Pensionsselskab: Vi anvender ikke profilering i afgørelser om pensionsydelser

I forbindelse med en principiel sag melder Juristernes og Økonomernes Pensionskasse ud om, hvorvidt pensionsselskabet anvender profilering eller scoring i sager om udbetaling af ydelser.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) er part i en principiel sag om, hvorvidt en pensionskunde kan få indsigt i datagrundlaget og beslutningsprocessen om, hvilken ydelse pensionskunden kan tildeles.

Sagen behandles af Datatilsynet, idet Datarådet tager sig af principielle sager, og der forventes en afgørelse i sagen om lidt over en måneds tid.

Version2 er kommet i besiddelse af dokumenter, der indeholder JØP-advokatens argumentation for, at pensionskunden ikke kan få indsigt i en lægekonsulents vurderinger, samt den tilhørende korrespondance mellem lægekonsulenten og JØP.

Svar fra JØP

JØP's advokat henviser blandt andet i sin argumentation til lovgrundlag, som primært er rettet mod automatisk trufne beslutninger og profilering på baggrund af persondata, så Version2 har derfor stillet følgende spørgsmål til JØP:

Anvender JØP og/eller lægekonsulenterne et program til at udregne en score/profil, når der skal træffes afgørelse om udbetaling af en ydelse til en pensionskunde?

»Vi udtaler os ikke om enkeltsager, men helt generelt gør det sig gældende for JØP, at vi ikke anvender programmer til at træffe afgørelse om udbetaling af en ydelse til et medlem. Når vi behandler en ansøgning fra et medlem på eksempelvis midlertidig invalidepension, så beror det på en lægefaglig vurdering, der så indgår i en helhedsvurdering af ansøgningen fra medlemmet,« lyder det i en mail fra JØP.

Det svar åbner mulighed for, at der anvendes en score/profil for en pensionskunde som del af »en helhedsvurdering af ansøgningen fra medlemmet«, så Version2 stillede derfor et opfølgningsspørgsmål:

Når I skriver: »Når vi behandler en ansøgning fra et medlem på eksempelvis midlertidig invalidepension, så beror det på en lægefaglig vurdering, der så indgår i en helhedsvurdering af ansøgningen fra medlemmet,« (min fremhævning), betyder det så, at der i helhedsvurderingen af ansøgningen fra medlemmet kan indgå en score/profil udregnet af et program som del af beslutningsgrundlaget?

Det er dog heller ikke tilfældet, svarer JØP i en mail:

»I forbindelse med vores behandling af ansøgning om invalidepension indgår der ikke en score/profil udregnet af et program som en del af beslutningsgrundlaget.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (6)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#2 Emil Kampp

Det gør der nok. Fx. at han ikke aner, hvad "et program" dækker over, eller at han ikke aner, hvordan processen rent praktisk foregår.

Han er nok blevet briefed på det mere principielle niveau. Så der er sansynligvis dele af kæden han ikke aner noget om, hvor der helt sikkert indgår "et program".

Der kan i flæng nævnes at Word, Excell og hans email allesammen er "programmer".

  • 3
  • 1
#4 Aslak Stage

Man kan også blive for konspiratorisk anlagt og se spøgelser overalt.

Hvad får JØP ud af at bruge et scorings- og profilprogram, når de har en dyr lægekonsulent siddende, som i det interne arbejdsdokument, som der strides om, sikkert har skrevet en ganske fin begrundelse for hvorfor at JØP har valgt at tildele den pension de nu har?

Det er den måde pensionsselskaberne har arbejdet på i mange år og i henhold til de regler, som lovgivningen foreskriver og som branchens fælles etiske regler foreskriver.

Glem ikke at JØP skal kunne dokumentere på skrift med en læge- og juridisk holdbar begrundelse for hvorfor de har gjort som de har.

De kan ikke bare sige "medlemmet har fået profilen 2 og en score på 11, så derfor følgende automatiske afgørelse".

Enhver domstol ville smide det ud af vinduet med det samme og dømme JØP.

Derfor har JØP ikke nogen særlig grund til at bruge profilering og scoringsværktøjer til denne slags sager.

At de kan bruge det internt til at lave beregninger i forbindelse med hensættelser og fremtidige udbetalinger er noget andet.

  • 4
  • 0
#6 Emil Kampp

Han siger, at der ikke bliver brugt programmer til at udregne en score eller profil, hvilket er mere snævert.

Hvis de fx. bruger Excell til at lægge to tal sammen, eller Word til at lave en opsummering, som danner baggrund for en beslutning, så har de vel principielt brugt programmer.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere