Patentbureau: Software kan sagtens patenteres i Danmark

Det er i virkeligheden mest et spørgsmål om ord. Kalder man det en 'computerimplementeret opfindelse' er der ifølge Jakob Koch fra Awapatent ingen hindringer for at få patent på software.

Man kan sagtens få patent på sin software, også i Europa. Det siger patentadvokat Jakob Koch fra patentbureauet Awapatent.

»Det kan godt lade sig gøre at patentere i softwareverdenen, hvis bare man kalder det computerimplementerede opfindelser,« siger Jakob Koch.

Han understreger, at 'computerimplementerede opfindelser' ikke er et universalløsen, der gør det muligt at få patent på hvilken som helst software, men at alle de normale kriterier for at få patent på noget også skal være opfyldt.

»Opfindelsen skal som inden for alle andre teknikområder være ny, og så skal den have det, man kalder opfindelseshøjde, det vil sige, at den skal adskille sig væsentligt fra, hvad der findes i forvejen,« siger Jakob Koch.

Han er naturligvis udmærket klar over, at der i den europæiske patentlovgivning er gjort en undtagelse med hensyn til software. »Men ser man på fortolkningen af denne undtagelse i praksis, er der ikke tale om, at opfindelser, som relaterer sig til software, er undtaget fra patentering,« siger Jakob Koch.

Forvirringen og usikkerheden om, hvad der kan patenteres, er ifølge Jakob Koch opstået, fordi det i daglig tale kaldes softwarepatenter, og fordi software betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger.

»Det, der ligger fast, er, at man godt kan få patent på en teknisk løsning på et problem, også selvom man vælger at implementere løsningen i software, så længe de sædvanlige kriterier for patentering er opfyldt,« siger Jakob Koch.

»Et godt eksempel er, da Fraunhofer for år tilbage opfandt en metode til at komprimere musik med minimalt lydtab. Denne metode er patenteret, og den angiver hvordan man kan opnå denne komprimering uden betydende lydtab. Og denne patenterede metode er eksempelvis det man vil kalde en computer-implementeret opfindelse, da den i praksis implementeres ved hjælp af software,« ræsonnerer Jakob Koch.

Som patentrådgiver råder dog han oftest sine kunder til ikke at gøre noget. Ni ud af ti sager er ifølge Jakob Koch ikke egnede til patentering:

»Om en softwarevirksomhed har brug for at beskytte sin udvikling med mere end ophavsretten, skal altid bero på en individuel vurdering, men det er vigtigt at tage med sig, at ophavsretten og patenter ikke beskytter det samme, og derfor skal ses som to beskyttelsesformer som kan komplementere hinanden,« siger Jakob Koch.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (17)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#5 Anders Norgaard

Det kunne være spændende at høre om de software patenter der er taget i EU nogensinde er blevet enforced i EU?

Det kommer lidt an på hvad du mener med "enforced", men det europæiske patentkontors omgåelse af reglerne har sørget for at vi også har softwarepatent-trolls i Europa.

http://www.theregister.co.uk/2008/03/07/patent_crackdown_at_cebit/

 • 0
 • 0
#6 Jørgen Elgaard Larsen

software betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger

Jeg tror, man skal være patentadvokat for at udtale sådan noget. De fleste normale mennesker ved godt, hvad software er.

Frauenhofer-patentet (der handler om MP3), er et godt eksempel på et patent, der aldrig burde være udstedt. Patentet handler om matematik (der ikke kan patenteres) brugt i software (der heller ikke kan patenteres). Alligevel fik de patentet.

Jeg væmmes ved folk som Jakob Koch, som i strid med sund fornuft omdefinerer ord, alene for at kunne tjene penge på at omgå loven.

 • 0
 • 0
#7 Niels Elgaard Larsen

På den ene side har vi patentloven som siger:

== Stk. 2. Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør

1) opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder, 2) kunstneriske frembringelser, 3) planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner,

4) fremlæggelse af information.

På den anden side siger patenjuristen:

==

»Det kan godt lade sig gøre at patentere i softwareverdenen, hvis bare man kalder det computerimplementerede opfindelser,« siger Jakob Koch.

Koch har helt ret i, at det er sådan nogle få meget store softwarevirsomheder og patentkontorerne prøver at omgå loven.

Men det bliver det jo ikke mere rigtigt af.

Når Koch taler om at se på fortolkningen, taler han om patentadvokaternes og patentkontorernes fortolkning, og de får jo flere penge, jo flere patenter, de kan udstede.

EU-parlamentet fortolker i alt fald ikke på den måde. Det var derfor de forkastede direktivet om computerimplementerede opfindelser.

 • 0
 • 0
#8 Peter Mogensen

[quote]software betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger

Jeg tror, man skal være patentadvokat for at udtale sådan noget. De fleste normale mennesker ved godt, hvad software er.[/quote]

Jeg har personligt overhørt en officiel repræsentant for EPO forklare at "software" betød at man ikke kunne få patent på selve kildeteksten, (den har man jo ophavsret til) men at man godt kunne få patent på det den gjorde. - hvilket på fuldstændig samme måde gør det muligt at omgå reglerne i patentloven og patentkonventionen om, at man ikke kan få patent på regler for spil, ved at erklære at forbudet betyder at man ikke kan få patent på selve regelbogen, men godt på effekten af det som står i det - altså reglerne i sig selv. Så din regelbog til skak kan ikke patenteres - men skak i sig selv kan.

Man skal vist have en hjerne tegnet af Escher for at være patent-advokat.

 • 0
 • 0
#9 Thomas Bøge

Både den danske og europæiske patentmyndighed har mulighed for at udstede patenter i strid med lovgivningen. Hvis patentet er udstedet i strid med lovgivningen, kan man ignorere patentet.

Patentet kan ikke håndhæves, medmindre domstolene sanktionerer dette.

Personligt har jeg tillid til, at en domstol vil tage vægte hensynet til den danske patentlov tungere end hensynet til diverse myndigheders eventuelle fejlagtige administration og fortolkning af lovgivningen.

Patenteringen af software kan i endnu højere grad end andre patenter anses for en lotteriseddel, som patentindehaveren muligvis kan få en eller anden form for glæde af.

 • 0
 • 0
#11 Niels Elgaard Larsen

Det har du jo ret i Thomas. Og det er også grunden til at der stort set ikke har været retssager om patenter på software. Det ville skabe en praksis for at patenter på software er ugyldige.

Derfor er de nødt til at sætte loven eller domstolene ud af spillet.

Først forsøgte de i 2005 at lave direktivet om computerimplementerede opfindelser, som i dets oprindelige form ville tillade patenter på software. Hvis det var blevet vedtaget og implementeret i Danmark, ville det have betydet at loven blev ændret, så patenter på software blev tilladt.

Deres argument var, at de bare ville "bevare status quo" og "kodificere den eksisterende praksis". Det er bare en anden måde at sige på, at man vil ændre loven så den passer med EPC's omgåelse af loven.

Nu vil man så gå den anden vej og fjerne domstolene. Man vil lave et EU community patent (EPO er ikke en EU instituion). Det vil man gøre ved European Patent Litigation Agreement eller Unified Patent Litigation System.

Det vil skabe et EU patentsystem baseret på regler, der ikke er under demokratisk kontrol (dvs, EU-parlamentet kan fx ikke vedtage at der ikke kan være patenter på software), og egne domstole (dvs, man kan ikke indbringe sager om hvorvidt software kan patenteres for hverkan danske domstole eller EF-domstolen).

 • 0
 • 0
#12 Flemming Frandsen

Det er ufatteligt at der kan gå folk rundt og mene noget så dumt som ham Koch giver udtryk for.

Man burde kunne få en "Nej-fat-det-så" lov vedtaget som 100% utvetydigt slår fast at hvis man forsøger at true med et patent som er formuleret så bredt så det kommer på kant med patentlovens stk. 2 så:

1) Ryger det ulovlige patent, helt automatisk.

2) Muligheden for at enforce samtlige andre patenter tilhørende den samme patent indehaver, fra deres udstedelse og 4 gange så lang tid frem som det ulovlige patent har eksisteret.

3) Alle der har sat deres navn på det oprindelige patent mister for bestandigt muligheden for at arbejde med patenter.

Lige nu er det alt for nemt at trække et lod i patent lotteriet for firmaer med for mange penge, alle andre skal så betale for det lotteri ved at springe rundt i det resulterende minefelt.

Jeg tror antallet af danske software producenter der ville have glæde af software patenter er omkring 0, så det er absolut en dårlig ide at få det skidt indført.

 • 0
 • 0
#14 Philip Grove

Afhængigt af hvordan man fortolker artikel 27 af TRIPs aftalen fra 1994 tillader den også software patenter i alle WTOs medlemslande.

Uddrag af artikel 27:

(...) patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. (...) patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

Artikel 10 giver argumenter den modsatte vej.

Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).

For en god ordens skyld skal jeg præcisere at jeg er modstander af software patenter, men kan sagtens se det uklare i formuleringen og aftalen generelt.

 • 0
 • 0
#17 Peter Favrholdt

Hej Peter :-)

Jeg er da enig i det Stallman skriver, men bogen handler faktisk om at alle tre ting er skidt for samfundsudviklingen. Det kan man så være enig i eller ej - men bogen er interessant læsning.

F.eks. blev jeg overrasket over at det vi i dag kender som Copyright faktisk ikke blev til på baggrund af rent anarki (at man kunne kopiere hvad man ville). Men lige omvendt: kun Kongen og kirken måtte kopiere. Så Copyright som vi kender det er faktisk en FRIHED til at kopiere, samtidigt med at den giver ophavsret...

Udviklingen af dampmaskinen (som jo var forløberen for den industrielle revolution) tog først rigtig fart da det oprindelige patent udløb.

Læs bogen og bliv klogere!

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere