Patient døde efter mangelfuld behandling: Medicin forsvandt i Sundhedsplatformen

38 kommentarer.  Hop til debatten
Patient døde efter mangelfuld behandling: Medicin forsvandt i Sundhedsplatformen
Illustration: Hanne Kokkegård.
Manglende medicin kan være årsagen til, at en kræftpatient på Sjællands Universitetshospital døde. Læger havde ellers ordineret medicinen gennem Sundhedsplatformen, men ordinationerne forsvandt i systemet.
20. september 2018 kl. 08:34
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

11 kræftpatienter på Sjællands Universitetshospital i Roskilde fik ikke den medicin, de skulle have, selvom lægerne havde ordineret det. Ordinationerne var nemlig forsvundet fra Sundhedsplatformen, som er Region Hovedstadens EPJ-system. Det skriver Politiken.

Ordinationerne forsvandt, da patienterne gik fra at være ambulante til at blive indlagt i foråret. De 11 patienter var alle i kemoterapi og skulle behandles med et lægemiddel, der kunne styrke deres immunforsvar ved at stimulere knoglemarven.

En af patienterne døde, mens en anden var indlagt i længere tid. De øvrige patienter blev ikke påvirket af den manglende behandling.

Hospitalsledelsen kan ikke udelukke, at det var den manglende medicin, som skyldtes Sundhedsplatformen, der var årsagen til den ene patients dødsfald.

Ikke en teknisk fejl

Fire overlæger opdagede fejlen i april og advarede Styrelsen for Patientsikkerhed. Her skrev de blandt andet i henvendelsen, som Politiken har fået aktindsigt i, at »Sundhedsplatformen er i vores og andres øjne det største sikkerhedsmæssige problem, sundhedsvæsnet har stået overfor i mange år«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrelsen kunne ikke finde egentlige tekniske fejl i Sundhedsplatformen. De skrev efter et tilsyn, at det er Sundhedsplatformens funktionalitet, brugerflade og arbejdsgange, der er så tidskrævende, komplicerede og ulogiske, at der opstår fejl. Medicin ordineres for eksempel gennem fire forskellige moduler.

Styrelsen udtaler også til Politiken, at de ikke bebrejder enkeltpersoner noget, »fordi systemet er for kompliceret i forhold til den undervisning, de har fået«.

38 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
40
23. september 2018 kl. 10:44

https://politiken.dk/indland/art6718593/Vi-har-aldrig-set-noget-lignende

Kræver desværre abonnement. Lille, forhåbentligt ikke ulovligt citat:"Sådanne beretninger har Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget gennem næsten to et halvt år, efter at først Region Hovedstaden og siden Region Sjælland har taget det nye it-system Sundhedsplatformen i brug. Og det er sket i et omfang, som styrelsen ikke har oplevet tidligere. »Vi har ikke noget fortilfælde. Vi har aldrig haft en lignende tilsynssag i forhold til et nyt it-system. Det gælder både problemets omfang og varigheden af problemløsningen«, siger Anette Lykke Petri, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed."

39
23. september 2018 kl. 10:36

Men jeg har siden SP's start haft mistanke om, at netop indberetningen af utilsigtede hændelser kunne være noget at det, man fra læge- og plejepersonaleside nedprioriterer, fordi man i forvejen er pressede.

For at underbygge denne mistanke kan jeg henvise til denne artikel på DR.dk:https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/faerre-patienter-faar-erstatning-sygehuse-informerer-ikke-nok-mener-foreninger

Ganske vist handler det her om hele landet - men det viser alligevel den sandsynlige sammenhæng melemme travlhed og manglende indberetninger.

At der så som sædvanligt er nogle idiotiske topembedsfolk, som ikke vil se sammenhængen, og som frikender sig selv - tja.... det er jo same old story.

Man kan så også sammenholde med denne gang digi-spin: https://www.denoffentlige.dk/vi-har-vi-ikke-raad-til-tillidsbrud#comments

Jeg kan da ikke uden videre afvise, at AI-Einstein vil være i stand til at endegyldigt at påvise årsagssammenhænge på det punkt, som aldrig før har været set. Men vil det mon få politikere og topembedsmænd til at afsætte de økonomiske midler, som det kræver at dæmme op for problemet? Jeg tør med sikkerhed sige "Nej" - for der er masser af kendte nødvendige tiltag i denne sammenhæng, som man med fuldt overlæg har sparet væk gennem en årrække. Det er ikke viden om det felt, vi mangler - det er vilje!

Tvært imod bruger man jo nu i stedet store midler på AI-bling, som kunne have været brugt på basal god pleje og hygiejne, som er alfa og omega i forbindelse med sygehusinfektioner - andre fejlbehandlinger.

Jeg betragter i stigende grad (jo - det er faktisk muligt) AI-epidemien som magt- og økonomielitens hemmelige masseødelæggelsesvåben rettet mod masserne. Hvad forhindrer faktisk denne elite - inkl. dens kærlige omgangskreds af menneske-(lignende) robotter - i på et tidspunkt, når overbefolkningen er blevet for stor, landområder over havets overflade er blevet for små, og ressourcerne for alvor begynder at slippe op, at beslutte at rydde op ved at sende hæren af mikrodroner ud - målrettet den i deres øjne overflødige del af menneskeheden? Som jo er let at afgrænse og opspore, når man sidder på alle algoritmerne....

Sundhedsplatformen er i mine øjne desværre et af redskaberne, som let vil kunne indgå i et sådant masseødelæggelsesvåben. BigData og AI er snyltere på menneskeheden. Kapitalens skødehunde.

Jeg kan anbefale Klaus Birkholms og Niels Frølics nye bog "De skjulte algoritmer". Læs den før din robot.....

(God søndag)

38
21. september 2018 kl. 15:44

Når man hverken får højere patientsikkerhed eller sparer penge ved en investering på 2,8 mia., bør den indkøbte teknologi ses kritisk efter i sømmene.

og de der tog beslutningen må komme med en særdeles god forklaring på hvorfor det lige blev som det gjorde. både hvorfor valget faldt på et Amerikansk system, udviklet til at holde styr på det man skal fakturere et forsikringsselskab for. og hvorfor der ikke er blevet sat en prop i projektet med alle de problemer der har været. selvfølgelig kan man ikke forvente at et stort IT system virker out-of-the-box men mange problemer og fejl?

vi taler om et standard system så det meste burde virke når det er installeret og konfigureret.

at der ikke ruller hoveder blandt de ansvarlige undrer mig. men sådan er det jo. når toppen af vort samfund svindler ellerbare spilder pengene så er det altid nogleandre omstændigheder der er skyld i det.

lidt mere ansvar og dertil hørende konsekvens ville være på sin plads.

37
21. september 2018 kl. 15:33

Jeg manglede også en type medicin på mit medicinkort for et par dage siden - det samme er sket for 1-2 år siden. Jeg går ud fra det er der medicinen mangler?

Enten er medicinen ikke tastet ind på mit medicinkort, eller også ER det en teknisk fejl uanset ovenstående forsikringer imod det samme.

36
21. september 2018 kl. 15:31

Problemet er ikke løst/væk, fordi man har ”undervist” lægerne bedre i denne fjollede, omstændelige fremgangsmåde, samt anvender 1 hel medarbejder til at overvåge
medicinordinationerne.
Det er Ebberød Bank. Ineffektivt og fordyrende.

Jeg troede - i min naivitet - det nøjagtigt dét som "det fælles medicinkort" (FMK) skulle bruges til; - altså eet sted hvor oplysningerne er.

Er dette et udtryk for at Epic først og fremmest selv vil lagre oplysningerne (til gu' ve' hwa' brug) og derefter fejler i at opdatere FMK ?

K

35
21. september 2018 kl. 15:11

Jeg er ikke ude på at placere skyld, eller bebrejde nogen noget.

Vi har nu – igennem 2 år – hørt at medicinordinationer ”forsvinder” ud af systemeti overgangene mellem afdelinger. (Som i det aktuelle eksempel).

Derfor er det relevant, at få kastet lys over den lavpraktiske arbejdsgang, der er helt åbenlyst uhensigtsmæssig.

Dette er ikke en enlig svale. Disse uhensigtsmæssige arbejdsgange er der mange af, i Sundhedsplatformen, som indikeret. Alle er patientkritiske i forhold til fejl, samt ineffektive = dyre i drift, når medarbejderne skal taste så meget, som tilfældet er. Samt manuelt indhente og indtaste data i systemet, som teknologien burde kunne trække automatisk. (Eksempler, jeg linkede til ^^). Det er patientusikkert og koster mange penge. Der kan behandles færre patienter.

Det er relevant at få boret lidt mere i det, frem for bare at sige ”det er fordi, der skal tastes ind i 4 forskellige systemer, men nu er det ordnet”, som vi hører fra ledere og Styrelsen for Patientsikkerhed, der professionelt lukker sagen sådan, så de har deres ryg fri.

Gu er det ej! Det er fortsat uhensigtsmæssigt. Det er ikke ordnet. Problemet er ikke løst/væk, fordi man har ”undervist” lægerne bedre i denne fjollede, omstændelige fremgangsmåde, samt anvender 1 hel medarbejder til at overvåge medicinordinationerne. Det er Ebberød Bank. Ineffektivt og fordyrende. Samt stadig patientusikkert, fordi lægerne dagligt skal holde tungen lige i munden, under den omstændelige arbejdsproces, for at tilsikre at ordinationerne registreres korrekt i systemet.

(Derudover ved jeg, at det, i de gamle systemer, var nødvendigt, manuelt, at ”indregistrere” patienten, når den flyttede imellem afdelinger/afsnit. Dette håber jeg ikke gælder for medicinordinationerne, i SP i dag!)

Vi har indført teknologi i vores samfund bl.a. for at varetage eller effektivisere manuelle opgaver. Reducere redundans.

Dels fordi det er mere sikkert, dels fordi det sparer tid/penge.

Når ingen af delene er tilfældet, som i vores aktuelle eksempler ^^, bør der sættes ind. Når man hverken får højere patientsikkerhed eller sparer penge ved en investering på 2,8 mia., bør den indkøbte teknologi ses kritisk efter i sømmene.

Fordi Sundhedsplatformen er fuld af disse omstændelige arbejdsgange, der sænker effektiviteten og dermed fordyrer vores sundhedsvæsen på Sjælland.

Derfor er det relevant at få kastet lidt mere lys over SPs teknik og arbejdsgange. For at få ændret på tingenes tilstand.

34
21. september 2018 kl. 12:01

Dog vil jeg gerne tilslutte mig Bjarnes bekymring om den censur der nogen gange udføres, for selvfølgelig skal en debat ikke ende i mudderkastning og injurier, men det kan gå hen og blive en bekymrende glidebane.

Lad mig lige kort understrege, hvad jeg også har sagt offline, nemlig at moderation kan være nødvendig.

Min indlæg skal derfor ikke ses som en kritik af den redaktionelle linje (den synes jeg faktisk er ganske fin), og ej heller af det faktum, at moderation foregår. Det går udelukkende på formen.

Og så bemærker jeg det iboende faktum, at hvis festen er blevet så vild, at værten finder grund til at gribe ind (som en god vært bør), så kan der godt blive en noget tam stemning bagefter. De bedste fester der dem, hvor værten kan træde i baggrunden.

33
21. september 2018 kl. 11:57

Jeg mener, at det de seneste dage er kommet frem, at problemet ligger i, at der skal tastes ind 4-5 forskellige steder i systemet, før en ordination er korrekt registreret. Og det er det, der nogen gange kikser for personalet. Om det så skal regnes som en fejl ved systemet eller ved personalet - tja, det er nok et spørgsmål om menneskesyn og øjnene, der ser.

Er der noget IT er rigtigt god til, - så er det at duplikere oplysninger. Jeg kan ikke se andet end at det er; enten en systemfejl , eller et fejlkøb. Jeg vil ikke bevæge mig ud over det IT-faglige, for at gætte på hvorfor det kunne være et fejlkøb. K

32
21. september 2018 kl. 11:49

Louise Klint:

Hvordan kan medicinordinationerne ellers ”forsvinde” ud af systemet, hvis der – som ledelsen siger – ikke er tale om en teknisk fejl?

Jeg mener, at det de seneste dage er kommet frem, at problemet ligger i, at der skal tastes ind 4-5 forskellige steder i systemet, før en ordination er korrekt registreret. Og det er det, der nogen gange kikser for personalet. Om det så skal regnes som en fejl ved systemet eller ved personalet - tja, det er nok et spørgsmål om menneskesyn og øjnene, der ser. Styrelsen for Patientsikkerhed mener i hvert fald ikke, at man kan bebrejde personalet - det er systemet, der er for kompliceret. Måske ledelsen ser anderledes på det, og mener, at det er et spørgsmål om oplæring? Det lyder i hvert fald bøvlet og ineffektivt - oven i at være farligt for patienterne.

31
21. september 2018 kl. 11:24

Ordinationerne forsvandt, da patienterne gik fra at være ambulante til at blive indlagt...

Det er helt afgørende at få nogle flere detaljer (bl.a. af teknisk art) her. Jeg synes der er et væsentligt punkt, i denne ulykkelige sag, som er relevant og vigtigt at få afklaret:

Følger medicinordinationer ikke – automatisk – ”med over” i det nye patientforløb, når en patient går fra at være ambulant tilknyttet til at være indlagt?

Eller kræver dette en manuel interaktion af en medarbejder (en sekretær/ sygeplejerske/eller måske endda lægen selv?) hver gang? Dvs. skal en medarbejder kontrollere forløbet og ”godkende” den allerede afgivne medicinordination (igen), før kommandoen ”følger med over” og bliver effektueret i systemet?

Det er ganske væsentligt. Dels af hensyn til patientsikkerheden, fordi arbejdsgangen er strukturelt indlejret i systemet, og dels i forhold til effektiviteten på vores hospitaler. (Fordyrende). I så fald er processen, som hvis man ikke havde teknologi til sin rådighed, men dokumenterede på papir. (I journaler og gammeldags arkivskuffesystemer og med bud, der overbringer de vigtige informationer mellem hospitalets afdelinger, fra ambulatoriet til sengeafdelingen).

Man skal huske på, at dét at patienter skifter forløb – altså fra at være ambulant tilknyttet til at blive indlagt på en sengeafdeling, som i denne sag, er fuldkommen gængs, og foregår utallige gange dagligt på hver enkelt afdeling/hospital.

Hvordan kan medicinordinationerne ellers ”forsvinde” ud af systemet, hvis der – som ledelsen siger – ikke er tale om en teknisk fejl?

Dette kan ses i lyset af nogle af de efterretninger, vi allerede harhttps://www.version2.dk/comment/378832#comment-378832https://www.version2.dk/comment/378949#comment-378949Hvor det bl.a. beskrives hvordan medarbejderne, selv, skal sidde og fremfinde patientoplysninger forskellige steder i systemet, og manuelt indtaste dem i systemet igen, mange gange dagligt, for at udføre deres arbejde. Igen: Uhensigtsmæssigt dobbeltarbejde og stor risiko for fejl og, igen; som hvis man ikke havde teknologi til sin rådighed.

Sundhedsplatformen har trods alt kostet 2,8 milliarder kroner.

29
21. september 2018 kl. 10:05

Det lyder som om det er første gang man skal taget et nyt it system i brug.

Uden at jeg har viden, så virker det som om, at systemet er blevet taget i brug uden at være gennemtestet af nogle beta testere. Det har været i medierne flere gange at der er problemer med det.

En af vores bekendte er læge, og hun er ved at rive håret af sig selv pga det nye system. Hun ryster på hovedet over det fordi det påvirker hendes arbejde på en negativ måde. Både massive besparelser og ny det nye it system har fået hende til at søge nyt arbejde, og det er da træls når dygtige læger begynder, at tænke i de baner.

28
21. september 2018 kl. 08:59

Det er faktisk min mission at øge det tekniske indhold på Version2. Det støder dog lidt på den udfordring at det ikke er så nemt at få teknikerne på banen og fortælle om deres cases og projekter i en teknisk term. (måske må I ikke for jeres chefer?)

Så V2 ønsker at skrive om IT-teknikken for IT-teknikkens skyld! Nej tak, Uden det forretningsmæssige/samfundsmæssige/osv giver IT-teknikken ingen mening. Jeg husker et blogindlæg fra Yoel om overvågning af datatrafik (mener jeg) og koblingen til at det kunne ses hvis der var fodbold i kassen eller sådan noget, den vinkel er essentiel

27
21. september 2018 kl. 08:48

Og nu til min egentlige pointe.... IT-politik - herunder offentlige IT-indkøb - fylder simpelthen langt mindre i min bevidsthed som teknisk interesseret end det gør på version2. Den mængde det så rent faktisk fylder kan jeg sagtens samle op i MSM. Det er jo efterhånden altdominerende - især i debatten. Måske har det til en vis grad altid været sådan; det er dog min oplevelse at det er blevet markant værre inden for de sidste par år.

Jeg kan godt følge din pointe, for der kan godt mangle noget teknisk "bid" på V2 (med Youls indlæg som en dejlig undtagelse), f.eks. i form af noget mere dybdegående journalistik - eksempelvis har jeg på Ingeniøren efterlyst at der blev boret i hvorfor prisen for drift af trafiktavlerne er så eksorbitant høj.

Og det er i den sammenhæng ikke fordi jeg er specielt interesseret i hvem der "har skylden", men fordi det simpelthen overstiger min fatteevne at det skal koste 200.000 kroner om året at drive et skilt - og der kunne jeg virkelig godt tænke mig en teknisk forklaring. Desværre følger Ingeniøren ikke op på det.

Så er der den mere langhårede tekniske side, og der kan V2 hurtigt risikere at komme til kort i den globale kamp (og lide under vores sprogområde er for lille), hvorfor søgninger som regel alligevel ender på stackoverflow, eller lignende sider.

På den anden, og mindre tekniske side er der så hele den "IT politiske" side af sagen, og der mener jeg som (skatte)borger at det er rigtig godt at der er et medie der borer i hvordan systemet misbruger vores tillid og penge, så stor ros til V2 for at bide fast.

Dog vil jeg gerne tilslutte mig Bjarnes bekymring om den censur der nogen gange udføres, for selvfølgelig skal en debat ikke ende i mudderkastning og injurier, men det kan gå hen og blive en bekymrende glidebane.

26
21. september 2018 kl. 08:27

Det har du ret i, Denny Christensen.

Fra gårsdagens Ugeskriftet: http://ugeskriftet.dk/nyhed/styrelsen-patientsikkerhed-opruster-overvagningen-af-sundhedsplatformen

Men uanset hvad svaret er på det spørgsmål, så giver det ikke ledelsen ret til muligvis at lyve om forekomsten af sådanne situationer, eller ret til ikke at indberette hændelser til styrelsen, hvis læger anmelder sådanne tilfælde. Jeg ved ikke, om det er tilfældet. Men jeg har siden SP's start haft mistanke om, at netop indberetningen af utilsigtede hændelser kunne være noget at det, man fra læge- og plejepersonaleside nedprioriterer, fordi man i forvejen er pressede. det tager jo tid. Eller fordi man er bange for at blive genstand for sager?

Hvordan ser statistikken for indberetninger fra øvrige plejepersonale, patienter og pårørende ud?

Har ledelsen lagt statistik for utilsigtede hændelser ud sammen med sine øvrige redegørelser?

24
21. september 2018 kl. 08:14

Er der nogen der kender tallene for hvor mange patienter det drejer sig om der før SP fik forkert eller slet ikke fik medicin?

Altså opdagede tilfælde.

Dødsfaldet er naturligvis slet ikke 'pyt' men det skal stadig ses i forhold til hvilke omstændigheder der var gældende før SP - er det blevet bedre/det samme/værre?

23
21. september 2018 kl. 07:33

Dét må da være en svær balancegang.K

Måske skulle man sende artikler om SP til forhåndsgodkendelse hos regionen?

Nå, spøg til side, lad os komme tilbage til artiklens fokus, for det er jo altså frygteligt tragisk, hvis SP faktisk koster menneskeliv, og de tidvist sarkastiske kommentarer, som måske kan misforstås som ufølsomme, er nok mest udtryk for frustration og vrede over situationen. Det er det i hvert fald for mit vedkommende.

Denne fejlmedicinering er sket på trods af gentagne advarsler fra læger og plejepersonale - og gentagne beroligende meldinger fra regionsledelsen. Og det er jo måske det allerværste ved dette - udover den sorg og vrede, de pårørende må føle, og den opgivelse og bekymring de ansatte må føle: Hvordan forholder denne nyhed sig til de gentagne meldinger ud ad til om, at der ikke er fare for patienter, og ikke har været skader på disse? Har der ikke været forsikringer om dette, også efter at de heldigvis samvittighedsfulde læger har anmeldt disse tilfælde af livsfarlige fejlmedicinering med et muligt dødsfald til følge?

I givet fald - hvis man har fortsat sine forsikringer på trods af denne historie, har man så ikke løjet for befolkningen? Og har man også løjet for politikerne, eller har de kendt forløbet, da de - på trods af en angiveligt rød linje i foråret - alligevel har givet SP længere line og indgået musketered-budgetforlig om, at der ingen vej er tilbage (var det ikke det modsatte, man sagde i foråret? Hvad blev der af kravet om at få SP til at fungere inden for et halvt år?)?

Og hvis man har løjet om dette - hvad har man så mere løjet om?

Det er utroligt vigtigt, at Version2 fortsætter sin afdækning af sagen - for der er vist ikke noget håb om ar få ordentlig besked fra regionsledelsen. Det sker kun i det omfang, medierne graver sandheden frem. På dem!!!!

22
Redaktionschef -
21. september 2018 kl. 07:29
Redaktionschef

Kenn, man kan altid diskutere balance. Og det skal man selvfølgelig også.

Men vi lægger spalteplads både til kritik og til konstruktive forslag. Og til politikeres og SP-embedsværkets holdninger og vurderinger.

Desuden diskuterer vi internt løbende vores brug af lægerne som kilder. Version2 ikke er et lægemedie eller har medicinske klinikere som målgruppe.

Vores næste hovedhistorie om SP vil også tage udgangspunkt i en teknisk problemstilling med SP.

21
21. september 2018 kl. 07:27

Jeg har redigeret i debattråden.

Jeg ved ikke med jer andre, men personligt dør jeg en lille smule indeni, når jeg på den måde bliver mindet om, at det er Hennings fest, og jeg kun er gæst.

Men, pyt, den del skulle jo alligevel dø før eller siden.

Ikke fordi at jeg bifalder formen i det sagte og nu i glemselen bortgåede indhold, men der er nu så meget i formen af debatten i øvrigt, som går upåtalt, at jeg har vænnet mig til at læse henover det.

Derimod læste jeg det som en kommentar til den kultur, som man kan få indtrykket ligger bagved, og som måske kunne bidrage til forståelsen af, hvorfor forløbet omkring SP er blevet, som det er. Det kan diskuteres, bevares, men det er det en debat er til.

For det er velkendt at store systemers arkitektur uværgerligt bliver formet af den organisation, som skaber dem, og på samme måde er jeg overbevist om, at SP på markant vis er blevet formet af en kultur.

IT skabes af mennesker, formes af mennesker, og kan derfor ikke diskuteres eller forstås uden at turde forholde sig til, at der står mennesker bag.

20
Redaktionschef -
21. september 2018 kl. 07:22
Redaktionschef

David, dit ønske om andre emner en it-politik lytter jeg bestemt til.

Det er faktisk min mission at øge det tekniske indhold på Version2. Det støder dog lidt på den udfordring at det ikke er så nemt at få teknikerne på banen og fortælle om deres cases og projekter i en teknisk term. (måske må I ikke for jeres chefer?)

Så bolden givet videre: Skriv til os når I synes I har udviklet eller gennemført noget der er særligt interessant.

19
21. september 2018 kl. 07:03

..vi har konstruktivt kommet med flere forslag frem til, hvordan politikerne kunne få Sundhedsplatformen tilbage på sporet og vi har de sidste år talt med flere fagfolk i SP organisationen om deres visioner og arbejde med SP.

Nu, hvor min profil igen virker, vil jeg spagfærdigt tillade mig at spørge:

Er der så ikke en fare for at Version2 udsætter sig selv for mistanken om at være en part i problematikken omkring kritikken af sundhedsplatformen ? Al ære til Version2, for at komme med konstruktive foreslag, men man kan vel ikke blive anset (af SP) for at være konstruktiv, hvis man lægger spalteplads til kritik af SP's damagecontrol.

Dét må da være en svær balancegang.

K

18
20. september 2018 kl. 23:14

Jeg er såmænd helt sikker på at jeres artikler er velunderbyggede. I må undskylde, hvis det jeg skrev kunne forstås anderledes. Click bait overskrifterne og din deltagelse i debatten specielt på genoptrykket af en Politiken klumme forleden skæmmer simpelthen bare helheden. Sorry to say.

Og nu til min egentlige pointe.... IT-politik - herunder offentlige IT-indkøb - fylder simpelthen langt mindre i min bevidsthed som teknisk interesseret end det gør på version2. Den mængde det så rent faktisk fylder kan jeg sagtens samle op i MSM. Det er jo efterhånden altdominerende - især i debatten. Måske har det til en vis grad altid været sådan; det er dog min oplevelse at det er blevet markant værre inden for de sidste par år.

Min stille appel er derfor bare at I bruger lidt mere af krudtet på andre emner end IT-politik. Ellers vil jeg nok ligeså stille blive en sjælden gæst.

17
Redaktionschef -
20. september 2018 kl. 21:36
Redaktionschef

David, du gør regning uden vært.

Version2 har selvfølgelig som indiskutabel mission at vi dækker et projekt som Sundhedsplatformen sagligt og lødigt.

Vi var det første medie der interviewede ingeniøren i toppen af SP-organisationen, så de positive sider af projektet blev hørt og lagt frem, vi har konstruktivt kommet med flere forslag frem til, hvordan politikerne kunne få Sundhedsplatformen tilbage på sporet og vi har de sidste år talt med flere fagfolk i SP organisationen om deres visioner og arbejde med SP.

Vores hovedartikler er baseret på langvarigt og ressourcekrævende arbejde bl.a. med aktindsigter og screening af meget store dokumenter. Det har bragt forhold omkring Sundhedsplatformen frem, som ellers var forblevet bag regionens tykke mure.

Desværre tilsendes vi for ofte sortmalede dokumenter, som fraholder offentligheden for den indsigt vi - og I - burde have.

Din kritik er skudt helt forbi. Men det er som bekendt altid nemmest at sigte efter budbringeren.

vh Henning Mølsted.

16
20. september 2018 kl. 19:59

Vi har efterhånden forstået din holdning til SP, Henning. Jeg anerkender også at der er masser af god click bait i den her slags artikler.... Men er det ikke snart muligt at I kan branche bare lidt ud?

12
Redaktionschef -
20. september 2018 kl. 16:50
Redaktionschef

Jeg har redigeret i debattråden. Den var kørt af sporet.

Problemerne med Sundhedsplatformen er simpelt hen for store til at drukne i en debat, der ikke har noget med substansen i dette it-projekt at gøre.

Henning Mølsted, redaktør.

11
20. september 2018 kl. 16:27

Kenn Nielsens er også væk??

10
20. september 2018 kl. 14:05

Ja, hvorfor så overhovedet behandle nogen: Vi skal jo allesammen dø alligevel....

9
20. september 2018 kl. 13:33

Og han VAR død alligevel. Selv med SundhedsPlatformen er der ingen der lever evigt :-) (og ergo kan ingen læger eller IT systemer have skylden for noget som helst)

/Niels

8
20. september 2018 kl. 12:56

Jeg læste faktisk overskriften på samme måde som dig, Kenn Nielsen...

7
20. september 2018 kl. 12:09

Scenen er nu klar til næste opsætning.

Næste opsætning er at nu er barren sat for at andre også kan negligere et dødfald, og når så flere har gjort det og tiden er moden til det, så kan to dødsfald også negligeres osv. det er den berømte glidebane.

5
20. september 2018 kl. 11:43

Nu skal vi så til at følge endnu en akt, i det offentlige skuespil, hvor alle ansvarlige efter tur, parterer aben og fordeler til andres tallerkner.

Jeg forudser at handlingen vil være nogenlunde som følger:

En person er død, pga. en graverende ledelsesmæssig fejl. Alle var advaret om at det kunne ske og ingen kan være i tvivl om at det er noget skidt og vi bliver alle passende forarget.

Alle ved at nogen højt oppe i systemet, formegentligt også politikere, må være ansvarlige.

Efter meget trækken rundt ved næsen, kommer vi tilsidst frem til en logisk slutning, hvor det er klart, at enhver tænkelige forbindelse mellem konsekvenser og ansvar, forsvinder ved et magisk puf.

Der kommer et fint dyrt plaster på, Det viser initiativ og handle kraft.

Den såkaldte 4. statsmagt: Pressen, accepterer igen igen, at ansvar og konsekvenser ikke behøver at hænger sammen. Det var ligesom en naturkatastrofe.

Scenen er nu klar til næste opsætning.

...Beklager den noget negative forventning. Håber meget jeg tager fejl.

Der er ofte en latenstid mellem dårlige politiske beslutninger og konsekvenser, på over 10 år.

Måske er et af problemerne at alt for mange medarbejdere, gør hvad de kan, for at få ender til at mødes. Alt for mange ledere for konfliktsky og sikkerhedsorienteret. Alt for få journalister, føler forpligtelse til at gå imod strømmen. Ingen i befolkningen gider at høre på, at de har stem på de forkerte. Derved bliver de store sammenhænge usynlige.

Nu er der i bogstaveligste forstand, lig på bordet!

Hvordan får man politikere til at stå på mål for konsekvenserne af deres egen fejlslagne ideologi?

3
Redaktionschef -
20. september 2018 kl. 11:09
Redaktionschef

Kære Hans Nielsen

Der er flere elementer i dit debatindlæg som påkalder sig et svar.

For det første må jeg tage skarp afstand fra at du synes at et dødsfald er 'pyt.'

Desuden udelader du væsentlige dele af citatet fra vicedirektør Beth Lilja, så meningen fremstår helt anderledes end i det originale citat.

Endelig er det nye lovforslag om copyright, som du er inde på, ikke vedtaget endnu. Den har været til afstemning i Europa-Parlamentet, men mangler behandling i Rådet. Denne afsluttende politiske behandling forventes i starten af 2019.

Jeg må indskærpe at debatniveauet på Version2 skal være mere lødigt end det du kan præstere.

Mvh. Henning Mølsted, redaktør