Politiet afviser sag om ulovlig indsamling af patientdata: Den er blevet væk for os

Illustration: Lasse Gorm Jensen
Patientdataforeningen har netop modtaget en afvisning af en politianmeldelse om Region Syddanmarks ulovlige indsamling af patientdata i sundhedsdatabasen DAMD. Det sker efter mere end to års ventetid.

»Desværre er materialet sammen med Deres anmeldelse bortkommet i vores arkiv for verserende sager. Dette skal jeg meget beklage.«

Sådan står der i den afvisning, som Patientdataforeningen netop har modtaget fra Københavns Politis advokaturchef, Vibeke Thorkil-Jensen.

Det er en afvisning af en sag om Region Syddanmarks ulovlige indsamling af patientdata fra landets praktiserende læger i databasen Dansk Almen Medicinsk Database, DAMD.

Læs også: Praktiserende læger politianmelder indsamling af patientdata i omstridt database

Databasen blev indført i 2007, og i en syvårig periode blev der indsamlet millioner af sundhedsdata, som lægerne ifølge deres overenskomst tvungent skulle aflevere.

Det skriver Ekstra Bladet.

Over to års behandlingstid før afvisningen

I den syvårige periode blev Region Syddanmark gentagne gange gjort opmærksom på, at indsamlingen af data var ulovlig. I 2014 politianmeldte Patientdataforeningen regionen. Først til Sydøstjyllands Politi, men her blev foreningen henvist til Københavns Politi, som nu har afvist sagen.

Det sker på trods af, at man i denne sag præcist ved, hvad der er sket, og hvem der har gjort det.

Læs også: Sundhedsstyrelsen kendte til omfattende indsamling af patientdata fra starten

København Politi vil ikke kommentere sagen, fordi der nu er en klagesag i gang. Sydøstjyllands Politi efterforsker stadig, men vil ikke komme med en tidshorisont for færdigbehandlingen af sagen.

Datatilsynet: Anmelder ikke, da myndigheder ikke straffes

I forbindelse med afsløringen af DAMD-databasen rejse Datatilsynet en kraftig kritik af Region Syddanmark, hvilket er Datatilsynets mest benyttede reaktionsmulighed.

De udtalte, at regionen groft havde forsømt deres dataansvar.

Læs også: Ulovlig patient-database skal slettes

Da der ikke er santktionsmuligheder over for offentlige myndigheder, giver det derfor ikke mening for Datatilsynet at politianmelde, siger Birgitte Kleis, jurist hos Datatilsynet.

Databasen indeholdende alle data blev efter længere tids tovtrækning slettet.

Læs også: Vedtaget ved lov: Ulovligt indsamlede DAMD-data bliver slettet

Læs også: Kopier af ulovlig patientdatabase ligger spredt hos forskere

Læs også: Følsomme patientdata, der skulle have været slettet, ligger stadig gemt i SQL-databaser

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (21)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Anne-Marie Krogsbøll

... materialet bortkommet 1) før eller 2) efter at advokaturchefens konklusion? ad 1: På hvilket grundlag har hun i så fald truffet sin afgørelse? ad 2: Hvorfor har hun i så fald ikke returneret materialet, straks efter afgørelsen?

Der er noget, der ikke hænger sammen her - det hænger i hvert fald ikke sammen rent logisk, eller retssikkerhedsmæssigt. Men man kan måske godt fantasere sig til andre ting, det kunne hænge logisk sammen med......

 • 0
 • 0
Rune Juhl Jacobsen

Nu gik der vist lige lidt rigeligt EkstraBlad i overskriften; advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen skriver

Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens paragraf 749, stk. 1 (ikke grundlag for at indlede efterforskning).

At man kan afvise en sag med en så vag begrundelse er absolut et problem, men ud fra det dokument synes jeg ikke at man kan slutte at afvisningen er sket pga. bortkommet materiale. Materialet kunne for så vidt godt være bortkommet efter at afgørelsen blev truffet.

...det gør dog ikke sagen mindre grotesk, specielt når Datatilsynet nu heller ikke vil politianmelde. Håber at klagesagen kommer til at ændre noget, men tvivler ærligt talt.

 • 0
 • 0
Kenn Nielsen

Man må jo håbe at det fremsendte materiale ikke er originalerne.

Jeg kunne ikke finde på at sende originaler til en offentlig institution, for at lade denne institution undersøge en anden offentlig institution.

Men jeg kan ikke se andet end at 'embedsværkets lange arm' have noget at vinde ved at smide materialet væk.

Jeg véd godt at nogen vil sige : "Hvis ikke du har tillid til de grundlæggende institutioner i vort demokrati, - så er du langt ude..."

...men dét er nok bare mig....

K

 • 0
 • 0
Jesper Frimann

.det gør dog ikke sagen mindre grotesk, specielt når Datatilsynet nu heller ikke vil politianmelde. Håber at klagesagen kommer til at ændre noget, men tvivler ærligt talt.

Datatilsynets muligheder over for offentlige myndigheder, der ikke vil spille med er .. meget begrænsede.

Fra artiklen i EB:

Udtalelse af beklagelse eller kritik er dog Datatilsynets typiske reaktionsmulighed ved offentlige myndigheders overtrædelse af persondataloven.

Offentlige myndigheder kan nemlig ikke straffes efter persondataloven. Af samme grund har det ikke være relevant for Datatilsynet at indgive politianmeldelse, oplyser Birgit Kleis, der er kommitteret og cand.jur. i tilsynet, til Ekstra Bladet.

Problemet er jo, at ingen med stjerne på skuldrene i det offentlige nogensinde bliver stillet til ansvar. Det betyder, at der kommer en rådden kultur. Det er meget typisk i store organisationer.

// Jesper

 • 0
 • 0
Allan Nielsen

Folket siger ikke noget for de bliver ikke hørt alligevel.

Men denne sag viser bare i hvilken retning vores samfund er på vej i.

Med den nye kommende persondatafordning kommer der med stor sandsynlighed heller ikke forbedringer da der i forløbige lovtekst slet ikke er taget stilling til om offentlige myndigheder skal kunne idømmes straf for overtrædelse. Når Justitsministeriet bliver spurgt om dette kommer der intet svar......intet!

Og at offentlige myndigheder ikke stilles til ansvar er ikke nyt. Det gælder i alle andre sager hvor forvaltningsloven overtrædes. Forvaltningsloven er ikke omfattet af straffeloven og politiet tager derfor ikke imod andmeldelser af overtrædelser. For dem der ikke skulle vide det er forvaltningsloven gældende for alle offentlige forvaltninger der udfører sagsbehandling....derfor gælder den for byggesager, skattesager, socialsager osv osv osv........

 • 0
 • 0
Kenn Nielsen

Og at offentlige myndigheder ikke stilles til ansvar er ikke nyt. Det gælder i alle andre sager hvor forvaltningsloven overtrædes. Forvaltningsloven er ikke omfattet af straffeloven og politiet tager derfor ikke imod andmeldelser af overtrædelser. For dem der ikke skulle vide det er forvaltningsloven gældende for alle offentlige forvaltninger der udfører sagsbehandling....derfor gælder den for byggesager, skattesager, socialsager osv osv osv........

Og netop dette fravær af ansvar, presser nogle borgere til selv at stille disse 'borgerbetalte hæres soldater' til moralsk ansvar for håndteringen af systemets selvtilstrækkelighed.

Ved at nævne sagsbehandlere ved navns nævnelse, vil disse - om ikke andet - skulle lægge ansigt til til egne handlinger.

Til dem som måtte mene at det virkelige offer i sådanne sager er sagsbehandleren, "som jo kun udfører sit arbejde", kan jeg kun sige: Måske i har ret, - ligesom Ditte Okman også er et sagesløst offer.

Ved at holde absolut ingen ansvarlige, oplever vi kun at være til grin for vore egne penge.

Retsfølelse kan man også have når vi taler om offentlig forvaltning. - Dét lader bare ikke til at være moderne at tale om.

K

 • 0
 • 0
Jacob Larsen

Hvadfornoget? Kan offentlige myndigheder ikke straffes for HealthIT og persondata lovovertrædelse? Hva siger Digitiliseringsstyrelsen? Justitministeren? Statsministeren? Folket?

Hvis datatilsynet skulle straffe, så ville de normalt udskrive en bøde. Men en bøde til en offentlig myndighed rammer forkert, da det jo er vores alle sammens penge der bare bliver flyttet. Man kunne fyre de ansvarlige, men hvordan sikrer man at man rammer de rigtige, og lorten ikke ruller nedad? De reelt ansvarlige sidder ofte på Christiansborg, hvor man styrer pengene fra, men dem sker der jo ikke noget med så længe de kan pege på nogle udlændinge og aflede befolkningen med dem.

 • 0
 • 0
Allan Nielsen

Nej det er ikke moderne at tale om. Jeg har forgæves forsøgt at få en kommentar til ovenstående fra Folketingets retsudvalg. ..... ingen reaktion. Jeg har skrevet til alle 179 medlemmer i folketinget uden at få nogen svar tilbage....det virker som om enevælden er indført igen i form af en lovgivende forsamling som er helt koblet fra det samfund vi andre lever i....

 • 0
 • 0
Ditlev Petersen

Det var vel nok bekvemt.

Man fristes til at spørge kineserne, om de skulle have fået materialet sendt med posten i et omslag for adresseløse forsendelser? Ellers ligger hele materialet nok klemt fast bag ved det næstsidste arkivskab i kælderen, lige ved det dryppende afløbsrør. Det er derfor, at netop det skab ikke står helt op til væggen.

 • 0
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Mon der er tale om papir-anmeldelse med papir-bevismateriale, eller digital anmeldelse med digitalt bevismateriale? Hvis det er det sidste, er det da foruroligende, hvis man ikke engang kan spore den slags hos sig selv - med alle de overvågningsværktøjer, man har fået til sin rådighed mod alle os andre.

 • 0
 • 0
Hans Schou

Hvad er problemet? Sagen er blevet afvist og væk. Når den er blevet afvist, så kan man (formodentlig) anke den. Om den så er blevet væk i første instans, betyder ikke noget, da den allerede er afvist.

Hvis problemet er, at man ikke kan anke sagen, fordi den er blevet væk, så kan den vel bare sendes ind igen. Så venter man 2 år - så er den blevet væk igen - og så er den blevet forældet.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere