Pensionsselskab nægtede indsigt i rapport der sagde god for »stærk klagesag«

Illustration: Datatilsynet
Datatilsynet gav pensionsselskab påbud om at give kunde indsigt i lægekonsulents notater. Lægekonsulenten vurderede, at kunden ville have en stærk klagesag.

Som Version2 tidligere har dækket, har Datatilsynet givet pensionskassen P+ påbud i sag om indsigt i en lægekonsulents rapport. Selskabet havde i første omgang nægtet kunden indsigt i rapporten.

Læs også: Datatilsynet giver pensionskasse påbud i sag om indsigt i sygdomsforløb

Det fremgår af rapporten, som Version2 har fået fra pensionskunden i sagen, at kunden havde en »stærk klagesag.«

I det seneste notat om sagen fra 15. juni 2018 skriver lægekonsulenten på baggrund af en lægeerklæring fra en speciallæge:

»I tilfælde af klagesag over at varig IP (Invalidepension, red.) ikke tilkendes vil medlemmet selvfølgelig stå stærkt med seneste erklæring, men igen er det vel muligt for en pensionskasse under netop henvisning til medlemmets unge alder at foreslå IP for en begrænset periode fx 3 år frem for varig IP. Det vil jeg anbefale.«

Årelang proces

Det har været en meget lang process for pensionskunden, der ifølge flere speciallægeerklæringer lider af en invaliderende psykisk sygdom.

Eksempelvis skriver lægekonsulenten i et notat fra 16. april 2016:

»Psykiateren fremsender journalnotater og en kort sammenfatning, der anfører at erhvervsevnen varigt er nedsat med mindst 2/3 og at der ikke kan peges på nye behandlingsformer.«

Lægekonsulenten hæfter sig dog ved pensionskundens unge alder og udbeder sig derfor en udtalelse fra en anden speciallæge:

»Grundet medlemmets lave alder udbeder jeg mig en second opinion med ny psykiatrisk speciallægeerklæring gerne ved psykiater, der må vurdere om der ikke skulle være yderligere psykofarmalogiske behandlingsmuligheder.«

Den 1. oktober 2016 skriver lægekonsulenten i et nyt notat:

»Der er indkommet ny udtalelse fra speciallæge, der ønsker at klarificere, at erhvervsevnen varigt er nedsat med mindst 2/3. Det forekommer ham helt evident ud fra sygdomsforløbet.«

2016: Stærk klagesag

Det er dog ikke nok til at overbevise lægekonsulenten, som igen henviser til pensionskundens alder:

»Jeg må fastholde at vi som pensionskasse må kunne beslutte at det grundet medlemmets alder er rimeligt at bede om vurdering af forløbet i en kommende periode, selv om to psykiatere mener at der foreligger en varig nedsættelse af erhvervsevnen.«

Lægekonsulenten skriver dog også, at det i en eventuel klagesag vil blive vanskeligt for pensionskassen at begrunde forventningen om en forbedring af pensionskundens tilstand:

»Jeg er dog opmærksom på at det i tilfælde af klagesag kan være vanskeligt at begrunde forventning om bedring ud over at det er vores forhåbning, særligt da der ikke i de foregående år er sket væsentligt bedring jf mine tidligere udtalelser. Men som pensionskasse må det være rimeligt at afvente forløbet i de kommende år før tilkendelse af varig IP hos så ungt et menneske.«

I sin oprindelige afvisning af indsigt i lægekonsulentens overvejelser, havde JØP, som siden er fusioneret med Ingeniørernes Pensionskasse til pensionsselskabet P+, henvist til blandt andet forretningshemmeligheder.

Der er en række bestemmelser i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, som pensionskassen henviste til i sin argumentation, men den argumentation underkendte Datatilsynet altså i november 2019.

Version2 har spurgt, om der var andre årsager til, at P+ nægtede indsigt i lægekonsulentens rapport. I et skriftligt svar lyder det fra selskabet:

»Vi kan ikke udtale os om enkeltsager. Vi kan oplyse, at alle sager, som behandlet til dato, er behandlet efter almindelig praksis – efter samme principper og på samme måde. Datatilsynet har med deres afgørelse medført, at vi foretager en ny vurdering af praksis, og dette vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde i pensionskassen.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Deleted User

Efter de fornyligt har skiftet ledelse, har der kun været katestrofer og hente. Det virker som om vi jagter de forkerte fisk i en ellers stor møjbeskidt sø. Kunne vi i stedet for at fange guldfisk ikke gå efter de ÅBENLYSE piratfisk som findes i dammen?

 • 1
 • 9
#2 Mogens Lysemose

Det er tankevækkende at lægekonsulenten målrettet modarbejder patientens tarv alene af økonomiske årsager, pligter som ellers beskrevet i Geneve-lægedeklarationen:

min patients helbred skal altid stå først i mine overvejelser ... jeg vil ikke gøre brug af min lægelige kunnen imod almindelige humanitære principper

https://www.laeger.dk/geneve-deklarationen

 • 19
 • 0
#6 Jan Heisterberg

Netop, og netop DERFOR har klienten / patienten / forsikringstageren, som jo har lagt "krop" til undersøgelse et legitimt krav på agtindsigt.

Hvordan ellers, i enhver undersøgelse, kan objektive fejl i imødegås ? Og hvordan subjektive, faglige, vurderinger imødegås med en egen eksperts udsagn ?

 • 5
 • 0
#7 René Nielsen

Som sagen er belyst - sidder man jo som læser tilbage med fornemmelsen af forsikringssvindel - udført af forsikringsselskabet med det formål ar unddrage en forsikringstager fra den aftalte forsikringsydelse.

Det er muligvis surt at skulle betale i mange år pga. lav levealder hos forsikringstageren, men det er ikke andet end den “med gynger og karruseller”.

Som det er refereret så skriver den omtalte lægekonsulent jo direkte at sagkundskaben skal tilsidesættes - således der tages dadelværdige hensyn til selskabets økonomi. Sætningen lyder;

[quote id] »Jeg må fastholde at vi som pensionskasse må kunne beslutte at det grundet medlemmets alder er rimeligt at bede om vurdering af forløbet i en kommende periode, selv om to psykiatere mener at der foreligger en varig nedsættelse af erhvervsevnen.« [/quote]

Det er muligvis ikke nok til domfældelse, men sagen bør da politianmeldes og efterforskes, for vi er klart ude i en gråzone hvor selskabet udnytter den forsikredes svaghed til ikke at udbetale det aftalte.

 • 14
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere