dem vil jeg se på og måske anvende i indsigelserne i Region Syds Sundhedsplan.

39
19. juni 2017 kl. 16:44

Ove Kjær Kristensen:

Det er måske mig, der er forvirret, fordi du omtaler høringsfrister etc., og det er vist passé mht. Sundhedsplatformen (som artiklen handler om). Men for andre regioner, hvor man måske kan nå at lære af Region Hovedstadens fejl, har du bestemt ret - det er vigtigt at komme med indspark.

38
19. juni 2017 kl. 16:39

Anne- Marie Krogsbøll. Som jeg læser Region Hovedstadens Sundhedsplan for 2012 indeholder den også en Sundheds platform idet den også omhandler bedre kommunikation i alle dele af vort sundhedssystem. Hvis der eksisterer en ny plan er den sandsynligvis en videreførelse af den gamle i revideret udgave. Så som jeg læser er Sundhedsplatformen også indeholdt i Sundhedsplanen.

Sundhedsplatformen er en fælles elektronisk patient journalføring der også er en del af målsætningerne i Sundhedsplanen for at kunne opbygge en mere effektiv sygdomsbehaandling og heri indgår også data anvendelse omkring infektions sygdomme på vore sygehuse, der årligt afstedkommer 750 dødsfald.

Hvis vi derforuden kan opbygge en bedre anvendelse af data ,er det måske også mulighed for, at vi kan nedbringe, at der årligt dør over 4.000 patienter af medicin? Der kan imidlertidig ligge mange skjulte problemer her, for Medicinalindustrien vil gerne have fat i disse data, og det kan bryde det tillids forhold der eksisterer mellem patient og læge, hvis ikke patienten give tilladelse. Her mangler vi uden tvivl, at lovgivningen kommer på plads så Medicinalindustrien ikke kan få adgang til disse oplysninger, men der er mange problemer i det,for hvis de mange dødsfald skal kunne minimeres kræver den en registrering på en eller anden måde.

Medicinalindustrien har desværre en anden dagsorden end den sundhedspolitiske.

37
19. juni 2017 kl. 16:22

Det er jo ikke realt muligt at migrere tilbage nu... ikke uden en voldsom ekstraomkostning.

Der er IMHO kun en vej frem og det er rollforward. Men måske skulle man overveje nogle lidt drastiske midler fremadrettet. Men det kræver så lidt, at man holder folk ansvarlige og tager fagligheden man beskæftiger sig med alvorligt (både den sundhedsfaglige og den IT-faglige)..

Så...man kunne jo starte med...

 1. Sig undskyld til sundhedspersonalet.
 2. Hyr nogle tunge IT faglige drenge ind (m/k).
 3. Lyt til personalet om hvad deres pain points er.
 4. Kom op med en plan for at få de pain points udryddet.
 5. Nedsæt en taskforce til at eksekvere planen.
 6. Accepter den midlertidige ekstraomkostning.
 7. Stil folk til ansvar efterfølgende.
 8. Implementer EA.
 9. Hardcore execute Leasons Learned.

// Jesper

33
19. juni 2017 kl. 15:45

Der er hørings frist til sidst i juli, så bare stil alle spørgsmålene. Alle har ret til, at deltage i denne høring har region Syd meddelt mig.

Lidt for sent til det for region hovedstaden... og en høring i region syd vil næppe finde at de har grund eller mulighed mht. at besvare spørgsmål angående administrative processer i region hovedstaden...

Det er jo ikke realt muligt at migrere tilbage nu... ikke uden en voldsom ekstraomkostning.

32
19. juni 2017 kl. 15:36

Ove Kjær Kristensen:

Det kan godt være, at det er mig, der er træt i hjernen, men blander du ikke Sundhedsplatformen og Sundhedsplanen sammen?

31
19. juni 2017 kl. 15:33

Claus Krogsgaard Mattsson, og andre. Sundhedsplanen er ikke endelig godkendt før alle indsigelserne er medtaget. Naturligvis kan intentionerne i Sundhedsplanen ikke fuldt ud gennemføres hvis f.eks. ikke de privat praktiserende læger er med, så der sker rettetidig undersøgelser på hospitalet, så behandlingen bliver mere effektiv. Her har patienterne også et ansvar for, at gå til læge i tide, men kommunerne har også et ansvar, at de ældre får den genoptræning med faglig vejledning de har behov for, så de ikke så ofte genindlægges.

30
19. juni 2017 kl. 14:39

Jesper, tak for din gennemgang. Jeg har kun skimmet planen, - din kritik er sandsynligvis rigtigt, men ikke din konklusion. Som jeg lige løselig kan se indeholder planen nogle tiltage der kan anvendes for,at opfylde målsætningen, og det er naturligvis her vi skal se kritisk på planen, der uden tvivl kan rettes til så den bedre er is stand til at opfylde de overordnet mål.

Så her kommer vores indsigelse for,at kunne gøre planen mere brugbar.

29
19. juni 2017 kl. 14:19

Tak for saglig og oplysende kommentar, Jesper Frimann (ikke at jeg forstår så meget af det, men det lyder fornuftigt :-))

MEN: Jeg forsøgte at gå ind på det link, du har lagt, og Voila! Siden er væk! Hvis du har en kopi af den, så skynd dig at gemme den, for det ser ud til, at "borte" har taget den, siden du så på den (eller måske netop derfor :-)).

"Siden blev ikke fundet Ups! Den side, du ledte efter, er desværre flyttet eller slettet. Prøv at bruge vores søgning til at finde det, du leder efter. Eller kontakt webredaktøren på webredaktoer@regionh.dkVi beklager besværet."

Jeg mener nu, at jeg tidligere har kigget på netop dette, netop fik det indtryk, du beskriver: Rent reklamefis for EPIC.

27
19. juni 2017 kl. 14:12

Regions politikerne har uden tvivl en forpligtigelse til, at påse, at Sundhedsplanen også kan leve op til de forventninger der er målsætningen. Så udviklingen på området, skal følges meget nøje med tilbagemeldninger fra administrationen, så vi ikke oplever den samme udvikling der er sket på skatteområdet. Rettetidig omhu. Patientgrundlaget er dog faldet på mange sygehuse, så det forskubber naturligvis grundlaget, hvad det så end skyldes?

26
19. juni 2017 kl. 14:06

Efter at have siddet og bladet i referater m.m. indtil jeg fik en "page not found" på alle sider. Så sidder man tilbage med fornemmelsen, at Niels Høiby måske har en pointe. For det virker som om at man fra Projektet organisationen (administrationen) tager forskellige aspekter af projektet til forskellige udvalg. Og at det som regions rådet (toppen af kransekagen ser) er meget .. ja.. sammenfattet. Jeg kan så ikke finde noget vdr. høj risiko og økonomiske konsekvenser i den præsentation der blev givet til regions rådet i 2015. Og nogle af de præsentation der er givet af projekt SundhedsPlatformen ligger sidst i nogle rådsmøder, hvor man har behandlet budget først. Så det er nok begrænset, hvor meget hjerne man har efter at have tæsket budget tal i 3-4 timer.

Så jeg tror simpelt hen ikke, at der er nogen på 'bestyrelses niveau', der har haft et samlet overblik over konsekvenserne. Om det så er sådan man fra administrationens side får 'ting igennem' eller om det er en tilfældighed affødt af et overbureaukratisk system, skal jeg lade være usagt. (Men igen så fritager det ikke regions rådet for ansvar)

Men på ITA mødet den 26/8 2014 fik man en præsentation fra Programlederen, og den indeholder IMHO nogle af 'the smoking guns' til, hvorfor det her ikke er gået som det burde.https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/ITA6140826Samletmaterialeogprotokolhjemmeside.pdfPræsentationen starter på side 16 i PDF'en. Jeg referere så til præsentationens side antal fremadrettet.

Hvis vi går til slutningen (side 28 og 29) kan vi se projekt organisationen. Vi kan se at organisationen er delt op i 3 grupper Klinisk og Administrativ indhold (KAI)(som så igen er delt op i 3 grupper klinisk administrativ og tværfaglig), Teknik og så implementering. Disse grupper mødes (rent organisatorisk) først oppe ved top program ledelsen. Dette er en organisation, der ikke fremmer tværfaglighed og tværfaglig kommunikation. Læg mærke til at der heller ikke er en faglig dimension i organisationen. Altså at du har f.eks. en arkitekt dimension, hvor du kan have forretnings arkitekter der kan snakke med IT-arkitekter, således at 'teknikken' i så høj grad som muligt kan understøtte forretningen. Når man f.eks. adskiller 'billing' i et undertræ fra dem, der faktisk skal udføre kodningen af 'billing information', så risikere man at det går galt.... Når man adskiller sikkerhed og brugeradgang fra alle Klinikerne risikere man, at der er faggrupper der ikke får den rigtige adgang. (Jeg snakkede med min lokale ekspert, og vedkommende kunne fortælle, at der hvor vedkommende havde været med til at specificere brugerprofiler, kunne sygeplejersker godt opdatere i FMK, modsat mange andre steder. )

