Politiet kan hente langt flere data end logningsbekendtgørelse tillader

29. juli 2013 kl. 10:522
Hvis teleselskaberne gemmer flere data, end logningsbekendtgørelsen kræver, kan politiet også kræve disse udleveret.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Hvis du er mistænkt for en forbrydelse, kan politiet med logningsbekendtgørelsen i hånden gå til teleselskaberne og få udleveret data om, hvor du var, da et telefonopkald begyndte, og hvor du var, da det sluttede. Den slags kan være vigtig viden for at kunne be- eller afkræfte, om du for eksempel var på gerningsstedet, da forbrydelsen skete.

Men hvis teleselskaberne logger mere end blot, hvilken mast din mobiltelefon var forbundet til, kan politiet også inddrage disse data i efterforskningen.

Det fremgår af et svar på et udvalgsspørgsmål, som Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper, har stillet til justitsminister Morten Bødskov (S).

»Kan ministeren bekræfte, at § 4 stk. 1, nr. 6 i logningsbekendtgørelsen skal fortolkes på en sådan måde, at der kun skal ske registrering af celleoplysninger (lokationsdata), når en mobiltelefon benyttes til enten taleopkald eller SMS/MMS/EMS kommunikation? Der henvises i øvrigt til en række besvarelser af spørgsmål til det netop vedtagne lovforslag L 142 (2012-13),« lyder spørgsmålet, som ministeren nu har besvaret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Justitsministeren har for at kunne svare konsulteret Rigspolitiet, der oplyser, at logningsbekendtgørelsens § 4, nr. 6, slår fast, at en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal registrere 'den eller de celler, en mobiltelefon er forbundet til ved kommunikationens start og afslutning, samt de tilhørende masters præcise geografiske eller fysiske placering på tidspunktet for kommunikationen'.

Men, fortsætter ministeren, det skal ikke forstås sådan, at det er det eneste, teleselskaberne kan eller skal oplyse.

»Denne bestemmelse i logningsbekendtgørelsen fastsætter således en pligt for kommunikationsudbyderne til at logge bestemte oplysninger om deres brugeres elektroniske kommunikation i forhold til fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMS-kommunikation. I det omfang udbyderne foretager logning af øvrige data, har politiet samme adgang til at søge disse data udleveret med hjemmel i retsplejelovens regler om edition som vedrørende data, der logges i medfør af bekendtgørelsens regler,« skriver Morten Bødskov således i sit svar.

Interessant er det, at ministeren slutter svaret af med specifikt at nævne, at lokationsdata i forbindelse med internetkommunikation over mobilnetværket ikke er omfattet i logningsbekendtgørelsens ordlyd, men er omfattet af den adgang, han beskriver ovenfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Version2 har tidligere afsløret, at teleselskaberne i vid udstrækning gemmer logningsdata i længere tid, end logningsbekendtgørelsen kræver, og at politiet også får udtræk af data, som ikke tidsmæssigt er omfattet af logningsbekendtgørelsen.

Version2 har forsøgt at få oplyst, hvilke data teleselskaberne logger ud over dem, logningsbekendtgørelsen kræver, men har ikke nået at få svar fra hverken TDC eller Teleindustrien inden - den i øvrigt meget korte - deadline.

2 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
29. juli 2013 kl. 15:34

Retsplejelovens regler om hvad politiet kan få udleveret er uafhængige af hvad teleselskaberne skal registrere efter logningsbekendtgørelsen. Hvis RPL's betingelser er opfyldt (mistankegrundlag, tilpas alvorlig forbrydelse, m.v.), kan politiet få alle data udleveret, uanset om de er opbevaret efter logningsbekendtgørelsen, anden lovgivning (som bogføringsloven), aftale med kunderne, eller sågar hvis oplysningerne er opbevaret ulovligt (for eksempel i strid med udbudsbekendtgørelsen § 23).

Den del af svaret er ikke ny, og som Version2 skriver i artiklen er der flere tilfælde, hvor politiet har fået udleveret oplysningerne som burde være slettet.