Hvis man ser på side de validerings processer, der er for KAI workflows, så indeholder de ikke cirkulære elementer. Det må jeg sige er modigt, jeg kan ikke forstå, at man ikke har feedback loops inde over det her. Jeg ville have lavet sådan noget her med deployment til et test miljø, så klinikere (og andre relevante interessenter (hvem sagde billing)) kunne teste om det nu også virkede i praksis.

Og så på slide 11 er ressource trækket. Og hvad skal man sige.. når du staffer et projekt op hvor langt langt hovedparten af ressourcerne er folk fra PMO (project management office) så får man tingene gjort.. men .. man kan sku ikke være sikker på at resultatet er, som det burde være.

På slide 12 har man så projektet produktions nedgang ved implementering, vurderet af Deloitte USA. Sagt med andre ord det er en EPIC's forventninger til et amerikansk hospital. (Det ligner lidt det ganget med en risiko faktor, som man har brugt ved implementeringen) Problemet er bare at udgangspunktet er meget forskelligt i forhold til et dansk hospital. Igen.. herhjemme brugte lægerne diktafon, dokumentations requirements er forskellige etc. etc. Sagt med andre ord det kan ikke bruges til en fløjtende fis, og det er direkte uansvarligt IMHO at lægge op til at det her kan bruges til noget i forbindelse med implementeringen.. da .. ja.. udgangspunktet er meget forskelligt.

Og så er det sjovt at se at alle referencer (stort set) er amerikanske (slide 30).

Tja ja..

// Jesper

25
19. juni 2017 kl. 14:04

Det er ikke mit indtryk, tværtimod. Der er ved overgangen til nye systemer altid en risiko for, at det afstedkommer nogle nye problemer., og det har regions politikerne også erkendt, men folketinget føler sig ført bag lyset.

Vi skal til at tænke vores sundhedssystem sammen, sådan at vi ikke isoleret kan betragte sygehusenes udgifter og behandlings resultat, men som et sundhedsprogram, hvor målsætningen er en mere effektiv behandling, men naturligvis også forebyggelse, og her er f.eks. de privat praktiserende læger, patienter, pårørende, kommunen og politikerne i folketinget en vigtig medspiller.

24
19. juni 2017 kl. 13:51

Så noget bør gøres.

Utvivlsomt.

Men historien handler om en regionspolitiker foran en håndvask, med en lam undskyldning om at ingen fortalte ham at det var højrisiko.

Det er ansvarsfraskrivelse og det skal vi ikke acceptere fra vores folkevalgte.

Hvis han ikke selv, ikke mindst med den baggrund, kunne se at det her var højrisiko, så skal vi have valgt nogle mere kompetente personer næste gang og det skal vælgerne have at vide.

23
19. juni 2017 kl. 13:28

Povl Henning Kamp. De overordnet politiske ramme påhviler politikerne i folketinget, men hvordan de udfyldes, regionerne. Det er mit indtryk, at regions politikerne ikke har brug for en håndvask, men måske politikerne i folketinget, for naturligvis kan det nuværende økonomiske afregnings system ikke fortsætte på sygehusene, og heller ikke det nuværende ledelsessystem. Så noget bør gøres.

22
19. juni 2017 kl. 13:21

Det er ingen tvivl om, at de administrative byrder skal søges forenklet, som et første delmål så administrationen ikke bliver problemfyldt. Så her efterlyses foreslag fra de enkelte faggrupper der kender problemstillingerne.

21
19. juni 2017 kl. 13:20

Måske er problemet, at nogle af de ledende politikere havde læst alle baggrunds papirerne, og ikke kun resume'erne, eller uofficielt blev orienteret om, at det var vurderet til et højrisiko projekt, men ikke har fortalt dette videre til alle medlemmer af Regionsrådet, så det kom til referat?

Jeg ved ikke lige hvad det er du er i gang med foran håndvasken er, men det har intet at gøre med vores FOLKESTYRE.

De FOLKEVALGTE er personligt ansvarlige for de stemmer de afgiver, det er det job vi vælger dem til.

20
19. juni 2017 kl. 13:01

Det er vigtig, at tage et skridt ad gangen, så delmål først kan opfyldes i planen, så er den godt på vej til en positiv udvikling. Så hvilke delmål kunne I ønske, at der stiles efter?

19
19. juni 2017 kl. 12:58

Jacob Damhjær. Der er hørings frist til sidst i juli, så bare stil alle spørgsmålene. Alle har ret til, at deltage i denne høring har region Syd meddelt mig. Jeg vil se på udkastet i nærmeste fremtid for at komme med mine spørgsmål. Derforuden bliver planen revideret hver år.

18
19. juni 2017 kl. 12:49

Hvordan kan man godkende et projekt uden at ha set og gennemgået i rimelig detalje business casen for så stort et projekt ?

17
19. juni 2017 kl. 12:48

der troede, at når der laves den her type tiltag, så er formålet primært at få en bedre ydelse (bedre håndtering af data, bedre patientsikkerhed, nemmere udveksling af data internt og sygehuse imellem etc), og at eventuelle besparelser "blot" er en bigevinst.

16
19. juni 2017 kl. 12:26

Måske er problemet, at nogle af de ledende politikere havde læst alle baggrunds papirerne, og ikke kun resume'erne, eller uofficielt blev orienteret om, at det var vurderet til et højrisiko projekt, men ikke har fortalt dette videre til alle medlemmer af Regionsrådet, så det kom til referat?

Det kunne jeg også forestille mig (det vil da være helt katastrofalt, hvis ingen politikere har læst baggrundspapirerne). Men jeg synes, der må en egentlig afdækning af forløbet til.

Hvis man kan få tid, kan man ved selvsyn se her, hvor uforberedte politikerne ser ud til at have været mht. forarbejderne for Sundhedsplatformen.https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Moede_i_regionsraadet_den_13_juni_2017.aspx

Hvis jeg skal undskylde dem lidt, så er det en fuldstændigt uoverskuelig mængde sager, de skal nå at forholde sig til - se bare dagsordenen for det mødet.

Men det kan jo ikke nytte, at man så bare kaster sig ud i disse kæmpeprojekter - vel vidende, at man ikke er ordentlig klædt på til beslutningerne. Det må de finde en løsning på fremover -hvis det er forklaringen (jeg er ikke sikker). Og så være lidt hurtigere til at lytte, når der er folk med forstand på disse ting, som begynder at udsende advarselslyde.

13
19. juni 2017 kl. 12:03

Hvis de ikke mener embedsværket virker godt nok, er det også politikerne selv der skal gøre noget ved dét.

Måske er problemet, at nogle af de ledende politikere havde læst alle baggrunds papirerne, og ikke kun resume'erne, eller uofficielt blev orienteret om, at det var vurderet til et højrisiko projekt, men ikke har fortalt dette videre til alle medlemmer af Regionsrådet, så det kom til referat?

Det kan være svært at fyre embedsmændene, hvis toppolitikerne selv er fedtet ind i sagen? Men det vil de nok ikke indrømme?

11
19. juni 2017 kl. 10:57

Martin Kristensen. Du har fat i noget meget vigtig, at hvis intentionerne fejler kan det skyldes at administrationen ikke har kunnet løfte opgaven. Det er en meget vigtig pointe og det må vi også prøve at forhindre, for de administrative system må også lære at erkende, at de også skal arbejde for, at vi kan bruge det system, så det er til patienternes fordel og ikke til administrationens fordel. Jeg vil i nærmeste fremtid se kritisk på Sundhedsplanen og også lave disse indsigelser. så "galskaben" også kan styres så det ikke går som SKAT.

10
19. juni 2017 kl. 10:38

Maciej Szelig. Du har desværre ret. Vi skal også være kritisk overfor de spørgsmål der stilles i Sundhedsplanen og søges gennemført. Hvis vi tager alle de kommisioner som Folketinget gennem tiderne har nedsat, har det aldrig været stillet spørgsmål til kommisionernes arbejdsgrundlag. Det skal vi naturligvis være kritiske overfor så ikke kun de eksisterende spørgsmål besvares, men at vi også har nogle spørgsmål vi kan tilføje arbejdsgrundlaget.