Det nye i svaret er en præcisering af hvad teleselskaberne skal registrere efter logningsbekendtgørelsen, og da der er tale om lokationsdata er det samtidig en præcisering af hvad teleselskaberne må registrere efter udbudsbekendtgørelsen.

Svaret på spm. 894 siger utvetydigt at logningsbekendtgørelsen § 4 stk. 1 nr. 6) ikke omfatter krav om registrering af lokationsdata, når der er internettrafik (datatrafik) fra en mobiltelefon. Der skal kun ske registrering når mobiltelefonen anvendes til tale eller sms/mms/ems.

Dette gælder også lokationsdata i forbindelse med internet-
kommunikation, som ikke er omfattet af forpligtelsen i be-
kendtgørelsen.

Hvis teleselskaberne alligevel registrerer lokationsdata ved internettrafik, kan politiet selvfølgelig få disse oplysninger udleveret. Et eksempel på dette er sagen i afsnit 5.4.2 i Justitsministeriets redegørelse fra december 2012.http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l142/bilag/2/1213533.pdf

Den sag viser også at i hvert fald TDC registrerer lokationsdata ved datatrafik. Så vidt jeg har forstået det, har teleselskaberne selv fortolket § 4 stk. 1 nr. 6) som værende inklusive datatrafik, og derfor har de registreret lokationsdata ved datatrafik. Men Justitsministerens svar viser at denne fortolkning er forkert. I fravær af en afgørelse ved domstolene, må Justitsministeriet være den øverste autoritet til fortolkning af landets love.

Næste spørgsmål er så om teleselskaberne må registrere lokationsdata ved internettrafik fra en mobiltelefon, når der ikke er noget lovkrav om dette?

Udbudsbekendtgørelsen § 23https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137773siger at teleselskaberne skal slette eller anonymisere trafikdata, herunder lokationsdata, når disse trafikdata ikke længere er nødvendige for at fremføre kommunikationen, medmindre en af følgende to undtagelser gør sig gældende

  1. Krav om registrering efter logningsbekendtgørelsen
  2. Anvendelse af data til debitering af abonnenter eller afregning af samtrafik

Det er punkt 2 som gør at teleselskaberne kan gemme opkaldslister i mere end et år. Men lokationsdata falder ikke ind under punkt 2, og punkt 1 er heller ikke relevant her, da der ikke er noget lovkrav om registrering (som svaret på spm. 894 netop har fastslået).

Med det nye svar fra Justitsministeriet må konklusionen være at teleselskaberne ikke lovligt kan opbevare lokationsdata, når de stammer fra internettrafik fra mobiltelefonen (eller mobilt bredbånd).

Lokationsdata er enten-eller. Enten er der et krav om logning, eller også må oplysningerne ikke opbevares. Der er ikke gråzoner som med opkaldslister (hvem har ringet til hvem, hvornår og samtalens længde).

Dette issue har tidligere været omtalt af CW (og kommentarer til Version2 artikler), men i sagens natur lidt mere spekulativt fordi det konkrete svar på spm. 894 "manglende"http://www.computerworld.dk/art/227033/minister-saadan-maa-teleselskaber-overvaage-dig-paa-nettethttp://www.version2.dk/artikel/sessionslogningen-fortsaetter-enhedslisten-og-venstre-kunne-ikke-skaffe-flertal-52222#comment-238092

Vi slap desværre ikke af med sessionslogningen i 2012, men svaret på spm. 894 bør føre til en reduktion i antal registreringer om den danske befolkning.

Med den hastige udbredelse af smartphones som konstant henter opdateringer fra Facebook o.lign. må det antages at en relativt stor del af lokationsregistreringerne stammer fra internettrafik.

Inden nogen jubler.. Seeing is believing, når vi taler om mindre overvågning :-)

1
29. juli 2013 kl. 13:54

Lav nu den lov der beskriver at din røv tilhører staten, at folket er til for statens skyld og at enhver bevægelse og handling som udgangspunkt skal registreres for potentielt at kunne bruges imod individet på et hvert tidspunkt staten måtte finde det nødvendigt/belejligt.

Så slipper vi for al den snak om privatliv, som alligevel er en illusion i dagens Danmark...