9
19. juni 2017 kl. 10:33

Tja, men jeg syntes nu din konklusion er forkert. Det er vigtigt at pressen flytter fokus fra politikerne til embedsmændende.
Politikerne sidder med meget stor magt, og relativ lille indsigt. De, og ikke mindst befolkningen, er derfor fuldstændigt afhængige af et dygtigt embedsværk, med høj moral og vilje til at stå fast på fagligheden. Der er sket et meget stort moralsk fald i det højtstående embedsværk, der er til ubodelig skade for vort samfund. Politikerne sidder kun kort tid, mens embedsværket er permanent. Så kære journalister og kommentatorer, gå efter embedsværket når ting går galt, så kan vi af den vej få en nødvendig adfærds ændring. Dejligt at se at mange kommentarer i denne sag har samme indgangsvinkel.

8
19. juni 2017 kl. 10:29

at det fremgår at det IKKE er et højrisikoprojekt ? Definitivt ikke i den sætning som bliver citeret, den fortæller at kvaliteten og økonomien er i orden (jeg går ud fra at det er under de fastsatte forudsætninger... som sedvanligt).

Man får den rapport man beder om, sådan har det været i 30 år.

7
19. juni 2017 kl. 10:20

Du bør se positivt på, at det i fremtiden kan udvikles en anden afregnings form fra sygehusene, så det ikke bliver det økonomiske system NPM der styrer patientbehandlingen, (flere igennem systemet, bare reglerne er overholdt) du bør indse, at alle sundhedssystemer skal lære at arbejde sammen for, at få de bedste resultater. Der vil uden tvivl være en svær opgave at løfte, men har vi andre muligheder? Der er mange problemer i det også omkring udtilsigtet hændelser som er en meget stor udgift for sygehusene. Lidt firkantet sagt, er Sundhedsplanen at jo færre patienter sygehusene har og at det i befolkningen er en stor sundhed, bør det ikke komme den enkelte sygehus til overlast. Det beviser tværtimod, at kommunerne, arbejdspladserne og de privatpraktiserende læger også har påtaget sig dere del i det ansvar. Spørgsmålet er derfor hvordan skal vi i fremtiden måle den enkelte sygehus, og samlede sundhedssystem sammen, så at god patientbehandling ikke kan blive en økonomisk risiko, men tværtimod en samfundsmæssig stor gevinst. Du får den lige tilsendt personlig fra mig, som en måske kommende regions råds politikere for Alternatiet i Region Syd.

6
19. juni 2017 kl. 10:11

Jeg har ufatteligt svært ved at forstå hvorledes nogen kan nå den konklusion at det ikke var et højriskoprojekt, langt mindre hvorledes de kunne overbevise andre, særligt regionsrådsmedlemmerne om denne vildfarelse ?

Uanset hvad embedsværket har disket op med af mørkelygte burde regionspolitikerne have brugt deres sunde skepsis og en historisk velfunderet mistro til alle påstande og optimismer om IT i sundhedsvæsenet.

Givet flere generationer af forliste EPJ systemer og projekter, er det helt ude i "Sindsyge er at gentage den samme fejltagelse i forventningen om et anderledes resultat" territorie at bruge andet end "Højrisiko" stemplet.

5
19. juni 2017 kl. 10:09

Hvis det var mig der bevidst var blevet fejlinformeret om forudsætningerne for en milliard investering, så ville jeg øjeblikkelig fyre de ansvarlige! Ellers kommer det til at gentage sig der og andre steder!

Ja, det er også det, der undrer mig. Hvorfor er politikerne ikke mere sure og oprørte, end de lyder til at være? Det er da forholdsvist afdæmpede reaktioner, synes jeg, selv om de giver udtryk for utilfredshed. Hvor er kravene om at få afdækket forløbet? Det er ikke nok "at se fremad" (selv om det er meget moderne) og nu bede om ordentlige afrapporteringer. Det burde man jo have krævet fra starten.

Så jeg vil lade den mulighed stå åben, at embedsapparatet har handlet under pres fra politikerne, inden jeg fyrer nogen. Det er til gengæld bydende nødvendigt at få afdækket, hvem der har ansvaret for at føre hvem bag lyset. For de ansvarlige kan man jo ikke fremadrettet have tillid til - de vil vel fortsætte med at føre bag andre lyset - heriblandt borgerne.

Og når vi ikke kan stole på de ansvarlige (hvem det så end er) i sagen om økonomi og bedre behandling, kan vi så stole på forsikringer om datasikkerhed og respekt for privatliv i forbindelse med Sundhedsplatformen? Jeg tvivler.

3
19. juni 2017 kl. 09:56

Hvis det var mig der bevidst var blevet fejlinformeret om forudsætningerne for en milliard investering, så ville jeg øjeblikkelig fyre de ansvarlige! Ellers kommer det til at gentage sig der og andre steder! Der er desuden brug for et moratorium inden yderligere implementering fortsætter. Ideen om at lægerne skal være sekretærer må ændres, og de skal lave lov til fortsat at bruge indtaling, og at andre taster ind bagefter. Ideen om at systemet kommer til at tjene sig selv ind økonomisk og evt. give overskud, skal man også gå bort fra. Hvis man vil fortsætte med systemet, så vil det koste fortsat, hvis det skal kunne fungere uden forringelser af patientbehandlingen.

2
19. juni 2017 kl. 09:43

...når politikere tror at de selv skal være eksperter, i stedet for eksperterne.

Embedsmændene er nu gennem mange år, blevet pisket til at de bare skal makke ret og gøre hvad politikerne siger - så det er de efterhånden begyndt at gøre. De skal så blot sikre sig selv, når platformen begynder at brænde. Og det gør de så også :-)

Hvis en politiker siger at standardsystemer bare må være sagen, så er det embedsmændene også siger. Der er sikkert et notat i en skuffe et sted, om at noget har forsøgt at advarer om problemer, uden held.

Når vi kollektivt har lært lektien, skal vi selvfølgeligt genopbygge et embedsværk, med eksperter til at træffe den slags afgørelserne. Ikke en flok tilfældigt udvalgte politikere med fikse ideer.

1
19. juni 2017 kl. 08:17

Sådan går det altid når PENGE er den eneste bestemmende faktor, så tager griskheden helt over, mit syn på det politiske DK og dets embedsværk er at 99.999 % af det skal udskiftes snarest, alt hvad politikerene gør er åbenbart baseret på et embedssystem der har helt deres egen agenda og skider højt og flot på hvad og hvordan de får besked på at undersøge diverse "tiltag" ! I starten af dette show blev der her på siden skrevet at, det ikke blev undersøgt om det generelt var sådan at Epic's system var velfungerende og holdt sig indefor de økonomiske rammer, man så alene på om det var meget udbredt. vi ved at det er udbredt (det må værevildt gode sælgere Epic må har, eller er der nogen der er blevet smurt ?), vi har også fået fremlagt her på siden at mange af de hospitaler i staterne der har dette system, har været ramt HÅRDT på økonomien LÆNGE ! Helt på linie med at medicinalvirksomhederne "glemmer" at beskrive de negative effekter af deres produkter ! Bilproducenter modificerer på deres produkter så de kan testes uden at forurene mere end det tilladte ! Virksomheder går vildt langt for at folk skal blive i troen om at noget som helst er GRATIS, og tåberne flokkes om hvad som helst der ser megabilligt eller endnu bedre GRATIS ud, ingen undersøger "hvordan hænger dette lige sammen ?" og alle NÆGTER at erkende at DE er produktet, at DE er malkekvæget/slagtesvinet ! Forskellen er møntfoden, at skulle betale med sit privatliv, et privatliv som i dag er fortid for flertallet, virksomhederne ved mere om individet end individet selv gør ! Heldigvis ses det verden over at folk efterhånden vågner og har fået nok, de siger STOP. og levebrødspolitikerene falder som fluer, protesterne over det etablerede stiger i omfang, desværre føre det forvredet ekstremisme med sig som jeg krydser fingre for dør som bærende kraft for omvæltningen snarest !

I dag har penge et alt for stort fokus, tæt på 100 %, hvilket de få promille af befolkningen der er pengefolk har det fantastisk med, for de kan virkeligt samle til bunke OG DET GØR DE SANDELIG. Har de et paradis, så satser de sikkert på at alt hvad de har samlet her, vil de tage med over i deres version af paradis, jeg er aldeles sikker på at de bliver dybt skuffede, men det ændre intet her !